Plângere împotriva soluţiei de neurmărire/netrimitere în judecată

Sentinţă penală 78/2015 din 08.06.2015


Text speţă

 

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria Beiuş a fost reprezentat prin procuror B  C .

Pe rol fiind pentru azi judecarea plângerii, formulată de către contestatorul G  D M , în contradictoriu cu  intimata P  M , împotriva ordonanţei Parchetului de pe lângă Judecătoria Beiuş nr.1046/P/2014 din 19 martie 2015, confirmată de primul procuror de la acelaşi parchet prin ordonanţa nr.29/II.2/2015 din 28 aprilie 2015, prin care s-a dispus renunţarea la urmărire penală faţă de contestator, pentru săvârşirea infracţiunilor de tăiere fără drept de arbori şi furt silvic, prev. de art.108 al.1 lit.a şi art.110 al.1 lit.a din Lg. nr.46/2008.

La apelul nominal făcut în cameră de consiliu nu se prezintă contestatorul şi intimata.

Procedura de citarea este legal îndeplinită.

Plângerea se judecă în camera de consiliu, în procedura de cameră preliminară, cu citarea părţilor şi cu participarea procurorului, având în vedere decizia nr.599/2014  a Curţii Constituţionale.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că Parchetul de pe lângă Judecătoria Beiuş a comunicat la dosar, prin registratura instanţei, la data de 25.03.2015, dosarele de urmărire penale nr.1046/P/2014 şi nr.29/II.2/2015, iar la data de 03.06.2015, prin faxul instanţei, intimata a depus la dosar  a comunicat la dosar note scrise

Se constată că un exemplar de pe plângerea formulată de către contestator a fost comunicată cu intimata şi cu Parchetul de pe lângă Judecătoria Beiuş, iar termenul de judecată fixat a fost comunicat cu părţile şi cu parchetul.

Reprezentantul Ministerului Public arată că nu mai are alte cereri de formulat.

Se consideră terminată faza de cercetare şi analiza plângerii şi se acordă cuvântul în dezbaterea cauzei.

Reprezentantul Ministerului Public, faţă de probele de la dosar solicită respingerea plângerii formulată de către contestator, apreciind că soluţia parchetului de renunţare la urmărirea penală este legală şi temeinică.

JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ

Constat că prin plângerea formulată în termenul legal de către contestatorul G  D  M , în data de 15.05.2015, a solicitat infirmarea soluţiei Parchetului de pe lângă Judecătoria Beiuş nr.1046/P/2014 din 19 martie 2015, confirmată de primul procuror de la acelaşi parchet prin ordonanţa nr.29/II.2/2015 din 28 aprilie 2015, prin care s-a dispus renunţarea la urmărire penală faţă de contestator, pentru săvârşirea infracţiunilor de tăiere fără drept de arbori şi furt silvic, prev. de art.108 al.1 lit.a şi art.110 al.1 lit.a din Lg. nr.46/2008.

În motivarea plângerii contestatorul arată că el nu se face vinovat de faptele pentru care a fost cercetat, deoarece el nu a tăiat şi sustras arbori proprietatea persoanei vătămate. A efectuat doar lucrări de curăţire a unui drum de acces spre terenul său. Nu au fost făcute verificări la locuinţa sa de către lucrătorii de poliţie în legătură cu depozitarea materialului lemnos la care se face referire deşi i-a cerut acest lucru. Apreciază că urmărirea penală nu este completă, nefiind administrate toate probele necesare pentru pronunţarea unei soluţii corecte şi nu s-a realizat confruntarea părţilor.

Din probele administrate în cursul urmăririi penale, reţin următoarele:

În dosarul nr.1046/P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Beiuş s-au efectuat cercetări faţă de intimatul G  D  M , pentru săvârşirea infracţiunilor de tăiere fără drept de arbori şi furt silvic, prev. de art.108 al.1 lit.a şi art.110 al.1 lit.a din Lg. nr.46/2008, faţă de intimata P  M , în calitate de persoană vătămată.

Procurorul a confirmat propunerea organelor de urmărire penală şi a renunţarea la urmărirea penală, pentru săvârşirea infracţiunilor de tăiere fără drept de arbori şi furt silvic, prev. de art.108 al.1 lit.a şi art.110 al.1 lit.a din Lg. nr.46/2008.

Împotriva acestei soluţii contestatorul a formulat plângere la primul procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Beiuş, care prin ordonanţa nr.29/II.2/2015 din 28 aprilie 2015 a respins această plângere.

Împotriva ambelor soluţii contestatoarea a formulat plângere la judecătorul de la Judecătoria Beiuş.

Analizând înscrisurile de la dosar, inclusiv cele existente în dosarul de urmărire penală, voi reţine că plângerea contestatorului este întemeiată pentru următoarele motive:

Contestatorul a fost cercetat pentru săvârşirea a două infracţiuni la regimul silvic reţinându-se că ar fi tăiat un număr de 13 arbori din terenul persoanei vătămate P  M  de la locul numit Gărdurele din loc. S şi materialul lemnos l-ar fi sustras.

