Constatarea dobândirii în regimul comunităţii de bunuri

Hotărâre 1256 din 15.06.2012


Dosar nr. 1536/308/2008

Operator de date cu caracter personal 3192

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SIGHIŞOARA  CIVIL

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 1256

Şedinţa publică din 15 iunie 2012

Completul compus din:

PREŞEDINTE Cornelia Pop

Grefier Laura Iancu

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamanta S.I., intervenientele H.T., M.T. (T.) şi pe pârâtul  S.K.L., având ca obiect partaj judiciar.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică la pronunţare, se constată lipsa părţilor.

Procedura legal îndeplinită.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 12 iunie 2012, iar susţinerile şi concluziile părţilor au fost consemnate în încheierea din acea dată, care face parte integrantă din prezenta sentinţă, când Judecătoria având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru azi, 15 iunie 2012, când s-a pronunţat următoarea sentinţă:

INSTANŢA

Prin acţiunea civilă înregistrată la această instanţă sub nr.1536/308/2008 din 24 iulie 2008 reclamanta S.I. a solicitat în contradictoriu cu pârâtul S.K.L. să se constate că au fost dobândite în regimul comunităţii de bunuri: imobilul de natură teren intravilan în suprafaţă de 864 m2 şi imobilul supraedificat casă de locuit cu 2 camere, suprafaţa construită de 103 m2 înscrise în CF 4883 Sovata, top. 351 şi 352, în cotă de 3/4 ; imobilul supraedificat garaj cu suprafaţă construită de 20 m2 construit din cărămidă şi mansardat, precum şi imobilul casă de locuit compus din parter cu cameră de zi, bucătărie, antreu, baie şi casa scării şi mansardă cu trei ca,ere două băi şi hol cu scară, cu suprafaţa construită de 57 m2, construită pe fundaţie din beton, zidărie din cărămidă, planşee în şarpantă din lemn, acoperită cu ţiglă, înscrise în CF nr.4883 a localităţii Sovata, nr. cad. 976 în cotă de 1/1, precum şi următoarele bunuri mobile: o masă de bucătărie extensibilă de 8 persoane cu valoare de 50 lei, 6 scaune din plastic a câte 15 lei, set din 2 corpuri dulapuri de bucătărie suspendate din pal cu valoarea de 400 lei, 1 bufet de bucătărie din pal cu valoarea de 400 lei, 1 aragaz cu valoarea de 200 lei, 1 mască chiuvetă inox cu valoarea de 150 lei, 1 frigider Arctic cu congelator cu valoarea de 300 lei, 1 filtru de cafea cu valoarea de 70 lei, 1 prăjitor de pâine cu valoarea de 30 lei, 1 robot bucătărie cu valoarea de 250 lei, 1 maşină de spălat rufe automată cu valoarea de 500 lei, 1 aspirator cu valoarea de 150 lei, 1 şifonier din lemn cu o uşă cu valoarea de 150 lei, 2 corpuri dulap şi o vitrină cu valoarea de 200 lei, 1 pat dublu recamier cu valoarea de 80 lei, 1 masă extensibilă de 8 persoane cu valoarea de 50 lei, 6 scaune de lemn tapiţate a câte 50 lei fiecare, 2 covoare persane de câte 6 mp cu valoarea de 150 lei fiecare, 5 carpete persane a câte 30 lei fiecare, 2 televizoare color diagonala de cca.60 cm. a câte 400 lei fiecare, 2 fotolii cu spătar şi braţe a câte 160 lei fiecare, 1 corp bibliotecă din lemn cu aproximativ 5 rafturi cu valoarea de 100 lei, 2 măsuţe de televizor a câte 100 lei fiecare, 1 dulăpior cu vitrină cu valoarea de 50 lei, 2 paturi de o persoană făcute la comandă noi, a câte 250 lei fiecare, 2 saltele a câte 80 lei fiecare, 1 canapea formată din 5 fotolii a câte 30 lei fiecare fotoliu, 1 cuier cu oglindă cu valoarea de 30 lei, 1 lampă de podea cu picior cu valoarea de 50 lei, 3 corpuri de iluminat suspendate a câte 20 lei