Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului

Sentinţă penală 390 din 26.09.2018


SENTINŢA PENALĂ NR. 390

Şedinţa publică de la 26.09.2018

Pe rol fiind soluţionarea cauzei penale privind pe inculpatul B.F, trimis în judecată, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunii de  conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, faptă prev. şi ped. de art. 336 alin.1 C.p..

Din partea Ministerului Public a participat procuror M.L  din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria …..

La apelul nominal făcut în şedinţă publică prezent inculpatul personal.

Procedura de citare  legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că prin încheierea din data de 10.05.2018 instanţa a constatat legalitatea actului de sesizare.

În baza art. 374 C. proc.pen., instanţa dă citire în extras a actului prin care s-a dispus începerea judecăţii.

Se dă citire actului, după care, potrivit art. 374 al.2 C.proc.pen. instanţa explică inculpatului în ce constă învinuirea ce i se aduce, îl înştiinţează pe inculpat cu privire la dreptul de a nu face nicio declaraţie, atrăgându-i atenţia că ceea ce declară poate fi folosit şi împotriva sa, precum şi cu privire la dreptul de a pune întrebări martorilor, experţilor şi de a da explicaţii în tot cursul cercetării judecătoreşti, când socoteşte că este necesar.

În temeiul art.374 al. (4) C.proc.pen. instanţa învederează inculpatului că poate solicita ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părţi, dacă recunoaşte în totalitate faptele reţinute în sarcina sa, aducându-i la cunoştinţă că în situaţia admiterii cererii beneficiază de reducerea limitelor legale ale pedepselor pentru infracţiunea pentru care este judecat.

Inculpatul arată că solicită ca judecata să aibă loc conform procedurii recunoaşterii învinuirii.

Instanța procedează la ascultarea inculpatului, declarația acestuia rămânând atașată la dosar.

Instanța pune în discuție cererea făcută de inculpat.

Reprezentatul Ministerului Public declară că este de acord cu solicitarea inculpatului.

În temeiul art.375 al.2 instanţa admite cererea.

Nemaifiind alte cereri de formulat ori probe de administrat instanţa constată încheiată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul în dezbateri.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de susţinere a rechizitoriului, stabilirea unei pedepse, în limitele legale, cu reţinerea art. 396 alin.10 C.p.p., ca modalitate de executare să se dispună amânarea aplicării pedepsei închisorii, în condiţiile art. 83 și urm. C.p., având în vedere gradul alcoolemiei, obligarea acestuia la efectuarea unui număr de 30 de zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii, cu obligarea sa la plata cheltuielilor de judecată.

Inculpatul, având ultimul cuvânt, arată că recunoaşte şi regretă fapta comisă.

INSTANŢA

Asupra cauzei de față constată următoarele:

Prin rechizitoriul nr… întocmit la data de 28.12.2017 de Parchetul de pe lângă Judecătoria ... şi înregistrat pe rolul acestei instanțe sub nr….., s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului pentru săvârşirea infracţiunilor de  conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului,  fapte prev. şi ped. de art. 336 alin.1 C.p..

În actul de sesizare a instanței s-a reținut că inculpatul B.F în data de 27.10.2017, ora 02:35, a condus autoturismul marca Opel Corsa cu nr. de înmatriculare …, pe strada … din oraşul …, judeţul Timiş, având la momentul prelevării primei probei de sânge, la ora 03:05, cantitatea de 2,05 g/l alcool pur în sânge si la ora 04:05, la cea de-a doua recoltare, avea cantitatea de 1,90 g/l alcool pur în sânge.

Prin ordonanţa organelor de cercetare penală din data de 27.10.2017 a fost începută urmărirea penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului, fapta prev. si ped. de art. 336 alin. 1 Cod penal.

Prin ordonanţa din 27.11.2017, emisă de organele de politie si confirmata de către Parchetul de pe lângă Judecătoria …, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul B.F sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului, fapta prev. si ped. de art. 336 alin. 1 din Cod penal.

Prin ordonanţa din data de 14.12.2017 emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria …  s-a pus în mişcare acţiunea penală faţă de inculpatul B.F sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere unui vehicul sub influenta alcoolului, fapta prev. si ped. de art. 336 alin. 1 din Cod penal.

Prin încheierea de şedinţă din camera preliminară din data de 10.05.2018, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii.

