Infracţiuni

Sentinţă penală 227 din 01.11.2009


R  O  M    N  I  A

JUDECĂTORIA  CÂMPULUNG-MUSCEL

JUDEŢUL  ARGEŞ

Dosar  nr. …./205/2009 ( număr  în  format  vechi …./2009 )

SENTINŢA  PENALĂ  NR. 227.

Şedinţa  publică  de  la  data  de  …..  noiembrie  2009

Completul  compus  din:

PREŞEDINTE: …….,  judecător

GREFIER: …….

Ministerul  Public  – Parchetul  de  pe  lângă  Judecătoria  Câmpulung-Muscel,

Jud. Argeş,  reprezentat  de  PROCUROR:……….

Pe rol fiind pronunţarea cauzei penale, în fond după casare, privind pe inculpatul C. G., trimis în judecată în stare de libertate  prin rechizitoriul cu nr. ……/P/2006 din 25 septembrie 2007 întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung, judeţul Argeş, pentru săvârşirea infr. prev. şi ped. de  art. 31 al.2 Cod penal  rap. la  art. 32 al.4 lit. a  din  OG 96/1998, în  contradictoriu  cu  partea civilă  Inspectoratul  Teritorial de  Regim  Silvic şi  de  Vânătoare  Ploieşti, judeţul  Prahova.

Potrivit dispoziţiilor art. 304 al. 1 Cod procedură penală s-a procedat la înregistrarea  şedinţei  de  judecată  cu  mijloace  tehnice  audio.

La  apelul  nominal  făcut  în  şedinţă  publică, nu  au  răspuns  părţile. 

Procedura  de  citare  este  legal  îndeplinită.

S-a  făcut  referatul  cauzei  de  către  grefierul  de  şedinţă, după  care;

Dezbaterile în  fond  asupra  cauzei  penale  de  faţă, au  avut  loc  la  data  de 02 noiembrie 2009, susţinerile  părţilor s-au consemnat separat  în  încheierea  de şedinţă de  la  acea  dată,  încheiere  care  face  parte  integrantă  din  prezenta  sentinţă.

I N S  T  A N  Ţ  A

Asupra  cauzei  penale  de  faţă,  deliberând,  constată  următoarele:

La  data  de  02  octombrie  2007,  a  fost  înregistrat  pe  rolul  acestei  instanţe  Rechizitoriul cu nr. …./P/2006 din 25 septembrie 2007 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung judeţul Argeş, prin care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale  şi trimiterea in judecată în stare de libertate a inculpatului C. G., pentru infracţiunea prev. şi ped. de art. 31 al. 2 Cod penal rap. la art. 32 al.4  lit. a  din  OG 96/1998 .

În actul de sesizare  s-a reţinut, în esenţă,  că inculpatul  a tăiat ilegal material lemnos în  valoare  de  299.785,00 lei de  pe  raza  comunei  B., judeţul Argeş .

S-au avut în vedere mijloace de probă administrate în cursul urmăririi penale,  respectiv procesele  verbale  încheiate de  Inspectoratul Teritorial de  Regim Silvic  şi de Vânătoare Ploieşti, judeţul Prahova, procesele verbale de  predare – primire, contract  de vânzare – cumpărare  din  data  de 31 ianuarie 2006 precum  şi  declaraţiile  inculpatului .

În cadrul cercetării judecătoreşti au fost audiaţi inculpatul şi martorii  G. C. I., O. V. şi s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice  judiciare, fiind  numit  expert  în cauză  domnul  inginer  D. E..

La data de … iunie 2008 s-a  pronunţat  de  Judecătoria  Câmpulung-Muscel,  judeţul Argeş, sentinţa penală cu nr. 130, prin care s-a dispus condamnarea inculpatul  C. G.,  la  3 (trei) ani  închisoare.

În baza art. 86 ind. 1 Cod penal s-a  dispus  suspendarea sub supraveghere a pedepsei aplicate inculpatului pe durata termenului de 7 (şapte) ani, ce va constitui termen  de  încercare, conform  art. 86 ind. 2 Cod penal.