fiecare, 2 galerii de 3 m. a câte 10 lei fiecare, 2 galerii de 2 m. a câte 5 lei fiecare, 4 convectoare cu gaz a câte 200 lei fiecare şi un boiler cu valoarea de 400 lei; să se dispună încetarea comunităţii de bunuri prin atribuirea în natură, în urma dezmembrării terenului intravilan înscris în CF 4883, top.351 în suprafaţă de 864 mp., în valoare de aproximativ 77.000 lei, în două loturi cu nr.top. noi, corespunzător fiecăruia din supraedificate, reclamantei să i se atribuie lotul de teren pe care este supraedificatul compus din casă de locuit cu parter, cu cameră de zi, bucătărie, antreu, baie şi casa scării şi mansardă cu 3 camere două băi şi hol cu scară cu suprafaţa construită de 57 mp., construită pe fundaţie de beton, zidărie din cărămidă, planşee şi şarpantă din lemn acoperită cu ţiglă, înscrişi în CF 4883 Sovata, nr.cad.976, în valoare de 125.000 lei şi supraedificatul garaj cu sc.de 20 mp, construit din cărămidă şi mansardat, evaluat la 54.000 lei, iar pârâtului să-i revină celălalt lot de teren corespunzător supraedificatului casă de locuit cu 2 camere, bucătărie, baie, cămară şi două holuri cu sc = 103 mp., înscris în CF 4883 Sovata, top.351 şi teren intravilan în suprafaţă de 540 mp. corespunzător cotei de 5/8 părţi, în valoare de 142.000 lei; să se partajeze bunurile mobile în natură prin formarea a două loturi; în lotul reclamantei să fie cuprinse următoarele bunuri : o masă de bucătărie extensibilă de 8 persoane cu valoare de 50 lei, 6 scaune din plastic a câte 15 lei, set din 2 corpuri dulapuri de bucătărie suspendate din pal cu valoarea de 400 lei, 1 bufet de bucătărie din pal cu valoarea de 400 lei, 1 filtru de cafea cu valoarea de 70 lei, 1 robot bucătărie cu valoarea de 250 lei, un TV color diagonală cca.60 cm. cu valoarea de 400 lei, o măsuţă de televizor cu valoarea de 100 lei, 1 şifonier din lemn cu o uşă cu valoarea de 150 lei, 2 paturi de o persoană făcute la comandă noi, a câte 250 lei fiecare, 2 saltele a câte 80 lei fiecare, 2 corpuri dulap şi o vitrină cu valoarea de 200 lei, 2 covoare persane de câte 6 mp cu valoarea de 150 lei fiecare, 1 cuier cu oglindă cu valoarea de 30 lei, 1 lampă de podea cu picior cu valoarea de 50 lei, un fotoliu cu spătar şi braţe cu valoarea de 160 lei, 1 boiler cu valoarea de 400 lei, iar în lotul pârâtului să fie cuprinse următoarele bunuri: 1 aragaz cu valoarea de 200 lei, 1 mască chiuvetă inox cu valoarea de 150 lei, 1 frigider Arctic cu congelator cu valoarea de 300 lei, 1 prăjitor de pâine cu valoarea de 30 lei, 1 maşină de spălat rufe automată cu valoarea de 500 lei, 1 aspirator cu valoarea de 150 lei, 1 pat dublu recamier cu valoarea de 80 lei, 1 masă extensibilă de 8 persoane cu valoarea de 50 lei, 6 scaune de lemn tapiţate a câte 50 lei fiecare, 5 carpete persane a câte 30 lei fiecare, un televizor color diagonala de cca.60 cm. cu valoarea de 400 lei, 1 fotolii cu spătar şi braţe cu valoarea de 160 lei, 1 corp bibliotecă din lemn cu aproximativ 5 rafturi cu valoarea de 100 lei, o măsuţă de televizor cu valoarea de 100 lei, 1 dulăpior cu vitrină cu valoarea de 50 lei, 1 canapea formată din 5 fotolii a câte 30 lei fiecare fotoliu, 3 corpuri de iluminat suspendate a câte 20 lei fiecare, 2 galerii de 3 m. a câte 10 lei fiecare, 2 galerii de 2 m. a câte 5 lei fiecare, 4 convectoare cu gaz a câte 200 lei fiecare, să se stabilească sulte pentru egalizarea loturilor, să se dispună întabularea dreptului de proprietate în CF, conform partajului cu obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

