Drept penal. Parte specială

Sentinţă penală 329 din 23.09.2015


PROCEDURA RECUNOASTERII INVINUIRII , DEPUNERE TRANZACTIE  PE LATURA CIVILĂ .

In  caracterizarea  acţiunii  violente împotriva persoanei interesează accepţiunea juridică a expresiei „punere în primejdie a vieţii persoanei", adică diagnosticul juridic, iar nu cel medical sau medico-legal, respectiv crearea unui pericol iminent pentru viaţa persoanei, prin punerea în executare a unei acţiuni apte de a produce suprimarea vieţii acesteia şi neproducerea rezultatului letal din cauze independente de voinţa autorului faptei, cum ar fi acţiunea de autoapărare a victimei sau intervenţia unor martori pentru întreruperea acţiunii ori împiedicarea producerii rezultatului -considerente pentru care  cererea de schimbare  a  incadrării juridice in art 193 cod penal nu se justifica  . 

Prin sentinţa penalâ nr. 329/23.09.2015 pronunţată  de Tribunalul Constanţa, în dosarul penal nr.8133/118/2014, privind pe numitul IN -  rămasă definitivă la data de 17.02.2016 prin respingerea apelului – ds.p. nr. 187/P/17.02.2016 a Curţii de Apel Constanţa.s-a dispus  in baza art. 386 Cod proc. pen., respingerea  cererii de  schimbare a  încadrării juridice formulată  de către avocatul  inculpatului, ca nefondată.

În baza  art.32 rap la 188  alin.1 Cod penal, cu aplic.art.5 Cod penal şi cu aplic.art.396 alin.10 rap.la art.374 alin.4  ,  art.375 alin.1 şi alin.2  Cod  procedură penală, art 75 alin 2 lit a si 76alin 1 cod penal  condamnă pe inculpatul IN la pedeapsa de 2 ani 2 luni  si 20 zile închisoare.

În baza art.67alin.1 şi alin.2  Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară  a interzicerii drepturilor prev. de art.66 alin.1  lit.a  , lit.b  şi lit.d Cod penal, pe o perioadă de  1 an.

În baza art.91 alin.1 Cod penal, dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei  cu închisoarea aplicată inculpatului.

În baza art.92 alin.1 Cod penal, durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere este de 4 ani şi constituie termen de supraveghere pentru inculpat.

În baza art.93 alin.1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Constanţa, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d)să comunice schimbarea locului de muncă;

 e)să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art.93 alin.2 Cod penal,impune inculpatului să execute următoarele  obligaţie:

-sa frecventeze un program de reintegrare sociala derulat de catre serviciul de probatiune sau organizat in colaborare cu institutii din comunitate

-sa efectueze un curs de calificare profesionala

În baza art.93 alin.3 Cod penal,pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de  60 de zile,afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate , nu poate presta această muncă.

 Munca neremunerată în folosul comunităţii se  execută  în cadrul  Primăriei / Consiliul local Fantanele ,judet Constanta .

.În baza art.94 alin.1, alin.2 şi alin.3 Cod penal,

Pe durata termenului de supraveghere, măsurile de supraveghere  stabilite  conform  art.93 alin.1 lit.c)-e, se comunică Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Constanţa , care la rândul său, supraveghează executarea obligaţiilor prevăzuteîn art.93 alin.2 pct.1 şi 2 şi alin.3, stabilite mai sus.

Verificarea modului de îndeplinire  a obligaţiei prevăzute în art.93 alin.2 pct.2, se face de organele abilitate, care vor sesiza serviciul de probaţiune cu privire la orice încălcare a acestora.

Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Constanţa va lua măsurile necesare pentru a asigura executarea obligaţiilor prevăzute în art.93 alin.2 pct.1 şi alin.3, de mai sus, într-un interval cât mai scurt de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.

În baza art.94 alin.4 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Constanţa are obligaţia să sesizeze instanţa, dacă: a)au intervenit motive care justifică fie modificarea obligaţiilor impuse de instanţă, fie încetarea executării unora dintre acestea; b)inculpatul nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută, în condiţiile stabilite, obligaţiile care îi revin.

