Recurs. Rejudecare dupa extradare. Admiterea cererii

Decizie 244 din 27.04.2010


Recurs. Rejudecare dupa extradare. Admiterea cererii

C.pr.pen, art.522/1 c.p.p.

Rejudecarea în caz de extradare se admite în principiu în cazul în care persoana a fost judecata si condamnata în lipsa. Acest articol nu prevede însa, ca o conditie necesara admiterii în principiu a cererii de rejudecare dupa extradare, faptul ca, condamnatul sa fi avut sau nu cunostinta de procesul desfasurat împotriva sa, si, în lipsa unei astfel de prevederi, nu se poate respinge o cerere de rejudecare dupa extradare pe acest motiv.

Curtea de Apel Oradea, Sectia penala

Decizia nr.244/R din 27 aprilie 2010

Asupra recursului penal de fata, constata urmatoarele :

Prin sentinta penala nr.1256/30.11.2009 pronuntata de Judecatoria Satu Mare în dosar nr.8515/296/2009, s-a conexat dosarul nr.8998/296/2009 la dosarul nr.8515/296/2009 al Judecatoriei Satu Mare si în baza art.522 ind.1 Cod proc. penala, raportat la art. 405 si art. 403 Cod proc. pen., s-a respins ca neîntemeiata cererea de rejudecare dupa extradare formulata de condamnatul GG, condamnat la 2 ani închisoare prin Decizia penala nr.131/A/31.05.2007 pronuntata de Tribunalul Satu Mare în dosar nr.5185/296/2006 pentru savârsirea infractiunii de înselaciune, prev. si ped. de art.215 al.4 C.pen. cu aplicarea art.41 al.2 C.pen si art.74 si 76lit. d cod penal, prin care s-a desfiintat sentinta penala nr. 400/02.03.2007 a Judecatoriei Satu Mare, definitiva prin Decizia penala nr. 10/R/10.01.2008 a Curtii de Apel Oradea.

În baza art.189 cod proc. penala s-a dispus virarea din contul Ministerului Justitiei în contul baroului de Avocati Satu Mare, a sumei de 400 lei, reprezentând onorariul cuvenit avocatului din oficiu, conform delegatiilor 1639/2009 si 1567/2009 iar în baza art.191 al.1 Cod proc. penala a fost obligat petentul la plata sumei de 500 lei cheltuieli judiciare catre stat.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre instanta de fond a retinut ca prin sentinta penala nr.400/02.03.2007 pronuntata de Judecatoria Satu Mare in dosar nr. 5185/296/2006, în baza art.11 pct.2 lit.a C.pr.pen. raportat la art.10 lit.d C.pr.pen. s-a dispus achitarea inculpatului GG, trimis în judecata pentru savârsirea infractiunii de înselaciune, fapta prev. si ped. de art. 215 al.4 C.pen. cu aplicarea art.41 al.2 C.pen. Împotriva sentintei a declarat apel Parchetul de pe lânga Judecatoria Satu Mare, iar prin Decizia penala nr. 131/31.05.2007, Tribunalul Satu Mare a admis apelul si în baza art. 215 alin. 4 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 si art. 74 si 76 lit. d Cod penal, l-a condamnat pe inculpat la 2 ani închisoare, pentru savârsirea infractiunii de înselaciune. În baza art.71 Cod penal, i s-au interzis inculpatului drepturile prevazute la art.64 lit. a-c Cod penal.

Împotriva acestei decizii, petentul condamnat GG a declarat recurs, prin avocat ales cu împuternicire avocatiala, asa cum rezulta din înscrisurile de la fila 2 si 3 din dosarul Curtii de Apel Oradea. Curtea de Apel Oradea, prin Decizia penala nr. 10/R/10.01.2008 a admis doar în parte recursul, modificând hotarârea atacata doar cu privire la pedepsele accesorii.

La cererea Parchetului de pe lânga Judecatoria Satu Mare, a fost emis mandatul european de arestare fata de GG, acesta fiind arestat de autoritatile spaniole la data de 01.06.2009, conform adresei emise de Biroul National Interpol (fila 13 dosar 2925/296/2008).

