Măsură educativă. Inculpat minor. Infracțiune continuată. Tâlhărie

Decizie 765 din 12.06.2019


În mod nelegal s-a dispus condamnarea inculpatului ... deoarece la data faptei (de  13.08.2018) acesta era încă minor, împlinind 18 ani ulterior, la data de 19.08.2018, astfel că se impunea aplicarea unei măsuri educative, conform art. 114 Cod penal.

Condițiile de existență ale infracțiunii continuate sunt: unitatea de subiect activ (făptuitor), unitatea de rezoluție infracțională, pluralitatea de acte materiale comise la diferite intervale de timp și care să constituie fiecare în parte conținutul aceleași infracțiuni.

Este îndeplinită condiția unității de subiect activ al infracțiunii continuate nu numai atunci când făptuitorul acționează ca autor sau coautor al diferitelor acte materiale, dar și atunci când la unele acte materiale participă în calitate de autor/coautor, la altele în calitate de complice, iar la unele în calitate de instigator, răspunderea penală fiind atrasă de participația principală, respectiv autorat/coautorat, care absoarbe participațiile secundare, instigare și/sau complicitate.

Decizia penală nr. 765/A/12.06.2019 a Curţii de Apel Galaţi

Prin sentinţa penală nr. 454/19.03.2019 a Judecătoriei Galaţi, pronunţată în dosarul nr. 21795/233/2018, s-au hotărât următoarele:

În temeiul art. 386 Cod procedură penală, a fost admisă cererea de schimbare a încadrării juridice reținută în sarcina inculpatului ..., formulată prin apărător, din infracțiunea de “tâlhărie în formă continuată”, două acte materiale,  prevăzută de art. 233 Cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, o infracțiune de “tăinuire”, prevăzută de art. 270 alin. 1 Cod penal şi două infracţiuni de „complicitate la tâlhărie”,  prevăzute de art. 48 alin. 2 Cod penal raportat la art. 233 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, art. 113 alin. 3 Cod penal şi a art. 77 alin.1 lit. a Cod penal, într-o singură infracțiune de “tâlhărie în formă continuată”, prevăzută de art. 233 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi a art. 77 alin.1 lit. a și d Cod penal, infracțiunea de “tăinuire”, prevăzută de art. 270 alin.1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.

În baza art. 233 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, a art. 77 alin.1 lit. a și  d Cod penal și a art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, a fost condamnat inculpatul ... la o pedeapsă de 2 (doi) ani și 6 (şase) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii “tâlhărie în formă continuată”.

Potrivit art. 67 alin. 2 din Codul penal s-a aplicat inculpatului ... pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a) (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice), b) (dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat) şi n) (dreptul de a comunica şi de a se apropia de persoanele vătămate și de ceilalți inculpați din prezenta cauză) Codul penal, pe o perioadă de 3 (trei) ani.

Potrivit art. 65 alin 1 din Codul penal s-a aplicat inculpatului ... pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, b şi n Codul penal, a căror exercitare a fost interzisă ca şi pedeapsă complementară.

În baza art. 270 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, a fost condamnat inculpatul ... la o pedeapsă de 9 (nouă) luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de “tăinuire”.

În baza art. 38 alin. 2 Cod penal, în referire la art. 39 alin. 1 lit. b) Cod penal, au fost contopite pedepsele aplicate prin prezenta sentință, urmând ca inculpatului ... să i se aplice pedeapsa cea mai grea, de 2 (doi) ani și 6 (şase) luni închisoare, la care se va adăuga sporul de o treime din cealaltă pedeapsă (1/3 din 9 luni închisoare), respectiv 3 luni închisoare, în final inculpatul urmând a executa 2 (doi) ani și 9 (nouă) luni închisoare.

În baza art. 45 Cod penal raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b, n Cod penal s-a aplicat inculpatului ... pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a) (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice), b) (dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat) şi n) (dreptul de a comunica şi de a se apropia de persoanele vătămate și de ceilalți inculpați din prezenta cauză) Codul penal, pe o perioadă de 3 (trei) ani.

În baza art. 45 Cod penal raportat la art. 65 alin. 1 Cod penal s-a aplicat condamnatului ... pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi n Cod penal, a căror exercitare a fost interzisă ca pedeapsă complementară.

Potrivit art. 72 alin. 1 Cod penal, s-a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului ... durata reţinerii și a arestării preventive de la data de 10.10.2018 la data de 07.11.2018.

În baza art. 91 Cod penal, s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 4 ani, conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal, cu  măsurile de supraveghere prev. de art. 93 alin. 1 Cod penal și obligațiile prev. de art. 93 alin. 2  lit. a  și alin.3 Cod penal

Potrivit art. 399 alin. 10 Cod procedură penală s-a dispus menţinerea măsurii preventive a controlului judiciar luată asupra inculpatului  ...

În baza art. 7 alin. 1 din Legea nr. 76/08.04.2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare (S.N.D.G.J.), s-a dispus prelevarea probelor biologice de la inculpatul ..., în vederea introducerii profilului său genetic în S.N.D.G.J.

În baza art. 115 alin. 1 lit. d) și art. 120 Cod penal, cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, s-a stabilit și s-a aplicat inculpatului minor ... măsura educativă neprivativă de libertate a ”asistării zilnice”, pe o durată de 6 (șase) luni, pentru săvârșirea infracţiunii de “tâlhărie în formă continuată” (3 acte materiale),  prevăzută de art. 233 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal, art. 113 alin. 3 Cod penal şi a art.77 alin. 1 lit. a) Cod penal.

În baza 121 alin. 1 Cod penal, s-a impus inculpatului ... ca pe durata executării măsurii educative a asistării zilnice să respecte următoarele obligații:

- să nu se apropie și să nu comunice cu persoanele vătămate și nici cu ceilalți inculpați din prezenta cauză.

- să se prezinte la Serviciul de Probațiune ... la datele fixate de către acesta.

S-a constatat că inculpatul ... a fost reținut și arestat preventiv de la data de 10.10.2018 la data de 07.11.2018.

Potrivit art. 399 alin. 10 Cod procedură penală s-a dispus menţinerea măsurii preventive a controlului judiciar luată asupra inculpatului  ...

În baza art. 115 alin. 1 lit. d) și art. 120 Cod penal, cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, s-a stabilit și s-a aplicat inculpatului minor ... măsura educativă neprivativă de libertate a ”asistării zilnice”, pe o durată de 6 (șase) luni, pentru săvârșirea infracţiunilor de “tâlhărie”, prevăzută de art.233 Cod penal şi “tâlhărie calificată”, faptă prevăzută de art. 233, art.234 alin.1 lit. d Cod penal cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal, art.113 alin. 3 Cod penal şi a art. 77 alin.1, lit. a Cod penal;

În baza 121 alin. 1 Cod penal, s-a impus inculpatului ... ca pe durata executării măsurii educative a asistării zilnice să respecte următoarele obligații:

- să urmeze un curs de pregătire școlară sau de formare profesională;

- să nu se apropie și să nu comunice cu persoanele vătămate și nici cu ceilalți inculpați din prezenta cauză;

- să se prezinte la Serviciul de Probațiune ... la datele fixate de către acesta.

S-a constatat că inculpatul ... a fost reținut și arestat preventiv de la data de 10.10.2018 la data de 07.11.2018.

Potrivit art. 399 alin. 10 Cod procedură penală s-a dispus menţinerea măsurii preventive a controlului judiciar luată asupra inculpatului ...

S-a respins cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpata ..., prin avocat, din  infracțiunea de “complicitate la tâlhărie”, faptă prev. de art. 48 alin.1 Cod penal raportat la art.233 Cod penal, în infracțiunea de “complicitate la furt” faptă prev. de art. 48 alin.1 Cod penal raportat la art.228 Cod penal.

În baza art. 115 alin. 1 lit. d) și art. 120 Cod penal, cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, s-a stabilit și s-a aplicat inculpatei minore ... măsura educativă neprivativă de libertate a ”asistării zilnice”, pe o durată de 2 (două)  luni, pentru săvârșirea infracţiunii de “complicitate la tâlhărie”, faptă prev. de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.233 Cod penal, cu aplicarea art.113 alin.3 Cod penal.

În baza 121 alin. 1 Cod penal, s-a impus inculpatei ... ca pe durata executării măsurii educative a asistării zilnice să respecte următoarele obligații:

- să nu se apropie și să nu comunice cu persoanele vătămate și nici cu ceilalți inculpați din prezenta cauză,

- să se prezinte la Serviciul de Probațiune ... la datele fixate de către acesta.

În baza art. 399 alin. 1 Cod procedură penală, s-a menţinut, ca legală și temeinică, măsura controlului judiciar aplicată inculpatei ...

În baza art. 19, art. 25 şi art. 397 Cod procedură penală, în referire la art. 1349, 1357-1358 Cod Civil, a fost admisă în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă ... prin reprezentant legal ... și s-a dispus obligarea inculpatului ..., în solidar cu partea responsabilă civilmente ..., la plata sumei de 5000 lei, reprezentând daune  morale către partea civilă ...