În considerentele acţiunii reclamanta a arătat că a fost căsătorită cu pârâtul, căsătoria lor fiind desfăcută prin divorţ prin Sentinţa civilă nr.742/29.06.2006 a Judecătoriei Sighişoara, pronunţată în Dosarul 1089/2006, că în timpul căsătoriei au achiziţionat bunuri imobile şi mobile, contribuţia ei fiind de 65%, că din casa veche cota de 2/4 a cumpărat-o împreună cu fostul soţ prin contractul de vânzare cumpărare autentificat prin Încheierea nr.595/1999 a BNP Todoran Constantin, iar 1 a dobândit împreună cu fostul soţ prin Dispoziţia nr.195/10.07.2002 a Primarului Oraşului Sovata şi înscrisă în CF prin Încheierea 331/23.01.2003, iar casa nouă şi garajul le-au edificat în baza autorizaţiei de construire nr.64/2006 eliberată de Primăria Sovata şi au fost achiziţionate şi bunuri de mobilier şi de uz gospodăresc casnic enumerate în petit, aportul soţului pârât la dobândirea bunurilor comune fiind de doar 35%, întrucât a lucrat doar aproximativ 15 ani, iar banii i-a cheltuit în mare parte pe băutură şi contribuţiile lui la jocul piramidal „Delfin”.

În drept s-au invocat dispoziţiile art.36 al.2 C.fam., art.728, 741 c.civ., 274 c.pr.civ.

Au fost anexate: extras CF, delegaţie avocaţială.

Prin întâmpinare şi acţiune reconvenţională precizată (f.10-11, 22, 90 din dosar) pârâtul reclamant reconvenţional S.K.L. a solicitat atribuirea lui a ambelor construcţii, şi precizând că valoarea imobilelor indicată de reclamantă este exagerată, indicând ca fiind valori reale 10.000 lei valoarea terenului de 295 mp din CF 4883 top.351, 35.000 lei valoarea casei vechi, 70.000 valoarea construcţiei noi, 5.000 lei valoare garaj, iar terenul liber de construcţii în suprafaţă de 424 mp are valoarea de 12.000 lei, iar în ce priveşte bunurile mobile să i se achite sultă în valoare de 260 lei, arătând că la construcţia nouă şi garaj, contribuţia soţilor a fost minimă, în mod constant primind ajutor de la sora din Olanda, suma trimisă fiind de aproximativ 80.000 lei. Ulterior a precizat că valoarea imobilului este de 200.000 lei, iar contribuţia lui este de 70%.

Prin cererea de intervenţie accesorie, în interesul pârâtului reclamant reconvenţional, precizată la 5 mai 2009 (f.23, 57 din dosar), intervenienta H.T. a solicitat să se constate că edificatele noi s-au realizat prin contribuţia ei şi a pârâtului reclamant reconvenţional obţinuţi din vânzarea unor terenuri moştenite, contribuţia reclamantei fiind minimă, neavând alte venituri decât salariul, şi cu bani primiţi de la fiica din Olanda, iar bunurile enumerate la pct.2 din acţiune sunt bunurile ei: 1 masă de bucătărie extensibilă de 8 persoane din lemn, 6 scaune din material plastic, 1 filtru de cafea primit de la fiica sa, 1 prăjitor de pâine primit de la fiica sa, 1 robot de bucătărie primit de la fiica sa, 1 aspirator de asemenea tot primit de la fiica sa, un şifonier de lemn cu o uşă, 2 corpuri dulap şi vitrină, 1 pat dublu recamier, o masă extensibilă de 8 persoane, 6 scaune de lemn tapiţate, 2 covoare persane de câte 6 mp., 2 aparate TV, 2 fotolii cu spătar şi braţe, 1 corp bibliotecă de lemn cu 5 rafturi, un dulăpior cu vitrină, o canapea formată din 5 fotolii, un cuier cu oglindă, 3 corpuri de iluminat ce  aparţin casei vechi, 2 galerii de perdea de 3 m., 2 galerii de perdea de 3m. şi 2 convectoare.

