Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 15.07.2020

Inexistența unui raport juridic între debitor și terțul poprit în privința unei valori ce reprezintă diferența dintre suma rezultată din vânzarea la licitație a unui imobil și creanța urmărită în dosarul execuțional, sumă ce nu a fost încă distribuită.

Sentinţă civilă - 03.07.2020

Obligația terțului poprit de a notifica creditorului suspendarea contractului de muncă.

Sentinţă civilă - 05.03.2020

Validare poprire

Sentinţă civilă - 08.01.2020

Validare poprire- cerere respinsă

Sentinţă civilă - 08.11.2019

Validare poprire respinsă pentru neîndeplinire condiții.

Decizie - 07.08.2019

Momentul stabilirii cauțiunii în soluționarea unei cereri de măsuri asigurătorii. Posibilitatea solicitării concomitente a mai multor măsuri asigurătorii

Sentinţă civilă - 27.03.2019

Executare silită. Validare poprire

Sentinţă civilă - 01.01.2019

Validare proprire

Decizie - 29.11.2018

Terţ Poprit. Executare corespunzătoare a popririi

Decizie - 25.09.2018

Odată cu suspendarea raportului de muncă dintre debitoare şi pârâtă, societatea nu mai avea nici o obligaţie legală de a da curs solicitării executorului judecătoresc sau de a da relaţii în raport de executarea silită

Decizie - 19.06.2018

În procedura validării popririi debitorul poprit poate invoca orice împrejurare ulterioară obţinerii titlului de natură să anihileze creanţa fără a fi necesar întotdeauna să formuleze o contestaţie la propriu

Sentinţă civilă - 09.03.2018

masuri asiguratorii

Hotărâre - 27.02.2018

Validare poprire

Sentinţă civilă - 26.01.2018

Validare poprire

Hotărâre - 14.12.2017

Validare poprire

Hotărâre - 07.12.2017

Neincidenţa cauzei de atragere a răspunderii solidare prevăzută de art. 27 alin. 1 lit. c) din OG nr. 92/2003. Inaplicabilitatea dispoziţiilor art. 27 alin. 1 lit. b) din OG nr. 92/2003

Sentinţă civilă - 07.12.2017

Validare poprire

Decizie - 09.08.2017

Obligația terțului poprit de a plăti penalități de întârziere. Momentul datorării acestora.

Sentinţă civilă - 19.07.2017

Menținere poprire

Decizie - 26.06.2017

Validare poprire