În baza art. 19, art. 25 şi art. 397 Cod procedură penală, în referire la art. 1349, 1357-1358 Cod Civil, a fost admisă în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă ... cu încuviințarea reprezentantului legal ... și s-a dispus obligarea în solidar a inculpaților ... și ..., aceasta din urmă, în solidar cu partea responsabilă civilmente ..., la plata sumei de 5000 lei, reprezentând daune  morale și 762,79 lei, reprezentând daune materiale, către partea civilă ...

În baza art. 19, art. 25 şi art. 397 Cod procedură penală, în referire la art. 1349, 1357-1358 Cod Civil, a fost admisă acţiunea civilă exercitată de partea civilă ... cu încuviințarea reprezentantului legal ... și s-a dispus obligarea în solidar a inculpaților ..., ..., acesta din urmă, în solidar cu partea responsabilă civilmente ... și ..., acesta din urmă în solidar cu partea responsabilă civilmente ..., la plata sumei de 4000 lei, reprezentând daune  morale către partea civilă ...

S-a constatat că părțile civile ... și ..., prin reprezentant legal, ... şi ..., prin reprezentant legal ..., nu își mențin constituirea de parte civilă din faza de urmărire penală, întrucât și-au recuperat prejudiciul.

În baza art. 276 alin. 2 şi 4 Cod de procedură penală, s-a dispus obligarea inculpatului ..., în solidar cu partea responsabilă civilmente ..., la plata sumei de 1500 lei către partea civilă ... prin reprezentant legal ..., reprezentând onorariu avocat, conform chitanței din data de 01.03.2019.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele:

Prin rechizitoriul nr. 5387/P/2018 emis la data de 31.10.2018 de Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor: ..., pentru comiterea infracţiunii de “tâlhărie în formă continuată” (3 acte materiale – persoanele vătămate ..., ..., ...),  prevăzută de art.233 Cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, art.113 alin.3 Cod penal şi a art.77 alin.1 lit. a) Cod penal (persoană vătămată ...); ..., pentru comiterea infracţiunilor de “tâlhărie în formă continuată” (2 acte materiale – persoanele vătămate ... şi ...), prevăzută de art. 233 Cod penal cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal,“tăinuire” (persoana vătămată ...) , prevăzută de art.270 alin.1 Cod penal şi “două infracţiuni de complicitate la tâlhărie” (persoanele vătămate ... şi ...), prevăzute de art.48 alin.2 Cod penal raportat la art.233 Cod penal, toate cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal, art.113 alin.3 Cod penal (persoană vătămată ...) şi a art.77 alin.1 lit.a Cod penal (persoană vătămată ...); ..., pentru comiterea infracţiunilor de “tâlhărie” (persoana vătămată ...), prevăzută de art.233 Cod penal şi “tâlhărie calificată” (persoana vătămată ...), fapte prevăzute de art.233 Cod penal şi art.233, art.234 alin.1 lit. d Cod penal, ambele cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal,  art.113 alin.3 Cod penal şi a art.77 alin.1 lit. a Cod penal (persoană vătămată ...) și ..., pentru comiterea infracţiunii de “complicitate la tâlhărie”, faptă prev. de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.233 Cod penal, cu aplicarea art.113 alin.3 Cod penal.

În actul de sesizare s-a reţinut în sarcina inculpatului ..., în vârstă de 16 ani,  că, la datele de 13.08.2018 şi 10.09.2018 (în două ocazii distincte), aflându-se în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, singur sau împreună cu co-inculpaţi ... şi ... (persoana vătămată ...) a deposedat prin violenţă (loviri repetate cu pumnii şi picioarele şi smulgere) persoanele vătămate minore ... (13 ani), ... (17 ani) şi ... (15 ani) de telefoanele mobile pe care aceştia le aveau asupra lor, în scopul a şi le însuşi ori de a contribui la înlesnirea însuşirii acestora (persoana vătămată ...) şi de a primi ulterior parte din sumele obţinute din valorificarea bunurilor în cauză de către co-inculpatul ...

În sarcina inculpatului ..., în vârstă de 18 ani (17 ani la data comiterii infracţiunii împotriva persoanei vătămată ...), s-a reținut că, la datele de 13.08.2018, 29.08.2018, 10.09.2018 (în două ocazii distincte) şi 17.09.2018, aflându-se în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, singur sau împreună cu co-inculpaţi ...  şi ... (persoana vătămată ...), a deposedat prin violenţă (loviri repetate cu pumnii şi picioarele şi smulgere) persoanele vătămate minore ... (17 ani) şi ... (în vârstă de 16 ani) de telefoanele mobile pe care aceştia le aveau asupra lor, în scopul a şi le însuşi ori de a contribui la înlesnirea însuşirii acestora (persoana vătămată ...) şi a înlesnit, în mod repetat, cunoscându-le provenienţa ilicită, valorificarea telefoanelor mobile pe care co-inculpaţii ... şi ... le-au sustras persoanelor vătămate ... (13 ani), ... (13 ani) şi ... (15 ani).

În sarcina inculpatului ..., în vârstă de 17 ani,  s-a reținut că, la datele de 29.08.2018 şi 10.09.2018, a deposedat prin violenţă (smulgere), pe timp de zi şi de noapte, pe persoanele vătămate ... (13 ani) şi ... (17 ani) de telefoanele mobile pe care aceştia le aveau asupra lor de în scopul a şi le însuşi ori de a contribui la înlesnirea însuşirii acestora (persoana vătămată ...)  şi de a primi ulterior parte din sumele obţinute din valorificarea bunurilor în cauză de către co-inculpatul ...

În sarcina inculpatei ..., în vârstă de 16 ani, s-a reținut că la data de 17.09.2018, a înlesnit inculpatului ..., prin conducerea persoanei vătămate în zona comiterii faptei şi efectuarea demersurilor ca acesta să rămână singur la un moment dat, sustragerea prin violenţă (lovirea repetată cu pumnii şi picioarele) a telefonului mobil aparţinând persoanei vătămate ... (17 ani).

Judecătorul de cameră preliminară a constatat, legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor, legalitatea actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii în cauză privind pe inculpații ..., pentru comiterea infracţiunii de “tâlhărie în formă continuată” (3 acte materiale – persoanele vătămate ..., ..., ...), prevăzută de art. 233 Cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, art.113 alin.3 Cod penal şi a art.77 alin.1 lit. a) Cod penal (persoană vătămată ...); ..., pentru comiterea infracţiunilor de “tâlhărie în formă continuată” (2 acte materiale – persoanele vătămate ... şi ...), prevăzută de art. 233 Cod penal cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, “tăinuire” (persoana vătămată ...), prevăzută de art.270 alin.1 Cod penal şi “două infracţiuni de complicitate la tâlhărie” (persoanele vătămate ... şi ...), prevăzute de art.48 alin.2 Cod penal raportat la art.233 Cod penal, toate cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal, art.113 alin.3 Cod penal (persoană vătămată ...) şi a art.77 alin.1 lit. a Cod penal (persoană vătămată ...); ..., pentru comiterea infracţiunilor de “tâlhărie” (persoana vătămată ...), prevăzută de art.233 Cod penal şi “tâlhărie calificată” (persoana vătămată ...), fapte prevăzute de art.233 Cod penal şi art.233, art.234 alin.1 lit. d Cod penal, ambele cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal,  art.113 alin. 3 Cod penal şi a art. 77 alin. 1 lit. a) Cod penal (persoană vătămată ...) și ..., pentru comiterea infracţiunii de “complicitate la tâlhărie”, faptă prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 233 Cod penal, cu aplicarea art.113 alin.3 Cod penal.

La primul termen cu procedura legal îndeplinită și cauza în stare de judecată, instanța a dat citire actului prin care s-a dispus trimiterea în judecată și le-a adus la cunoștință inculpaților în ce constă învinuirea care li se aduce și încadrarea juridică a acesteia, precum și drepturile de care beneficiază: dreptul să nu dea nicio declarație, atrăgându-le, totodată, atenția că, dacă vor da declarație, tot ceea ce vor spune va putea fi folosit și împotriva lor; dreptul de a pune întrebări coinculpaților, persoanei vătămate, celorlalte părți, martorilor experților și de a da explicații în tot cursul cercetării judecătorești, când socotesc necesar.

La același termen de judecată, înainte de începerea cercetării judecătorești, inculpaţii au declarat că înțeleg să se prevaleze de dispoziţiile art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, arătând că recunosc în totalitate fapta reţinută în actul de sesizare şi solicită ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, pe care le cunosc şi totodată le şi însuşesc, și a înscrisurilor prezentate de părți, în același sens fiind luat și acordul reprezentantului legal al inculpaților minori. Instanţa a procedat la ascultarea inculpaţilor în acest sens, potrivit art. 375 Cod procedură penală şi, luând concluziile procurorului și apărătorilor, a apreciat că sunt îndeplinite condiţiile pentru aplicarea procedurii în cazul recunoașterii vinovăției.

La solicitarea instanței, Serviciul de Probațiune ... a întocmit referate de evaluare inculpaților minori.