În baza art. 86 ind. 3 Cod penal s-a dispus ca inculpatul pe durata termenului de  încercare  să  se  supună  următoarelor  măsuri:

- să se prezinte în ultima zi de joi a fiecărei luni la serviciul de protecţie a victimelor  şi  reintegrare  socială  a  infractorilor  de  pe  lângă  Tribunalul  Argeş;

- să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă sau  orice  deplasare  care  depăşeşte  8 zile, precum  şi  întoarcerea;

- să comunice şi să justifice orice schimbare a locului de muncă;

- să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă.

S-a atras atenţia inculpatului asupra prev. art. 86 ind. 4 Cod penal, privind revocarea  suspendării  executării  pedepsei  sub  supraveghere.

Prin decizia  penală nr. 25 /R din 09 ianuarie 2009 a Curţii  de  Apel  Piteşti, judeţul Argeş s-a casat decizia Tribunalului Argeş cu nr. 166 din 16 septembrie  2008 şi sentinţa penală  cu  nr. 130 din 30  iunie  2008  pronunţată  de  Judecătoria Câmpulung, judeţul  Argeş,  şi  s-a  dispus  trimiterea  cauzei  spre  rejudecare.

S-a  reţinut  de  instanţa  de  casare  că  nu  s-a  citat  în  cauză  ca  parte  vătămată Inspectoratul Teritorial  de  Regim Silvic  şi de Vânătoare Ploieşti, judeţul Prahova, iar potrivit dispoziţiilor art. 291 Cod procedură penală judecata poate  avea  loc numai  dacă  părţile  sunt  legal citate  şi  procedura  este  legal  îndeplinită.

În  speţă  atât  la  judecarea  cauzei  în  primă  instanţă  cât  şi  în  apel  a  fost  citat  numai  inculpatul, fără  a  se  cita  şi  partea  vătămată.

Cauza a fost reînregistrată la data de 26 februarie 2009, sub nr. …../205/2009 ( număr  în  format  vechi  …./2009 ).

 Cu  ocazia  rejudecării, instanţa  a  dispus  citarea  în  cauză  în  calitate de  parte vătămată a Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic  şi de Vânătoare Ploieşti, judeţul Prahova, a  procedat  la  ascultarea  inculpatului  în temeiul  disp. art. 323  Cod procedură penală, precum şi a  martorilor  din  acte  O. V.  şi  G. C. – I., răspunsurile acestora fiind consemnate separat  şi  ataşate  la  dosarul  cauzei.

Inculpatul a solicitat  încuviinţarea probei  cu  înscrisuri şi  un  martor  în  circumstanţiere în persoana numitului H.I., care are funcţia de viceprimar în comuna B., judeţul Argeş. Martorul legal  citat,  nu  s-a  prezentat  în  instanţă  pentru  a  fi  audiat, iar  inculpatul  a  renunţat  la  audierea  acestuia.

Parte vătămată - Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic  şi de Vânătoare Ploieşti, judeţul Prahova, deşi a fost reprezentată în instanţă prin consilier juridic, nu a formulat cerere de constituire ca parte civilă şi nici alte cereri.

Analizând  întreg materialul probatoriu administrat  în  cauză, instanţa reţine  următoarele:

Prin rechizitoriul nr. …/P/2006 din data de 25 septembrie 2007, Parchetul  de  pe  lângă  Judecătoria Câmpulung - Muscel, judeţul Argeş, a  dispus  punerea  în  mişcare a acţiunii penale  şi trimiterea în judecată a inculpatului C. G., pentru infracţiunea  prev. şi ped. de art. 31 al. 2 Cod penal rap. la art. 32 al.4  lit. a  din  OG 96/1998 .

S-a reţinut în actul de sesizarea  instanţei, că  în baza contractului  de  vânzare cumpărare  cu  nr. 425 din  30  ianuarie  2006, inculpatul  fiind  patron  la  SC  ……  SRL B., a cumpărat de la M. P.,  suprafaţa  de 10  ha  pădure,  situată  pe  raza  comunei  B.,  judeţul  Argeş,  pentru  care  fostul  proprietar  obţinuse  actul  de  punere  în  valoare  2040/2005,  aprobat  de  ITRSV  Ploieşti, pentru  un  volum  de  1146  m.c. masă  lemnoasă,  fiind  marcaţi  în  acest sens 338 arbori. La data  de 31 ianuarie 2006, inculpatul în calitate  de  persoană  fizică  a  cumpărat de  la  societatea  al  cărui  patron era  suprafaţa  de  pădure  mai  sus menţionată.

