Furt calificat

Hotărâre 31 din 26.02.2009


Deliberând asupra cauzei penale privind pe inculpaţii , trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prevăzut de art. 208 al. 1, art. 209 al. 1 lit. a şi i Cpen. cu aplicarea art. 37 lit. b Cpen. şi , trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prevăzut de art. 208 al. 1, art. 209 al. 1 lit. a şi i Cpen., ambii trimişi în judecată în stare de libertate, constată următoarele:

Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târnăveni din data de 24.04.2008, înregistrat pe rolul acestei instanţe sub nr. 459/323/2008 din data de 24.04.2008, s-a reţinut că la data de 09.09.2007 în jurul orei 20, în urma unor înţelegeri prealabile, cei doi inculpaţi s-au deplasat la sediul, iar printr-o spărtură a gardului, au pătruns în curtea societăţii.

Ajungând lângă clădirea care aparţinea secţiei, inculpatul  a escaladat geamul clădirii, pătrunzând în interior, a deschis uşa facilitând astfel şi pătrunderea celuilalt inculpat în interior. Din incinta societăţii, cei doi au sustras un număr de 59 bucăţi saboţi de frână vagoane, pe care ulterior le-au transportat lângă gardul societăţii. A doua zi după incident, cei doi au încărcat bunurile sustrase în căruţa martorului, cu intenţia de a se deplasa la.-punct de lucru cu scopul de a valorifica bunurile sustrase. Căruţa care transporta bunurile sustrase a fost oprită de către o patrulă a poliţiei pentru un control de rutină, ocazie cu care s-a constatat provenienţa acestor bunuri. Bunurile au fost restituite societăţii păgubite, care a evaluat valoarea prejudiciului la suma de 9.440 lei.

În faza de urmărire penală au fost administrate următoarele mijloace de probă: procesul verbal de prindere în flagrant(f. 3 dup), dovadă de ridicare-primire a bunurilor sustrase(f. 8,9 dup), proces verbal de căutare(f. 10 dup), declaraţii de învinuit(f. 16-18, 20, 33-34 dup), declaraţii de martor(f. 25-28 dup), adresă privind valoarea pagubei(f. 11 dup) şi adeverinţă de cântărire a bunurilor(f. 12 dup).

În faza cercetării judecătoreşti au fost audiaţi inculpatul , în şedinţa publică din data de 19.02.2009, declaraţia acestuia fiind consemnată la fila 122 din dosarul cauzei.

De asemenea în cursul cercetării judecătoreşti au fot audiaţi martorii şi, declaraţiile acestora fiind consemnate la filele 80 şi 97 din dosar.

În cursul urmăririi penale, partea vătămată  a comunicat că nu înţelege să se constituie parte civilă, arătând prin adresa nr. 3425/2007 că valoarea prejudiciului cauzat prin săvârşirea infracţiunii de către inculpaţi este în sumă de 9.440 lei(f. 11 dup.), dar acesta a fost recuperat prin restituirea bunurilor, conform dovezii de la f. 8,9 dup.

Analizând materialul probator administrat pe parcursul urmăririi penale şi a cercetării judecătoreşti, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

La data de 09.09.2007 în jurul orei 20, în urma unor înţelegeri prealabile, cei doi inculpaţi s-au deplasat la sediul, iar printr-o spărtură a gardului, au pătruns în curtea societăţii.

Ajungând lângă clădirea care aparţinea secţiei, inculpatul  a escaladat geamul clădirii, pătrunzând în interior, a deschis uşa facilitând astfel şi pătrunderea celuilalt inculpat în interior. Din incinta societăţii, cei doi au sustras un număr de 59 bucăţi saboţi de frână vagoane, pe care ulterior le-au transportat lângă gardul societăţii. A doua zi după incident, cei doi au încărcat bunurile sustrase în căruţa martorului, cu intenţia de a se deplasa la.-punct de lucru cu scopul de a valorifica bunurile sustrase. Căruţa care transporta bunurile sustrase a fost oprită de către o patrulă a poliţiei pentru un control de rutină, ocazie cu care s-a constatat provenienţa acestor bunuri. Bunurile au fost restituite societăţii păgubite, care a evaluat valoarea prejudiciului la suma de 9.440 lei.

Această stare de fapt rezultă din declaraţiile inculpaţilor date în cursul urmăririi penale, consemnate la f. 16-20, 33-34 dup., şi din declaraţia inculpatului , dată în cursul cercetării judecătoreşti(f. 122), precum şi din declaraţiile date de martorii (f. 26 dup, f. 80) şi (f. 28 dup, f. 97).

Din materialul probator administrat în cauză, reiese faptul că inculpaţii au sustras un număr de 59 bucăţi de saboţi frână pentru vagoane din patrimoniul societăţii constituită parte vătămată, astfel cum rezultă din datele comunicate de aceasta şi din adeverinţele de cântărire a bunurilor(f. 12-13 dup.), respectiv din procesul verbal de prindere în flagrant.

Din acelaşi material probator, rezultă că inculpaţii au încercat să valorifice bunurile sustrase, prin predarea acestora la.-punct de lucru.

În drept, fapta inculpaţilor de a sustrage, urmare a pătrunderii prin escaladare, mai multe bunuri din hala societăţii întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, infracţiunea prevăzută şi pedepsită de art. 208 al. 1, art. 209 al. 1 lit. a şi i Cpen.

Sub aspectul laturii obiective al infracţiunii, inculpaţii au acţionat în scopul însuşirii pe nedrept al bunurilor respective, actele comise de aceştia intrând în conţinutul elementului material al infracţiunii de furt calificat.