Analizând şi coroborând materialul probator administrat în cauză, instanţa a reținut următoarele:

1. În după-amiaza zilei de 13.08.2018, în jurul orei.1345, în timp ce se afla pe str. ..., din cartierul ... al mun. ..., inculpatul ... a observat pe persoana vătămată ..., în vârstă de 13 ani, care se deplasa având în una din mâini un telefon mobil, marca „i-Phone 7 Plus”.

Profitând de lipsa de atenţie a persoanei vătămate minore, precum şi de faptul că acesta rămăsese mai în urmă faţă de prietenii pe îi observase că îl însoţeau, inculpatul ... s-a apropiat de acesta şi, fără nicio reţinere, l-a lovit cu pumnul în zona feţei şi cu unul dintre picioare în zona unuia dintre braţe după care, profitând de starea de vădită confuzie provocată victimei actelor lui de agresiune, i-a sustras acestuia telefonul mobil pe care îl avea în mână şi a fugit în direcţia blocului ..., aflat în apropiere.

Ulterior comiterii faptei şi părăsirii în grabă a locului săvârşirii ei, inculpatul a ascuns bunul anterior sustras, în modalitatea violentă mai sus descrisă, în vegetaţia din apropierea propriului domiciliu, manifestând astfel precauţia de a evita să fie localizat şi identificat ca deţinător al acestuia.

Curând după aceea, inculpatul ... s-a întâlnit cu inculpatul ... căruia i-a adus la cunoştinţă despre cele întâmplate şi de la care a primit ajutorul valorificării telefonului în cauză, primind ulterior suma de 330 lei din totalul celor 400 lei cu care fusese vândut.

Din concluziile Raportului de primă expertiză medico-legală cu examinarea persoanei nr.654/A1-D/14.08.2018 rezultă că minorul ... prezintă „leziuni traumatice care au putut fi produse prin lovire cu corpuri dure, gravitatea acestora se cuantifică printr-un număr de 5-6 zile de îngrijiri medicale dacă nu survin complicaţii şi care pot data din data de 13.08.2018.

2. În seara zilei de 29.08.2018, în jurul orei 2030, în timp ce se deplasa pe str. ... din mun. ..., alături de inculpatul ... şi martorii ... şi ..., inculpatul ... a observat, din grupul de copii din care făcea parte, pe persoana vătămată ..., în vârstă de 13 ani, având în mână un telefon mobil, împrejurare care l-a determinat să i-l sustragă, comunicând intenţia sa persoanelor care îl însoţeau.

Drept urmare, inculpatul ... a procedat la urmărirea persoanei vătămate ..., până când acesta a ajuns în dreptul blocului ... din cartierul ... şi, după ce s-a apropiat din spate, profitând de întuneric precum şi de ascendentul fizic pe care îl avea asupra lui, i-a smuls din mână telefonul, marca „Xiaomi Redmi Note 4”.

Ulterior comiterii faptei, inculpatul s-a reîntâlnit cu persoanele care îl însoţiseră anterior comiterii faptei, comunicându-le acestora faptul intrării în posesia telefonului care aparţinuse persoanei vătămate, precum şi modalitatea în care a realizat acest lucru.

În vederea valorificării bunului sustras prin violenţă, inculpatul l-a contactat pe coinculpatul ... căruia i-a solicitat sprijinul în această privinţă, cerere în raport cu care coinculpatul a procedat la valorificarea prin amanetare a bunului respectiv şi înmânarea către ... a jumătăţii sumei astfel obţinută.

3. În cursul zilei de 10.09.2018, în jurul orei 1200, în timp ce se aflau în parcul „...” din mun. ... inculpaţii ..., ... şi ... l-au observat pe persoana vătămată ..., în vârstă de 17 ani care stătea pe nişte trepte din apropierea locului unde se aflau şi vorbea la un telefon.

Pe fondul preocupărilor lor infracţionale anterioare, la iniţiativa inculpatului ..., cei trei inculpaţi au decis să deposedeze persoana vătămată de telefonul pe care acesta îl avea asupra lui, sens în care, mai întâi, inculpatul ... s-a apropiat de ... şi l-a lovit cu piciorul în spate.

Profitând de starea de surprindere evidentă a persoanei vătămate, determinată de actul de agresiune mai sus-descris, inculpatul ... s-a apropiat de acesta, i-a smuls din mână telefonul şi s-a îndepărtat în fugă.

Pentru a se asigura de păstrarea bunului astfel sustras de către coinculpatul ..., coinculpatul ... a intervenit, procedând la rându-i la lovirea repetată, cu pumnul în zona feţei a persoanei vătămate.

După părăsirea în grabă a locului comiterii faptei, cei trei inculpaţi s-au reîntâlnit în apropierea blocului ... din cartierul ..., loc unde inculpatul ..., constatând că nu poate debloca telefonul marca „Allview X4 Soul Lite”, sustras puţin mai devreme persoanei vătămate a procedat la distrugerea lui.

Din concluziile Raportului de primă expertiză medico-legală cu examinarea persoanei nr. 745/A1-D/11.09.2018, a rezultat că minorul ... prezintă „leziuni de violenţă care au putut fi produse prin lovire cu mijloc contondent şi lovire de plan dur, gravitatea acestora se cuantifică printr-un număr de 5-6 zile de îngrijiri medicale dacă nu survin complicaţii şi care pot data din data de 10.09.2018.

4. Tot în data de 10.09.2018, nemulţumit de imposibilitatea valorificării telefonului sustras prin violenţă persoanei vătămate ..., cu puţin timp înainte, inculpatul ... a decis să comită singur o altă infracţiune, sens în care, după ce s-a despărţit de ceilalţi doi inculpaţi, s-a deplasat în cartierul ... din mun. ..., împrejurare în care, în jurul orei 1615, l-a observat circulând pe str. ..., în proximitatea ..., pe persoana vătămată ..., în vârstă de 14 ani, care avea în mână un telefon.

Interesat să-şi însuşească obiectul în cauză, inculpatul s-a apropiat din spate de persoana vătămată şi i-a smuls din mână telefonul, după care s-a îndepărtat în grabă de locul comiterii faptei, deplasându-se în direcţia Complexului comercial „...”

Imediat după comiterea faptei,  ... s-a întâlnit cu inculpaţii ... şi ..., aducându-le la cunoştinţă modul în care a intrat în posesia telefonului pe care îl avea asupra sa şi apelând la ultimul dintre aceştia să-i înlesnească posibilitatea valorificării lui.

Pentru a îngreuna eventuala lor identificare, toţi inculpaţii s-au deplasat cu un autoturism la în mun. ... unde inculpatul ... a amanetat telefonul în cauză, împărţind în mod egal cu ceilalţi doi suma de 370 lei primită în schimb.

Pe fondul relaţiei de prietenie care s-a stabilit, începând cu luna august 2018, între inculpatul ... şi inculpata ..., primul i-a adus la cunoştinţă celei de a doua despre preocupările lui infracţionale, realitatea în raport cu care aceasta a reacţionat asigurându-l şi chiar oferindu-i sprijinul şi ajutorul ei.

În atare condiţii, inculpata ... i-a relatat inculpatului ... faptul că persoana vătămată ... foloseşte un telefon mobil valoros, de însuşirea căruia ar putea fi interesat.

Pentru a-i înlesni inculpatului posibilitatea de a-şi însuşi telefonul respectiv, inculpata i-a invitat pe persoana vătămată ... şi pe prietena acestuia, martora ... la o plimbare, conducându-i în zona fostului complex comercial de pe str. ...

Odată ajunşi în zona respectivă, inculpata i-a cerut martorei ... să o însoţească în zona clădirilor dezafectate din zonă, cunoscând că procedând în acest mod, persoana vătămată va rămâne singur, iar inculpatul va putea să procedeze, mai lesne şi fără a risca să fie văzut de martori, în sensul deposedării  acestuia de telefonul mobil pe care îl deţinea.

Odată încunoștințat telefonic de către complicea lui că persoana vătămată a rămas singur într-o zonă mai puţin circulată de alte persoane, inculpatul ... s-a apropiat de ... şi, fără a manifesta vreo reţinere ori precauţie cu privire la intenţiile sale, l-a lovit puternic şi repetat cu pumnul în zona feţei, după care şi-a însuşit telefonul, marca „Samsung Galaxy S7 Edge” pe care acesta îl scăpase din mână, din cauza şocului provocat de loviturile primite.

Ulterior comiterii faptei, inculpatul ... s-a îndepărtat în fugă, iar după ce a ajuns în apropierea unei unităţi şcolare din cartierul ... a procedat la examinarea telefonului recent sustras prin violenţă, constatând că acesta avea activată o opţiune de localizare care ar fi putut conduce lesne la identificarea lui ca deţinător sau utilizator al acestuia. Motivat de o această constatare, inculpatul a luat decizia abandonării respectivului telefon în vegetaţia din zonă.

În atare condiţii, după ce şi-a revenit din şocul loviturilor primite, persoana vătămată însoţit de fratele prietenei lui, încunoștințat între timp cu privire la cele întâmplate, au procedat la căutarea prin zonă a telefonului, împrejurare în care, în mod fericit, l-au găsit deteriorat însă în stare de funcţionare.

