Ultrajul, art. 257 al.1 si 4 ncp

Sentinţă penală 197/2016 din 18.05.2016


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA NOVACI

SENTINŢA PENALĂ NR. 197/2016

Şedinţa publică de la 18.05.2016

Completul constituit din:

Preşedinte -

Grefier –

Din partea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria Novaci – a participat procuror :

Înregistrarea dezbaterii cauzei s-a făcut în conformitate cu dispoziţiile art. 369 alin. 1 C.p.p.

Pe rol fiind judecarea procesului penal privind pe inculpatul CI, trimis în judecată în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj, infracţiune prevăzută şi pedepsită de art. 257 alin. 1 şi 4  N.C.pen. rap. la art. 206 alin.1 C.pen..şi pe persoana vătămată PSL.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică s-a prezentat inculpatul asistat de apărător ales MG, cu împuternicire avocaţială nr.0024172/2016, (fila 17 din dosarul asociat), lipsă fiind persoana vătămată PSM fiind reprezentat de avocat ales OI, cu împuternicire avocaţială din 06.04.2016, (fila 11 din dosarul asociat).

 Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care :

În temeiul art. 374 Cpp s-a dat citire actului de sesizare, explicându-i-se inculpatului în ce constă învinuirea. Totodată i s-a adus la cunoştinţă dreptul de a nu face nicio declaraţie, atrăgându-i-se atenţia că ceea ce declară poate fi folosit şi împotriva sa.

Inculpatul a declarat că este de acord să fie audiat în instanţă, precizând că  recunoaşte şi regretă fapta pentru care a fost trimis în judecată, îşi însuşeşte probele administrate în faza de urmărire penală, solicitând ca judecata cauzei să aibă loc conform procedurii recunoaşterii vinovăţiei.

În conformitate cu disp. art.107 N.c.p.p. s-a verificat identitatea inculpatului, iar în baza art.109, 110 rap. la art.378 N. c.p.p. s-a procedat la audierea acestuia, declaraţia fiind consemnată în scris şi ataşată la dosar (fila 10).

În baza art. 375 al.1 C.proc.pen., instanţa a pus în discuţie cererea formulată de inculpat, privind aplicarea în cauză, a procedurii recunoaşterii vinovăţiei.

Reprezentantul Ministerului Public a solicitat admiterea cererii formulată de inculpat şi, în consecinţă, aplicarea în cauză a procedurii recunoaşterii vinovăţiei.

Avocat MG, pentru inculpat a solicitat admiterea cererii formulată de inculpat şi, în consecinţă, aplicarea în cauză a procedurii recunoaşterii vinovăţiei.

Avocat OI pentru persoana vătămată arată că este de acord cu cererea formulată de inculpat.

În baza art. 375 al.1 C.proc.pen., instanţa admite cererea formulată de inculpatul CI, privind aplicarea, în cauză, a procedurii recunoaşterii vinovăţiei, urmând  ca – la individualizarea judiciară a pedepsei– să se facă şi aplicarea disp. art. 396 al.10 C.proc.pen., privind reducerea limitelor de pedeapsă.

Reprezentantul Ministerului Public, inculpatul personal şi reprezentantul persoanei civile, au învederat că nu mai au cereri de formulat în cauză, solicitând acordarea cuvântului pe fond.

Instanţa a constatat terminată cercetarea judecătorească, conform art. 387 al.2 C.proc.pen. şi a acordat cuvântul părţilor, conform art. 388 C.proc.pen..

Reprezentantul Ministerului Public, după ce a expus pe larg starea de fapt, a solicitat condamnarea inculpatului CI, pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj, infracţiune prevăzută şi pedepsită de art. 257 alin. 1 şi 4  N.C.pen. rap. la art. 206 alin.1 C.pen.. la pedeapsa închisorii orientate spre minim respective 4 luni închisoare având în vedere atitudinea sinceră a inculpatului, cu suspendare în baza art.91 C.pen., apreciind că inculpatul se poate îndrepta fără executare, stabilirea unui termen de încercare, conform dispoziţiilor art. 92 C.pen. În baza art. 93 alin. 1 C.pen. a solicitat obligarea inculpatului ca pe durata termenului de supraveghere să respecte măsurile prevăzute de lege. A solicitat ca inculpatul să execute obligaţiile prevăzute de art.93 alin.2 lit. b  C.pen.., precum şi obligaţiile prevăzute de art. 93 alin. 3 C.pen.. În baza art. 91 alin. 4 a solicitat să se atragă atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen.. De asemenea a solicitat admiterea cererii daunelor morale solicitate, având în vedere împrejurarea în care s-a produs fapta, respectiv de faţă cu mai mulţi colegi, precum şi calitatea şi reputaţia persoanei vătămate. A solicitat şi obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.