Atrage atenţia inculpatului  asupra dispoziţiilor art.96 alin.1 şi alin.4 Cod penal, în sensul că, dacă pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse de instanţă, precum şi în cazul în care pe durata termenului de supraveghere săvârşeşte o nouă infracţiune, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei.

Ia act de tranzactia incheiata intre parti ,obligatiile stabilite fiind deja onorate.

Admite actiunea civila formulata de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa

Obliga inculpatul catr e  Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, la sumă de 1.138,27 de lei, conform decontului de cheltuieli ataşat foii de observaţie clinică nr.51272/2013, reprezentand cheltuieli de spitalizare în perioada 10 - 13

Prin  rechizitoriul cu nr .192/P/2014,  din  19 noiembrie  2014, al  Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, inculpatul IN -.., fără antecedente penale, s-a dispus trimiterea in judecata , pentru săvârşirea infractiunii de  tentativă  la  omor, prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile: art.32 rap. la art.188 C.pen. cu aplicarea art.5 C.pen.

S-a retinut că data de 09 noiembrie 2013, în jurul orelor 22.00, pe strada Mihai Viteazu din comuna Fântânele, judeţul Constanţa, în cursul unui conflict spontan, inculpatul 1-a lovit cu o sticlă de jumătate de litru în zona capului pe numitul AV , iar în urma loviturii sticla s-a spart şi cioburile rezultate i-au provocat persoanei vătămate leziuni tăiate în zona gâtului, spre ureche, vindecabile într-un număr de 12-14 zile de îngrijiri medicale, prin plaga tăiată profundă din regiunea lateralo-cervicală stângă, regiune în care se află importante vase de sânge şi care, dacă ar fi fost afectate, îi puteau pune viaţa victimei în primejdie, astfel cum s-a conchis în certificatul medico-legal nr.l581/A2/2013 şi în raportul de expertiză medico-legală nr.2011/151/A 1/2014, ambele emise de Serviciul Judeţean de Medicină Legală Constanţa.

La termenul din 20.09.2015 inculpatul IN a solicitat aplicarea dispozitiilor art 374 alin 4 cod proc penala privind judecarea cauzei in baza probelor administrate in cursul urmaririi penale si in baza inscrisurilor prezentate de parti .

Din actele de urmarire penalâ insusite de inculpat in procedura  recunoasterii instanta retine urmatoarea situatie de fapt :

Persoana vătămată AV şi inculpatul IN ,sunt persoane foarte tinere , sunt consăteni, inculpatul fiind un timp prieten cu martora CG, verişoară şi vecină cu persoana vătămată.

In timp au apărut animozităţi între cei doi, din cauză că inculpatul se mai certa cu martora şi persoana vătămată îi lua apărarea verişoarei sale sau persoana vătămată i-a făcut cunoştinţă verişoarei cu martorul SCI lucru ce l-a nemultumit pe inculpat .

Pe acest fond , la data de 09 noiembrie 2013 , în jurul orelor 22 , după ce s-au întâlnit la poarta verişoarei sale şi au conversat, când plecau spre centrul satului, la discotecă, persoana vătămată şi martorul SCI s-au intersectat cu inculpatul pe strada Mihai Viteazu. între inculpat şi persoana vătămată s-a declanşat o altercaţie, pentru aplanarea careia a intervenit şi martorul ca să-i despartă, însă în mod intempestiv inculpatul a lovit-o pe persoana vătămată cu o sticlă de jumătate de litru în cap, lângă urechea stângă, iar din cauza intensităţii ridicate a loviturii sticla s-a spart, iar ciobul de la gâtul acesteia i-a provocat persoanei vătămate o plagă tăiată profundă pe gât, lungă de circa 10 cm, de sub ureche în jos.

Persoana vătămată a fost transportată de urgenţă cu o ambulanţă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde a fost internată şi supusă intervenţiei chirurgicale de urgenţă, prin suturarea rănii de la gât.

