Infracţiuni privind circulaţia pe drumurile publice (o.u.g nr. 195/2002)

Decizie 79 din 20.10.2009


Dosar nr. 3198/280/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGEŞ

SECŢIA PENALĂ

DECIZIE PENALĂ Nr. 149

Şedinţa publică de la 20 Octombrie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE G N

Judecător M D

Grefier P T

Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş este reprezentat prin procuror M F.

S-a luat în examinare, spre soluţionare, apelul  declarat de  PARCHETUL DE PE LANGA JUDECATORIA PITESTI, împotriva sentinţei penale nr.1126 din data de 29.06.2009, pronunţată de Judecătoria Piteşti, în dosarul penal nr.3198/280/2009, intimat fiind inculpatul TD. R D.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns intimatul inculpat personal şi asistat de avocat C B A cu împuternicire avocaţială afaltă la dosar.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

S-a procedat la înregistrarea audio a cauzei cu mijloace tehnice, potrivit art 304 C.p.p.

A fost audiat inculpatul, declaraţia acestuia fiind consemnată în scris şi ataşată la dosarul cauzei.

Reprezentanta Parchetului arată că este netemeinică hotărârea prime instanţe,  întrucât instanţa de fond a apreciat în mod cu totul nejustificat  că fapta inculpatului nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni. Precizează că inculpatul a pus

în pericol siguranţa celorlalţi participanţi la trafic circulând pe un drum naţional în condiţiile în care deplasarea nu a fost dictată de vreo urgenţă. Adaugă faptul că inculpatul a continuat să consume alcool şi pe traseu şi pune concluzii de admitere a apelului, de desfiinţare a hotărârii primei instanţe , de condamnare a inculpatului , de aplicare a unei pedepse orientate spre minimul special, cu aplicarea art 81 C.p.

Apărătorul inculpatului solicită respingerea apelului declarat de Parchet, menţinerea soluţiei primei instanţe, arătând că inculpatul consumase alcool puţin peste limita maximă de 80 grame la mie şi că era într-o stare lucidă. Arată că acesta a greşit, că a recunoscut fapta, şi că este foarte tânăr.

Inculpatul,  având ultimul cuvânt, arată că lasă la aprecierea faptei modul de soluţionare a cauzei şi că regretă ceea ce s-a întâmplat.

TRIBUNALUL

Asupra  apelului penal de faţă, deliberând,  constată următoarele:

Prin sentinţa penală nr. 1126 din 29 iunie 2009, Judecătoria Piteşti a hotărât următoarele:" În temeiul art. 11 pct. 2 lit. a Cpp rap. la art. 10 lit. b ind. 1 Cpp comb. cu art. 18 ind. 1 Cp achită pe inculpatul TD. R D, , pentru infr. prev. de art. 87 al. 1 din OUG 195/2002 Rep. În temeiul art. 91 Cp aplică inculpatului o sancţiune cu caracter administrativ constând în amendă în sumă de 1000 lei.

În temeiul art. 192 al. 1 pct. 1 lit. d Cpp obligă pe inculpat la 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, dintre care 200 lei în faza de urmărire penală. "

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că, în noaptea de 14/15.03.2008, între orele 22,00 - 2,00, inculpatul a consumat băuturi alcoolice la domiciliu, a dormit normal, iar a doua zi între orele 10,00- 14,00 a mai consumat patru beri de câte 0,5 l şi o ciorbă, după care a hotărât împreună cu prietenii săi D A şi S M să se deplaseze cu autoturismul marca Dacia Logan cu

nr. de înmatriculare B- - aparţinând numitei D J domiciliată în Bucureşti, din respectiva localitate până în Mun. Rm Vâlcea.

Primii 15 km pe autostrada Bucureşti- Piteşti au fost parcurşi de către martorul D A, însă întrucât acesta nu avea experienţă în conducere pe un astfel de sector de drum care presupune viteze mari, iar S M a refuzat să conducă autoturismul din acelaşi considerent, s-a decis ca inculpatul să-l conducă până la destinaţie.

Astfel, în jurul orelor 22,15, autoturismul respectiva fost oprit de către un echipaj de poliţie pe raza comunei Bascov, sat Valea Ursului, judeţul Argeş, întrucât unul dintre farurile  din faţă prezenta o defecţiune tehnică, ceea ce a atras atenţia echipajului.

Inculpatul a fost supus alcooltestului, reieşind o concentraţie alcoolică de 0,47 mg/l în aerul expirat, după care a fost condus la Spitalul Judeţean Argeş, unde au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Conform buletinului de analiză toxicologică- alcoolemie nr.167/20.03.2008 emis de SML Argeş, inculpatul avea o alcoolemie de 1,00 gr%o la orele 22,45, respectiv de 0,85 gr%o la orele 23,45.

În faza de urmărire penală  a fost efectuat de către INML " Mina Minovici" raportul de expertiză medico-legală nr.2315/i/ 08 privind interpretarea retroactivă a alcoolemiei, care a concluzionat că la data de 15.03.2008 la ora 22,15, inculpatul ar fi putut avea o alcoolemie teoretică în descreştere de cca 1,10 gr%o.( fila 29 d.u.p).

Avându-se în vedere gradul alcoolemiei, care depăşeşte cu puţin limita de 0,80 gr%o prevăzută de lege pentru ca fapta să constituie infracţiune, împrejurările săvârşirii faptei, pe fondul lipsei de experienţă a martorilor D A şi S M, inculpatul fiind obligat să conducă autoturismul, deşi conveniseră iniţial să fie condus de către D A,

faptul că autoturismul a fost oprit de către echipajul de poliţie urmare a unui control de rutină şi defecţiunilor constatate la un far, iar nu urmare a unui eventual accident rutier,

circumstanţele personale ale inculpatului, care nu este cunoscut cu antecedente penale, este absolvent al Facultăţii Finanţe- Bănci din cadrul ASE, este tânăr cu posibilităţi de afirmare, în prezent îndeplinind funcţia de contabil, instanţa de fond a apreciat că fapta comisă de către inculpat nu prezintă gradul de pericol social al unei

infracţiuni şi că îndreptarea sa este posibilă şi fără aplicarea unei pedepse, ci a unei sancţiuni cu caracter administrativ prev.de art.91 Cp.