În cursul  lunii  martie  2006, s-a  început exploatarea materialului lemnos,  care  nu  era  marcat  în  condiţiile  prevăzute  de  lege.

Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Ploieşti, judeţul Prahova,  cu  ocazia  controlului  efectuat  în  perioada  05-08  septembrie  2006,  a constatat  că  inculpatul  a  tăiat  şi  valorificat  încă  450, în  volum de  1459  m.c.  cu  o  valoare  de  299.785  lei  întocmind  raport  de  constatare, în  baza  căruia  ulterior  a  formulat  sesizare  penală.

Din  materialul  lemnos  tăiat  ilegal, ITRSV  a  confiscat  pe  timpul  controlului  cantitatea  de  362, 459 m.c. în  baza  procesului  verbal  de  constatare  a  contravenţiei  silvice.

Inculpatul a recunoscut  că  a  dispus  tăierea  arborilor  de  către  angajaţii  firmei  sale, motivând că tăierea arborilor nemarcaţi s-a efectuat din necesitate, urmare a  inundaţiilor din  vara  anului  2005, impunându-se efectuarea unui canal de scurgere a apei şi a unui baraj, care să  redirecţioneze cursul apei, la construirea cărora au fost folosiţi arbori tăiaţi  nemarcaţi.

În  apărare, inculpatul  a  depus la dosar  procesul verbal din data de 12  iulie  2005, hotărârea  nr. 2 din 22 august 2005 şi adresa nr. 3903 din 27 octombrie  2008, emise  de  Primăria  comunei  B., judeţul Argeş.

Din  expertiza  tehnică  judiciară  efectuată  în  cauză, rezultă  că  201 arbori  cu volumul de  754,036 m.c. şi o valoare de 134.981, 65 lei,  sunt  cioatele  arborilor  din  zona  de  alunecare  a  terenului,  126  de  arbori  cu  un  volum  de  456,350  m.c. şi  o valoare  de  86.033, 80  lei  reprezintă  cioate  existente  anterior  începerii  exploatării,  iar  53  bucăţi  cu  volum  51,34  m.c  şi  o  valoare  de  5.585, 05  lei,  precum  şi  53  bucăţi  cu  volumul de 13, 46 m.c. şi o valoare  de  18.117,70 lei ar reprezenta  arborii afectaţi  de căderea arborilor tăiaţi ilegal şi respectiv arborii  aflaţi  pe  drumul  de  exploatare.

Deşi  odată cu înscrisurile  depuse la dosar, inculpatul  a  invocat  prevederile art. 45 Cod penal, încercând să dovedească  faptul  că  arborii  nemarcaţi  aşa  cum  au fost  identificaţi în  raportul de expertiză, au  fost  tăiaţi  din  necesitate, deoarece  în  vara  anului  2005, ploile torenţiale  au produs inundaţii şi stricăciuni  în  gospodăriile  cetăţenilor  aflate pe  valea  râului  B., instanţa  nu  poate  reţine  această  cauză  care  înlătură  caracterul  penal  al  faptei. Pe  de  o  parte  înscrisurile  depuse  la  dosar  se  referă  la  o situaţie  de  fapt  care  s-a  petrecut  în  vara  anului  2005, inculpatul a  devenit  proprietarul  terenului  cu  vegetaţie  forestieră la  data  de  31  ianuarie  2006,  iar  exploatarea  a  început  în  cursul  lunii martie 2006.  Pe de altă  parte, chiar  dacă  ar  fi  participat  cu  material  lemnos  la  o  asemenea  acţiune  de  anvergură, se  impunea existenţa  unui  acord,  între  acesta  în  calitate  de  proprietar  şi  Consiliul  local  al comunei B.,  judeţul  Argeş, acceptul sau cel puţin  înştiinţarea  de  urgenţă a organelor  silvice, care ar fi luat măsurile ce se impuneau într-o  asemenea  situaţie.

În  fapt, rezultă  fără  dubii  din  coroborarea  mijloacelor  de  probă  administrate în cursul urmării penale şi  a  cercetării  judecătoreşti că  inculpatul  în  calitate  de  reprezentant  al  SC  …..  SRL B., a  determinat  mai  multe  persoane  să  taie  arbori  nemarcaţi, din  pădurea proprietatea sa, situată  pe  raza  comunei  B.., rezultând un volum  de  1459  m.c. material lemnos cu  o  valoare  de  299.785  lei, ceea ce depăşeşte de peste 50 de ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior.