Avocat MG, pentru persoana vătămată a arătat că este de acord cu concluziile procurorului, respectiv să fie aplică inculpatului o pedeapsă sub supraveghere şi acordarea daunelor morale în cuantum solicitat. A solicitat şi acordarea cheltuielilor de judecată reprezentând onorariu apărător.

Apărătoarea inculpatului – av.  MG a solicitat să se aibă în vedere că inculpatul a recunoscut şi regretat sincer săvârşirea faptei pentru care a fost trimis în judecată,  că este de acord cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii, că inculpatul nu este o persoană agresivă, solicitând aplicarea unei pedepse cu amenda întrucât consideră că este suficientă pentru îndreptare. Cu privire la latura civilă, precizează instanţei că persoana civilă nu a făcut nicio dovadă în sensul că i-a provocat o stare de temere. Fără cheltuieli de judecată.

Inculpatul având ultimul cuvânt a declarat că recunoaşte şi regretă fapta pentru care a fost trimis în judecată şi că îşi însuşeşte concluziile puse de apărătorul său.

INSTANŢA,

Asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Novaci, pronunţat în dosarul penal nr. 292/P/2015 la data de 09.02.2016 şi înregistrat pe rolul Judecătoriei Novaci sub numărul 325/267/2016 la data de 11.02.2016 s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului CI, pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj, infracţiune prevăzută şi pedepsită de art. 257 alin. 1 şi 4  N.C.pen. rap. la art. 206 alin.1 C.pen.

În fapt, s-a reţinut că în data de 18.02.2015, în jurul orei 20:10, inculpatul CI, în timp ce se afla la sediul OSN, a ameninţat, în mod nemijlocit, cu moartea, cu exercitarea unor acte de violenţă şi cu producerea unor consecinţe negative la locul de muncă, pe agentul de poliţie PSM din cadrul Postului de Poliţie X, funcţionar public ce îndeplinea o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de ultraj, prev. de art.257 alin. 1 şi 4 C.pen. rap. la art.206 alin. 1 C.pen..

Situaţia de fapt, mai sus menţionată se susţine cu următoarele mijloace de probă: declaraţiile inculpatului; declaraţii martori, raportul întocmit de agentul de poliţie PSM, fişa de cazier a inculpatului şi alte înscrisuri.

În cursul cercetării judecătoreşti a fost ascultat inculpatul, care a recunoscut şi regretat fapta comisă, solicitând ca judecarea cauzei să aibă loc conform procedurii recunoaşterii vinovăţiei, declaraţia acestuia fiind consemnată şi ataşată la dosarul cauzei.

Inculpatul a fost cercetat atât în faza de urmărire penală cât şi în faţa instanţei în stare de libertate.

Din fişa de cazier judiciar a inculpatului rezultă că acesta nu a mai fost sancţionat.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, la data de 18.02.2015, în jurul orelor 20:00, agentul de poliţie PSL din cadrul Postului de Poliţie X se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu pe raza comunei X, sat X, jud. Gorj, efectuând controlul traficului rutier împreună cu poliţiştii locali DP şi TC din cadrul Poliţiei Locale X, astfel că au oprite pentru control autoutilitarele cu nr. de înmatriculare GJ-55-XXX şi GJ-30-XXX, aparţinând SC XXX SRL Polovragi, care circulau pe drumul comunal 7A Radoşi, fiind încărcate cu material lemnos. Cele două autoutilitare erau conduse de numiţii DFS şi CC.

Agentul de poliţie PSL le-a solicitat conducătorilor auto documentele personale, cele privind autovehiculele şi documentele de însoţire a materialului lemnos şi, constatând existenţa unor neconcordanţe privind volumul înscris în acestea, în sensul că în avize era înscrisă o cantitate mai mică decât cea rezultată în urma calculării piesă cu piesă, a hotărât că este necesară deplasarea la sediul OSN pentru cubajul piesă cu piesă al materialul lemnos.

La OSN se afla de serviciu pădurarul AA, care a comunicat membrilor echipajului de poliţie şi conducătorilor auto că pentru cubajul volumului de material lemnos este necesară descărcarea acestuia din cele două autoutilitare, însă conducătorii auto au refuzat să descarce materialul lemnos afirmând că aşteaptă să sosească patronul la sediul ocolului.