În considerente intervenienta a arătat că imobilul în litigiu a fost dobândit prin moştenire şi are o vechime de peste 100 de ani, că cele două edificate au valori diferite, iar contribuţia la dobândirea lor este, de asemenea, diferită, reclamanta să primească sultă întrucât convieţuirea foştilor soţi în aceeaşi curte este imposibilă, iar în ce priveşte bunurile mobile enumerate în partea petitorie a cererii, sunt bunurile ei şi nu au fost date părţilor, decât că ele aparţineau casei şi au fost folosite de foştii soţi.

În drept s-au invocat dispoziţiile art.49 al.3, 52 al.2,3 54 c.pr.civ., 51 c.pr.civ.

Prin cererea de intervenţie accesorie, intervenienta M.T. (T.) (filele 31,32 din dosar) a solicitat a se constata contribuţia de 100% a pârâtului S.K.L. la edificarea construcţiilor noi şi contribuţia ei cu peste 3.000 lei la aceste edificate, şi să se atribuie toate construcţiile pârâtului având în vedere contribuţia lui mai mare la dobândirea lor.

În considerente intervenienta M.T. (T.) a arătat că i-a ajutat pe foştii soţi să edifice construcţiile, cu înţelegerea că va locui şi ea acolo odată, că la placarea ei din ţară, cota ei de moştenire după bunic de 1 din imobil a trecut în proprietatea Statului şi apoi a fost restituită soţilor S., fratelui şi cumnatei în mod nelegal, că a trimis în total soţilor sumele de 4600 Eu, 4.984,76 dolari, 9689,96 mărci şi 3008,40 guldeni, începând cu anul 1998 şi până la separarea lor, evident contribuţia fratelui ei fiind mai mare la construirea edificatelor.

Au fost anexate înscrisuri reprezentând expedierea din Olanda a unor sume de bani pe numele soţilor S..

Prin întâmpinare la cererea de intervenţie a intervenientei H.T., reclamanta S.I. a solicitat respingerea cererii de intervenţie arătând că sunt nereale susţinerile intervenientei.

În cauză s-au administrat probe cu înscrisuri, interogatorii părţi, martori expertize tehnice în specialitatea construcţii şi topometrie.

Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului cauzei, instanţa reţine şi constată următoarele:

Reclamanta pârâtă reconvenţională şi pârâtul reclamant reconvenţional au avut calitatea de soţi, căsătoria lor fiind desfăcută prin Sentinţa civilă nr.742/29.06.2006 pronunţată în Dosarul nr.1089/2006 al Judecătoriei Sighişoara.