A fost externată la data de 13 noiembrie 2013, în stare ameliorată. în urma examinării, potrivit certificatului medico-legal nr.l581/A2/2013 al Serviciului Judeţean de Medicină Legală Constanţa, s-a conchis că prezintă leziuni traumatice care au putut fi produse prin lovire cu corp dur cu margini ascuţite (posibil sticlă - recipient spart la contact), ce pot data din 09 noiembrie 2013 şi că necesită un număr de 12-14 zile de îngrijiri medicale de la data producerii, dacă nu survin complicaţii.

S-a precizat că leziunile nu i-au pus viaţa în primejdie, dar că plaga cervicală este situată într-o regiune care prezintă în semiprofunzime vase de sânge importante, care, dacă ar fi fost afectate, ar fi putut pune în primejdie viaţa pacientului.

S-a estimat că necesită reevaluare medico-legală după circa 6 luni de la data producerii leziunii cervicale, pentru a se face precizări cu privire la sluţire. în cauză s-a dispus efectuarea unei expertize medico-legale, după trecerea celor 6 luni, iar prin raportul de expertiză medico-legală nr.2011/151/A1/2014 al Serviciului Judeţean de Medicină Legală Constanţa au fost menţinute concluziile medico-legale iniţiale, cu singura precizare că, nefiind efectuat de către persoana vătămată un examen de chirurgie plastică, astfel cum se recomandase de către expert, nu au putut fi făcute precizări asupra existenţei unei eventuale sluţiri.

Concluziile expertizei medico-legale au fost comunicate atât inculpatului, prin apărătorul său ales, cât şi persoanei vătămate, care nu au avut de formulat obiecţiuni, în condiţiile în care persoana vătămată şi-a manifestat voinţa expresă de a nu se mai supune altor examinări medicale sau medico-legale, prin invocarea lipsei de timp şi a dificultăţilor familiale.

Persoana vătămată AV a aratat  că se deplasa împreună cu martorul  SCI, vecinul său, spre discoteca din sat, iar la colţul străzii Mihai Viteazu cu strada principală s-au intersectat cu inculpatul, care i-a propus să se bată. Deşi 1-a evitat, pentru că 1-a văzut cu sticla de bere în mână şi a crezut că este beat, acesta a apucat-o de umăr şi a tras-o, aşa încât a fost nevoită să pună mâna pe sticlă, tocmai de teamă să nu fie lovită. A intervenit martorul şi 1-a tras pe inculpat, însă intempestiv acesta a lovit-o cu sticla în cap, la urechea stângă, de sus în jos, ţinând sticla de gât şi aplicând lovitura ca şi cum ar fi dat cu un par. Sticla s-a spart, iar ciobul de la gâtul spart i-a provocat o plagă tăiată profundă lateralo-cervicală stângă, de sub ureche pe gât, lungă de circa 10 cm. Persoana vătămată a precizat că, după aplicarea loviturii cu sticla, inculpatul a plecat, însă când ea şi martorul s-au întors acasă, să fie preluată de ambulanţă, l-au văzut pe inculpat venind din nou spre ei, înarmat cu o bâtă, groasă ca o coadă de cazma, dar a fost gonit de martor. In privinţa posibilului mobil al agresiunii, persoana vătămată a precizat că inculpatul fusese prietenul verişoarei sale, pe care o agresase frecvent şi se despărţiseră, iar probabil acesta a crezut că persoana vătămată le-a făcut cunoştinţă verişoarei sale şi martorului vecin şi devenise gelos.