Împotriva acestor hotarâri, petentul-condamnat a solicitat rejudecarea cauzei, invocând art. 522 ind. 1 Cod proc.pen.

Potrivit art.522 ind.1 alin.2 Cod proc pen., la procedura rejudecarii dupa extradare, se aplica in mod corespunzator prevederile art. 405-408 Cod proc pen., din materia revizuirii.

Din continutul acestor prevederi rezulta ca a fost instituita o procedura noua, speciala, de judecata, ce are ca scop asigurarea dreptului la aparare al condamnatului, prin contradictorialitate, principiu ce nu s-a putut aplica la judecarea in lipsa a inculpatului. Din interpretarea continutului dispozitiei art. 405 alin.1 Cod proc.pen., prevedere ce se aplica corespunzator in procedura rejudecarii dupa extradare, rezulta existenta unei faze de admitere in principiu si in cazul acestei noi proceduri.

Desi nu a fost reglementata distinct si concret faza de admitere în principiu în procedura rejudecarii cauzei dupa extradare, a carei existenta rezulta însa din continutul art. 405 alin. 1 Cod proc pen., ce se aplica corespunzator, judecatorul este tinut totusi a face unele verificari prealabile privind obiectul acestei proceduri, fiind obligat sa verifice modul in care a avut loc judecata initiala, respectiv in lipsa condamnatului sau in prezenta sa.

Verificând acest aspect, ca o conditie prealabila, instanta a constatat ca prevederile art.522 ind.1 Cod proc pen. sunt aplicabile numai în situatia în care condamnatul nu a avut cunostinta de existenta judecatii. Dreptul persoanei extradate de a beneficia de rejudecarea unei cauze poate fi restrictionat numai în situatia în care persoana condamnata a fost prezenta la unul din termenele de judecata sau la pronuntarea hotarârilor ori a avut cunostinta despre desfasurarea judecatii.

În cauza de fata, instanta a constatat ca petentul condamnat a avut cunostinta de existenta procesului, având în vedere ca împotriva deciziei penale pronuntate de Tribunalul Satu Mare a formulat recurs prin aparator ales, cu împuternicire la dosar (filele 2 si 3 dosarul Curtii de Apel Oradea). Mai mult, pe tot parcursul procesului, inculpatul a fost citat exact la adresa indicata chiar de acesta in recursul formulat, asa cum rezulta din citatiile emise in dosarele Judecatoriei Satu Mare, Tribunalului Satu Mare si ale Curtii de Apel Oradea. În sedinta publica din 27.11.2009, petentul a aratat ca a luat cunostinta de existenta procesului in luna august 2007, când a fost sunat de sora sa, dar asa cum rezulta din actele dosarului, desi Curtea de Apel Oradea a solutionat recursul la data de 10.01.2008, petentul nu s-a prezentat nici in fata instantei de recurs.

Pentru aceste motive, întrucât rezulta din actele dosarului ca petentul condamnat a avut cunostinta de existenta judecatii, nefiind îndeplinita conditia prevazuta chiar in denumirea marginala a art. 522 ind. 1 Cod proc pen., respectiv judecata nu a avut loc in lipsa, petentul având cunostinta de existenta acesteia, ratiunea textului fiind aceea de a asigura persoanelor condamnate si care nu au avut cunostinta de existenta unui proces posibilitatea de a-si exercita dreptul la aparare, instanta, în baza art. 522 ind. 1 Cod proc penala, raportat la art. 405 si art. 403 cod proc pen., a respins ca neîntemeiata cererea de rejudecare dupa extradare formulata de condamnatul GG.

În baza art.189 cod proc. penala s-a dispus virarea din contul Ministerului Justitiei în contul baroului de Avocati Satu Mare, a sumei de 400 lei, reprezentând onorariul cuvenit avocatului din oficiu, conform delegatiilor 1639/2009 si 1567/2009.

