Taiere ilegala de arbori

Sentinţă penală 76 din 26.02.2016


Constată că prin rechizitoriul nr. ..../P/2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti, jud. Bacău şi înregistrat sub nr. ...../260/2015 la data de 15.10.2015  pe rolul Judecătoriei Moineşti, au fost trimişi în judecată inculpaţii :

D.V.V. pentru săvârşirea infracţiunilor de tăiere ilegală de arbori şi furt de arbori prevăzute de art. 107 alin. 1 lit. c şi art. 109 alin. 1 lit. c din Legea 46/2008 privind Codul silvic, republicată la data de 12 august 2015, cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal,

D.D.V. pentru săvârşirea infracţiunilor de tăiere ilegală de arbori şi furt de arbori prevăzute de art. 107 alin. 1 lit. c şi art. 109 alin. 1 lit. c din Legea 46/2008 privind Codul silvic, republicată la data de 12 august 2015, cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal,

În actul de sesizare a instanţei se arată că inculpaţii la data de 20.02.2015 au tăiat şi sustras mai mulţi arbori nemarcaţi esenţă fag şi răşinoase din U. A. 41 din U. P. IV Ciugheş, aflată în administrarea Ocolului Silvic Privat Oituz, cauzând un prejudiciu de 3996,81 lei.

Din probatoriul administrat în cauză, materialul de urmărire penală şi declaraţiile date în faza de cercetare judecătorească, instanţa a reţinut următoarele:

La data de 20.02.2015, în jurul orelor 11:00, cu ocazia executării serviciului de pază prin patrulare, A.C. , angajat cu atribuţii de pază al Ocolului Silvic Privat Oituz, i-a depistat pe inculpaţii D.V.V.  şi D.D.V. tăind cu drujba mai mulţi arbori nemarcaţi esenţă fag şi răşinoase din U. A. 41 din U. P. IV Ciugheş, aflată în administrarea Ocolului Silvic Privat Oituz, fiind proprietatea SC SRT Silvirom Timber GMBH Societate în comandită .

Inculpaţii au precizat pădurarului că suprafaţa de teren în cauză este, de fapt, proprietatea numitului D.O. , prezentând un titlu de proprietate în acest sens .

Martorul A.C. , angajat cu atribuţii de pază al Ocolului Silvic Privat Oituz, le-a adus la cunoştinţă faptul că arborii se află în administrarea Ocolului menţionat, iar bornele de delimitare a parcelei de teren erau vizibile, parcela fiind marcată cu culoarea galbenă.

Inculpaţii au ignorat dispoziţiile pădurarului, continuând tăierea şi fasonarea materialului lemnos, transportând chiar în prezenţa pădurarului o parte din arborii tăiaţi.

Inculpatul prezent în instanţă a recunoscut faptele şi a solicitat aplicarea procedurii simplificate prevăzute de art. 375 alin. (1) şi (2) rap. la art. 396 alin. (10) N.C.proc.pen.

Martorul A.C. , fiind în apropierea bornelor de delimitare a parcelei de teren, respectiv parcela U. A. 41 marcată cu culoare galbenă, le-a demonstrat că arborii sunt la el în pază (f. 14), dar inculpaţii nu s-au supus dispoziţiei pădurarului de stopare a activităţii infracţionale şi au luat o parte din materialul lemnos în prezenţa acestuia.

A doua zi, pădurarul  A.C. a constatat că D.V.V.  şi D.D.V. luaseră şi trunchiurile din arborii tăiaţi pe care nu le-au putut transporta cu o zi înainte (f. 14, 18).

Întrucât zona este greu accesibilă, a fost sunat imediat şeful de district al Ocolului Silvic Privat Oituz, D.T.

Martorul D.T.  a solicitat să discute telefonic cu inculpaţii pentru a lămuri faptul că suprafaţa de teren de pe care taie arborii nu este proprietatea acestora, inculpaţii refuzând să discute cu acesta (f. 18).

La data de 16.07.2015, lucrători de poliţie din cadrul Postului de Poliţie Brusturoasa, împreună cu D.T. , şeful de district al Ocolului Silvic Privat Oituz (f. 18) şi martorii asistenţi B.S. (f. 16) şi C.C. s-au deplasat la faţa locului (f. 6-7), ocazie cu care s-a stabit că: o cioată esenţă fag cu diametrul de 110 cm a fost tăiată la înalţimea de 1 metru de la sol, la faţa locului fiind rămase crengi cu lungimea de până la 4 metri şi un butuc cu o lungime de 3,5 metri,  două cioate molid cu diametrul de 34 cm au fost tăiate la înălţimea de 35 cm de la sol, o cioată molid cu diametrul de 34 cm a fost tăiată la înălţimea de 40 cm de la sol, două cioate de brad, cu diametrul de 34 cm au fost tăiate la înălţimea de 40 cm de la sol, la faţa locului fiind rămase resturi şi crengile provenite din fasonarea materialului lemnos.

În acest sens, a fost încheiat procesul – verbal de cercetare la faţa locului pe care ambii inculpaţi au refuzat să îl semneze (f. 6-7).

Deşi la faţa locului s-a stabilit în mod cert că arborii tăiaţi fac parte din pădurea administrată de Ocolul Silvic Privat Oituz, inculpaţii au prezentat un titlu de proprietate pe numele lui D.O. (f. 8), susţinând că terenul de unde au tăiat arborii este proprietatea acestuia.

