Declinare competenţă.

Sentinţă penală 29 din 15.01.2016


Prin sentinţa penală nr. 29/15.01.2016 pronunţată de Tribunalul Galaţi, s-a declinat competenţa de soluţionare a cauzei având ca obiect contestaţie în anulare privind pe petenta K.M. în favoarea Curţii de Apel Galaţi.

Potrivit art. 431 alin. 1 C.p.p., instanţa examinează admisibilitatea în principiu, în camera de consiliu, cu citarea părţilor, urmare a Deciziei nr. 542/2015 a Curţii Constituţionale prin care s-a constatat că soluţia legislativă cuprinsă în dispoziţiile art. 431 alin. 1 C.p.p., potrivit căreia admisibilitatea în principiu a contestaţiei în anulare se examinează de către instanţă ,,fără citarea părţilor,, este neconstituţională.  În şedinţa din camera de consiliu din 15.01.2016, instanţa, din oficiu, a invocat excepţia necompetenţei materiale a soluţionării contestaţiei în anulare de către Tribunalul Galaţi.

Instanţa reţine că contestaţia în anulare este o cale extraordinară de atac ce poate fi exercitată în cazurile strict şi limitativ prevăzute de lege, contestaţia în anulare fiind o cale de atac de retractare. De asemenea, se reţine că petenta şi-a întemeiat contestaţia în anulare pe dispoziţiile art. 426 alin. 1 lit. c C.p.p., respectiv când hotărârea a fost pronunţată de alt complet decât cel care a luat parte la dezbaterea pe fond a procesului. Instanţa constată că competenţa judecării contestaţiei în anulare întemeiate pe cazurile prevăzute de art. 426 lit. b – h C.p.p. aparţine primei instanţe ( a cărei hotărâre a rămas definitivă prin neapelare sau retragerea apelului) sau instanţei de apel care a pronunţat hotărârea definitivă a cărei anulare se cere. Or, în prezenta cauză, în ceea ce o priveşte pe petenta K.M., se constată că hotărârea primei instanţe, respectiv sentinţa penală nr. 1037/22.12.2014 a Tribunalului Galaţi, nu a rămas definitivă  prin neapelare sau retragerea apelului ci dimpotrivă hotărârea instanţei de fond a fost modificată în calea de atac a apelului prin decizia penală nr. 519/22.04.2015 a Curţii de Apel Galaţi. În atare situaţie, faţă de cele mai sus expuse şi raportat la prevederile art. 429 C.p.p. cu referire la art. 50 C.p.p., va admite excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Galaţi, invocată din oficiu, şi va declina competenţa de soluţionare a cauzei având ca obiect contestaţie în anulare privind pe petenta K.M. în favoarea Curţii de Apel Galaţi.