În baza art.191 al.1 Cod proc. penala, instanta l-a obligat petentul la plata sumei de 500 lei cheltuieli judiciare catre stat.

Împotriva prezentei sentinte penale, a declarat apel in termenul legal, inculpatul apelant GG, solicitând admiterea apelului, desfiintarea acestei hotarâri si trimiterea cauzei la instanta de fond pentru a se proceda la o rejudecare a cauzei dupa extradare, pentru ca acest inculpat sa îsi poata exercita dreptul consfintit prin Conventia Europeana a Drepturilor Omului, la un proces echitabil.

Prin decizia penala nr.24/Ap din 28 ianuarie 2010 pronuntata de Tribunalul Satu Mare, în baza art.379 alin.1 pct.1 lit.b Cod de procedura penala, s-a respins ca nefondat apelul declarat de condamnatul GG, împotriva sentintei penale nr.1256/30.11.2009, pronuntata de Judecatoria Satu Mare în dosar nr.8515/296/2009.

În baza art.192 alin.2 Cod de procedura penala a fost obligat condamnatul la plata sumei de 400 lei cheltuieli judiciare catre stat.

În baza art.189 Cod de procedura penala s-a dispus virarea din contul Ministerului Justitiei, în contul Baroului de Avocati Satu Mare, a sumei de 200 lei, reprezentând onorariu pentru aparator din oficiu conform delegatiei pentru asistenta judiciara obligatorie nr.64/2010.

Pentru a pronunta aceasta decizie, tribunalul a retinut urmatoarele :

Conform dispozitiilor art. 522 ind. 1 Cod de procedura penala în cazul în care se cere extradarea unei persoane judecate si condamnate in lipsa, cauza va putea fi rejudecata de catre instanta care a judecat in prima instanta, la cererea condamnatului.

Din interpretarea textului legal enuntat, rezulta ca prevederile art.522 ind.1 Cod de procedura penala sunt aplicabile numai în situatia în care persoana condamnata a lipsit de la judecata sau de la pronuntarea hotarârii ori nu a avut cunostinta despre existenta judecatii, ratiunea textului fiind aceea de a asigura persoanelor condamnate care nu au avut cunostinta de existenta procesului, posibilitatea de a-si exercita dreptul la aparare.

Astfel, dreptul persoanei extradate de a beneficia de rejudecarea cauzei potrivit art. 522 ind. 1 Cod de procedura penala poate fi restrictionat numai în situatia în care persoana condamnata a fost prezenta la unul din termenele de judecata sau la pronuntarea hotarârii ori a avut cunostinta despre desfasurarea judecatii.

În speta, din examinarea întregului circuit procesual al cauzei, reiese ca  inculpatul a fost citat pe tot parcursul procesului la adresa de domiciliu cunoscuta de organele judiciare.

Totodata s-a retinut ca inculpatul a beneficiat de asistenta judiciara prin aparator ales pe întreaga durata a procedurii judiciare derulata în fata instantelor de judecata.

De altfel,  prin intermediul aparatorului ales, inculpatul a exercitat calea ordinara de atac a recursului împotriva Deciziei penale nr.131/31.05.2007 a Tribunalul Satu Mare pronuntata în apel, hotarârea de condamnare ramânând definitiva prin Decizia penala nr. 10/R/10.01.2008 pronuntata în recurs de catre Curtea de Apel Oradea.

Mai mult, adresa indicata de catre inculpat in cererea de recurs este aceeasi cu cea la care a  fost citat inculpatul in fata organelor judiciare pe tot parcursul procesului(filele 2,3 din  dosarul Curtii de Apel Oradea).

Întrucât actele dosarului reliefeaza ca inculpatul a avut cunostinta de existenta judecatii, s-a constatat ca solicitarea acestuia excede sferei de aplicabilitate a dispozitiilor art.522 ind.1 Cod de procedura penala, motiv pentru care tribunalul, apreciind justa hotarârea instantei de fond, în baza art. 379 pct. 9 lit. b Cod de procedura penala, a respins ca nefondat apelul declarat de catre inculpatul apelant GG, împotriva sentintei penale nr. 1256/30.11.2009, pronuntata de Judecatoria Satu Mare.