Martorul SCI a confirmat în mare măsură susţinerile persoanei vătămate şi a declarat că atunci când se întâlniseră cu inculpatul, acesta i-a propus persoanei vătămate să se bată, apoi cei doi s-au îmbrâncit, iar când persoana vătămată a pus mâna pe sticla din mâna inculpatului, martorul a intervenit şi, fiind mai solid decât cei doi, a luat sticla pe care i-a restituit-o inculpatului. Cum a primit sticla înapoi, inculpatul a lovit-o intempestiv cu aceasta pe persoana vătămată în cap, sub ureche şi la impact sticla s-a spart, astfel că agresorul a rămas cu gâtul acesteia în mână. Când acesta se îndepărta, persoana vătămată a aruncat cu o piatră şi 1-a lovit în picior pe inculpat. Martorul a observat că persoanei vătămate îi curge sânge de la rana din gât, aşa că a sunat la numărul de urgenţă 112 şi 1-a condus acasă pe cel rănit. Martorul a văzut cum inculpatul se întorcea spre ei, înarmat cu o bâtă lungă de circa 1,5 m şi groasă de circa 4-5 cm, însă 1-a gonit.

Martora CG, verişoară a persoanei vătămate, a declarat că fusese prietenă cu inculpatul timp de trei ani, însă se despărţiseră de patru luni, dar acesta o tot căuta acasă şi când venea îi adresa numeroase injurii. Totodată îi ameninţa, brusca sau le zgâria maşinile eventualilor altor băieţi cu care ea vorbea. în seara zilei de 09 noiembrie 2013, martora a stat de vorbă la poartă cu persoana vătămată şi cu martorul SCI  iar după plecarea celor doi a auzit gălăgie pe stradă. întrucât deja îl observase pe inculpat deplasându-se pe stradă cu sticla de bere în mână, martora însoţită de mama sa s-a deplasat spre colţul străzii, iar acolo a văzut cum inculpatul şi persoana vătămată se îmbrânceau şi cum martorul încerca să-i despartă. Când s-au apropiat mai mult, a observat că persoana vătămată fusese tăiată la gât, sub ureche şi sângera puternic, înţelegând de la cei doi tineri că inculpatul o lovise cu sticla. Când aşteptau ambulanţa, martora 1-a observat pe inculpat ieşind pe stradă înarmat cu bâta şi ameninţându-i să stea pe loc, că altfel îi omoară.

Martora IM, mama inculpatului, a declarat că era acasă când fiul său a venit şi i-a relatat că se certase cu persoana vătămată, din cauza martorei CG şi îi dăduse cu sticla în cap, fiind la rândul său lovit cu o piatră la spate şi la un şold. Martora şi-a exprimat convingerea că fiul ei s-a apărat, însă a precizat că acesta nu menţionase nimic despre faptul că în urma loviturii cu sticla în cap persoana vătămată sângerase.

Inculpatul IN a recunoscut săvârşirea faptei şi a declarat că venea de la un bar din centrul satului, unde cumpărase o sticlă de jumătate de litru de bere, din care a consumat jumătate, şi că, de fapt, când s-au intersectat, persoana vătămată l-ar fi invitat să se bată, i-ar fi pus mâna pe umăr şi a încercat să îi ia sticla de şi cu bere din mână. Atunci a intervenit martorul să îi despartă, iar el a lovit-o pe persoana vătămată cu sticla în cap, astfel încât sticla s-a spart. A plecat de acolo, iar persoana vătămată 1-a lovit cu o piatră în piciorul drept, conflictul terminându-se. El ar fi sunat la numărul de urgenţă 112 şi ar fi aşteptat acasă să vină poliţia pentru cercetări. în privinţa revenirii sale pe stradă înarmat cu bâta, a tăgăduit acest aspect. A susţinut la cea de-a doua declaraţie că persoana vătămată îl lovise şi cu piciorul peste piciorul său stâng, apoi cu piatra în spate, dar că doar mama sa a observat urmele de la acele presupuse lovituri, fără a putea prezenta vreun act constatator medical sau medico-legal.

Cu ocazia confruntării cu persoana vătămată, inculpatul a continuat să susţină că iniţiativa altercaţiei i-a aparţinut persoanei vătămate, fiind contrazis de aceasta, însă nu a putut oferi explicaţii pertinente asupra motivelor pentru care a aplicat lovitura cu sticla în capul adversarului şi nici de s-a întors la stradă înarmat cu o bâtă de lemn. Persoana vătămată a menţionat că inculpatul o vizitase la spital, unde fusese internată trei zile, şi şi-a cerut scuze, oferindu-i şi suma de 1.500 de lei.

