Instigarea succesivă a două persoane pentru a prelua şi transporta fiecare câte un colet cu ţigări. Întrunirea condiţiilor agravantei prev. de art. 274 din Legea 86/2006- „de două sau mai multe persoane împreună”.

Decizie 655 din 21.06.2016


Prin sentinţa penală nr. 174 din data de 9 noiembrie 2015 pronunţată de Judecătoria Săveni în dosarul nr. 2059/297/2014 s-a dispus următoarele:

În baza art. 47 Cod penal, raportat la art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, art. 274 din Legea nr. 86/2006, a fost condamnat inculpatul A.A., la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la contrabandă.

În baza art. 66 alin. 1 lit. a, b, d Cod penal i s-a interzis inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a alege, pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei aplicate prin prezenta sentinţă.

În baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi d Cod penal i s-a interzis inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a alege, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

S-a luat act că partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în prezenta cauză.

Ca şi procurorul, instanţa de fond a reţinut în general că:

În data de 07.04.2014, în jurul orei 16:00, la domiciliul martorului B.B. a venit inculpatul A.A. care i-a propus ca în dimineaţa următoare să se deplaseze împreună cu martorul C. C. pe malul râului P., pe direcţia semnului de frontieră 9... , pentru a prelua două colete cu ţigări, în schimbul acestui serviciu urmând să primească suma de 500 lei.

În aceste condiţii, martorii B.B. şi C. C. în dimineaţa zilei de 08.04.2014, în jurul orei 07:00, s-au deplasat la locul mai sus menţionat, unde, cu ajutorul unei frânghii aruncate de doi cetăţeni moldoveni de pe malul moldovenesc al râului P., au tras două colete cu ţigări, care au fost încărcate într-un atelaj hipo şi au fost acoperite cu lemne uscate, după care şi-au continuat deplasarea spre localitatea M., iar în dreptul locului denumit X au fost interceptaţi de un echipaj al poliţiei de frontieră, care a descoperit în atelajul hipo coletele cu ţigări.

Instanţa de fond a reţinut că declaraţia martorului B.B. se coroborează în totalitate cu declaraţiile martorului C. C. care a relatat la rândul său că, în data de 08.04.2014, în jurul orei 07.00, s-au deplasat pe malul râului P., unde, cu ajutorul unei funii au tras pe malul românesc două colete cu ţigări, după care le-au încărcat într-un atelaj hipo şi s-au deplasat spre localitatea M., oraşul N., jud. O..

Împotriva sentinţei penale nr. 174/09.11.2015 a Judecătoriei Suceava a declarat apel inculpatul A.A. criticând-o ca nelegală și netemeinică.

Printre altele, inculpatul apelant a susținut prin intermediul apărătorului său că nu i-a instigat pe ambii martori, ci activitatea sa de instigare s-a produs doar asupra martorului B. B.. Acesta din urmă, după discuţia avută cu inculpatul, din proprie iniţiativă, s-a deplasat la domiciliul martorului C. C. căruia i-a cerut să îl ajute la transportul coletelor de ţigări.

Concluzionează apărarea că activitatea de instigare s-a desfăşurat în mod direct şi nemijlocit doar asupra martorului B. B., nu şi asupra martorului C. C.

Pentru aceste considerente, inculpatul, prin apărători, a solicitat schimbarea încadrării juridice din instigare la infracţiunea de contrabandă calificată, prev. de art. 47 Cod penal raportat la art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, art. 274 din Legea nr. 86/2006, în instigare la infracţiunea de contrabandă în formă simplă prev. de art. 47 Cod penal raportat la art. 270 alin. 3 Legea nr. 86/2006, întrucât a instigat doar o singură persoană şi nu două.

De asemenea s-a susținut că pentru a fi în prezența unei instigări la contrabandă calificată, era necesar ca acțiunea de instigare să aibă loc simultan asupra ambilor martori.

Criticile nu au fost însușite de către instanța de apel.

Astfel, potrivit art. 274 din Legea nr. 86/2006, faptele de contrabandă prevăzute la art. 270-273 săvârşite de una sau mai multe persoane înarmate, ori de două sau mai multe persoane împreună, se pedepsesc cu închisoarea de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.

În primul rând, instanţa de apel menţionează faptul că, potrivit practicii şi doctrinei judiciare, agravanta „de două sau mai multe persoane împreună”, „de trei sau mai multe persoane împreună” se realizează indiferent dacă toate persoanele sunt prezente ori nu la locul faptei, indiferent de contribuţia acestora la săvârşirea infracţiunii şi indiferent dacă toţi răspund penal.

Ca atare, este indiferentă şi calitatea celor care comit infracţiunea, respectiv autori, complici sau instigatori.

Pe cale de consecinţă, chiar dacă inculpatul A.A. ar fi instigat doar o persoană să comită infracţiunea de contrabandă, iar această infracţiune ar fi fost comisă doar de martorul B. B., tot ar fi fost îndeplinită agravanta prev. de art. 274 din Legea nr. 86/2006 – de două sau mai multe persoane împreună.

Apoi, nu este obligatoriu ca instigarea să fie făcută simultan, asupra mai multor persoane. Este suficient ca activitatea de instigare făcută la momente diferite asupra mai multor persoane, să fie exercitată în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, iar actele să aibă legătură între ele.

În răsturnarea argumentelor vizând probatoriul, invocate de apărare, Curtea evidenţiază declaraţia martorului B. B., dată la data de 23.07.2014, (fila 33 dosar urmărire penală), unde, după ce arată că inculpatul a venit la domiciliul martorului şi i-a cerut să aducă două colete de ţigări de pe malul râului P., arată în continuare: „Tot atunci mi-a spus să îl caut şi pe numitul C. C. să meargă cu mine, şi pentru aceasta ne va da câte 500 lei de fiecare”.

În declaraţia dată în cursul urmării penale (fila 40 dosar urmărire penală), martorul C.C. declară, printre altele: „Menţionez că înainte de a pleca să aducem coletele, numitul A.A. ne-a spus că încât de vom fi prinşi, să nu spunem că el ne-a trimis după colete …”.

În declaraţia dată în faţa primei instanţe, acelaşi martor C.C., declară: „În acea zi de duminică când am vorbit cu B. B., inculpatul a venit la mine … . Inculpatul când a venit la mine mi-a spus că îmi dă 500 lei, că nu se va întâmpla nimic, iar dacă se întâmplă ceva să iau totul asupra mea pentru că îmi va plăti avocat” (fila 154 dosar fond).

Deci, după cum se poate observa din cele anterior arătate, activitatea de instigare la contrabandă a inculpatului  A.A. s-a exercitat asupra ambilor martori, apelantul deplasându-se la domiciliul fiecăruia, discutând cu fiecare martor, chiar dacă nu în aceeaşi secundă, dar în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale.

În aceste împrejurări, solicitările inculpatului de schimbare a încadrării juridice sunt neîntemeiate.

Pentru alte considerente însă, prin decizia penală nr. 655/21.06.2016 a Curții de Apel Suceava a fost admis apelul declarat de inculpatul A.A. împotriva sentinței penale nr. 174/09.11.2015 a Judecătoriei Suceava, desființată în parte hotărârea atacată, iar în rejudecare s-a procedat la o nouă individualizare a pedepsei.