La faţa locului a sosit şi inculpatul CI, administratorul SC XXX SRL Polovragi, care manifesta o stare de nervozitate excesivă şi care s-a deplasat direct la autospeciala poliţiei în care se afla agentul PSL ce întocmea documentele de constatare, a deschis uşa autospecialei şi i s-a adresat acesteia, zicând "măi cucoană, tu ai ceva cu mine de mă hărţuieşti, că te strâng de gât".

Agentul de poliţie PSL a încercat să-i explice inculpatului CI că este vorba doar de o verificare a avizelor de însoţire a materialului lemnos transportat, însă acesta a continuat să se manifeste agresiv, în sensul că îi adresa injurii şi ameninţări, astfel că agentul PSL a solicitat sprijin la dispeceratul Poliţiei oraşului Novaci.

În prezenţa echipajului de poliţie  sosit la faţa locului ca urmare a apelului persoanei vătămate (subinspectorul PA şi agentul de poliţie VM), inculpatul CI s-a apropiat din nou de autospeciala în care se afla agentul PSL şi a afirmat că în cazul în care nu va fi eliberată intrarea în parcarea OSN pentru a-şi lua autoutilitarele încărcate cu lemne „va face omor de om şi va face totul zob", după care, s-a urcat la volanul uneia dintre autoutilitare, a pornit motorul şi a înaintat aproximativ un metru spre autospeciala poliţiei în care se afla agentul PSL, aceasta coborând din maşină de teamă că inculpatul va pune în aplicare ameninţările adresate.

Inculpatul CI a coborât de la volanul autoutilitarei, continuând să fie agresiv şi să ameninţe pe agentul de poliţie PSL, s-a deplasat din nou la autospeciala în care se afla agentul PSL, împrejurare în care inculpatul a ridicat mâna şi a încercat să o lovească pe aceasta, fiind prins de mână de poliţistul local DP, care  l-a împiedicat să o lovească pe PSL.

În aceeaşi împrejurare, inculpatul CI a ameninţat-o pe PSL, zicându-i, "băi fetiţo, vezi că eu am ceva bănuţi şi pe tine te desfiinţez".

Din declaraţiile persoanei vătămate - agentul de poliţie PSL, dar şi ale martorilor prezenţi la faţa locului, a rezultat faptul că ameninţările inculpatului CI au vizat doar pe agentul PSL

Ulterior, la faţa locului a sosit şi şeful poliţiei oraşului Novaci, CC, fiind însoţit de agenţii de poliţie IT şi BI, aspect ce l-a determinat pe inculpatul CI să se liniştească, fără să mai adreseze ameninţări şi în prezenţa acestora.

Pentru calculul volumului de masă lemnoasă, s-a luat hotărârea să se deplaseze cu cele două autoutilitare la depozitul SC XXX SRL Polovragi, aparţinând inculpatului CI, unde au fost întocmite documentele de constatare.

Fiind audiat, în şedinţa publică din data de 18.05.2016, inculpatul a recunoscut şi regretat fapta reţinută în sarcina sa, declarând că este adevărat că în data de 18.02.2015 în jurul orelor 20:10, în timp ce se afla la OSN a ameninţat cu moartea şi cu exercitarea unor acte de violenţă şi producerea unor consecinţe negative la locul de muncă pe agentul de poliţie PSL din cadrul Postului de poliţie X. Totodată a precizat că este adevărat că nu este normală atitudinea pe care a manifestat-o, însă a menţionat că era nemulţumit de faptul că d-na poliţist oprise camioanele firmei sale în mod repetat, fiind amendaţi şoferii pentru că era depăşită greutatea. Că, este de acord cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii şi nu suferă de afecţiuni care să îl pună în im posibilitatea prestării unei astfel de munci, precum şi faptul că nu este de acord cu suma de 10.000 lei solicitată de partea civilă reprezentând daune morale, întrucât consideră că nu sunt justificate aceste pretenţii civile.

Declaraţia persoanei vătămate este susţinută şi de depoziţiile martorilor DP, TC, PAR, VM, AA, dar şi de rapoartele întocmite în cauză de ag. pr PSL, dar şi de declaraţia de recunoaştere şi regret a faptei dată de inculpat în faţa instanţei de judecată şi atitudinea acestuia avută ulterior săvârşirii faptei, în sensul prezentării scuzelor persoanei vătămate pentru atitudinea avută faţă de aceasta.