La confruntarea cu inculpatul, martorul SCL a confirmat versiunea acestuia, în sensul că iniţiativa de a se bate i-a aparţinut persoanei vătămate, când 1-a văzut pe inculpat cum îi privea, iar că inculpatul replicase că se vor bate mai târziu, însă martorul a precizat că până să fie lovită cu sticla în zona gâtului persoana vătămată nu îl lovise deloc pe inculpat, ci lovitura cu piatra a fost subsecventă lovirii cu sticla.

Se retine asfel că pe fondul unor neînţelegeri din cauza verişoarei persoanei vătămate, fostă prietenă a inculpatului,inculpatul  a atacat-o pe persoana vătămată , cu sticla de jumătate de litru de bere, lovind-o  în obrazul stâng lângă ureche, iar după spargere a continuat acţiunea agresivă şi, în aceeaşi mişcare de sus în jos, i-a provocat o plagă tăiată penetrantă gravă în zona gâtului, adică o regiune corporală puternic vascularizată şi inervată, considerată în mod constant în jurisprudenţa şi doctrina penală şi în practica medico-legală ca zonă vitală.

Din modul şi împrejurările concrete în care a fost comisă acţiunea ilicită de violenţă, adică pe fondul unui conflict acutizat, de metoda obiectului vulnerant, adică folosirea unei sticle şi a ciobului rezultat din spargerea acesteia, idoneu în producerea de leziuni letale, regiunea corporală vizată şi lezată, intensitatea loviturii aplicate şi consecinţele efectiv produse, se poate retine că inculpatul a prevăzut rezultatul potenţial letal al acţiunii sale de violenţă, rezultat pe care chiar dacă nu 1-a urmărit, în mod evident 1-a acceptat, astfel că a săvârşit fapta cu intenţia indirectă de a ucide.

Nu se vor mai retine apararile inculpatului IN in ceea ce priveste riposta la acţiunea persoanei vătămate, intrucat inculpatul a recunoscut fapta acsa cum a fost descrisa in actul de acuzare .

La stabilirea acestei situatii de fapt au fost avute in vedere mijloacele  de probă:

-plângerea şi declaraţia persoanei vătămate, ultima înregistrată audio-video;

-certificatul medico-legal şi raportul de expertiză medico-legală de examinare a persoanei vătămate, plus fotocopiile biletului de ieşire din spital, scrisorii medicale şi chitanţelor de plată a consultaţiilor şi planşa foto asupra leziunilor suferite;

-adresa cu cheltuielile de spitalizare a persoanei vătămate;

-declaraţiile martorilor SCI, CG şi IM, ultima înregistrată audio-video;

-procesele verbale de confruntare între inculpat cu persoana vătămată şi cu martorul SCI;

-declaraţiile inculpatului, cea consemnată fiind înregistrată audio-video.

-tranzactia incheiata intre parti si onorata de inculpat pana la intrarea in dezbateri .

In drept,

Fapta inculpatului IN, care la data de 09 noiembrie 2013, în jurul orelor 2200, pe strada Mihai Viteazu din comuna Fântânele, judeţul Constanţa, în cursul unui conflict spontan, 1-a lovit cu o sticlă de jumătate de litru în zona capului pe numitul AV, iar în urma loviturii sticla s-a spart şi cioburile rezultate i-au provocat persoanei vătămate leziuni tăiate în zona gâtului, spre ureche, vindecabile într-un număr de 12-14 zile de îngrijiri medicale, prin plaga tăiată profundă din regiunea lateralo-cervicală stângă, regiune în care se află importante vase de sânge şi care, dacă ar fi fost afectate, îi puteau pune viaţa victimei în primejdie, întruneşte elementele constitutive ale tentativei la infracţiunea de omor, prevăzută de art.32 rap. la art.188 C.pen.