Având în vedere că noua lege a Codului Silvic, respectiv Legea  46/2008, ce  abrogă  prevederile OG  96/1998, are  dispoziţii  mai  severe,  în  baza  art.  13 Cod  penal,  instanţa  va  face  aplicarea  legii  penale  mai  favorabile. 

În drept, fapta inculpatului întruneşte  elementele constitutive  ale infracţiunii  prev. de  art. 31 al. 2 Cod penal raportat  la  art. 32  al. 4  lit. a, cu referire  la  alin. 3  din  O.G. 96/1998, cu  aplic. art. 13 Cod penal.

În consecinţă, instanţa va condamna pe inculpat pentru infracţiunea reţinută în sarcina sa, iar la individualizarea pedepsei se va ţine seama şi de criteriile generale, respectiv dispoziţiile părţii generale, limitele de pedeapsă pentru infracţiunea  săvârşită, gravitatea faptei şi împrejurările care atenuează sau agravează  răspunderea  penală.

În acest sens, se vor reţine drept circumstanţe atenuante faptul că inculpatul este la primul conflict cu legea penală, nu este cunoscut în societate ca o persoană ce creează probleme, dar şi atitudinea acestuia in timpul procesului penal.

În  baza  art. 31 al. 2 Cod penal raportat  la  art. 32  al. 4  lit. a,  cu referire la  alin. 3  din  O.G. 96/1998, cu  aplic. art. 13 Cod penal,  cu aplic. art. 74, 76 lit. b Cod penal  va  condamna  inculpatul  la  1 (unu) an închisoare.

În ceea ce priveşte individualizarea modalităţii de executare a pedepsei, aplicate, instanţa apreciază că scopul sancţionator şi preventiv poate fi atins şi fără executarea acesteia.

În baza art. 81 Cod penal va dispune suspendarea condiţionată a  executării  pedepsei  pe  o  durată  de  3 ( trei )ani , termen  de  încercare  conform  art. 82 Cod  penal.

Va atrage atenţia inculpatului asupra prev. art. 83 Cod penal a căror nerespectare  are  ca  urmare  revocarea  suspendării.

Ia  act  că  partea  vătămată  Inspectoratul Teritorial de  Regim  Silvic  şi  de  Vânătoare  Ploieşti,  judeţul  Prahova,  nu  s-a  constituit  parte  civilă.

În  baza  art. 191 Cod  procedură  penală  va  obliga  inculpatul  la  plata  sumei  de  600  lei  cheltuieli  judiciare  către  stat. 

PENTRU  ACESTE  MOTIVE

ÎN  NUMELE  LEGII

H O T  Ă  R Ă  Ş T E:

În  baza  art. 31 al. 2 Cod penal raportat  la  art. 32  al. 4  lit. a,  cu referire la  alin. 3  din  O.G. 96/1998, cu  aplic. art. 13 Cod penal  şi  art. 74  şi 76 lit. d Cod  penal, condamnă  inculpatul C. G.,  ……..,  la  1 (unu) an  închisoare.

În baza  art. 81 Cod  penal  dispune  suspendarea condiţionată  a  executării  pedepsei  pe  o  perioadă  de  3 ( trei ) ani, termen  de  încercare  conform  art. 82  Cod  penal.

Atrage atenţia  inculpatului  asupra  prevederilor  art.  83  Cod  penal  a  căror  nerespectare  are  ca  urmare  revocarea suspendării.

Ia  act  că  partea  vătămată  Inspectoratul Teritorial de  Regim  Silvic  şi  de  Vânătoare  Ploieşti,  judeţul  Prahova,  nu  s-a  constituit  parte  civilă.

În  baza  art. 191 Cod  procedură  penală  obligă  inculpatul  la  plata  sumei de  600  lei  cheltuieli  judiciare  către  stat. 

Cu drept de apel în termen de  10  zile  de  la  pronunţare  pentru Ministerul  Public, inculpat  şi  partea  vătămată.

Pronunţată  în  şedinţă  publică, azi,  09  noiembrie  2009.

Preşedinte,

……..

Grefier,

……..

Red.P.I.-C.I./3 ex. 19.11.2009

1