Poprire asigurătorie. Cauţiune. Condiţii de admisibilitate

Hotărâre 190 din 21.03.2016


6.Poprire asigurătorie. Cauţiune. Condiţii de admisibilitate. Obligaţia de a depune cauţiune, este stabilită de norme de drept supletive, cuantumul acesteia determinându-se pe baza unui criteriu legal, fapt ce presupune cu necesitate aprecierea instanţei în ceea ce priveşte oportunitatea stabilirii. Plata cauţiunii constituie o condiţie de fond pentru înfiinţarea popririi asigurătorii, iar nu de procedură, de natura a obstrucţiona accesul la justiţie.

 

Încheierea nr. 190/21.03.2016 a Judecătoriei Galați 

Prin încheierea nr. 190 pronunţată la data de 21.03.2016 în dosarul nr. 3131/233/2016 al Judecătoriei Galaţi instanţa a respins cererea având ca obiect instituirea măsurii asigurătorii formulată de BEJ M.P.L.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa a reţinut că prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Galaţi, la data de 26.02.2016, Bej M.P.L., în calitate asumată de creditor urmăritor, deţinător a două titluri executorii, a solicitat, în contradictoriu cu Bej P.Ş. instituirea măsurii popririi asigurătorii până la concurenţa sumei de 34.409,24 lei.

Analizând elementele probatorii rezultate ca urmare a cercetării procesului, instanţa a reţinut faptul că potrivit dispoziţiilor art. 971 alin. 1 cu referire la cele ale 953 C.proc.civ. creditorul care nu are titlu executoriu, dar a cărui creanţă este constatată în scris şi este exigibilă, poate solicita înfiinţarea unei popriri asigurătorii asupra sumelor de bani, a titlurilor de valoare şi a altor bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului de o a treia persoană sau pe care i le va datora în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente, dacă dovedeşte că a intentat cerere de chemare în judecată. El poate fi obligat la plata unei cauţiuni în cuantumul fixat de către instanţă.

În acest context s-a apreciat că obligaţia de a depune cauţiune, este stabilită de norme de drept supletive, cuantumul acesteia determinându-se pe baza unui criteriu legal, fapt ce presupune cu necesitate aprecierea instanţei în ceea ce priveşte oportunitatea stabilirii şi că obligativitatea depunerii cauţiunii, odată stabilită, reprezintă a garanţie stabilită de dispoziţiile legale în vederea ocrotirii intereselor debitorului împotriva exercitării abuzive, cu rea-credinţa, de către creditor a drepturilor sale procesuale, plata cauţiunii constituind o condiţie de fond pentru înfiinţarea popririi asigurătorii, iar nu de procedură, de natura a obstrucţiona accesul la justiţie.

Având în vedere natura juridică a cauţiunii, de condiţie de procedibilitate, instanţa constatând neîndeplinirea obligaţiei de plată a respins cererea.