Săvârşirea infracţiunilor de tăiere ilegală şi furt de arbori

Sentinţă penală 399 din 20.09.2016


Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria … nr…./P/2014 din .. s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului P.G., fiul lui … și …, născut la data de …, în comuna …, cu domiciliul în comuna …, satul …, judeţul …, CNP …, CI seria … nr…., cetăţean roman, studii 10 clase și școală profesională, căsătorit, fără antecedente penale, fără ocupaţie, pentru săvârşirea infracţiunilor de tăiere ilegală şi furt de arbori, fapte prev. de disp. art. 108 alin. l lit. d şi art. 110 alin. l lit. d din Legea nr. 46/2008, cu aplicarea art. 35 alin. l şi art. 38 alin. l C. pen., constând în aceea că în perioada 07-10.10.2014, inculpatul a tăiat şi sustras patru arbori esenţă frasin şi carpen de pe proprietatea persoanei vătămate M.C., cauzând un prejudiciu în cuantum de 5461,5 lei, nerecuperat.

Cauza a fost înregistrată la Judecătoria Moinești sub nr. …./260/2015.

În actul de sesizare al instanței s-a reținut că în perioada 07-08.10.2014, pe timp de zi s-a deplasat în pădurea situată în punctul Șipot, unde de pe proprietatea persoanei vătămate M.C. a tăiat cu ajutorul unui ferăstrău mecanic un număr de patru arbori, din care trei de esenţă frasin și unul de esenţă carpen, arbori care nu au fost marcaţi de către organele silvice și pentru care inculpatul nu a avut eliberate acte pentru efectuarea transportului.

Materialul lemnos rezultat a fost secţionat pentru foc și apoi transportat de mai multe ori cu un atelaj hipo, tras de două cabaline la locuinţa inculpatului.

În momentul în care s-a deplasat în pădure, inculpatul a fost însoţit de către fiul său P.C. și de martorul N.I.

În urma cercetării la fața locului s-a stabilit că din pădure au fost tăiaţi ilegal un număr de 4 arbori cu dimensiunile la cioată de 75 cm, 65 cm, 55,5 cm și circa 22 cm, iar conform adresei nr. 14095 din data de 22.10. 2014 a reieşit că valoarea pagubei este de 4404 ,44 lei, fără TVA, prejudiciul cu TVA fiind de 5461,5 lei.

Cu ocazia audierilor inculpatul P.G. a recunoscut faptele comise, motivând că nu a tăiat material lemnos de la persoana vătămată, ci a tăiat din pădurea sa particulară situată în acel punct, menţionând că a tăiat doar arborii de esenţă frasin cu dimensiunile menţionate anterior, fără să fi tăiat carpenul cu diametrul de 22 cm. În urma verificărilor efectuate s-a constatat că inculpatul P.G. deţine de la defunctul său tata P.C., un teren împădurit în punctul Șipot, respectiv un ha de pădure conform adeverinţei nr. …, din data de … și TP …/…, dar terenul nu se învecinează cu terenul persoanei vătămate M.C.

Situaţia de fapt expusă anterior a fost reținută în baza următoarelor mijloace de probă:- declaraţia persoanei vătămate M.C.; - declaraţiile martorilor M.C., M.R., N.I., P.C.; - proces-verbal cercetare la faţa locului; - declaraţiile inculpatului P.G.

Prin încheierea judecătorului de cameră preliminară din data de 23.11.2015 a fost constatată legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a fost dispusă începerea judecăţii faţă de inculpat pentru infracţiunile reținute în actul de sesizare.

 Cu ocazia audierii inculpatului de către instanţă, acesta nu a recunoscut săvârșirea faptelor pentru care a fost trimis în judecată și, în aceste condiții, instanța a dispus efectuarea cercetării judecătorești prin readministrarea probelor administrate în cursul urmăririi penale și administrarea probelor solicitate de inculpat în apărare și circumstanțiere.

 Din probele administrate în timpul urmăririi penale și a cercetării judecătorești, se reține că în perioada 7-8.10.2014, inculpatul P.G.s-a deplasat în pădurea situată la pct. Șipot, însoțit de fiul său P.C. și de martorul N.I. și a tăiat de pe terenul persoanei vătămate M. C. un număr de 3 arbori de esență frasin, i-a secționat în bucăți mici și i-a transportat la locuința sa.

