Primă instanţă. Modificarea/încetarea obligaţiilor (art.73, 48, 57, 61 Legea 253/2013)

Sentinţă penală 17 din 14.04.2016


Instanţa a decis că este admisibilă sesizarea formulată de Serviciul de probaţiune competent, prin care se solicită instanţei să dispună prestarea muncii în folosul comunităţii în cadrul unor instituţii al căror sediu este situat în localitatea de domiciliu a condamnatului.

Prin sentinţa penală nr.51 din 02.11.2015, pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin, în dosarul nr.3564/115/2014, intimaţii …….au fost condamnaţi la pedepse cu suspendarea executării sub supraveghere, cu executarea obligaţiei de a presta muncă în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Oraşului Oraviţa/Spitalului Orăşenesc Oraviţa, pe o durată de 60 zile.

În urma rămânerii definitive a sentinţei de condamnare, Serviciul de Probaţiune Caraş-Severin, întocmind dosarul de supraveghere, a constatat, în urma discuţiilor purtate cu persoanele condamnate, enumerate mai sus, situaţia locativă a acestora, astfel cum rezultă din actele justificative depuse la dosar.

 Instanţa, constatând situaţia locativă a fiecărui condamnat, apreciază că se impune modificarea obligaţiilor impuse, conform art.93 al.3 Cod penal, în prestare de muncă neremunerată în folosul comunităţii la primăriile de domiciliu corespunzătoare fiecărei persoane condamnate în parte, conform art.95 al.1 Cod penal, pentru a eficientiza executarea obligaţiilor şi pentru a asigura condamnaţilor şanse mai mari de îndreptare şi de integrare socială.