Pretenții

Sentinţă civilă 1037 din 21.11.2016


Reclamantul ŞC l-a chemat în judecată pe pârâtul BM, solicitând instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să-l oblige pe pârât la plata sumei de 1.200 lei cu titlu de daune materiale, reprezentând prejudiciul cauzat de câinii acestuia.

În motivare reclamantul a arătat că la data de 20.04.2015 pârâtul a venit cu oile şi câinii de la stână la locul numit „G.”, unde reclamantul are în proprietate o livadă pe care păşteau caprele sale. Fără a avea vreun motiv, pârâtul şi-a asmuţit câinii asupra caprelor şi a omorât 3 din ele, iar două le-a rănit grav, în prezent fiind sub tratament. Reclamantul a formulat plângere şi la Poliţia S., întrucât nu este prima dată când câinii pârâtului s-au năpustit asupra animalelor reclamantului, însă până la finalizarea dosarului penal se impune ca pârâtul să răspundă pentru prejudiciul cauzat de câinii săi. Suma de 1.200 lei reprezintă costul a trei capre, celelalte două fiind sub tratament, iar în condiţiile în care nu vor supravieţui va formula precizări la acţiune privind prejudiciul suferit cu acestea.

Examinând materialul probator, instanţa constată :

Reclamantul Ş.C. are un teren la locul numit G. pe raza satului P., unde se află şi caprele sale. În aceeaşi zonă, dar pe raza comunei S. are teren şi pârâtul B.M.. Pârâtul are oi şi doi câini (a avut trei câini, dar unul a murit). Descrierea câinilor făcută de martorii F.G. şi P.P corespunde semnalmentelor câinilor din fotografiile depuse de reclamant, martorii recunoscând că în fotografie sunt câinii pârâtului. Din certificatul sanitar veterinar rezultă că medicul veterinar a constatat la 27.04.2015 că trei capre ale reclamantului erau moarte, găsite moarte, cu plăgi rupte, sfâşiate de câini, dar nu se menţionează data morţii sau data când au fost găsite moarte, caprele fiind înscrise în registrul de consultaţii şi tratamente din data de 25.04.2015. Din declaraţia dată de B.G. la poliţie rezultă că în luna aprilie 2015 oile pârâtului se aflau pe terenul reclamantului, însă acesta nu a declarat dacă se aflau şi câinii pârâtului, iar reclamantul nu i-a spus că câinii pârâtului i-au omorât şi rănit nişte capre. Din nici o declaraţie nu rezultă că la data reclamată 20.04.2015 câinii pârâtului se aflau pe terenul reclamantului şi nici că vreo persoană ar fi văzut câinii pârâtului omorând caprele reclamantului. Martora P.P. a făcut vorbire despre un incident din primăvara anului 2014 când se afla împreună cu reclamantul pe terenul acestuia reparând un gard şi a văzut când câinii pârâtului au omorât nişte capre ale reclamantului, însă acest incident nu face obiectul prezentei cauze.

Având în vedere că reclamantul nu a administrat probe din care să rezulte că cele trei capre ale sale au fost omorâte la 20.04.2015 de câinii pârâtului, instanţa constată că nu sunt îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale a pârâtului pentru faptele câinilor săi, motiv pentru care instanţa constată că acţiunea nu este întemeiată şi o va respinge.

În baza art.453 cod procedură civilă instanţa îl va obliga pe reclamant să plătească pârâtului 500 lei cheltuieli de judecată, reprezentând onorariul avocatului conform chitanţei de la dosar.