La primul termen de judecată, cu procedura legal îndeplinită, ulterior citirii în extras de către grefierul de şedinţă în baza art. 374 C. proc. pen. a actului prin care s-a dispus începerea judecăţii, instanţa l-a întrebat pe inculpat dacă solicită ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părţi, aducându-i la cunoştinţă dispoziţiile art. 396 alin. (10) C. proc. pen., inculpatul, solicitând ca judecata să aibă loc potrivit procedurii recunoaşterii vinovăţiei.

Instanţa a admis cererea inculpatului şi a procedat la judecarea cauzei potrivit procedurii prev. de art.377 C.proc.pen.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanța constată următoarele:

În fapt, în data de 27.10.2017, ora 02,35, organele de politie din cadrul Poliţiei Oraş … au întocmit un proces-verbal de sesizare din oficiu, întrucât numitul B.F, aflându-se sub influenta băuturilor alcoolice, a condus autoturismul marca Opel Corsa cu nr. de înmatriculare …, pe strada … din oraşul …, judeţul Timiş, iar în urma testării de către organele de poliţie cu aparatul alcooltest, rezultatul a fost de 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pentru aceste motive, inculpatul a fost condus la Spitalul Orăşenesc …, în vederea recoltării probelor biologice de sânge.

Conform buletinului de analiză toxicologică nr. … întocmit de IML …, inculpatul B.F avea la momentul recoltării primei probe de sânge, la ora 03:05, cantitatea de 2,05 g/l alcool pur în sânge si la ora 04:05, la cea de-a doua recoltare, avea cantitatea de 1,90 g/l alcool pur în sânge.

Din analizarea materialului probator administrat în cauză, respectiv procesul-verbal de constatare a infracţiunii flagrante, declaraţia inculpatului, declaratii martori, rezultat testare alcooltest, buletin de analiză toxicologică, rezultă starea de fapt descrisă mai sus.

Inculpatul B.F a confirmat starea de fapt descrisă mai sus, arătând că recunoaşte şi regretă fapta.

În drept, examinând mijloacele de probă: proces-verbal de sesizare din oficiu, buletin analiza toxicologica, declaraţia suspectului B.F, declaraţia inculpatului B.F, declaraţia martorului A.D, declaraţia martorului B.R, fişa de cazier a inculpatului, cât şi celelalte acte şi lucrări ale dosarului, instanța reține că fapta inculpatului întrunește conţinutul constitutiv al infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 336 alin.1 C.p.

Sub aspectul laturii subiective, din actele de urmărire penale, rezultă că infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui vehicul sub influenţa alcoolului, peste limita legală, a fost comisă de inculpat cu intenţie indirectă, întrucât, acesta a prevăzut rezultatul faptei sale care constă în punerea în pericol a siguranţei circulaţiei pe drumurile publice şi, deşi nu l-a urmărit, a acceptat posibilitatea producerii lui, prin executarea acțiunii interzise de lege, respectiv acela de conducere pe drumurile publice a unui vehicul sub influenţa alcoolului, peste limita legală.

Elementul material al laturii obiective a infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul sub influenţa alcoolului, peste limita legală, constă tocmai în acţiunea inculpatului,

Urmarea imediată a infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul sub influenţa alcoolului, peste limita legală constă în crearea unei stări de pericol pentru relaţiile sociale privind siguranţa circulaţiei pe drumurile publice, relaţii care în esenţa lor formează obiectul ocrotirii penale.

În ceea ce priveşte legătura de cauzalitate, acesta rezultă ex re.

Instanţa va reţine şi cauza de reducere a pedepsei prev. de art.396 al.10 C.poc.pen., având în vedere că în urma cercetării judecătoreşti instanţa a stabilit aceeaşi situaţie de fapt ca cea descrisă în actul de sesizare şi recunoscută de către inculpat.