Din concluziile Raportului de primă expertiză medico-legală cu examinarea persoanei nr. 775/A1-D/20.09.2018 rezultă că minorul ... prezintă „leziuni de violenţă care au putut fi produse prin lovire cu mijloace contondente, care pot data din data de 17.09.2018, gravitatea acestora se cuantifică printr-un număr de 6-7 zile de îngrijiri medicale dacă nu survin complicaţii.”

S-a precizat că faptele descrise rezultă din coroborarea următorului material probator: plângerea şi declaraţiile  persoanelor  vătămate, procese-verbale de cercetare la faţa locului şi planşa foto aferentă, declaraţii părţi civile, acte de constatare medico-legală, înscrisuri medicale, procese-verbale de examinare a persoanelor vătămate şi planşele foto aferente, procese-verbale de recunoaştere din planşă foto de către persoanele vătămate a inculpaţilor, declaraţii martori, proces-verbal de redare şi certificare a convorbirilor telefonice interceptate şi  înregistrare, contracte de amanet, proces-verbal de predare mijloc de probă, procese-verbale de investigaţii, procese-verbale de  reconstituire, declaraţii inculpaţi, declarațiile de recunoaștere date de inculpați în fața instanței, înscrisuri depuse de părțile civile și de inculpați în faza de judecată.

S-a menționat că apărătorul ales al inculpatului ... a solicitat schimbarea încadrării juridice într-o singură infracțiune de “tâlhărie în formă continuată”, prevăzută de art. 233 Cod penal, care vizează două acte materiale, respectiv persoanele vătămate ... şi ... şi cele două infracțiuni de „complicitate la tâlhărie”,  prevăzute de art.48 alin.2 Cod penal raportat la art.233 Cod penal, în dauna persoanelor vătămate ... si ..., intr-o singură infracțiune de “tâlhărie în formă continuată”, prevăzută de art. 233 Cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, urmând a se avea in vedere că complicitatea este o formă secundară de participație, fiind absorbită de forma coautoratului, conform deciziilor Tribunalului Suprem. Mai mult, apreciază că nu este vorba de rezoluții infracționale distincte, ci de fapte săvârșite la intervale mici de timp, in executarea aceleiași rezoluții infracționale.

În ceea ce privește infracțiunea de “tăinuire”, prevăzută de art.270 alin.1 Cod penal, consideră că este in concurs cu fapta de “tâlhărie în formă continuată”, prevăzută de art. 233 Cod penal.

Jurisprudența a statuat că există infracțiune continuată și în cazul în care o persoană, acționând în baza aceleiași rezoluții, participă la săvârșirea uneia din acțiunile componente ale infracțiunii în calitate de coautor, iar la altele în calitate de complice; în acest caz forma de participație mai ușoară se absoarbe în cea mai gravă.

Având în vedere că faptele au fost săvârșite în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, iar calitatea de complice este absorbită de calitatea de autor, dar și faptul că, dacă unele dintre acțiunile componente ale infracțiunii continuate au fost comise pe când inculpatul era minor, având însă răspunderea penală, iar celelalte după împlinirea vârstei de 18 ani, inculpatul va răspunde pentru întreaga infracțiune continuată potrivit prevederilor privind răspunderea penală a persoanelor majore, instanța, în baza art. 386 Cod procedură penală, a admis cererea de schimbare a încadrării juridice reținută în sarcina inculpatului ..., formulată prin apărător, din infracțiunea de “tâlhărie în formă continuată”, două acte materiale,  prevăzută de art. 233 Cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, o infracțiune de “tăinuire”, prevăzută de art. 270 alin. 1 Cod penal şi două infracţiuni de „complicitate la tâlhărie”,  prevăzute de art. 48 alin. 2 Cod penal raportat la art. 233 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, art. 113 alin. 3 Cod penal şi a art. 77 alin.1 lit. a Cod penal, într-o singură infracțiune de “tâlhărie în formă continuată”, prevăzută de art. 233 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi a art. 77 alin.1 lit. a Cod penal, infracțiunea de “tăinuire”, prevăzută de art. 270 alin.1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.

De asemenea, în sarcina inculpatului s-a reținut şi circumstanţa agravantă prevăzută de art. 77 lit. d) Cod penal, respectiv, săvârşirea infracţiunii de către un infractor major, dacă aceasta a fost comisă împreună cu un minor.

Apărătorul ales al inculpatei ..., a solicitat schimbarea încadrării juridice reținută în sarcina inculpatei prin rechizitoriu, din infracțiunea de “complicitate la tâlhărie”, faptă prev. de art. 48 alin.1 Cod penal raportat la art.233 Cod penal, în infracțiunea de “complicitate la furt”, întrucât în cadrul art. 50 alin.2 Cod penal este menționat faptul că circumstanțele de agravare cu privire la faptă se răsfrâng asupra participanților numai în măsura în care aceștia le-au cunoscut sau le-au prevăzut. A arătat că din probele aflate la dosar nu reies şi nici nu se afirmă faptul că inculpata ar fi cunoscut exercitarea violenţelor. A susţinut că raportat la experiența de viață a inculpatei şi la probele aflate la dosar, instanța ar trebui să reţină principiul in dubio pro reo cu privire la fapta că inculpata a putut constata actele efectiv comise şi nu a dorit să participe la fapta mai gravă, intenția sa fiind una de furt şi nu una de tâlhărie.

Instanța a reținut că, din actele dosarului, inculpata ... a cunoscut sau a prevăzut circumstanțele de agravare cu privire la faptă, având în vedere inculpatul ... i-a adus la cunoştinţă despre preocupările lui infracţionale, realitatea în raport cu care aceasta a reacţionat asigurându-l şi chiar oferindu-i sprijinul şi ajutorul ei.

În concluzie, instanța a respins cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpata ..., prin avocat, din  infracțiunea de „complicitate la tâlhărie”, faptă prev. de art. 48 alin.1 Cod penal raportat la art. 233 Cod penal, în infracțiunea de „complicitate la furt” faptă prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 228 Cod penal.

Astfel, s-a reţinut că faptele inculpatului ..., în vârstă de 16 ani, care, la datele de 13.08.2018 şi 10.09.2018 (în două ocazii distincte), aflându-se în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, singur sau împreună cu coinculpaţi ... şi ... (persoana vătămată ...) a deposedat prin violenţă (loviri repetate cu pumnii şi picioarele şi smulgere) persoanele vătămate minore ... (13 ani), ... (17 ani) şi ... (15 ani) de telefoanele mobile pe care aceştia le aveau asupra lor,  în scopul a şi le însuşi ori de a contribui la înlesnirea însuşirii acestora (persoana vătămată ...) şi de a primi ulterior parte din sumele obţinute din valorificarea bunurilor în cauză de către coinculpatul ... întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de  “tâlhărie în formă continuată”, prevăzută de art.233 Cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal (3 acte materiale - persoanele vătămate ..., ..., ...), art. 77 alin.1 lit. a) Cod penal (persoană vătămată ...) şi art.113 alin. 3 Cod penal;

S-a reţinut că faptele inculpatului ..., în vârstă de 18 ani (17 ani la data comiterii infracţiunii împotriva persoanei vătămată ...), care la datele de 13.08.2018, 29.08.2018, 10.09.2018 (în două ocazii distincte) şi 17.09.2018, aflându-se în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, singur sau împreună cu inculpaţi ... şi ... (persoana vătămată ...) a deposedat prin violenţă (lovire repetate cu pumnii şi picioarele şi smulgere) persoanele vătămate minore ... (17 ani) şi ... (în vârstă de 16 ani) de telefoanele mobile pe care aceştia le aveau asupra lor,  în scopul a şi le însuşi ori de a contribui la înlesnirea însuşirii acestora (persoana vătămată ...) şi  a înlesnit, în mod repetat, cunoscându-le provenienţa ilicită, valorificarea telefoanelor mobile pe care coinculpaţii ... şi ... le-au sustras persoanelor vătămate ... (13 ani), ... (13 ani) şi ... (15 ani), întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de “tâlhărie în formă continuată”, prevăzută de art. 233 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi a art. 77 alin.1 lit. a Cod penal, infracțiunea de “tăinuire”, prevăzută de art. 270 alin.1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.

În sarcina inculpatului major este incidentă şi circumstanţa agravantă prevăzută de art. 77 lit. d) Cod penal, respectiv, săvârşirea infracţiunii de către un infractor major, dacă aceasta a fost comisă împreună cu un minor.