Desi leziunile provocate persoanei vătămate au necesitat în mod obiectiv circa 12 -14 zile de îngrijiri medicale , se considera ca  i-au pus viaţa în primejdie , intrucat In desfăşurarea acţiunii violente , inculpatul a vizat o zonă vitală, în care a lovit cu intensitate şi folosind un obiect apt să producă moartea, ceea ce conturează latura subiectivă.

La caracterizarea  acţiunii  violente împotriva persoanei interesează accepţiunea juridică a expresiei „punere în primejdie a vieţii persoanei", adică diagnosticul juridic, iar nu cel medical sau medico-legal, respectiv crearea unui pericol iminent pentru viaţa persoanei, prin punerea în executare a unei acţiuni apte de a produce suprimarea vieţii acesteia şi neproducerea rezultatului letal din cauze independente de voinţa autorului faptei, cum ar fi acţiunea de autoapărare a victimei sau intervenţia unor martori pentru întreruperea acţiunii ori

împiedicarea producerii rezultatului (în acest sens a se vedea deciziile nr.329/1995 şi nr. 1967/1991 ale Curţii Supreme de Justiţie, secţia penală, decizia nr.6002/2004 a înaltei Curţi de casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr.286/2005 a Curţii de Apel Timişoara, decizia nr.385/2005 a Curţii de Apel Iaşi, publicate în Coduri adnotate - Codul penal, de G. Bodoroncea şi alţii, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007, pag.604 şi următoarele), considerente pentru care  cererea de schimbare  a  incadrării juridice in art 193 cod penal nu se justifica  .

Inculpatului îi sunt aplicabile şi prevederile art.5 C.pen., întrucât legea penală nouă este mai favorabilă decât vechea lege penală, atâta timp cât fapta este prevăzută în noul Cod penal ca tentativă la infracţiunea simplă de omor, iar nu la infracţiunea de omor calificat, ca faptă săvârşită în public, astfel cum era aceasta incriminată în art.175 lit.i al Codului penal din 1969.

Inculpatul are vârsta de 21 de ani, este necăsătorit, avea ocupaţia de mecanic de utilaj greu la data săvârşirii faptei, este la primul conflict cu legea penală, , a avut o atitudine  cooperantă, recunoscând şi regretând comiterea faptei .

Avand in vedere compotamentul inculpatului inainte de savarsirea faptei dar si dupa ,  incercaruile acestuia de a  se interesa de situatia persoanei vatamate ,de a platii ulterior cheltuielile efetuate  pentru recuperarea acesteia ,se vor retine in favoarea inculpatului imprejurari  atenuante  prev de  art 75 alin 2 lit a cod penal .

Ca efect al reţinerii disp art 374 in referire la art 396 alin 10 cod proc penal limitele de pedapsa stabilite de legiuitor pentru infractiunea  retinute inculpatului  vor fi reduse cu o treime ,respective  la limita minima de 3 ani si 4 luni inchisoare iar ca efect a reducerii cu 1/3  prin retinerea circumstantelor atenuante prev de art  75 alin 2 lit a cod penal , se va aplica o pedeapsa de2 ani , 2 luni si 20 zile  luni pentru infractiunea prev de art.32 rap la art 188 cod penal .

 La individualizarea pedepsei  ce urmează a fi stabilita vor fi avute în vedere  toate criteriile generale şi obligatorii prevăzute de art.72 cod penal.

Astfel, se vor avea în vedere gradul concret de pericol social al faptei comise, împrejurările concrete în care inculpatul  a acţionat, valorile sociale lezate şi ocrotite de normele penale referitoare viata si sanatatea persoanei şi la vinovăţia persoanei, forma de vinovăţie cu care s-a acţionat şi limitele de pedeapsă  aratate mai sus .

Se apreciaza că o pedeapsa orientata la limita minima, obtinuta asfel prin retinerea, art 396 alin 10 cod proc penala  si a circumstantelor atenuante este in masura sa asigure  realizarea scopului  al pedepsei acela de reintegrare si reeducare a inculpatului pentru ca acesta sa fie redat societatii ,in conditiile in care inculpatul este o persoana tanară ,care este integrat in societate ,munceste .