În timpul căsătoriei soţii S.I. şi S. Lorand Karoly au dobândit prin contribuţie egală, cu titlu de bunuri comune: cota de 3 părţi din imobilul înscris în CF 4883 Sovata, top.351, 352 (nr.cad.976), de natură teren cu 864 mp şi casă de locuit C1 cu două camere, cu suprafaţa construită de 103 mp., cu titlu de cumpărare, prin contractul de vânzare cumpărare autentificat la NP Todoran Constantin sub nr.595/16 septembrie 1999 (f.144 din dosar); prin construire, cei doi soţi au dobândit dreptul de proprietate asupra supraedificatului garaj cu 20 mp., cu parter şi mansardă (C-2), înscris în aceeaşi carte funciară şi tot prin construire o casă de locuit C-3 – la parter, cu cameră de zi, bucătărie, antreu, baie, casa scării şi la mansardă cu trei camere, două băi şi hol cu scară, cu suprafaţa construită de 57 mp, la care se adaugă împrejmuiri şi trotuare, precum şi bunuri mobile: masă de bucătărie extensibilă pentru 8 persoane , din lemn, în val. de 50 lei; 6 scaune de plastic în valoare de 90 lei;1 set de 2 corpuri de bucătărie suspendate în valoare de 400 lei; 1 bufet de bucătărie în valoare de 400 lei; aragaz în valoare de 200 lei; 1 chiuvetă inox în valoare de 150 lei; 1 filtru de cafea în valoare de 70 lei; 1 prăjitor de pâine în valoare de 30 lei; 1 robot de bucătărie în valoare de 100 lei; 1 maşină de spălat rufe în valoare de 500 lei; 1 aspirator în valoare de 150 lei; 1 şifonier din lemn în valoare de 150 lei; 2 corpuri dulap şi o vitrină în valoare de 200 lei; 1 pat dublu în valoare de 80 lei; 5 carpete persane în valoare totală de 150 lei; 1 televizor în valoare de 400 lei; 2 paturi de o persoană în valoare totală de 500 lei; 2 saltele în valoare totală de 160 lei; 1 lampă de podea în valoare de 50 lei; 3 corpuri de iluminat în valoare de 60 lei; 2 galerii de 3 m. în valoare de 20 lei; 2 galerii de 2 m. în valoare de 10 lei; 4 convectoare cu gaz în valoare de 800 lei; 1 boiler în valoare de 300 lei,  valoarea totală a bunurilor mobile fiind de 5020 lei şi cu care părţile s-au declarat de acord.

În ce priveşte valoarea bunurilor imobile, acestea au fost evaluate prin expertize tehnice în specialitatea construcţii, prima expertiză efectuată de expertul Kocs Ludovic fiind contestată de ambele părţi, astfel că s-a dispus efectuarea unei noi expertize, efectuată de expert Zajzon Hajnal.

Conform raportului de expertiză efectuat de expert Zajzon Hajnal şi completării acesteia (f.239-280 vol.I din dosar, f.329-336 vol.II din dosar) casa veche cu „P” (C1) a fost evaluată la 73.105 lei, garajul cu P+M (C2) la 36.304 lei, casa nouă cu P+M (C3) la 128.000 lei, împrejmuirile la 3751 lei şi la 921 lei trotuarele (f.334 din dosar – vol.II)

Din construcţia casă veche cu parter C.1 şi terenul total în suprafaţă de 899 mp., numai cota de 3 constituie bun comun, restul de 1 din această construcţie şi teren fiind proprietatea pârâtului reclamant reconvenţional.

În cauză sunt aplicabile dispoziţiile C.civil de la 1864 şi dispoziţiile Codului familiei, conform art.66 al.2 din L.71/2011 de aplicare a Noului cod civil, disp.art.669 – 686 c.civ. se aplică partajului judiciar când cererea de chemare în judecată a fost introdusă după intrarea în vigoare a Codului civil, ori în cauza dedusă judecăţii cererea de chemare în judecată a fost înregistrată la 24.07.2008, înaintea intrării în vigoare a Codului civil.

În atare situaţie, instanţa va constata calitatea de bunuri comune a bunurilor imobile şi mobile menţionate, conform art.30 c.fam., dobândite de soţi în timpul căsătoriei.

În ce priveşte contribuţia egală a soţilor la dobândirea bunurilor, instanţa are în vedere împrejurarea că amândoi soţii au fost angajaţi, conform cărţilor de muncă, aproximativ pe tot parcursul căsătoriei, cu mici întreruperi, reclamanta circa 3 ani, pârâtul circa 4 ani, timp în care au realizat venituri; după anul 1990 soţii au desfăşurat împreună şi activităţi private şi din care au realizat venituri considerabile, făcând economii şi începând renovarea casei vechi şi construcţiile noi.

Reclamanta, pe de o parte a făcut şi împrumuturi, gătea pentru lucrători, era ajutată şi de mama ei, iar pârâtul, chiar dacă era cheltuitor, cheltuind o parte din bani pe băutură, pe jocul piramidal „Delfin”, a obţinut bani şi din vânzarea unui imobil (f.143 din dosar), din care o parte i-a folosit pentru construcţii şi bunurile mobile, împrejurări rezultate din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză (f.157-160 din dosar).