La alegerea pedepsei, stabilirea duratei, precum şi la individualizarea cuantumului acesteia instanţa va avea în vedere gravitatea infracțiunii săvârşite şi periculozitatea infractorului, care vor fi evaluate după următoarele criterii:

a)împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite;

b)starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită – crearea unei stări de pericol pentru relaţiile sociale privind siguranţa circulaţiei pe drumurile publice;

c)natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii  acţiunea inculpatului de a conduce un autoturism având în sânge o concentrație alcoolica

Faptul că inculpatul nu a produs un accident rutier cu victime sau pagube materiale nu diminuează gravitatea faptei, ci, evocă doar o situaţie norocoasă de a nu produce asemenea urmări.

d) motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit – caracterizează doar o inconştienţă cu privire la consecinţele care s-ar fi putut produce prin conducerea unui autoturism, având un astfel de grad de alcoolemie în sânge.

e) natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorilor: nu e cazul, inculpatul nefiind cunoscut cu antecedente penale;

f) conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal – inculpatul a recunoscut faptele săvârşită.

g) nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Având în vedere cele de mai sus, instanţa, în temeiul art. 336 alin. 1 C.p., raportat la art. 396 alin.1, 4 şi 10 C.p.p., va stabili faţă de inculpatul B.F, pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prevăzută şi pedepsită de art. 336 alin. 1 din C.p..

În temeiul art. 83 alin. 1 C.p. va amâna aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere de 2 (doi) ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, stabilit în condiţiile art. 84 C. pen..

În temeiul art. 85 din C.p., pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va trebui să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a)să se prezinte la serviciul de probațiune, la datele fixate de acesta;

b)să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c)să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile, precum și întoarcerea;

d)să comunice schimbarea locului de muncă;

e)să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În temeiul art.85 alin.2 lit. b C.p. pe durata termenului de supraveghere va impune inculpatului obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile în cadrul Primăriei comunei …, Judeţ … sau Primăriei comunei …, Judeţ ….

În temeiul art. 85 alin.2, lit. c C.p., pe durat termenului de supraveghere, impune inculpatului obligaţia de a frecventa programul de reintegrare socială „Drink & Drive” derulat de către Serviciul de Probaţiune.

În temeiul art. 86 alin. 1 C.p., pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. 1, lit. c) - e) C.p., se comunică Serviciului de Probaţiune.

În temeiul art. 404 alin.3 C.p.p., se aduc la cunoștință inculpatului dispozițiile art.88 din C.p., privind cazurile de revocare a amânării aplicării pedepsei în cazul săvârșirii unei infracțiuni.

În baza art.274 alin.1 din C.p.p., va obliga pe inculpat la plata sumei de 700 lei reprezentând cheltuieli judiciare către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În temeiul art. 336 alin. 1 C.p., raportat la art. 396 alin.1, 4 şi 10 C.p.p., stabileşte faţă de inculpatul B.F, fiul lui … şi …, născut la data de … în  loc. …, jud. …, cu domiciliul în loc. … nr…., …, CNP …, cetățenie romana, studii … clase, ocupaţia - …, loc de muncă …, fara antecedente penale, pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prevăzută şi pedepsită de art. 336 alin. 1 din C.p..

În temeiul art. 83 alin. 1 C.p. amână aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere de 2 (doi) ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, stabilit în condiţiile art. 84 C. pen..

În temeiul art. 85 din C.p., pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a)să se prezinte la serviciul de probațiune, la datele fixate de acesta;

b)să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c)să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile, precum și întoarcerea;

d)să comunice schimbarea locului de muncă;

e)să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În temeiul art.85 alin.2 lit. b C.p. pe durata termenului de supraveghere impune inculpatului obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile în cadrul Primăriei comunei …, Judeţ … sau Primăriei comunei …, Judeţ ….

În temeiul art. 85 alin.2, lit. c C.p., pe durat termenului de supraveghere, impune inculpatului obligaţia de a frecventa programul de reintegrare socială „Drink & Drive” derulat de către Serviciul de Probaţiune.

În temeiul art. 86 alin. 1 C.p., pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. 1, lit. c) - e) C.p., se comunică Serviciului de Probaţiune.

În temeiul art. 404 alin.3 C.p.p., se aduc la cunoștință inculpatului dispozițiile art.88 din C.p., privind cazurile de revocare a amânării aplicării pedepsei în cazul săvârșirii unei infracțiuni.

În baza art.274 alin.1 din C.p.p., obligă pe inculpat la plata sumei de 700 lei reprezentând cheltuieli judiciare către stat.

Cu drept de apel în 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Cererea de apel se depune la Judecătoria ….

Pronunțată în ședința publică de la 26.09.2018.