S-a reţinut că faptele inculpatului ..., în vârstă de 17 ani,  care, la datele de 29.08-2018 şi 10.09.2018, a deposedat prin violenţă (smulgere), pe timp de zi şi de noapte, pe persoanele vătămate ... (13 ani) şi ... (17 ani) de telefoanele mobile pe care aceştia le aveau asupra lor de în scopul a şi le însuşi ori de a contribui la înlesnirea însuşirii acestora (persoana vătămată ...) şi de a primi ulterior parte din sumele obţinute din valorificarea bunurilor în cauză de către coinculpatul ... întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de  “tâlhărie”, prevăzută de art.233 Cod penal (persoana vătămată ...) şi “tâlhărie calificată”, prevăzute de art.233- art.234 alin. 1 lit. d) Cod penal (persoana vătămată ..., ambele cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal,  art.77 alin. 1 lit. a Cod penal (persoană vătămată ...) şi a art.113 alin.3 Cod penal;

S-a reţinut că fapta inculpatei ..., în vârstă de 16 ani, care, la data de 17.09.2018, a înlesnit inculpatului ..., prin conducerea persoanei vătămate în zona comiterii faptei şi efectuarea demersurilor ca acesta să rămână singur la un moment dat, sustragerea prin violenţă (lovirea repetată cu pumnii şi picioarele) a telefonului mobil aparţinând persoanei vătămate ... (17 ani) întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de “complicitate la tâlhărie”, faptă prev. de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.233 Cod penal, cu aplicarea art.113 alin.3 Cod penal.

Având în vedere că unele fapte au fost săvârşite de inculpaţi împreună, s-a reţinut că este incidentă circumstanţa agravantă prevăzută de art. 77 lit. a) din Codul penal, respectiv săvârşirea faptei de trei sau mai multe persoane împreună.

În ceea ce îl privește pe inculpatul major ..., la individualizarea pedepsei ce va fi stabilită, instanţa, având în vedere şi dispoziţiile art. 74 Cod penal, a ţinut seama de împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, precum și de mijloacele folosite, de starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura și gravitatea rezultatului produs, natura și frecvența infracțiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului penal, nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială a inculpatului.

Instanţa a apreciat că stabilirea unor pedepse cu închisoarea va fi în măsură să conducă la reeducarea şi sancţionarea inculpatului, motiv pentru care a stabilit-o în sarcina inculpatului.

În ceea ce privește modalitatea de executare a pedepsei, instanţa a apreciat că, faţă de vârsta şi comportamentul bun adoptat pe parcursul procesului penal, prin care a dat dovadă că procesul a avut un rol educativ, față de probele în circumstanțiere administrate, față de faptul că acesta urmează cursuri școlare pe care intenționează să le finalizeze, inculpatul nu trebuie să execute efectiv pedeapsa stabilită, fiind suficientă stabilirea un termen de supraveghere pe perioada căruia inculpatul să respecte anumite obligaţii pentru a dovedi pe deplin că s-a îndreptat, astfel că a reţinut dispoziţiile art. 91 Cod penal și a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, pe un termen de supraveghere de 4 ani, cu măsurile de supraveghere prev. de art. 93 alin. 1 Cod penal și obligațiile prev. de art. 93 alin. 2  lit. a și alin.3 Cod penal.

Pentru a complini pedeapsa pe care a aplicat-o, în vederea atingerii scopului pentru care a fost prevăzută de lege, dar şi pentru a înlătura pe viitor o stare de pericol, în temeiul art. 67 alin 2 din Codul penal instanţa a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a) (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice), b) (dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat) din Codul penal şi n) (dreptul de a comunica şi de a se apropia de persoanele vătămate și de ceilalți inculpați din prezenta cauză) pe o perioadă de 3 (trei) ani după executarea pedepsei închisorii, precum și pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării acelorași drepturi, potrivit art. 65 alin. 1 din Codul penal.

Raportat la starea de minoritate a inculpaților ..., ... și ..., la individualizarea măsurii educative ce le-a fost aplicată, instanţa a avut în vedere, potrivit art. 115 alin. 2 Cod penal, criteriile generale de individualizare prevăzute de dispoziţiile art. 74 Cod penal, respectiv a ţinut seama de împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, precum și de mijloacele folosite, de starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura și gravitatea rezultatului produs, natura și frecvența infracțiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului penal, nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială a inculpatului.

În privința inculpaților ..., ... și ..., instanța a apreciat că o măsură educativă neprivativă de libertate este proporțională cu gravitatea faptei comise și circumstanțele persoanele, fiind aptă că corecteze comportamentul acestora, aplicând inculpaților  minori ... și  ... măsura educativă neprivativă de libertate a ”asistării zilnice”, pe o durată de 6 luni iar inculpatei minore ..., măsura educativă neprivativă de libertate a ”asistării zilnice”, pe o durată de 2 luni.

S-a constatat că inculpații ... și ... au fost reținuți și arestați preventiv de la data de 10.10.2018 la data de 07.11.2018.

S-a arătat că, potrivit dispozițiilor art. 399 alin. 1 Cod procedură penală, instanța are obligația ca, prin hotărâre, să se pronunțe asupra menținerii, revocării, înlocuirii ori încetării de drept a măsurii arestării preventive dispuse pe parcursul procesului penal cu privire la inculpat, prin urmare s-a menţine măsura preventivă a controlului judiciar luată față de cei patru inculpați.

Latura civilă:

În cursul urmăririi penale, cu ocazia audierii ei, reprezentantul legal al persoanei vătămate ... (13 ani), în persoana tatălui acestuia, numitul ... a declarat că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 20.000 lei. Pe parcursul cercetărilor, numita ..., mama martorei minore ... (proprietara telefonului sustras de către inculpatul ...) a precizat că înţelege să se constituie parte civilă în procesul penal, cu suma de 2200 lei, reprezentând valoarea obiectului în cauză. Cu ocazia audierii ei, reprezentantul legal al persoanei vătămate ... (13 ani), în persoana tatălui acestuia, numitul ... a declarat că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 750 lei. Cu ocazia audierii lui, persoana vătămată ... (17 ani) s-a constituit parte civilă în procesul penal, cu încuviinţarea reprezentantului lui legal, numitul ... cu suma de 5000 lei, reprezentând valoarea telefonului mobil care i-a fost sustras fiului lui precum şi daune morale. Cu ocazia audierii ei, numita ..., mama persoanei vătămate ..., proprietare telefonului mobil de care fiul ei a fost deposedat prin violență, s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 2000 lei, reprezentând preţul acestuia. Cu ocazia audierii lui, persoana vătămată ... (16 ani) s-a constituit parte civilă în procesul penal, cu încuviinţarea reprezentantului lui legal, numita ... cu suma de 5000 lei, reprezentând valoarea telefonului mobil care i-a fost sustras fiului ei,  precum şi costul îngrijirilor medicale pe care acesta a avut nevoie a le primi.

În faza de judecată, s-a depus la dosar constituirea de parte civilă a persoanei vătămate ..., în cuantum de 762,79 lei, cu titlu de daune materiale si cu suma de 30.000 lei, cu titlu de daune morale.

Pentru persoana vătămată ..., apărătorul ales a depus la dosar constituirea de parte civilă cu suma de 20.000 lei, reprezentând daune morale pentru prejudiciul suferit ca urmare a infracțiunii de tâlhărie comisă de inculpații din prezenta cauză.

Întrebată fiind, partea civilă ... a învederat instanței că nu-şi mai menține cererea de constituire parte civilă, prejudiciul fiindu-i acoperit integral de către inculpatul ...

Persoana vătămată ..., prin reprezentant legal ..., a susținut că se constituie parte civilă în cauză doar cu suma de 4000 lei cu titlu de daune morale, cu precizarea că nu mai menține constituirea de parte civilă anterioară întrucât si-a recuperat pretențiile materiale.

De asemenea, partea civilă ..., reprezentant legal al persoanei vătămate ..., a susținut că nu-şi mai menține cererea de constituire parte civilă.

Instanța a constatat că pretenţiile materiale au fost dovedite prin înscrisurile depuse la dosar.

Având în vedere situaţia de fapt arătată, instanţa a apreciat că sunt întrunite condiţiile răspunderii civile delictuale în ceea ce priveşte daunele morale suferite prin lezarea integrităţii fizice.

Sub aspectul daunelor morale, instanţa a apreciat că suferinţa provocată de către inculpați parţilor civile, justifică obligarea acestora la plata de daune morale.

Totuşi, instanţa a redus aceste pretenţii la o sumă pe care a apreciat-o ca fiind rezonabilă în raport cu situaţia de fapt reţinută şi cu urmările faptei, apreciind totodată că, acest cuantum reprezintă o reparaţie echitabilă, fără a constitui o sursă de îmbogăţire fără justă cauză pentru părțile civile.

A constatat că părțile civile ... și ..., prin reprezentant legal, ..., ... prin reprezentant legal ..., nu își mențin constituirea de parte civilă din faza de urmărire penală, întrucât și-au recuperat prejudiciul.

Împotriva acestei sentinţe penale au declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi, partea civilă ..., prin reprezentant legal ..., şi inculpaţii ... şi ...

Parchetul a arătat că în mod greșit instanţa de fond a admis cererea de schimbare a încadrării juridice din infracţiunea de tâlhărie în formă continuată, două acte materiale, o infracţiune de tăinuire şi două infracţiuni de complicitate la tâlhărie, într-o singură infracţiune de tâlhărie în formă continuată şi o infracţiune de tăinuire, întrucât participația sub forma complicității la două infracțiuni de tâlhărie cu autori diferiți nu poate fi absorbită în autorat, actele de participare secundare neputând fi desprinse de actul principal ce le condiţionează existenţa, iar rezoluția infracțională nu a fost unică pentru toate faptele penale, ci spontană pentru fiecare infracțiune în parte. A suplimentat motivele scrise în sensul că pentru infracţiunea de tăinuire săvârşită în minorat de inculpatul ... ar fi trebuit aplicată o măsură educativă privativă de libertate, nu condamnarea acestuia, și aplicarea dispoziţiilor art. 129 alin. 2 lit. b) Cod penal.