Nu este de ignorat şi faptul că soţii au fost sprijiniţi în timpul căsătoriei de sora pârâtului reclamant reconvenţional cu sume de bani trimise din Olanda, însă aceste sume erau trimise şi pentru mama pârâtului şi pentru cei doi soţi, relaţiile de familie fiind bune, neputându-se decela în ce proporţie din aceste sume erau trimise pentru mama sau pentru cei doi soţi, mai mult, din declaraţiile martorilor rezultă că din banii trimişi se cumpărau alimente, bunuri de uz casnic pentru mama pârâtului reclamant reconvenţional, intervenienta Hodor T.a (f.158, 176 din dosar), sau pentru achiziţionarea unor autovehicule de către pârât (f.157, 176).

În aceste condiţii instanţa constată că soţii au contribuit aproximativ în mod egal la dobândirea bunurilor comune menţionate, nici unul din ei nereuşind prin probele administrate în cauză să răstoarne prezumţia de contribuţie egală a soţilor la dobândirea bunurilor.

În ce priveşte sistarea stării de devălmăşie, instanţa va da eficienţă principiului partajării în natură a bunurilor comune, în acord şi cu disp.art.6739c.pr.civ. care consacră unele criterii de partajare.

În ce priveşte bunurile imobile, instanţa are în vedere posibilitatea partajării lor în natură, posibilitate rezultată din raportul de expertiză în specialitatea construcţii şi topometrie, şi ţinând seama şi de starea de nevoie a reclamantei pârâte reconvenţionale care nu are o altă locuinţă în proprietate, îi va atribui acesteia, după dezmembrare, lotul I cu nr.cad.nou 976/1 cu 324 mp (cât i se cuvine din teren) pe care se află edificată casa nouă de locuit C3, în valoare de 128.000 lei, iar pârâtului reclamant reconvenţional lotul II cu nr. cad.nou 976/2 cu 540 mp pe care sunt edificate construcţiile C-1 casă de locuit cu 103 mp şi C-2 garaj cu parter şi mansardă cu 20 mp, trotuare, în valoare de 110.370 lei. Conform cotelor de proprietate din imobil şi contribuţia la dobândirea bunurilor comune imobile, reclamanta primeşte ca urmare a partajului construcţii în valoare de 128.000 lei, partea ce i se cuvine fiind de 110.026 lei (3/8 din casa veche şi câte 1 din construcţiile noi), iar pârâtul reclamant reconvenţional, urmare a partajului construcţiilor primeşte valoric 110.370 lei, partea ce i se cuvine valoric fiind de 128.303 lei.

Aşa fiind, sulta cuvenită pârâtului reclamant reconvenţional, în privinţa construcţiilor, este de 17.974 lei.

Referitor la bunurile mobile dobândite în timpul căsătoriei în valoare totală de 5020 lei, instanţa a dispus partajarea lor în natură, prin formarea a două loturi, lotul I în valoare de 2870 lei format din următoarele bunuri: o masă de bucătărie extensibilă de 8 persoane în valoare de 50 lei, 6 scaune din plastic în valoare de 90 lei, 1 set de 2 corpuri de bucătărie suspendate în valoare de 400 lei, 1 bufet de bucătărie în valoare de 400 lei, 1 filtru de cafea cu valoarea de 70 lei, 1 robot bucătărie cu valoarea de 100 lei, 1 şifonier din lemn în valoare de 150 lei, 2 corpuri dulap şi o vitrină în valoare de 200 lei, 1 televizor în valoare de 400 lei, 2 paturi de o persoană în valoare de 500 lei, 2 saltele în valoare de 160 lei,m 1 lampă de podea în valoare de 50 lei şi 1 boiler în valoare de 300 lei, toate în valoare de 28.700 lei, iar lotul II din restul bunurilor în valoare totală de 2150 lei, atribuind lotul I reclamantei pârâte reconvenţionale, iar lotul II pârâtului reclamant reconvenţional.

