Acțiune în constatare

Sentinţă civilă 1063 din 28.11.2016


Reclamanţii F.I. şi F.F. au chemat-o în judecată pe pârâta C.S. prin primar, solicitând instanţei : 1. să constate că defunctul P.S. a dobândit prin împroprietărire la Reforma agrară din 1945 dreptul de proprietate asupra terenului de 1.460 mp, identic cu parcelele nr.1 CC de 477 mp, nr.2 CC de 983 mp, din Cartea Funciară (CF) 31940 (convertită din CF 344), teren situat în intravilanul comunei S.; 2. să constate că reclamanţii au dobândit prin cumpărare dreptul de proprietate asupra aceluiaşi teren; 3. să constate că reclamanţii au dobândit prin edificare dreptul de proprietate asupra construcţiilor casă C1, anexă C2, bucătărie de vară C3, şură C4, şură C5, anexă C6 toate amplasate pe parcela nr.1 CC; 4.. să dispună înscrierea acestor drepturi în cartea funciară.

Instanţa constată :

Conform planului de situaţie recepţionat cu nr.12949/2015 de Oficiul de Cadastru Suceava (filele 65-68) şi notelor de corespondenţă noile parcele nr.1 CC de 477 mp şi nr.2 L de 983 mp se formează din o parte din parcela nr.839/1 din Cartea Funciară (CF) 31940 S. (convertită din CF 344 S.). Pe noua parcelă nr.1 CC de 477 mp se află construcţiile casă C1, anexă C2, bucătărie de vară C3, şură C4, anexă C5 şi anexă C6. Terenurile şi construcţiile formează un trup comun, cu număr cadastral 32035, situat în intravilanul comunei S.

Potrivit titlului de proprietate nr.179847 (fila 14) P.S. a fost împroprietărit la Reforma agrară din 1945 cu 1.460 mp teren preluat de stat de la germanul S.L..

Conform extrasului CF (fila 11) parcela nr.839/1 din CF 31940 S. (convertită din CF 344 S.) este proprietatea tabulară a lui K.E. cota 8/48, K.V. cota 8/48, K.O. cota 8/48 + cota 8/48, C.V. cota 8/48, K.L. cota 2/48, K.E. cota 1/48, K.V. cota 1/48, K.E. cota 1/48, K.I. cota 1/48, K.H. cota 1/48, K.S. cota 1/48.

Potrivit notelor de corespondenţă şi înscrisurilor anexare (filele 101-105, 108-109) terenul în litigiu figurează în titlul de proprietate nr.179847, S.L. este una şi aceeaşi persoană cu proprietarul tabular K.L., iar suprafaţa corespunde cotei de 2/48 cu care K.L. figurează intabulat.

Prin acte sub semnătură privată P.S. a vândut reclamantei F.F. 13 prăjini şi jumătate teren arabil situat în satul S., reclamanta preluând terenul la 09.09.1974 şi achitând diferenţa de preţ la 16.09.1974 (fila 15). Ulterior pe acest teren soţii  reclamanţi F.I. şi F.F. au edificat construcţiile în litigiu, stăpânind terenul şi construcţiile sub nume de proprietari, public, continuu şi netulburat, înscriindu-se la registrul agricol şi achitând la zi taxele şi impozitele datorate statului.

Instanţa constată că acţiunea este întemeiată şi o va admite.