Partea civilă ... a arătat că pedepsele aplicate inculpaţilor ... şi ... sunt mult prea mici faţă de pericolul social concret al faptelor săvârşire de către aceştia şi raportat la consecinţele infracţiunii, solicitând majorarea lor. Pe latură civilă a solicitat admiterea în totalitate a pretenţiilor civile, în sensul majorării cuantumului daunelor morale, și plata cheltuielilor de judecată în apel.

Inculpatul ... a arătat că a achitat despăgubirile materiale părților civile, a trimis scrisori prin care şi-a prezentat scuze de la familiile persoanelor vătămate, provine dintr-o familie organizată, cu frică de Dumnezeu şi respect pentru semeni, solicitând reținerea circumstanțelor atenuate prev. de art.75 alin. 2 lit. a) şi b) Cod penal și reducerea pedepsei. A precizat că pentru infracțiunea de tăinuire comisă in minorat se impunea aplicarea unei măsuri educative neprivative de libertate, nu condamnarea, și aplicarea dispoziţiilor art. 129 alin. 2 lit. a) Cod penal. A precizat că a achitat toate despăgubirile materiale, solicitând înlăturarea obligației la plata sumei de 762,79 lei către partea civilă ... A solicitat respingerea apelurilor parchetului și părții civile.

Inculpata ... a arătat că sancțiunea aplicată este prea aspră, având în vedere că a recunoscut fapta încă de la începutul urmăriri penale, a regretat pe tot parcursul procesului penal cele întâmplate, este la prima abatere de ordin penal, urmează cursurile ..., are note mari, a obţinut diverse diplome la olimpiade, este caracterizată doar în sens pozitiv de directorul liceului, solicitând luarea măsurii educative a supravegherii pe o perioadă de 2 luni. Pe latură civilă a precizat că suma de 5.000 lei la care a fost obligată, împreună cu  inculpatul ..., cu titlu de  daunele morale către partea civilă ... este una prea mare, care conduce la o îmbogăţire fără justă cauză, solicitând reducerea acestei sume. A solicitat respingerea apelului părții civile.

Partea civilă ... și persoana vătămată ...  au solicitat respingerea apelului inculpaților și admiterea apelului parchetului.

Procurorul a solicitat respingerea ca tardiv, a apelului părții civile ... și ca nefondat, a  apelului inculpatei  ... Cu privire la apelul inculpatul ... a precizat că este fondat cu privire la aplicarea măsurii educative pentru infracțiunea de tăinuire comisă în minorat și cu privire la faptul că prejudiciul material cauzat părții civile ... a fost acoperit, astfel că nu se mai impunea obligarea acestuia plat daunelor materiale. A mai arătat că nu se impune reținerea de circumstanțe atenuate inculpatului ...

Apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi și de inculpatul ... sunt fondate în parte, pentru considerentele ce se vor arăta mai jos,  apelul declarat de inculpata ... este nefondat, iar apelul declarat de partea civilă ... este tardiv formulat.

Examinând cauza prin prisma motivelor de apel, cât și din oficiu sub toate aspectele de fapt şi de  drept, conform art. 417 alin.2 C.proc.pen., Curtea constată că situaţia de fapt  şi vinovăţia inculpaților, pentru săvârşirea infracţiunilor deduse judecăţii, au fost corect stabilite de prima instanţă, prin probele administrate în cauză, dând încadrarea juridică corespunzătoare faptelor penale comise de aceștia.

Astfel, corect a reținut prima instanță că fapta inculpatului ... care, la data de  13.08.2018, a înlesnit inculpatului  ... valorificarea unui telefonului mobil, cunoscând că provine din comiterea infracțiunii de tâlhărie, fiind sustras prin violență de la persoana vătămată ..., constituie infracțiunea de  tăinuire, prevăzută de art. 270 alin.1 Cod penal.

Însă, în mod nelegal s-a dispus condamnarea inculpatului ... deoarece la data faptei (de  13.08.2018) acesta era încă minor, împlinind 18 ani ulterior, la data de 19.08.2018, astfel că se impunea aplicarea unei măsuri educative, conform art. 114 Cod penal.

Având în vedere că această infracțiune este prima din șirul de fapte penale comise de inculpatul ..., iar pedeapsa prevăzută de lege nu este de 7 ani închisoare sau mai mare (infracțiunea de tăinuire fiind pedepsită cu închisoare de la 1 la 5 ani), nu poate fi primită cererea parchetului de a i se aplica o măsură educativă privativă de libertate, nefiind îndeplinite cerințele prev. de art. 114 alin.2 Cod penal, ci o măsură educativă neprivativă de libertate, potrivit art. 114 alin.1 Cod penal.

Față de criteriile de individualizare a aplicării sancțiunilor prev. de art.115 alin.2 Cod penal în referire la art.114 Cod penal și art.74 Cod penal, respectiv: împrejurările comiterii faptelor, contribuția sa la săvârșirea lor, persoana sa anterior faptelor, atitudinea lui după aceea și în cursul procesului penal, nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială, Curtea apreciază că aplicarea măsurii educative neprivative de libertate a asistării zilnice pe o perioadă de 3 luni inculpatului ..., pentru comiterea infracțiunii de tăinuire, este suficientă pentru a asigura atingerea scopului represiunii penale.

Cu privire la încadrarea juridică a celorlalte fapte penale, două de autorat și două de complicitate la tâlhărie, comise de  inculpatul ..., se constată că în mod corect a reținut prima instanță că acestea constituie 4 acte materiale ale unei singure infracțiuni de tâlhărie în formă continuată prev. de art. 233 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal.

Astfel, se constată că, prin decizia  nr. 368/30.05.2017, publicată în Monitorul Oficial 566/17.07.2017, Curtea Constituțională a  constatat că sintagma „şi împotriva aceluiaşi subiect pasiv“ din cuprinsul dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Codul penal este neconstituţională.

În motivarea acestei decizii s-a arătat că această sintagma - care impune condiţia unităţii subiectului pasiv în cazul infracţiunii continuate - creează o diferenţă de tratament juridic în cadrul aceleiaşi categorii de făptuitori, fără a exista vreo justificare obiectivă şi rezonabilă, ceea ce atrage încălcarea prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituţie cu privire la egalitatea cetăţenilor în faţa legii, fără privilegii şi fără discriminări.

Ca urmare a constatării neconstituţionalităţii sintagmei „şi împotriva aceluiaşi subiect pasiv“ din cuprinsul dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Codul penal, unitatea subiectului pasiv încetează să mai fie o condiţie esenţială a infracţiunii continuate şi redevine un simplu criteriu de stabilire a unităţii rezoluţiei infracţionale, lăsat la aprecierea organelor judiciare, alături de alte criterii cristalizate în practica judiciară, sub imperiul Codului penal din 1969, cum ar fi: săvârşirea la intervale de timp relativ scurte a acţiunilor componente, comiterea acţiunilor asupra unor bunuri de acelaşi fel, folosirea aceloraşi metode, procedee, mijloace, comiterea acţiunilor în aceleaşi împrejurări sau condiţii, precum şi unitatea de scop.

Pentru a stabili dacă toate acţiunile sau inacţiunile au fost comise în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale sau dacă îşi au sursa în rezoluţii distincte este indispensabilă examinarea tuturor împrejurărilor de fapt şi a condiţiilor în care au fost săvârşite, putând fi avută în vedere, printre alte elemente, şi identitatea persoanei vătămate.

Prin urmare, condițiile de existență ale infracțiunii continuate sunt: unitatea de subiect activ (făptuitor), unitatea de rezoluție infracțională, pluralitatea de acte materiale comise la diferite intervale de timp și care să constituie fiecare în parte conținutul aceleași infracțiuni.

În jurisprudență, cât și în doctrină, aproape în unanimitate, s-a stabilit că este îndeplinită condiția unității de subiect activ al infracțiunii continuate nu numai atunci când făptuitorul acționează ca autor sau coautor al diferitelor acte materiale, dar și atunci când la unele acte materiale participă în calitate de autor/coautor, la altele în calitate de complice, iar la unele în calitate de instigator, răspunderea penală fiind atrasă de participația principală, respectiv autorat/coautorat, care absoarbe participațiile secundare, instigare și/sau complicitate (decizia 1670/1971 a Tribunalului Suprem, în Revista Română de Drept nr.1/1972, pag.155; decizia nr.1815/1995 a Curții Supreme de Justiție, în Dreptul nr.3/1996, pag.111; V. Papadopol, Aspecte ale raporturilor dintre infracțiunea continuată li formele de participație, în JN nr.5, pag.29 și urm.; M. Basarab, V. Pașca, Gh. Mateuț, C. Butiuc, Codul penal adnotat, vol.I, Ed. Hamangiu, București, 2007, pag.266).