Pentru egalizarea loturilor reclamanta pârâtă reconvenţională va fi obligată să plătească pârâtului reclamant reconvenţional cu titlu de sultă suma totală de 18.336 lei, compusă din 17.976 lei datorată din diferenţa de valoare a imobilelor construcţii şi 360 lei sumă rezultată din diferenţa valorică a celor două loturi ( fiecare din soţi au dreptul valoric din bunurile mobile la câte 2510 lei : 5020 : 2 = 2510 lei, ori reclamanta primeşte bunuri în valoare de 2870 lei, iar pârâtul în valoare de 2150 lei).

În ce priveşte cheltuielile de judecată, cu observarea art.274 şi 276 c.pr.civ., instanţa constată că onorariul expertului, în construcţii Zajzon Hajnal în sumă de 2161 lei a fost achitat de către reclamanta pârâtă reconvenţională, în întregime, astfel că, pârâtul reclamant reconvenţional va fi obligat să plătească reclamantei pârâte reconvenţionale 1080 lei cu titlu de cheltuieli de judecată parţiale, compensând restul cheltuielilor de judecată.

Referitor la cererile de intervenţie accesorii ale intervenientelor H.T. şi Mevrow T.a, instanţa le va respinge, întrucât din probele administrate în cauză, înscrisuri şi declaraţiile martorelor, ca şi răspunsurile la interogatoriile părţilor nu rezultă în mod neîndoios că sumele de bani trimise de intervenienta Mevrow T.a au fost folosiţi pentru dobândirea de către soţi a bunurilor comune supuse partajului, pe de o parte, iar pe de altă parte aceste sume fie au fost trimise foştilor soţi, fie intervenientei H.T., care folosea banii în interesul său personal, pentru achiziţionarea unor bunuri de uz casnic, pentru alimente, astfel încât nu se poate aprecia dacă şi în ce măsură banii au fost folosiţi pentru renovări, construcţii, materiale de construcţii.

Intervenienta H.T. nu a făcut nici dovada că bunurile mobile supuse partajului îi aparţin

S-a menţionat, de altfel, şi în considerentele precedente despre împrejurarea că tot din acest sume de bani trimise de intervenienta M.T., pârâtul reclamant reconvenţional a achiziţionat şi un autoturism pe care ulterior l-a înstrăinat, a achiziţionat un altul, pierzând la revânzare parte din preţ.

Cheltuielile de judecată, avansate de interveniente, fiind în culpă procesuală, în temeiul art.274 c.pr.civ., vor fi suportate de acestea, respingându-li-se cererile.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte acţiunea principală a reclamantei pârâte reconvenţionale S.I., domiciliată în XXXXX jud.Mureş, în contradictoriu cu pârâtul reclamant reconvenţional S.K.L., domiciliat în XXXXX jud.Mureş, ca şi în parte acţiunea reconvenţională a pârâtului reclamant reconvenţional S.K.L. în contradictoriu cu reclamanta pârâtă reconvenţională S.I. şi în consecinţă:

I.Constată că reclamanta pârâtă reconvenţională S.I. şi pârâtul reclamant reconvenţional S.K.L. au dobândit în timpul căsătoriei lor, în calitate de soţi, cu contribuţie egală, cu titlu de bunuri comune următoarele bunuri:

a) Bunuri imobile:-cota de 3 părţi din imobilul înscris în CF nr.4883 Sovata, top.351, 352 (nr.cad.976), de natură teren cu 864 mp şi casă de locuit (C-1), cu două camere, cu suprafaţa construită de 103 mp;

-supraedificatul garaj cu 20 mp, cu parter şi mansardă înscris în acelaşi CF (C-2);

-casă de locuit, la parter cu camera de zi, bucătărie, antreu, baie, casa scării şi la mansardă cu trei camere, două băi şi hol cu scară, cu suprafaţa construită de 57 mp, construită pe fundaţie de beton şi, zidărie din cărămidă, planşee şi şarpantă din lemn, acoperită cu ţiglă, înscrisă în aceeaşi CF (C-3), la care se adaugă împrejurimi şi trotuare.

