Conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Uz de fals. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

Sentinţă penală 80 din 11.05.2015


Prin rechizitoriul nr. X/P/2014  al Parchetului de pe lângă Judecătoria X din  data de 09.02.2015 a fost trimis în judecată, în stare de libertate, inculpatul C.I.I. pentru  săvârşirea în concurs ideal, a infracţiunilor de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, faptă prevăzută şi pedepsită de disp. art. 335 alin. l din noul Cod penal respectiv „ uzul de fals”, faptă prevăzută şi pedepsită de disp. art. 323 din noul Cod penal, cu aplic.art.38 alin.2 din noul Cod penal.

În esenţă, prin actul de sesizare al instanţei s-a reţinut că la data de 02.06.2014, orele 12.40, a fost depistat în trafic de către poliţiştii din cadrul Poliţiei mun. O. -Formaţiunea Rutieră, care efectuau controlul traficului rutier pe drumul european E70, la km.363+600, la volanul autoturismului marca X, de culoare roşie, cu nr. de înmatriculare X, care circula pe drumul european X din direcţia O.-D.T.S., fără a poseda permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule, şi prezentând pentru control un permis de conducere fals.

Starea de fapt expusă a fost probată în cursul urmăririi penale cu următoarele mijloace de probă: proces verbal de constatare a infracţiunii flagrante nr. X/02.06.2014 întocmit de către lucrători din cadrul Poliţiei mun. O., care cuprinde şi declaraţia verbală a inculpatului (filele 12-13),declaraţia martorului C.I.I. (filele 20-21), declaraţia martorului Ş.I.G. (filele 35-37), adresa nr. X/05.06.2014 a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor C.-S. (fila 39), procesul verbal de ridicare de obiecte şi înscrisuri, din data de 02.06.2014 (fila 41), raportul de expertiză criminalistică nr.X din 10.09.2014 (filele 26-32), declaraţia suspectului C.I.I. (filele 17-19), declaraţia inculpatului C.I.I. (filele 15-16).

În faza de cercetare judecătorească a fost identificat inculpatul, s-a dat citire actului de sesizare, i s-a adus la cunoştinţă învinuirea, încadrarea juridică a acesteia, dreptul de a avea apărător, acesta declarând că recunoaşte faptele în totalitate aşa cum au fost reţinute în rechizitoriul nr. X/P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria O., din  data de 09.02.2015.

A fost audiat inculpatul, cu privire la învinuire, declaraţia fiind consemnată şi ataşată la dosarul cauzei.

Analizând  probatoriul administrat în faza de urmărire penală instanţa constată următoarele:

În fapt, în data de 02.06.2014, orele 12.40, inculpatul C.I.I. a fost depistat în trafic de către poliţiştii din cadrul Poliţiei mun. O. - Formaţiunea Rutieră, care efectuau controlul traficului rutier pe drumul european X, la km.363+600, conducând autoturismului marca X, de culoare roşie, cu nr. de înmatriculare X,  din direcţia O.-D.T.S., fără a poseda permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule, şi prezentând pentru control un permis de conducere fals.

În drept, 

Faptele inculpatului C.I.I. care la data de 02.06.2014 a condus autoturismului marca X, de culoare roşie, cu nr. de înmatriculare X,  pe drumul european X din direcţia O.-D.T.S., fără a poseda permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule, şi prezentând pentru control un permis de conducere fals, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere", faptă prevăzută şi pedepsită de disp. art. 335 alin. l din noul Cod penal, respectiv de „uz de fals”, faptă prevăzută şi pedepsită de disp. art. 323 din noul Cod penal.

 Având în vedere că acţiunea inculpatului de a conduce autoturismul posedând un permis de conducere fals, fără a deţine un permis de conducere valabil, din cauza împrejurărilor în care a avut loc, realizează conţinutul celor două infracţiuni reţinute în sarcina acestuia, instanţa constată că faptele au fost comise în concurs formal de infracţiuni, fiind incidente dispoziţiile art. 38 alin. 2 Cod penal.

Vinovăţia inculpatului rezultă din coroborarea probelor administrate în cauză, respectiv:  proces verbal de constatare a infracţiunii flagrante nr. X/02.06.2014 întocmit de către lucrători din cadrul Poliţiei mun. O., care cuprinde şi declaraţia verbală a inculpatului (filele 12-13), declaraţia martorului C.I.I.(filele 20-21), declaraţia martorului Ş.I.G. (filele 35-37), adresa nr. X/05.06.2014 a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor C.-S. (fila 39) din care reiese că inculpatul nu figurează în evidenţele serviciului ca fiind posesor al permisului de conducere auto-moto şi nici ca admis în urma unui examen auto până la 03.06.2014, procesul verbal de ridicare de obiecte şi înscrisuri, din data de 02.06.2014 (fila 41), raportul de expertiză criminalistică nr.X din 10.09.2014 (filele 26-32) din care reiese că permisul de conducere seria X pe numele C.I.I. este contrafăcut, declaraţia suspectului C.I.I. (filele 17-19).