Volumul de masă lemnoasă a fost stabilit ca fiind de 4,782 mc şi cu o valoare de 792,54 lei.

Procurorul a dispus renunţarea la urmărirea penală, având în vedere prejudiciul relativ scăzut produs prin faptă.

Cauza penală a fost deschisă în urma sesizării persoanei vătămate, iar soluţia s-a bazat pe cercetările de la faţa locului şi declaraţia martorului M  F , care l-a văzut pe contestator la locul respectiv cu un tractor şi o remorcă în timp ce tăia lemne.

Verificările de la faţa locului au vizat identificarea cioatelor şi măsurarea acestora.

Nu s-a stabilit însă cu exactit6ate dacă aceste cioate identificat sunt situate pe terenul proprietatea intimatei sau pe terenul altei persoane.

Procurorul a avut în vedere doar faptul că paguba a fost produsă  vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional.

Aceasta înseamnă că proprietarul pădurii este o persoană fizică şi nu Regia Naţională a Pădurilor.

Se impunea să se stabilească cu exactitate dacă cioatele găsite la faţa locului sunt situate exclusiv pe terenul intimatei sau şi pe terenul altor persoane.

Din această perspectivă se impune reluarea cercetării la faţa locului şi identificarea cu exactitate a proprietarilor terenului pe care sunt situate aceste cioate.

De altfel, chiar şi persoana vătămată prin înscrisul depus la dosar a arătat că numai o expertiză cadastrală ar putea lămuri cazul, dar că pentru ea o astfel de lucrare este costisitoare (a recunoscut că pe baza schiţei cadastrale, obţinută de la Primăria Ş  nu a reuşit să delimiteze în mod precis amplasarea parcelei sale de teren).

Pe de altă parte, contestatorul s-a apărat cu aceea că el a curăţat doar drumul de acces spre terenul său, fără să taie arborii indicaţi în actele de urmărire penală. A precizat că la faţa locului el a găsit doar crengi, pe care le-a încărcat în remorca trasă de tractor.

Lucrătorii de poliţie nu au făcut nici un fel de verificări la locuinţa contestatorului, deşi acesta susţine că le-a permis să intre în curte şi grădină, pentru a observa ce fel de lemne are el acasă.

Astăzi, o astfel de verificare este tardivă nu ar putea să mai aibă vreun efect scontat legat de eventuala găsire a materialului lemnos, rezultat de la arborii tăiaţi.

În condiţiile în care, probele care îl încriminează pe contestator sunt puţine se impune o confruntare a acestuia cu intimata P  M  şi martorul M  F , precum şi reaudierea acestui martor, pentru a califica cât mai fidel posibil, câte cioate a văzut el la faţa locului şi de câtre ori la văzut pe contestator la locul respectiv şi ce activităţi desfăşura în mod efectiv.

În raport cu toate aceste date urmează ca în baza art.341 al.6 lit.b C.pr.pen. să admit plângerea formulată de către contestatorul G  D  M , în contradictoriu cu  intimata P  M , să desfiinţez soluţia de renunţare la urmărirea penală dată de Parchetului de pe lângă Judecătoria Beiuş în dosarul nr.1046/P/2014 cu privire la contestatorul G  D  M  şi să trimit cauza la procuror în vederea completării urmăririi penale, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tăiere fără drept de arbori şi furt silvic, prev. de art.108 al.1 lit.a şi art.110 al.1 lit.a din Lg. nr.46/2008, unde urmează să fie administrate probele arătate mai sus, precum şi orice alte probe pe care organul de urmărire penală le va considera necesare şi utile pentru lămurirea pe deplină a cauzei.

În baza art. 275 al.3 NCPP cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă S C

În baza art.341 al.6 lit. b NCPP admit plângerea formulată de către contestatorul G  D  M  , în contradictoriu cu  intimata P  M , împotriva ordonanţei Parchetului de pe lângă Judecătoria Beiuş nr.1046/P/2014 din 19 martie 2015, confirmată de primul procuror de la acelaşi parchet prin ordonanţa nr.29/II.2/2015 din 28 aprilie 2015, prin care s-a dispus renunţarea la urmărire penală faţă de contestator, pentru săvârşirea infracţiunilor de tăiere fără drept de arbori şi furt silvic, prev. de art.108 al.1 lit.a şi art.110 al.1 lit.a din Lg. nr.46/2008, şi în consecinţă:

-- desfiinţez soluţia de renunţare la urmărirea penală dată de Parchetului de pe lângă Judecătoria Beiuş în dosarul nr.1046/P/2014 cu privire la contestatorul G  D  M  şi trimit cauza la procuror în vederea completării urmăririi penale, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tăiere fără drept de arbori şi furt silvic, prev. de art.108 al.1 lit.a şi art.110 al.1 lit.a din Lg. nr.46/2008, unde urmează să fie administrate probele care vor fi arătate în considerentele hotărârii.

Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Definitivă.

Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică din 8 iunie 2015.

JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ, GREFIER,

Domenii speta