b)bunuri mobile:

1.-masă de bucătărie extensibilă pentru 8 persoane , din lemn, în val. de 50 lei;

2.- 6 scaune de plastic în valoare de 90 lei;

3.-1 set de 2 corpuri de bucătărie suspendate în valoare de 400 lei;

4.-1 bufet de bucătărie în valoare de 400 lei;

5.-1 aragaz în valoare de 200 lei;

6.-1 chiuvetă inox în valoare de 150 lei;

7.-1 filtru de cafea în valoare de 70 lei;

8.-1 prăjitor de pâine în valoare de 30 lei;

9.-1 robot de bucătărie în valoare de 100 lei;

10.-1 maşină de spălat rufe în valoare de 500 lei;

11.- 1 aspirator în valoare de 150 lei;

12.- 1 şifonier din lemn în valoare de 150 lei;

13.-2 corpuri dulap şi o vitrină în valoare de 200 lei;

14.-1 pat dublu în valoare de 80 lei;

15.-5 carpete persane în valoare totală de 150 lei;

16.-1 televizor în valoare de 400 lei;

17.-2 paturi de o persoană în valoare totală de 500 lei;

18.-2 saltele în valoare totală de 160 lei;

19.-1 lampă de podea în valoare de 50 lei;

20.- 3 corpuri de iluminat în valoare de 60 lei;

21.- 2 galerii de 3 m. în valoare de 20 lei;

22.- 2 galerii de 2 m. în valoare de 10 lei;

23.- 4 convectoare cu gaz în valoare de 800 lei;

24.-1 boiler în valoare de 300 lei,

valoarea totală a acestor bunuri mobile fiind de 5020 lei.

II. Dispune partajarea comunităţii de bunuri după cum urmează:

1.Dispune dezmembrarea imobilului teren înscris în CF nr.4883 Sovata cu nr.cad.976 în suprafaţă de 864 mp teren, conform expertizei tehnice în specialitatea topometrie efectuată în cauză şi completată cu schiţa de la fila 398 din dosar, de expertul Meruţiu Florian, expertiză ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în două loturi: - lotul I cu nr.cad.nou 976/1 cu suprafaţa de 324 mp pe care se află edificată casa de locuit C-3; - lotul II cu nr. cad.nou 976/2 cu suprafaţa de 540 mp pe care se află edificate construcţiile C-1, casă de locuit cu 103 mp şi C-2, garaj cu parter şi mansardă cu 20 mp.

2.Atribuie lotul I compus din teren cu 324 mp şi casa de locuit C-3 reclamantei pârâte reconvenţionale, iar lotul II pârâtului reclamant reconvenţional.

Dispune întabularea în CF a dreptului de proprietate asupra corpurilor nou formate conform celor menţionate pe numele reclamantei şi pârâtului.

3.Dispune formarea a două loturi, în ce priveşte bunurile mobile, astfel:

- lotul I, în valoare de 2870 lei, format din bunurile de la pct.I, b), 1,2,3,4,7,9,12,13,16,17,18,19,24;

- lotul II, în valoare de 2150 lei format din bunurile de la pct.I.,b)5,6,8,10,11,14,15,20,21,22,23.

4.Atribuie lotul I de bunuri mobile reclamantei pârâte reconvenţionale, iar lotul II pârâtului reclamant reconvenţional.

III.Obligă pe reclamanta pârâtă reconvenţională să plătească pârâtului reclamant reconvenţional suma de 18.336 lei cu titlu de sultă.

Respinge restul acţiunii principale şi reconvenţionale.

IV. Obligă pe pârâtul reclamant reconvenţional la cheltuieli de judecată parţiale în sumă de 1080 lei, compensând restul cheltuielilor de judecată.

V. Respinge ca nefondate cererile de intervenţie accesorie ale intervenientelor H.T., domiciliată în XXXX jud.Mureş şi M.T. (T.), cu acelaşi domiciliu.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 15 iunie 2012.

Domenii speta