Din analiza probelor administrate în cauză şi a împrejurărilor în care a fost săvârşită fapta reiese că s-a adus o atingere gravă valorilor sociale apărate prin legea penală.

În ceea ce priveşte vinovăţia inculpaţilor, instanţa reţine că aceştia au săvârşit fapta cu intenţia directă definită în cadrul art. 19 pct. 1 lit. a Cpen. Din declaraţiile martorilor, coroborate cu declaraţiile inculpaţilor, date atât în fază de urmărire penală cât şi în cursul cercetării judecătoreşti, reiese că aceştia din urmă au prevăzut rezultatul faptei săvârşite, urmărind producerea lui prin săvârşirea infracţiunii respective.

Reţinerea circumstanţelor agravante de la art. 209 al. 1 lit. a şi i se impune din moment ce fapta a fost comisă de două persoane, prin escaladarea geamului şi a pereţilor halei industriale, astfel cum reiese din declaraţia inculpatului , dată în cursul cercetării judecătoreşti.

Având în vedere considerentele expuse mai sus, instanţa constată că fapta există, a fost săvârşită de către inculpaţi şi constituie infracţiune în sensul dispoziţiilor art. 17 Cpen., în baza art. 345 al. 2 Cpp, urmând să îi condamne pe inculpaţi pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art. 208 al. 1-art. 209 al. 1 lit. a şi i Cpen.

La individualizarea pedepsei care va fi aplicată inculpaţilor pentru săvârşirea infracţiunii reţinute în sarcina lor, instanţa va avea în vedere dispoziţiile art. 72 Cpen., respectiv gradul de pericol social concret al faptei comise, pe care instanţa îl apreciază ca fiind ridicat, faţă de modalitatea concretă de săvârşire cât şi faţă de importanţa valorilor sociale ocrotite prin norma de drept, precum şi antecedentele penale ale inculpaţilor( fila 14 şi 19 d.u.p., fila 106 şi 108), reieşind că aceştia au mai suferit condamnări anterioare, şi care  atrag aplicarea dispoziţiilor referitoare la starea de recidivă, pentru amândoi inculpaţii, având în vedere prevederile art. 37 lit. b Cpen.

În funcţie de aceste circumstanţe, instanţa apreciază că o pedeapsă cu închisoarea, orientată către mediu, cu executarea în regim de detenţie, reprezintă o măsură de constrângere dar şi un mijloc de reeducare suficient conform dezideratelor înscrise în art. 52 Cpen. Ca atare, instanţa va dispune condamnarea inculpaţilor la pedeapsa închisorii de 4 ani.

În ceea ce priveşte pedeapsa accesorie, deşi art. 71 al. 2 Cpen. impune interzicerea automată a drepturilor prevăzute în art. 64 lit. a-c în cazul condamnării inculpatului la pedeapsa închisorii, din momentul în care hotărârea de condamnare a rămas definitivă, instanţa va avea în vedere Decizia nr. 74/2007 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în recurs în interesul legii.

Potrivit acestei decizii, obligatorie conform art. 414 ind. 2 al. 2 Cpp, dispoziţiile art. 71 Cpen. referitoare la pedepsele accesorii se interpretează în sensul că, interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a-c nu se va face în mod automat ci se va supune aprecierii instanţei de judecată, în funcţie de criteriile stabilite în art. 71 al. 3 Cpen.

Ca atare, în prezenta cauză, instanţa reţine că natura faptei săvârşite duce la concluzia existenţei unei nedemnităţi în exercitarea drepturilor de natură electorală, prevăzute de art. 64 lit. a şi b Cpen., respectiv dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, activităţi care presupun responsabilitatea civică, motiv pentru care exerciţiul acestora va fi interzis pe perioada executării pedepsei.

În baza art. 191 al. 1 Cpp, instanţa va obliga pe fiecare inculpat în parte la plata sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, urmând ca onorariul avocatului din oficiu să fie avansat din fondul special al Ministerului Justiţiei către Baroul Mureş.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

În temeiul dispoziţiilor art. 208 al. 1 şi art. 209 al. 1 lit. a, i C pen, cu aplicarea art. 37 lit. b condamnă pe inculpatul , fiul lui, născut la data de  în, domiciliat în,  concubinaj, fără ocupaţie, recidivist, 3 clase, CI seria nr., CNP, la 4(patru)ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat.

În baza art. 71 al. 2 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie prevăzută de art. 64 lit. a şi b C.pen.

În baza art. 191 al. 1 C.pr.pen. obligă pe inculpat la plata sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

În temeiul dispoziţiilor art. 208 al. 1 şi art. 209 al. 1 lit. a,,i Cpen, cu aplicarea art. 37 lit. b condamnă pe inculpatul , fiul lui, născut la data de în, domiciliat în Târnăveni, , concubinaj, fără ocupaţie, recidivist, 4 clase, CI seria nr., CNP, la 4(patru)ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat.

În baza art. 71 al. 2 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie prevăzută de art. 64 lit. a şi b C.pen.

În baza art. 191 al. 1 C.pr.pen. obligă pe inculpat la plata sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Onorariul avocatului din oficiu în cuantum de 200 lei va fi avansat din fondul special al Ministerului Justiţiei.

Cu apel în termen de 10 zile de la pronunţare pentru procuror şi părţile prezente şi de la comunicare pentru părţile lipsă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 26.02.2009.

3

Domenii speta