Întreg materialul probator se coroborează şi cu declaraţiile inculpatului C.I.I., care  deşi iniţial în faza de urmărire penală şi în faza instanţei a precizat că nu cunoştea faptul că permisul de conducere pe care îl deţinea este fals, având doar o bănuială întrucât în anul 2008, după ce a fost declarat respins la examenul de conducere pentru obţinerea categoriilor B, C, E, instructorul său, pe nume F.G.-în prezent decedat, i-a spus că va contesta examenul la care inculpatul fusese declarat respins, iar după 2 săptămâni acesta i-a înmânat inculpatului permisul de conducere, care face obiectul prezentei cauze, instructorul spunându-i inculpatului că a fost admisă contestaţia şi că permisul este valabil, în faţa instanţei în calitate de inculpat acesta a recunoscut în cele din urmă că la momentul opririi în trafic în cursul lunii iunie 2014 avea convingerea că permisul de conducere era fals, precum şi faptul că atunci când a plecat de la domiciliul său situat în jud. C.-S. pentru a se deplasa spre C.cunoştea faptul că permisul de conducere este fals şi că nu posedă un permis de conducere valabil.

Din fişa de cazier a inculpatului reiese că acesta nu are antecedente penale.

Probele mai sus menţionate susţin îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute de art. 396 alin. 2 din Cod de procedură penală – faptele există, constituie infracţiuni şi au fost săvârşită de inculpat, urmând ase dispune condamnarea acestuia.

La individualizarea pedepsei privind infracţiunea prevăzută de art. 335 alin.1 Cod penal, instanţa va avea în vedere  persoana inculpatului care nu are antecedente penale, atitudinea relativ sinceră a acestuia, împrejurările în care a fost comisă infracţiunea,  reţinând că inculpatul nu a fost implicat într-un eveniment rutier, precum şi limitele de pedeapsă fixate în partea specială a Codului penal, urmând a reţine  dispoziţiile art. 396 alin. 10 Cod procedură penală.

În raport de considerentele expuse mai sus, instanţa va aplica inculpatului pedeapsa de 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „conducere a unui vehicul fără permis de conducere”.

La stabilirea pedepsei pentru infracţiunea privind uzul de fals instanţa va avea în vedere conduita inculpatului după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesul penal, în sensul că acesta s-a  prezentat în faţa organelor de urmărire penală şi la instanţă, a avut o atitudine iniţial oscilantă, după care a recunoscut săvârşirea infracţiunii, nivelul de educaţie al acestuia în sensul că a absolvit 8 clase, împrejurările comiterii faptei, în sensul că deşi acesta a condus deţinând un permis fals nu a fost implicat în  vreun eveniment rutier, urmând să facă aplicarea art. 396 alin.10 Cod pr. penală şi să reducă limitele pedepsei cu 1/3.

În raport de aceste considerente, urmează să condamne inculpatul C.I.I. la pedeapsa de 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „uz de fals”.

Faţă de faptul că pentru cele două infracţiuni au fost comise în concurs formal de infracţiuni şi că pentru acestea s-au stabilit numai pedepse cu închisoare, instanţa va face aplicarea dispoziţiilor art. 39 alin.1 lit. b Cod penal, urmând a aplica pedeapsa cea mai grea, la care se adaugă un spor de 1/3 din cealaltă pedeapsă stabilită.

Astfel va aplica pedeapsa cea mai grea de 8 luni închisoare, la care se va adăuga un spor de 20 zile închisoare, reprezentând o treime din cealaltă pedeapsă, stabilind în final pedeapsa de 8 luni şi 20 de zile.

Constatând că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 91 Cod penal, observând că inculpatul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, având convingerea că în raport de persoana inculpatului, de conduita avută de acesta anterior săvârşirii infracţiunii, de posibilităţile sa de îndreptare, aplicarea pedepsei este suficientă şi, chiar fără executarea acesteia, văzând că în cauză nu sunt incidente dispoziţiile art. 91 alin  3 Cod penal, instanţa va suspenda executarea pedepsei sub supraveghere stabilind termen de supraveghere 2 ani.

Pe durata termenului de supraveghere va obliga inculpatul să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

-să se prezinte la Serviciul de Probaţiune C.-S., la datele fixate de acesta;

-să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

-să anunţe în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

-să comunice schimbarea locului de muncă;

-să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. 2 Cod penal va impune inculpatului: să frecventeze unul din programele de reintegrare socială derulate de către Serviciul de Probaţiune C.-S..

În baza art. 93 alin.3 Cod penal  va  obliga inculpatul ca, pe durata termenului de supraveghere, să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei com. S. sau Primăriei oraşului M. N. sau, jud. C.-S., pe o perioadă de 60 de zile.

 În temeiul art. 91 alin.4 Cod penal va atrage atenţia inculpatului privind revocarea suspendării executări sub supraveghere în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni, a nerespectării măsurilor sau obligaţiilor prevăzute în hotărârea judecătorească, pe durata termenului de supraveghere.

Având în vedere că potrivit raportului de expertiză criminalistică nr. X din 10.09.2014  s-a stabilit că permisul de conducere seria X pe numele C.I.I. este contrafăcut, în temeiul art. 397 alin. 3 Cod pr. penală rap. la art. 256 Cod pr. penală, instanţa va dispune anularea acestuia.

În baza art. 274 alin. 1 Cod  procedură penală va  obliga pe inculpat la plata sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Hotărârea a rămas definitivă prin neexercitarea căii de atac.