În drept, fapta inculpatului  CI constând în aceea că în data de18.02.2015 a

ameninţat cu moartea şi cu exercitarea unor acte de violenţă şi producerea unor consecinţe negative la locul de muncă pe agentul de poliţie PSL din cadrul Postului de poliţie X, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi care îndeplinea şi o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de ultraj prev. şi ped. de art. 257 al. 1 şi 4 C.pen., rap. la art. 206 alin. 1 c.pen.

Instanţa a reţinut această situaţie de fapt coroborând ansamblul probelor legal administrate în cauză, în faza de urmărire penală cât şi declaraţia de recunoaştere a inculpatului, astfel că apreciază că, în privinţa faptei inculpatului, există probe certe de vinovăţie, prezumţia de nevinovăţie instituită de art. 23 alin. 11 Constituţie, art. 6 Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi art.52, art. 99 C. prod. pen. fiind răsturnată.

Sub aspectul laturii obiective, elementul material al infracţiunii prevăzute de art. 257 alin. 1 şi 4 Cod penal, rap. la art. 206 alin. 1 C.pen., s-a realizat prin acţiunea de  a ameninţa, în mod nemijlocit, cu exercitarea unor acte de violenţă şi cu producerea unor consecinţe negative la locul de muncă a persoanei vătămate.

Pentru întregirea elementului material al ultrajului, se cere ca fapta de ameninţare prin care se realizează elementul material al ultrajului să fie săvârşit asupra unui funcţionar public (în sensul art. 257 C.pen.), aflat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea acestor atribuţii.

În acest sens, se constată că în speţa de faţă fapta de ameninţare a fost realizată asupra agentului pr. PSL, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Poliţiei X, iar în data de 18.02.2015, era în exercitarea atribuţiilor de serviciu la sediul OSN, atribuţii în virtutea cărora efectua un control al documentelor de însoţire şi al volumului de material lemnos efectuat de autoutilitarele cu nr. de înmatriculare GJ-30-XXX şi GJ-55-XXX, aparţinând S.C. X SRL din comuna Polovragi, jud. Gorj, ocazie cu care a fost ameninţată cu moartea şi cu exercitarea unor acte de violenţă de inculpatul CI, administratorul societăţii anterior menţionată.

Urmarea imediată a acestei infracţiuni de ultraj constă într-o stare de pericol pentru autoritatea statului şi, în subsidiar, în starea de pericol pentru libertatea psihică a persoanei vătămate agentului pr. PSL.

Din punct de vedere subiectiv se constată că fapta de ameninţare a agentului pr. PSL a fost săvârşită de inculpat cu intenţie, acesta având cunoştinţă de faptul că persoana vătămată este poliţist, fiind în exercitarea atribuţiilor de serviciu.

La stabilirea şi individualizarea pedepsei, instanţa urmează a avea în vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei, reţinând în acest sens că incidentul a avut loc pe fondul unei stări de nervozitate.

În ce priveşte circumstanţele personale ale inculpatului, ce vor fi avute în vedere şi ele la individualizarea pedepsei, instanţa reţine că pe parcursul procesului penal, acesta a avut o atitudine corespunzătoare, fiind prezent la toate termenele de judecată, recunoscând şi regretând fapta reţinută în sarcina sa, dar şi faptul că nu are antecedente penale.

 În funcţie de toate acestea, instanţa apreciază că este necesar a se stabili o pedeapsă cu închisoarea, având în vedere gravitatea faptei, comportamentul imprevizibil al inculpatului care deşi se afla în prezenţa mai multor agenţi de poliţie, a avut curajul să  ameninţe în mod nemijlocit, cu moartea, cu exercitarea unor acte de violenţă şi cu producerea unor consecinţe negative la locul de muncă un agent de poliţie aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, pedeapsa cu închisoarea fiind o măsură eficientă pentru ca inculpatul să conştientizeze consecinţele faptelor sale, însă stabilirea unei pedepse cu închisoarea orientată spre cuantumul minim este o măsură de constrângere şi un mijloc de reeducare eficient, având în vedere şi faptul că inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale.

În consecinţă, având în vedere că fapta săvârşită de inculpat este infracţiune, a fost săvârşită cu forma de vinovăţie prev. de lege, instanţa, în baza art. 257 alin. 1 şi 4 C.pen. rap. la art.206 alin. 1 C.pen., cu reducerea limitelor de pedeapsă, conform art. 396 al.10 C.pr.pen., va dispune condamnarea inculpatului CI, la o pedeapsă de 4 luni închisoare.