Inculpatul a susținut în timpul urmăririi penale că a tăiat arborii din pădurea proprietatea sa, după care, în cursul cercetării judecătorești a susținut că a tăiat 3 arbori, de esență frasin, de pe terenul proprietatea numitului O.I., în baza unei convenții avute cu acesta, înțelegere confirmată parțial de martorul O.I., care a arătat că i-a permis să taie un arbore din pădurea proprietatea sa, întrucât, din eroare, a tăiat un arbore din pădurea inculpatului, cu care se învecinează.

Din declarația persoanei vătămate, a martorului M.C.(fiul persoanei vătămate, coroborate cu procesul verbal de cercetare la fața locului, rezultă că arborii au fost tăiați din pădurea proprietatea persoanei vătămate M.C.

Persoana vătămată a susținut că au fost tăiați 4 arbori, 3 arbori de esență frasin și un arbore de esență carpen. Inculpatul a recunoscut că a tăiat 3 arbori de esență frasin, iar declarația acestuia se coroborează cu declarațiile martorilor N.I. și P.C.

Instanța constată că Legea nr. 46/2008 a fost modificată în august 2015. În conformitate cu dispozițiile art. 5 Cod penal instanța identifică ca fiind mai favorabilă legea republicată în august 2015. În raport de aceasta fapta de tăiere, fără drept, de arbori nemarcați ce aparțin fondului forestier național, întrucât indiferent de forma de proprietate exploatarea pădurilor se face cu respectarea regimului silvic, în raport și de valoarea prejudiciului, constituie infracţiunea prevăzută şi pedepsită de art. 107 alin. 1 lit. d din Legea nr. 46/2008, în forma republicată în august 2015, iar fapta de a-și însuși arborii tăiați în condițiile de mai sus constituie infracțiunea prevăzută și pedepsită de art. 109 alin. 1 lit. d din Legea nr. 46/2008 republicată în august 2015. În temeiul art. 386 Cod procedură civilă, urmează a fi dispusă schimbarea încadrării juridice a faptelor așa cum au fost reținute în rechizitoriu în raport de forma republicată în august 2015 a Legii nr. 46/2008.

Faptele inculpatului  realizează conţinutul constitutiv al infracţiunilor de tăiere fără drept şi furt de arbori , fiind prevăzute de art. 107 alin.(1) lit.d)  şi art. 109 alin.(1) lit.d) din Legea nr. 46/2008 rep. (august 2015), imputabile inculpatului și nejustificate.

Având în vedere că în baza aceleiași rezoluții, inculpatul a mers la pădure 2 zile consecutiv, a tăiat arbori și i-a transportat acasă, se va face aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.  Infracțiunea de tăiere de arbori este săvârșită în concurs cu infracțiunea de furt de arbori și urmează a se face aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen.

La individualizarea pedepsei se va ține de gradul de pericol social al faptei,  de scopul săvârșirii infracțiunii, respectiv de a-și procura material lemnos pentru foc și de persoana inculpatului, care nu are antecedente penale.

Față de cele mai sus reținute, instanța apreciază că nu este oportună aplicarea unei pedepse și,  în baza art. 396 alin. (3) C. proc. pen.  raportat la art. 80 C. pen., renunţă la aplicarea pedepsei faţă de inculpatul P.G., pentru săvârşirea infracţiunilor de tăiere fără drept şi furt de arbori , prevăzute de art. 107 alin.(1) lit.d)  şi art. 109 alin.(1) lit.d) din Legea nr. 46/2008 rep. (august 2015) cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen. şi art. 38 alin.(1) C.pen. În baza art. 81 C. pen., va aplica inculpatului P.G. un avertisment.

Va atrage atenţia inculpatului P.G. asupra conduitei lui viitoare şi a consecinţelor la care se expune în cazul în care va mai comite infracţiuni, respectiv lipsa posibilităţii de a mai beneficia de instituţia renunţării la aplicarea pedepsei, conform art. 80 alin. (2) lit. b) C. proc. pen.

Sub aspectul laturei civile, instanța, în baza art.25 Cod penal, art.397 C.proc.pen., rap. la art.1357 Cod. civ., va admite în parte acţiunea civilă şi va obliga inculpatul P.G. la plata sumei de 5443,10 lei către partea civilă M.C., reprezentând contravaloarea celor 3 arbori, de esență frasin, tăiați din pădurea proprietatea acestuia din urmă.

În baza art.276 alin.(1) şi (2) C.proc.pen., va obliga inculpatul la plata către persoana vătămată M.C. a cheltuielilor judiciare efectuate de aceasta, constând în onorariu apărător.

În baza art.274 alin.(1) C.proc.pen., va obliga inculpatul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.