Împotriva acestei hotarâri, în termen legal, a declarat recurs condamnatul recurent GG solicitând prin intermediul aparatorului sau si motivele scrise, admiterea acestuia, casarea hotarârilor pronuntate de instanta de fond si cea de apel cu consecinta admiterii cererii de rejudecare dupa extradare si trimiterea cauzei spre rejudecare la instanta de fond pentru a-si putea exercita un drept la aparare corespunzator, întrucât nu a avut cunostinta de desfasurarea procesului penal împotriva sa.

Curtea examinând hotarârea atât, prin prisma motivelor de recurs invocate, cât si din oficiu, conform dispozitiilor art. 385 ind. 9 alin. 3 Cod procedura penala, combinate cu articolul 385 ind. 6 alin. 1 si 385 indice 7 aliniat 1 Cod procedura penala apreciaza ca recursul inculpatului este fondat, urmând a-l admite în consecinta.

Criticile formulate de catre condamnat sunt întemeiate.

Analizându-se actele si lucrarile dosarului nr. 5185/296/2006 a Judecatoriei Satu Mare, se constata ca prin sentinta penala nr.400/02.03.2007 pronuntata în acest dosar, în baza art.11 pct.2 lit.a C.pr.pen. raportat la art.10 lit.d C.pr.pen. s-a dispus achitarea inculpatului GG, sub aspectul savârsirii infractiunii de înselaciune, prev. si ped. de art. 215 al.4 C.pen. cu aplicarea art.41 al.2 C.pen. Împotriva sentintei a declarat apel Parchetul de pe lânga Judecatoria Satu Mare, iar prin decizia penala nr. 131/31.05.2007, Tribunalul Satu Mare a admis apelul si în baza art. 215 alin. 4 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 si art. 74 si 76 lit. d Cod penal, l-a condamnat pe inculpat la 2 ani închisoare, pentru savârsirea infractiunii de înselaciune. În baza art.71 Cod penal, i s-au interzis inculpatului drepturile prevazute la art.64 lit. a-c Cod penal.

Împotriva acestei decizii, petentul condamnat GG a declarat recurs, prin avocat ales cu împuternicire avocatiala, asa cum rezulta din înscrisurile de la fila 2 si 3 din dosarul Curtii de Apel Oradea. Curtea de Apel Oradea, prin Decizia penala nr. 10/R/10.01.2008 a admis doar în parte recursul, modificând hotarârea atacata doar cu privire la pedepsele accesorii.

La cererea Parchetului de pe lânga Judecatoria Satu Mare, a fost emis mandatul european de arestare fata de GG, acesta fiind arestat de autoritatile spaniole la data de 01.06.2009, conform adresei emise de Biroul National Interpol (fila 13 dosar 2925/296/2008).

Împotriva acestor hotarâri, petentul-condamnat a solicitat rejudecarea cauzei, invocând dispozitiile art. 522 ind. 1 Cod procedura penala.

Potrivit art.522 ind.1 alin.2 Cod procedura penala, la procedura rejudecarii dupa extradare, se aplica in mod corespunzator prevederile art. 405-408 Cod procedura penala, din materia revizuirii.

Din continutul acestor prevederi dupa cum bine a retinut instanta de fond rezulta ca a fost instituita o procedura noua, speciala, de judecata, ce are ca scop asigurarea dreptului la aparare al condamnatului, prin contradictorialitate, principiu ce nu s-a putut aplica la judecarea in lipsa a acestuia. De asemenea corect s-a retinut de instanta de fond ca, din interpretarea continutului dispozitiilor art. 405 alin.1 Cod proc.pen., prevedere ce se aplica corespunzator în procedura rejudecarii dupa extradare, rezulta existenta unei faze de admitere in principiu si in cazul acestei noi proceduri.