În considerarea aceloraşi criterii care au fost avute în vedere şi la stabilirea şi individualizarea pedepselor principale, luând în considerare şi hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului din 06.10.2005, pronunţată în cauza Hirst contra Marii Britanii, instanţa va interzice inculpatului dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, prev. de art. 66 lit. a, b CP, pe durata şi în condiţiile prev. de art. 67 al.1 C.pen..

În temeiul art. 7 din Legea nr. 76/2008 se va dispune prelevarea probelor biologice de la inculpat, fără nicio notificare prealabilă.

Plecând de la scopul pedepsei şi apreciind că acesta poate fi atins şi fără privarea de libertate, instanţa, având în vedere că sunt întrunite condiţiile legale prev. de art. 91 C.pen., având în vedere şi faptul că inculpatul şi-a exprimat  acordul în vederea prestării unei munci neremunerate în folosul comunităţii, instanţa va dispune, în baza art. 91 C. pen. suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen. va fi obligat inculpatul  Caralicea Ion ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Gorj la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen. se va impune condamnatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Gorj  sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.

Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul  CI va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei  X sau Primăriei X, pe o perioadă de 70 de zile lucrătoare, conform art. 93 alin. (3) C. pen.,.

În baza art. 91 alin. (4) C. pen. se va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen.

Cu privire la latura civilă, instanţa reţine că persoana vătămată  s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 10.000 lei reprezentând daune morale.

În privinţa daunelor morale, instanţa reţinând că infracţiunea de ameninţare a generat  o stare de temere persoanei vătămate fiindu-i atinsă şi demnitatea prin modul în care este perceput un astfel de incident într-o comunitate, o îndreptăţeşte pe partea civilă la plata unor sume de bani care să compenseze prejudiciile morale suferite.

În raport de toate aceste elemente, instanţa apreciază că suma de 10.000 lei solicitată de persoana vătămată reprezintă o reparaţie şi o compensaţie echitabilă a tuturor acestor suferinţe  psihice.

Reţinând culpa procesuală a inculpatului în producerea cheltuielilor judiciare, instanţa va dispune, în baza art. 274 alin. 1 cpp., obligarea inculpatului la plata a 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului (din care 300 lei reprezintă cheltuielile judiciare efectuate în faza de urmărire penală), iar, în baza art. 276 C.pr.pen. alin. 1 Cpp., urmează a obliga inculpatul să plătească părţii civile suma de 700 lei cu titlu de cheltuieli judiciare efectuate de partea civilă PSL, conform chitanţei nr. 8/17.05.2016, aflată la dosar la fila 11.

PENTRU  ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

În baza art. 257 al.1 şi 4 C.pen., rap. la art. 206 al.1 C.pen., cu aplic. art. 396 al. 10 C.pr.pen. condamnă pe inculpatul CI, fiul lui X şi X, născut la 05.06.XXX în comuna Polovragi, jud. Gorj, domiciliat în comuna Polovragi, sat Polovragi, nr. XXX, jud. Gorj, CNP XXX, la o pedeapsă de:

-  4 luni închisoare, şi interzicerea drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b C.P pe o perioadă de 5 ani, ca pedeapsă complementară în baza art. 67 alin. 1 cp.

În temeiul art. 7 din Legea nr. 76/2008 dispune prelevarea probelor biologice de la inculpat, fără nicio notificare prealabilă.

În baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen. obligă inculpatul CI ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Gorj la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen. impune condamnatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Gorj sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul CI va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei X sau Primăriei X, pe o perioadă de 70 de zile lucrătoare.

În baza art. 91 alin. (4) C. pen. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen.

Admite pretenţiile civile formulate de partea civilă PSL.

În temeiul art. 23 al.2 şi art. 397 alin.(1) Cpp, cu referire la art. 1357 C.civ, obligă inculpatul CI, la plata a 10.000 lei, reprezentând daune morale către partea civilă PSL

În baza art. 274 alin. 1 cpp., obligă inculpatul la plata a 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului (din care 300 lei reprezintă cheltuielile judiciare efectuate în faza de urmărire penală).

În baza art. 276 C.pr.pen. alin. 1 cpp., obligă inculpatul să plătească părţii civile suma de 700 lei cu titlu de cheltuieli judiciare efectuate de partea civilă PSL, conform chitanţei nr. 8/17.05.2016, aflată la dosar la fila 11.

Cu apel în 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 18.05.2016.

Preşedinte,  Grefier,

Red. A.I./tehn. A.U..

5 ex/24.05.2016