-civil--uzucapiune

Sentinţă civilă 3356 din 09.12.2013


INSTANŢA

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Tulcea sub nr. … din data de …, reclamantele M.T. şi B.A. au chemat in judecata pe pârâtii S.A.,C.A.,M.I. şi D.E., pentru ca in contradictoriu cu acestia sa se constate dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra suprafetei de 800 mp situata in orasul Sulina, zona Prospect, str. …, judetul Tulcea.

Prin precizarile formulate si depuse la termenul de judecata din data de …, reclamantele au aratat ca solicita sa se judece doar in contradictoriu cu D.E., intrucat din certificatul de mostenitor nr. … rezulta ca aceasta culege intreaga mostenire de pe urma defunctilor M.P. si M.E.. Totodata a solicitat introducerea in cauza a numitilor B.P.,B.V. şi B.A.,  doar pentru a le fi opozabila hotararea judecatoreasca.

In motivarea actiunii, reclamantele au aratat, in esenta, ca tatal si respectiv sotul acestora a cumparat de la pârâtii  S.A.,C.A., M.I. şi D.E. imobilul situat in str. .., in schimbul sumei de 7.500 lei, platind la data de 31.08.1978 suma de 4.000 lei. In aceste conditii, avand in vedere ca actul prin care autorul reclamantelor a cumparat suprafata de teren in litigiu, nu a fost intocmit in forma autentica, s-a promovat prezenta cerere de chemare in judecata in acceptiunea reclamantei, fiind aplicabile dispozitiile privitoare la dobandirea dreptului de proprietate asupra terenului prin uzucapiune, exercitandu-se o posesie continua, neintrerupta, netulburata, publica si sub nume de proprietar pe o perioada mai mare de 30 ani.

Pentru aceste considerente, reclamanta a inteles sa invoce dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra suprafetei teren de 1021 mp.

In drept au fost invocate dispozitiile art. 1846 Cod civil in vigoare la data promovarii actiunii si art. 111 Cod procedura civila.

Doar parata D.E. a depus intampinare, prin care a aratat ca se opune la admiterea actiunii reclamantelor, infirmand ca ar fi avut loc o tranzactie intre tatal, respectiv sotul reclamantelor si mostenitorii defunctilor M.P. si M.E.. A mai aratat parata faptul ca B.A. a locuit impreuna cu B.A. in fost locuinta a parintilor sai doar prin bunavointa acestora insa nu s-a realizat definitivarea vanzarii imobilului.

In dovedirea cererii s-au depus inscrisuri, acte de proprietate, administrandu-se si proba testimoniala constand in audierea a doi martori  si expertiza topografica pentru identificarea imobilului.

Analizand cererea in raport de actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:

Intre numitul B.A. si numitii S.A., C.A., M.I. şi D.E. s-a incheiat o tranzactie prin care acestia din urma, mostenitori ai numitilor M.P.şi M.E., au instrainat imobilul situat in str. …., in schimbul sumei de 7.500 lei, cumparatorul platind la data de 31.08.1978 suma de 4.000 lei.

Din inscrisurile depuse la dosarul cauzei, coroborate cu declaratiile martorilor audiati la cererea reclamantelor, rezulta ca numitii B.A. şi B.A. au exercitat o posesie utila, continua si neintrerupta a imobilului, persoanele din colectivitate percepandu-i ca adevarati proprietari ai imobilului teren in suprafata de 800 mp. Ulterior, dupa decesul numitului B.A., suprafata de teren a fost stapanita de fiica acestuia, reclamanta M.T. si sotia supravetuitoare B.A.

Imobilul nu a fost revendicat iar reclamantele nu au fost tulburate in exercitarea posesiei de nici o persoana. In acest sens este si declaratia  martorului Frangeti Ion care a aratat faptul ca o cunoaste pe D.E. din vedere dar nu a vazut si nici nu stie ca aceasta sa fi revendicat teren in acea zona. Sustinerile paratei D.E. potrivit carora B.A. a locuit impreuna cu B.A. in fosta locuinta a parintilor sai doar prin bunavointa acestora, nu au fost probate prin nici un miloc de proba.

Din raportul de expertiza topografica intocmit de expert Gabrielescu Petruta rezulta faptul ca atat reclamanta M.T. cat si mama acesteia, sotia supravetuitoare B.A., ramasa dupa decesul numitului B.A. au folosit neintrerupt terenul. In toata aceasta perioada, structura imobilului nu a suferit modificari, in sensul ca nu a fost marita sau micsorata. Pentru acest teren reclamantele au facut dovada ca din anul 1979 si pana in prezent s-a achitat taxele la Administratia finaniciara a judetului Tulcea.

Declaratiile martorilor se coroboreaza si cu raportul de expertiza efectuat in cauza prin care expertul tehnic desemnat a identificat suprafata de teren de 951 mp stapanita de reclamante si inprejmuita prin garduri despartitoare, avand ca vecini, la nord, proprietatea numitului U.A., la sud, str. Independentei, la este, proprietatea numitei C.F. iar la vest proprietatea numitului C.M.. In aceste conditii reclamantele au solicitat sa se constate faptul ca au devenit proprietare pe intreaga suprafata de 951 mp, ca urmare a intervenirii prescriptiei achizitive. In aceasta perioada aceastea au exercitat acte de stăpânire specifice unor adevărate proprietari.

Potrivit art. 1864 Cod Civil “orice prescripţie este fondată pe faptul posesiunii”, posesie ce trebuie sa fie „continuă, neîntreruptă, netulburată, publică şi sub nume de proprietar”, termenul acesteia fiind de 30 de ani, conform art. 1890 Cod Civil.

Astfel, din ansamblul probator rezulta ca posesia exercitata de reclamante nu numai ca s-a desfăşurat pe durata de 30 de ani, insa a fost si continuă, neîntreruptă, netulburată, publică şi sub nume de proprietar avand astfel caracteristicile prevăzute de lege.

Prin urmare, având in vedere si concluziile raportului de expertiza efectuat in cauza, prin care se certifica faptul ca reclamantele stapanesc in fapt suprafata de 951 mp.

Pentru considerentele mai sus expuse, instanta urmeaza sa admita cererea formulata de reclamantele M.T. si B.A. si va constata ca reclamantele au dobandit prin uzucapiunea de 30 de ani terenul situat in orasul Sulina,  str. …, judetul Tulcea, in suprafata de 951 mp, conform expertizei efectuate de expert Gabrielescu Petruta.

Avand in vedere ca paratei D.E. nu i se poate retine o culpa procesuala in cauza de fata, necazand in pretentii in acceptiunea dispozitiilor art. 274 Cod procedura civila, instanta urmeaza sa respinga ca nefondata cererea reclamantelor de obligare a acesteia la plata cheltuielilor de judecata.