Desi nu a fost reglementata distinct si concret faza de admitere în principiu în procedura rejudecarii cauzei dupa extradare, a carei existenta rezulta însa din continutul art. 405 alin. 1 Cod procedura penala, ce se aplica corespunzator, judecatorul este tinut totusi a face unele verificari prealabile privind obiectul acestei proceduri, fiind obligat sa verifice modul in care a avut loc judecata initiala, respectiv in lipsa condamnatului sau in prezenta sa.

Verificând însa acest aspect, instanta de fond si mai apoi instanta de apel au apreciat ca în cauza nu sunt aplicabile prevederile art.522/1 Cod procedura penala pe motiv ca, condamnatul ar fi avut cunostinta despre judecarea cauzei. Reiterând prevederile art.522/1 Cod procedura penala, rejudecarea în caz de extradare se admite în principiu în cazul în care persoana a fost judecata si condamnata în lipsa. Acest articol nu prevede însa, ca o conditie necesara admiterii în principiu a cererii de rejudecare dupa extradare, faptul ca, condamnatul sa fi avut sau nu cunostinta de procesul desfasurat împotriva sa, si, în lipsa unei astfel de prevederi, nu se poate respinge o cerere de rejudecare dupa extradare pe acest motiv. Pe de alta parte, condamnatul nefiind prezent la nici un termen de judecata pe tot parcursul procesului penal este evident ca a fost încalcat dreptul la un proces echitabil câta vreme instantele s-au pronuntat asupra temeiniciei acuzatiei în materie penala fara ca, condamnatul sa fi fost audiat si fara ca acesta sa-si fi putut face apararile necesare. Mai mult, împotriva condamnatului a fost emis un mandat european de arestare, mandat în baza caruia condamnatul a fost retinut de autoritatile spaniole si adus în tara în vederea executarii pedepsei de 2 ani închisoare, iar una din conditiile admiterii executarii unui astfel de mandat european de arestare este tocmai acela, ca, condamnatului sa i se garanteze posibilitatea rejudecarii cauzei sale, bineînteles cu respectarea conditiilor stabilite de lege, în speta a dispozitiilor art.522/1 Cod procedura penala. În atare împrejurari, constatându-se ca, condamnatul GG nu a fost prezent la nici un termen de judecata, nici la instanta de fond, nici la instanta de apel si nici la instanta de recurs, rezulta ca sunt întrunite cu prisosinta conditiile prevazute de art.522/1 Cod procedura penala, respectiv a fost judecat si condamnat în lipsa si ca atare instanta de recurs constatând a fi îndeplinite aceste conditii va admite în principiu cererea sa de rejudecare urmând ca instanta de fond sa procedeze potrivit art.522/1 al.2 Cod procedura penala, respectiv la aplicarea în mod corespunzator a prevederilor art.405 - 408 Cod procedura penala din materia revizuirii pentru ca mai apoi sa se poata pronunta pe fondul cererii de rejudecare dupa extradare.

Fata de cele ce preced, Curtea în baza art.385/15 pct.2 lit. d Cod procedura penala, a admis recursul penal declarat de condamnatul recurent GG, împotriva deciziei penale nr.24/Ap/28.01.2010 pronuntata de Tribunalul Satu Mare si a sentintei penale nr.1256 din 30.11.2009 a Judecatoriei Satu Mare pe care le-a casat în totalitate.

În baza art.522/1 Cod procedura penala, a admis în principiu cererea de rejudecare dupa extradare formulata de condamnatul GG, condamnat la pedeapsa de 2 ani închisoare în baza d.p.131/A/31.05.2007 a Tribunalului Satu Mare, care a modificat s.p.400/2.03.2007 a Judecatoriei Satu Mare, definitiva prin d.p.10/R/10.01.2008 a Curtii de Apel Oradea si a trimis dosarul Judecatoriei Satu Mare, în vederea rejudecarii cauzei.

Cheltuielile judiciare au ramas în sarcina statului, iar onorariul ap. of. în suma de 200 RON se va vira din fondurile Ministerului Justitiei în contul Baroului de Avocati Bihor.

Domenii speta