Revenind la prezenta cauză, se constată că, pentru faptele de tâlhărie și complicitate la tâlhărie  din datele de 29.08.2018, 10.09.2018 şi 17.09.201817, inculpatul ... a avut aceeași rezoluție infracțională, respectiv sustragerea prin folosirea violenței de telefoane mobile de la diferite persoane vătămate minore, în vârstă de 13 – 17 ani și valorificarea telefoanelor mobile sustrase de ceilalți inculpați, cunoscând că provin din comiterea infracțiunilor de tâlhărie, și împărțind banii obținuți.

Astfel, inculpatul ... la data de 29.08.2018 l-a ajutat pe inculpatul ... la valorificarea telefonului mobil sustras de acesta prin violență de la persoana vătămată ..., cunoscând proveniența bunului și modul de comitere a faptei, la data de 10.09.2018, împreună cu inculpații ...  şi ..., a sustras prin violență un telefon mobil  de la persoana vătămată ..., tot la data de 10.09.2018 l-a ajutat pe inculpatul ... la valorificarea telefonului mobil sustras de acesta prin violență de la persoana vătămată ..., cunoscând că provine din infracţiunea de tâlhărie, iar la data de 17.09.2018 a sustras prin violență un telefon mobil de la persoana vătămată ..., cu complicitatea inculpatei ...

Se observă că faptele au fost comise la intervale relativ scurte de timp, împotriva unor persoane vătămate lipsite de apărare, de vârste apropiate, 13-17 ani, bunurile sustrase prin violență și valorificate fiind mereu aceleași, respectiv telefoane mobile, iar scopul inculpatului a fost același de fiecare dată, respectiv: de a obţine venituri fără a presta activităţi lucrative legale.

Prin urmare, se constată că inculpatul ... a avut o rezoluție infracțională unică, fiind îndeplinite cerințele infracțiunii continuate, conform art.35 alin.1 Cod penal, raportat la decizia nr. 368/30.05.2017 a Curții Constituționale, față de cele 4 acte materiale de tâlhărie (2 acte materiale) și complicitate (2 acte materiale) la aceasta comise în perioada 29.08 –  17.09.2018, corect reținând prima instanță că actele de complicitate (contribuții secundare) sunt absorbite cele de autorat (contribuții principale) și a dispus schimbarea încadrării juridice în sensul reținerii unei singure infracțiuni de tâlhărie în formă continuată,  prev. de art. 233 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, precum și a art. 77 alin.1 lit. a și d Cod penal, întrucât a fapta a fost comisă de 3 persoane împreună și în prezența inculpaților minori.

Pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare aplicată inculpatului  ..., pentru comiterea infracțiunii  tâlhărie în formă continuată, a fost just individualizată avându-se în vedere atât împrejurările comiterii faptelor, gravitatea acestora cât şi persoana şi atitudinea acestuia.

În acest sens, se constată că infracţiunea comisă prezintă un grad ridicat de pericol social, fiind afectate relaţiile sociale cu caracter patrimonial referitoare la posesia și detenția bunurilor mobile, precum și relațiile referitoare la integritatea corporală a persoanei, inculpatul neavând nici o reţinere în agresa și amenința minori, care practic erau lipsiți de apărare, având vârste cuprinse  între 13 și 17 ani, cauzându-le leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 5-6 zile de îngrijiri medicale și, respectiv, 6-7 zile de îngrijiri medicale, pentru a obține bunuri de valoare de la aceștia.

Chiar dacă nu are antecedente penale, se observă că numărul actelor materiale este destul de ridicat, ceea ce dovedește o perseverență infracțională la acel moment.

Cu privire la atitudinea inculpatului se constată că a recunoscut comiterea infracțiunilor, însă aceasta a fost valorificată în cadrul procedurii simplificate prin reducerea limitelor pedepsei cu o treime.

Împrejurările legate de persoana inculpatului, respectiv: lipsa antecedentelor penale, apartenența la o familie organizată, urmarea cursurilor școlare, regretul manifestat față de faptele penale comise, acoperirea în cea mai mare parte a prejudiciului material, au fost avute în vedere de instanța de fond la momentul proporționalizării pedepsei, între limitele prevăzute de lege, ținând cont și de împrejurările comiterii faptelor și gravitatea acestora, precum și la alegerea modalității de executare cu suspendare sub supraveghere a pedepsei.

Cererea inculpatului ... de a se reține circumstanțele atenuate prevăzute la art. 75 alin. 2 lit. a și b Cod penal nu poate fi primită pentru considerentele ce se vor arăta în continuare.

Circumstanţele atenuante judiciare sunt facultative, fiind lăsate la aprecierea instanței, care le poate reține sau nu în funcție de particularitățile specifice fiecărei cauze în parte.

Acestea pot fi reținute în situațiile în care, raportat la împrejurările comiterii faptei, gravitatea acesteia, urmările produse, persoana făptuitorului, se impune cu necesitate aplicarea unei pedepse reduse, chiar sub minimul special, pentru atingerea scopului pedepsei, respectiv pentru reeducarea făptuitorului în spiritul formării unei atitudini corecte faţă de ordinea de drept, faţă de regulile de convieţuire socială şi faţă de muncă, precum și pentru prevenirea comiterii de noi infracțiuni, atât de către făptuitor (prevenție specială) cât și de alte persoane (prevenție generală).

Este adevărat că inculpatul ... a achitat cea mai mare parte a despăgubirilor materiale către părțile civile, cu excepția părții civile ..., însă aceste împrejurări nu justifică reținerea de circumstanțe atenuate raportat la împrejurările comiterii faptelor, gravitatea acestora, agresivitatea inculpatului.

În acest sens, așa cum am arătat mai sus, inculpatul a acționat cu o violență deosebită asupra persoanelor vătămate minore, care practic erau lipsite de apărare, având vârste cuprinse  între 13 și 17 ani, cauzându-le leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 5-6 zile de îngrijiri medicale și, respectiv, 6-7 zile de îngrijiri medicale, pentru a le sustrage telefoanele mobile.

Faptul că inculpatul a achitat despăgubirile materiale părților civile a fost avut în vedere la individualizarea pedepsei închisorii, raportat la criteriul conduitei acestuia după comiterea infracțiunii, prevăzut de art.74 alin.1 lit.f Cod penal, astfel că aceeași împrejurare nu mai poate fi reținută ca și circumstanță atenuantă deoarece s-ar da o dublă valență juridică  aceleași situații de fapt.

În ceea ce privește împrejurările legate de fapta comisă, acestea nu diminuează gravitatea infracţiunii și nici  periculozitatea infractorului ci, mai de grabă, le amplifică.

Prin urmare, pedeapsa aplicată inculpatului ... a fost corect individualizată, raportat la criteriile prevăzute de art.74 Cod penal, astfel că cererea sa de reducere a pedepsei este nefondată.

Cu privire la inculpata ... în vârstă de 16 ani, corect a reținut prima instanță că fapta acesteia, care, la data de 17.09.2018, după o înțelegere prealabilă cu inculpatul ..., a înlesnit acestuia sustragerea prin violenţă (lovirea repetată cu pumnii şi picioarele) a telefonului mobil aparţinând persoanei vătămate ..., prin conducerea persoanei vătămate spre zona unde urma să fie comisă infracţiunea şi încunoştinţarea telefonică a inculpatului ... cu privire la momentul în care aceasta a rămas singură în clădirea complexului alimentar dezafectat situat în cartierul ... din mun. ..., constituie infracţiunea de complicitate la tâlhărie, prev. de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.233 Cod penal, cu aplicarea art.113 alin.3 Cod penal.

De asemenea, în mod corect a fost respinsă cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpata ..., prin avocat, din  infracțiunea de complicitate la tâlhărie  în infracțiunea de complicitate la furt întrucât, din actele dosarului, rezultă pe deplin că inculpata a cunoscut circumstanțele în care s-a comis fapta sustragere a telefonului, respectiv prin folosirea violenței, având în vedere că inculpatul ... i-a adus la cunoştinţă despre preocupările lui infracţionale, iar aceasta a reacţionat asigurându-i sprijinul şi ajutorul ei.

Se constată că alegerea măsurii educative ce s-a aplicat inculpatei minore, precum și proporționalizarea acesteia, s-a făcut potrivit criteriilor de individualizare a prev. de art.115 alin.2 Cod penal în referire la art.114 Cod penal și art.74 Cod penal, respectiv: împrejurările comiterii faptei, contribuția sa la săvârșirea ei, persoana sa anterior faptei, atitudinea ei după aceea și în cursul procesului penal, nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială.

În ceea ce privește împrejurările comiterii faptelor se observă că inculpata l-a ajutat pe inculpatul ... la tâlhărirea persoanei vătămate ... prin conducerea acesteia la locul faptei și înștiințarea inculpatului la momentul când aceasta a rămas singură pentru a putea acționa fără a fi văzut de alte persoane.

Cu privire urmările faptei penale, se constată că acestea au fost relativ grave, persoana vătămată ... suferind leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 6-7 zile de îngrijiri medicale, precum și un prejudiciu material în sumă de 1762,79 lei.