Prin adresa nr. 502 din data de 26.02.2015 Ocolul Silvic Privat Oituz a comunicat valoarea prejudiciului cauzat, respectiv suma de 3996,81 lei (f. 4), anexând fişa de calcul a pagubelor provenite din tăierea ilegală de arbori (f. 5).

Fapta a mai fost dovedită şi prin următoarele mijloace de probă : fişa de calcul a pagubelor provenite din tăierea ilegală de arbori (f. 5);proces verbal de cercetare la faţa locului (f. 6-7);titlu de proprietate D.O. (f. 8);adresă Ocolul Silvic Privat Oituz în care se precizează că locul unde s-au constatat tăierile se află în administrarea acestui Ocol; declaraţie martor  A.C. din data de 10.03.2015 (f. 14);declaraţie martor B.S.  din data de 4.08.2015 (f. 16);declaraţie martor D.T.  din data de 3.03.2015 (f. 18);declaraţie inculpat D.V.V.  din data de 19.06.2015 (f. 24); declaraţie inculpat  D.D.V. din data de 19.06.2015 (f. 26).

Faptele inculpaţilor D.V.V.  şi D.D.V. care la data de 20.02.2015 au fost surprinşi tăind cu drujba mai mulţi arbori nemarcaţi esenţă fag şi răşinoase din U. A. 41 din U. P. IV Ciugheş, aflată în administrarea Ocolului Silvic Privat Oituz, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de tăiere ilegală de arbori şi furt de arbori prevăzute de art. 107 alin. 1 lit. c şi art. 109 alin. 1 lit. c din Legea 46/2008 privind Codul silvic, republicată la data de 12 august 2015, cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.

În ceea ce priveşte infracţiunea de tăiere ilegală de arbori, elementul material al laturii obiective constă în acţiunea inculpaţilor de a tăia arbori nemarcaţi esenţă fag şi răşinoase din U. A. 41 din U. P. IV Ciugheş, aflată în administrarea Ocolului Silvic Privat Oituz, proprietatea SC SRT Silvirom Timber GMBH Societate în comandită. Întrucât prejudiciul cauzat este de 3996,81 lei, iar preţul unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data comiterii faptei este de 115 lei, rezultă că fapta se încadrează la litera c) a articolului 107 alin. 1 din Legea 46/2008 privind Codul silvic, valoarea prejudiciului produs fiind de 34 de ori mai mare decât preţul unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data comiterii faptei. Urmarea imediată constă în producerea unei pagube, iar legătura de cauzalitate dintre elementul material al laturii obiective şi urmarea imediată transpare din ansamblul împrejurărilor circumscrise speţei.

În ceea ce priveşte infracţiunea de furt de arbori, elementul material al laturii obiective constă în acţiunea inculpaţilor de a sustrage materialul lemnos provenind de la arborii tăiaţi esenţă fag şi răşinoase din U. A. 41 din U. P. IV Ciugheş, aflată în administrarea Ocolului Silvic Privat Oituz, proprietatea SC SRT Silvirom Timber GMBH Societate în comandită. Întrucât valoarea materialului lemnos sustras este de 34 de ori mai mare decât preţul unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data comiterii faptei, infracţiunea se încadrează la litera c) a articolului 109 alin. 1 din Legea 46/2008 privind Codul silvic.

Urmarea imediată constă în producerea unei pagube, iar legătura de cauzalitate dintre elementul material al laturii obiective şi urmarea imediată transpare din ansamblul împrejurărilor circumscrise speţei.

În ceea ce priveşte latura subiectivă, vinovăţia ambilor inculpaţi îmbracă forma intenţiei directe, întrucât aceştia au prevăzut rezultatul faptelor săvârşite, rezultat pe care l-au urmărit.

Deoarece inculpaţii nu au fost condamnaţi definitiv pentru niciuna dintre fapte , le vor fi aplicabile prevederile art.38 Cod penal şi art.39 alin.1 lit.b Cod penal.

La individualizarea pedepsei , conform art. 74 NCP se va face în raport cu gravitatea infracţiunii săvârşite şi cu periculozitatea infractorului, care se evaluează după următoarele criterii: împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite;starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită;natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii; motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit;natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului;conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal; nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Conform art.83 Cod penal , instanţa poate dispune amânarea aplicării pedepsei, stabilind un termen de supraveghere, dacă sunt întrunite următoarele condiţii: pedeapsa stabilită, inclusiv în cazul concursului de infracţiuni, este amenda sau închisoarea de cel mult 2 ani; infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii, infractorul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii;în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

Fiind întrunite cumulativ condiţiile prevăzute de lege , în baza art. 83 alin. (1), (3) C. pen. se va dispune amânarea aplicării pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 82 C. pen., de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 85 alin. (1) C. pen. pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va trebui să respecte următoarele măsuri de supraveghere:să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bacău, la datele fixate de acesta;să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;să comunice schimbarea locului de muncă;să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 86 alin. (1) C. pen. pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. (1) lit. c) - e) se comunică Serviciului de Probaţiune Bacău.

În baza art. 404 alin. (3) C. proc. pen. se va atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere.

Se va atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art.88 Cod penal dacă pe parcursul termenului de supraveghere , cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse, instanţa va revoca amânarea şi va dispune aplicarea şi executarea pedepsei.

În baza art.19, art.397 NCPP cu aplicarea art.1357,  1381-1382 Cod civil , obligă inculpaţii în solidar către partea civilă Ocolul Silvic Privat Oituz la plata sumei de 3996,81  lei reprezentând contravaloare prejudiciu , cu care inculpaţii au fost de cord să îl achite.

În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen. vor fi obligaţi inculpaţii la plata sumei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.