În raport de cele expuse mai sus inculpatului i se va aplica pedeapsa închisorii si se apreciaza ca numai o pedeapsa orientata spre minim si cu suspendarea executarii sub supraveghere va putea conduce in cazul acestui inculpat la realizarea scopului  pedepsei si reeducarea inculpatului .

Vazand si art.67alin.1 şi alin.2 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a  , lit.b  şi lit.d Cod penal, pe o perioadă de  1 an.

În conf cu disp. art.91 alin.1 Cod penal se va dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei  cu închisoarea aplicată inculpatului pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani perioada in care inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Constanţa, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d)să comunice schimbarea locului de muncă;

 e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art.93 alin.2 Cod penal impune inculpatului să execute următoarele obligaţii:

-sa frecventeze un program de reintegrare sociala derulat de catre serviciul de probatiune sau organizat in colaborare cu institutii din comunitate

-sa efectueze un curs de calificare profesionala

Vazand si art.93 alin.3 Cod penal pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 60 de zile ,afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate , nu poate presta această muncă.

 Munca neremunerată în folosul comunităţii se execută în cadrul Primăriei / Consiliul local Fantanele,judet Constanta .

Vazand si art.94 alin.1, alin.2 şi alin.3 Cod penal pe durata termenului de supraveghere, măsurile de supraveghere stabilite conform art.93 alin.1 lit.c)-e, se vor comunica Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Constanţa , care la rândul său, supraveghează executarea obligaţiilor prevăzuteîn art.93 alin.2 pct.1 şi 2 şi alin.3, stabilite mai sus.

Verificarea modului de îndeplinire a obligaţiei prevăzute în art.93 alin.2 pct.2, se face de organele abilitate, care vor sesiza serviciul de probaţiune cu privire la orice încălcare a acestora.

Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Constanţa va lua măsurile necesare pentru a asigura executarea obligaţiilor prevăzute în art.93 alin.2 pct.1 şi alin.3, de mai sus, într-un interval cât mai scurt de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.

Vazand si art.94 alin.4 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Constanţa are obligaţia să sesizeze instanţa, dacă: a)au intervenit motive care justifică fie modificarea obligaţiilor impuse de instanţă, fie încetarea executării unora dintre acestea; b)inculpatul nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută, în condiţiile stabilite, obligaţiile care îi revin.

 Va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.96 alin.1 şi alin.4 Cod penal, în sensul că, dacă pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse de instanţă, precum şi în cazul în care pe durata termenului de supraveghere săvârşeşte o nouă infracţiune, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei.

Cat priveste actiunea civilă se constată că persoana vătămată AV, s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 15.000 de lei, din care 10.000 de lei daune morale şi 5.000 de lei daune materiale.

S-a depus la dosarul cauzei tranzatia incheiata intre parti, tranzactie care pana la finalizarea cauzei a fost deja onorata,  partea vatamata declarand ca a primit in transe , potrivit continutului tranzactiei  suma cu care s-a constituit parte civilă, asfe că ,  instanta va lua act de tranzactia incheiata intre parti .

In cauză s-a constituit parte civilă şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, pentru recuperarea cheltuielilor de spitalizare pe timp de trei zile ale persoanei vătămate, în secţia O.R.L., în perioada 10 - 13 noiembrie 2013, în sumă totală de 1.138,27 de lei, conform decontului de cheltuieli ataşat foii de observaţie clinică nr.51272/2013. Fiind indeplinite conditiile raspunderii delictuale

Va fi admisa actiunea civila formulata DE Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, si se va dispune obligarea inculpatului  catre  Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, la sumă de 1.138,27 de lei, conform decontului de cheltuieli ataşat foii de observaţie clinică nr.51272/2013, reprezentand cheltuieli de spitalizare în perioada 10 - 13 noiembrie 2013 .

Vazand si art  275 alin.2 Cod proc. pen.,  va dispune obligarea  inculpatului  la plata sumei  de 1000 lei  reprezentând cheltuieli judiciare către stat.,din care suma de 500 lei la  urmarire penala .