Infracțiunea  comisă de inculpata minoră prezintă un grad ridicat de pericol social, fiind afectate relaţiile sociale cu caracter patrimonial referitoare la posesia și detenția bunurilor mobile, precum și relațiile referitoare la integritatea corporală a persoanei.

Împrejurările legate de persoana inculpatei, respectiv: lipsa antecedentelor penale, prezentarea în faţa organelor judiciare, conduita bună anterior faptei, cooperarea cu organele judiciare, integrarea în societate, vârsta tânără, faptul că este elevă, au fost avute în vedere de instanța de fond la momentul a alegerii măsurii educative și a cuantumului acesteia, ținând cont și de împrejurările comiterii faptelor și gravitatea acestora, în sensul alegerii unei măsuri educative neprivative de libertate și nu a uneia privative de libertate.

Prin urmare, măsura educativă neprivativă de libertate a asistării zilnice, aplicată inculpatei minore ..., a fost just individualizată avându-se în vedere atât împrejurările comiterii faptei,  gravitatea acesteia cât şi persoana şi atitudinea inculpatei, fiind necesară și, în același timp, suficientă pentru a asigura atingerea scopului represiunii penale, în sensul prevenirii săvârșirii de noi infracțiuni, îndreptării și conștientizării ei de gravitatea infracțiunii și riscul la care se supune dacă va recidiva.

Însă, cuantumul de 2 luni a măsurii asistării zilnice este nelegal, fiind sub minimul de 3 luni stabilit de art.120 alin.2 Cod penal. În cauză nu se poate reține reducerea cu o treime a limitelor acestei măsuri, ca urmare a procedurii simplificate de judecată, deoarece această reducere se aplică doar în cazul măsurilor educative privative de libertate, conform art.396 alin.10 teza ultimă.

Această nelegalitate nu poate fi îndreptată în apel întrucât s-ar agrava situația inculpatei în propria cale de atac, contrar disp. art.418  Cod procedură penală, în condițiile în care apelul parchetului nu o vizează pe aceasta, ci doar pe inculpatul ...

În consecință, cererea inculpatei ... de a i se aplica măsura educativă neprivativă de libertate a supravegherii, pe o durată de 2 luni, este nefondată.

Cu privire la latura civilă, se constată că aceasta a fost corect soluționată, prin obligarea inculpaților în solidar, în raport de participația fiecăruia la comiterea faptelor, la plata daunelor materiale pentru prejudiciile materiale neacoperite, precum și a despăgubirilor pentru prejudiciile morale suferite de persoanele vătămate, constituite părți civile.

Cererea inculpatului ... de înlăturare a obligației de plată a sumei de 762,79 lei către partea civilă ... nu poate fi primită deoarece aceasta a dovedit aceste pretenții.

În acest sens, se constată că persoana vătămată ... a arătat că prejudiciul material se ridică la suma de 1762,79 lei reprezentând: 1185.03 lei, costul reparației telefonului ce a fost deteriorat în timpul comiterii faptei, 77,76 lei, costul transportului și constatării defecțiunilor telefonului, 500 lei costul evaluării psihologice, din care a primit de la inculpat suma de 1000 lei, astfel că s-a constituit parte civilă cu suma de 762,79 lei reprezentând diferența prejudiciului material rămas neacoperit.

Cu privire la cererea inculpatei ... de a fi reduse daunele morale acordate părții civile ..., se constată că aceasta este nefondată, suma de 5000 lei fiind corect apreciată de prima instanță, raportat criteriile reţinute în doctrină şi jurisprudenţă.

Astfel, la stabilirea cuantumului daunelor morale trebuie să se ţină cont de intensitatea suferinţelor fizice şi psihice, de eventualele sechele sau invalidități rezultate în urma faptei ilicite, de sexul, vârsta şi ocupaţia persoanei vătămate, de condiţiile generale economico-sociale, ca acestea să fie într-un cuantum rezonabil şi să nu reprezinte o sursa de îmbogățire fără justă cauză pentru partea civilă.

În acest sens, se observă că persoana vătămată a suferit leziuni în urma loviturilor aplicate de inculpat care au necesitat un număr de 6-7 de zilele de îngrijiri medicale pentru vindecare, a fost internată în spital 3 zile, dar nu a rămas cu sechele morfo-funcţionale, nu şi-a pierdut capacitatea de muncă şi nici nu se încadrează într-un grad de invaliditate, astfel că restrângerea posibilităţilor de viaţă familiară şi socială, pentru care art.1391 din noul C.civ. prevede acordarea de despăgubiri, nu este totală.

Persoana vătămată este băiat, în vârstă de 16 de ani (la data faptei), a suferit un prejudiciu estetic temporar, având în vedere echimozele suferite la nivelul feței, mai precis a tumefierii pleoapei ochiului drept, echimoza și excoriația în zona  preauriculară stângă și a excoriațiilor de la nivelul degetului V de la mâna stângă, leziuni care s-au vindecat în timp.

Se mai constată că persona  vătămată ... a consultat un psiholog care a constatat că suferă de stres posttraumatic, recomandându-i includerea sa într-un program psihoterapeutic.

De asemenea, la cuantificarea sumei acordate cu titlu de daune morale trebuie să se ţină seama şi de condiţiile generale economico-sociale din ţara noastră, care nu sunt aşa de ridicate ca în ţările dezvoltate din Europa de Vest, precum şi  ca acestea să fie într-un cuantum rezonabil, să nu reprezinte o sursa de îmbogățire fără justă cauză pentru partea civilă și nici amenzi excesive pentru inculpat, ci o reparaţie echitabilă a prejudiciului moral suferit de aceasta.

În consecinţă, ţinând cont de cele arătate mai sus, Curtea apreciază că suma de 5.000 lei, acordată de instanța de fond, este suficientă pentru a acoperi prejudiciile morale încercate de persoana vătămată ...

Cu privire la apelul părții civile ..., acesta este tardiv pentru motivele ce se vor arăta în continuare.

Conform art.410 al.1 C.proc.pen.  termenul de exercitare a căii de atac a apelului este de 10 zile şi curge de la data comunicării copiei minutei.

Părții civile ... i-a fost comunicată minuta hotărârii la data de 22.03.2019, la adresa de domiciliu, fiind primită personal de aceasta, potrivit art.264 în referire la art.260 Cod procedură penală, astfel că pentru ea termenul de apel s-a împlinit la data de 02.04.2019 (într-o zi de marţi, aceasta fiind ultima zi când mai putea declara apel).

În cauză, partea civilă ... a declarat apel la data de 04.04.2019, la două zile de la împlinirea termenului de apel. Chiar dacă ar fi să luăm în considerare data de 03.04.2019 (data transmiterii prin e-mail a apelului), tot ar fi tardiv cu o zi.

De asemenea, partea civilă nu a făcut dovada existenţei unei cauze temeinice de împiedicare de a declara apel, astfel că nu poate beneficia de prevederile art.411 C.proc.pen., privind repunerea în termenul de apel.

Având în vedere tardivitatea apelului părții civile ... este de prisos a se mai analiza motivele de apel ale acesteia. 

Față de cele arătate,  în baza disp. art.  421  pct. 2 lit. a C.proc.pen., se vor admite apelurile declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați și de inculpatul ... și se va desfiinţa, în parte, sentinţa penală apelată, înlăturând dispozițiile privind condamnarea inculpatului ... pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire, contopirea pedepselor și stabilirea pedepsei rezultante de 2 ani și 9 luni închisoare, aplicarea pedepselor complementare și accesorii,  în baza art. 45 Cod penal.

Se va aplică inculpatului minor ... măsura educativă neprivativă de libertate a asistării zilnice, pe o durată de 3 luni pentru săvârșirea infracțiunii „tăinuire”, prev. de art. 270 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală  (faptă din 13.08.2018, persoană vătămată ...).

Conform art. 129 alin. 2 lit. a) Cod penal, inculpatul ... va executa pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare, aplicată prin sentința apelată pentru comiterea infracțiunii de „tâlhărie în formă continuată“, prev. de art. 233 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, a art. 77 alin. 1 lit. a) și d) Cod penal și a art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, precum și pedepsele complementare și accesorii aplicate pentru această infracțiune prin aceeași sentință, menținând dispoziția privind suspendarea executării pedepsei pe termenul de supraveghere de 4 ani, cu măsurile de supraveghere și obligațiile stabilite de instanța de fond.

Se va deduce din pedeapsa principală aplicată inculpatului ... durata reţinerii și a arestării preventive de la data de 10.10.2018 la data de 07.11.2018.

Vor fi menținute celelalte  dispoziții ale sentinței penale apelate.

În baza art. 241 alin. 1 lit. c) Cod procedură penală, se va constata încetată de drept, la data pronunțării prezentei decizii, măsura preventivă a controlului judiciar dispusă față de inculpații ..., ... și ...

Conform art. 421  pct. 1 lit. b C.proc.pen., se va respinge ca nefondat apelul declarat de inculpata  ...

Potrivit art.421 pct.1 lit.a C.proc.pen., se va respinge ca fiind tardiv formulat apelul  declarat de partea civilă ...