Împotriva sentinţei a declarat apel, în termen, Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti care a criticat-o pentru netemeinicie în sensul că instanţa de fond a apreciat în mod cu totul nejustificat că fapta inculpatului nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni.

Examinând sentinţa, atât prin prisma criticii formulate, cât şi din oficiu, potrivit disp.art.371 alin.2 c.proc.pen., Tribunalul apreciază că apelul este fondat, din următoarele considerente:

Pe baza probelor administrate în cauză, prima instanţă a reţinut corect situaţia de fapt, stabilind că intimatul inculpat a consumat băuturi alcoolice, în momentul în care a fost surprins în trafic prezentând o alcoolemie mai mare decât cea îngăduită de lege.

Tribunalul apreciază însă că instanţa de fond a făcut o greşită apreciere a gradului de pericol social al faptei deduse judecăţii.

Potrivit art.181alin.2 c.p. la stabilirea în concret a gradului de pericol social se ţine seama de modul şi mijloacele săvârşirii faptei, de scopul urmărit, de împrejurările în care fapta a fost comisă, de urmarea produsă sau care s-ar fi putut produce, precum şi de persoana şi conduita făptuitorului.

Apreciem că dintre aceste criterii, prima instanţă le-a avut în vedere preponderent pe cele referitoare la persoana intimatului inculpat.

Infracţiunea prev. de art. 87 alin.1 din OUG nr. 195/2002 este o infracţiune de pericol obiectiv, legal şi efectiv, ştiut fiind că alcoolul, indiferent de cantitatea consumată, are efect negativ asupra reflexelor şi atenţiei conducătorilor auto.

În acest context, instanţa de fond ar fi trebuit să aibă în vedere împrejurările în care fapta a fost comisă precum şi urmarea care s-ar fi putut produce.

Astfel, intimatul inculpat a continuat să consume alcool şi pe traseu, aşa cum el însuşi a menţionat, conducând apoi pe DN 7 către Rm. Vâlcea, un drum naţional intens circulat şi foarte periculos ca aspect al căii de rulare, foarte sinuoasă, marcată de numeroase curbe şi pante.

Sub aspectul urmărilor ce s-ar fi putut produce  este evident că acestea sunt incomensurabile, intimatul inculpat punând în pericol siguranţa celorlalţi participanţi la trafic, un pericol aproape iminent.

În plus, Tribunalul constată că fapta intimatului inculpat de a conduce autoturismul sub influenţa băuturilor alcoolice apare cu atât mai iresponsabilă cu cât deplasarea nu era dictată de vreo urgenţă.

Faţă de toate acestea, Tribunalul apreciază că fapta acestuia nu este lipsită în mod vădit de importanţă, ci dimpotrivă aduce o atingere însemnată valorilor apărate de legea penală, în speţă  - normelor de circulaţie pe drumurile publice.

Prin urmare, Tribunalul consideră că fapta prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni, motiv pentru care, în baza art.379 pct.2 lit."a" c.proc.pen., urmează să fie admis apelul, desfiinţată în parte sentinţa, înlăturată achitarea inculpatului şi aplicarea  amenzii administrative.

Tribunalul consideră că fapta dedusă judecăţii întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice, prevăzută şi pedepsită de art.87 alin.1 din OUG nr. 195/2002 text în baza căruia se va pronunţa condamnarea.

Având în vedere circumstanţele personale reţinute de prima instanţă, precum şi dispoziţiile art.72 c.p., Tribunalul apreciază că scopul preventiv şi educativ al pedepsei penale, prev. de art.52 c.p., poate fi realizat prin condamnarea intimatului inculpat la pedeapsa închisorii în cuantumul  minim prevăzut de textul incriminator, cu suspendarea condiţionată a executării potrivit art.81 c.p.

În baza art.82 c.p. se va fixa termen de încercare, iar în baza art.359 c.proc.pen  i se va atrage atenţia intimatului inculpat asupra  dispoziţiilor art.83 c.p.

Vor fi menţinute în rest dispoziţiile sentinţei apelate.

Văzând şi dispoziţiile art.192 alin.3 c.proc.pen.,

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite apelul  declarat de  PARCHETUL DE PE LANGA JUDECATORIA PITESTI, împotriva sentinţei penale nr.1126 din data de 29.06.2009, pronunţată de Judecătoria Piteşti, în dosarul penal nr.3198/280/2009, intimat fiind inculpatul T D. R D,

Desfiinţează în parte sentinţa şi înlătură achitarea inculpatului şi aplicarea amenzii administrative.

Condamnă pe inculpat la 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev de art 87 alin 1 din OUG nr 195/2002.

În baza art 81 C.p. suspendă condiţionat executarea pedepsei, iar în baza art 82 C.p. fixează termen de încercare de 3 ani.

În baza art 359 C.p.p. atrage  atenţia inculpatului asupra disp art 83 C.p.

Menţine în rest dispoziţiile sentinţei.

Cheltuielile judiciare din apel  rămân în sarcina statului.

Cu recurs în 10 zile de pronunţate pentru intimat.

Pronunţată în şedinţa publică de la 20 Octombrie 2009, la Tribunalul Argeş secţia penală.

Preşedinte, Judecător, Grefier,

Red.M.D.

5

Domenii speta