Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 26.10.2022

Validare poprire

Sentinţă civilă - 30.09.2022

Validare poprire

Hotărâre - 01.04.2022

Recurs. Termenul de 30 de zile pentru emiterea dispoziției de imputare împotriva unui funcționar public nu poate fi întrerupt, suspendat ori prelungit decât în condițiile legii

Sentinţă civilă - 10.03.2022

Cererea de validare a popririi a fost formulată cu depăşirea termenului imperativ de o lună prev.de art.789 NCPC

Sentinţă civilă - 30.09.2021

Poprire asigurătorie

Sentinţă civilă - 23.09.2021

Validarea poprire

Sentinţă civilă - 15.07.2021

CIVIL.VALIDARE POPRIRE

Sentinţă civilă - 05.05.2021

Validare poprire - excepţia tardivităţii

Sentinţă civilă - 25.02.2021

Validare poprire

Sentinţă civilă - 01.01.2021

Validare poprire

Sentinţă civilă - 11.11.2020

Imposibilitatea validării unei popriri pentru alte bunuri decât cele menţionate în adresa de înfiinţare

Hotărâre - 23.09.2020

Popriri

Sentinţă civilă - 17.07.2020

Validare poprire

Sentinţă civilă - 15.07.2020

Inexistența unui raport juridic între debitor și terțul poprit în privința unei valori ce reprezintă diferența dintre suma rezultată din vânzarea la licitație a unui imobil și creanța urmărită în dosarul execuțional, sumă ce nu a fost încă distribuită.

Sentinţă civilă - 03.07.2020

Obligația terțului poprit de a notifica creditorului suspendarea contractului de muncă.

Decizie - 05.05.2020

Înfiinţare poprire asiguratorie. Condiţia constatării în scris a creanţei. Hotărâre favorabilă prin care s-a soluţionat în primă instanţă fondul pretenţiilor creditorului

Sentinţă civilă - 09.04.2020

Sechestru asigurător

Sentinţă civilă - 05.03.2020

Validare poprire

Hotărâre - 03.02.2020

Validare poprire

Decizie - 23.01.2020

Contestaţie act administrativ fiscal. Inexistenta unor elemente de natură a justifica instituirea măsurilor asigurătorii Neîndeplinirea condiţiei privind descrierea şi, implicit, existenţa pericolului ca debitoarea să se sustragă, sa risipeasca patrim.