Plângere contravenţională

Sentinţă civilă 7741 din 06.11.2007


Dosar nr. 1742/318/2007Cod operator 2445

 R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

GORJ

SENTINTA CIVILA NR. 7741

SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE 06.11.2007

PRESEDINTE: POPESCU JANETA

GREFIER: GHIMIS ALINA-MARIA

Pe rol fiind  solutionarea  plângerii contraventionale formulate de petentul D L C, împotriva procesului verbal de constatare a contraventiei seria PCA nr. 0563336/01.02.2007 si în contradictoriu cu intimatul IPJ G, cu intervenientul D V si cu societatile de asigurare SC A R A SA  si SC ASA.

La apelul nominal, facut în sedinta publica a raspuns petentul, personal si asistat de avocat H.F, lipsa fiind celelalte parti.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a facut referatul  cauzei de catre grefierul de sedinta, care învedereaza instantei ca s-a depus la dosar, în data de 29.10.2007, raportul de expertiza dispus în cauza, dupa care aparatorul petentului învedereaza instantei ca nu are obiectiuni de formulat cu privire la acesta.

Nemaifiind cereri prealabile de formulat, exceptii de invocat sau probe de administrat, instanta a acordat cuvântul asupra fondului.

Petentul, prin aparator, a pus concluzii de admitere a plângerii, asa cum a fost formulata, cu exonerarea de plata amenzii si a punctelor amenda si înlaturarea masurii complementare a  suspendarii dreptului de circulatie pe drumurile publice pe o perioada de 60 de zile.

JUDECATA

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg – Jiu sub nr. 1742/318/2007, petentul D LC a solicitat instantei ca în contradictoriu cu intimatul  IPJ G sa dispuna anularea procesului verbal de constatare a contraventiei seria PCA nr. 0563336/01.02.2007.

În motivare, s-a aratat ca în data de 01.02.2007, în jurul orelor 13,30 se afla în statia de taxi din B-dul Ec. Teodoroiu, când la masina Logan cu nr. GJ – 50- LAU si ca dupa ce a iesit din statie, de pe cealalta banda de circulatie, dupa ce a trecut de scuar, un alt autoturism a intrat în sensul de mers a autoturismului condus de petent, lovindu-l central, în partea din spate.

Ca în procesul verbal întocmit cu ocazia evenimentului rutier s-a retinut ca petentul nu ar fi acordat  prioritate la efectuarea manevrei de mers cu spatele, lucru neadevarat, dat fiind faptul ca autoturismul condus de petent nu a iesit cu spatele din statia de taxi.

A mai aratat ca la evenimentul rutier au asistat si colegii aflati în statia de taxi, precum si pasagerul din autoturism .

În drept, au fost invocate prev. OG nr. 2/2001.

A fost depus la dosar, în dovedire, copia procesului verbal care face obiectul prezentei plângeri.

Instanta, din oficiu, a dispus emiterea unei adrese catre IPJ  - S P R, prin care s-a solicitat  comunicarea tuturor actelor ce au legatura cu evenimentul rutier, procesul verbal care face obiectul plângerii, copia declaratiilor conducatorilor auto implicati în accident si talonul  de asigurare.

Prin adresa nr. 206336/2007 s-au comunicat la dosar, în copie, declaratiile celor doi conducatori auto implicati în evenimentul rutier, precum si, în copie, testele 01133 si 01134 ale aparatului etilotest cu care au fost testati cei doi conducatori auto, respectiv petentul si numitul D V.

Instanta, din oficiu, în conformitate cu  prev. art 33 alin. 2 din OG 2/2001  a dispus introducerea în cauza a celui de-al doilea conducator auto implicat în accident precum si a celor doua societati de asigurare, respectiv, SC A R A SA si SC A SA.

Petentul a solicitat încuviintarea în cauza a probei cu martorii B A si M C- Gabriel si proba cu expertiza tehnica de specialitate, probe ce au fost încuviintate, martorii fiind audiati în sedinta publica din data de 08.05.2007.

La termenul din data de 10.07.2007, instanta a dispus suspendarea cauzei în conformitate cu prev. art. 242 alin. 2 pct. 2 cpc, pentru lipsa nejustificata a partilor – acesta fiind repusa pe rol la cererea petentului, acordându-se termen la data de 18.09.2007.

Raportul de expertiza a fost întocmit si depus la dosar de catre expert Maier Adrian.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta a retinut ca prin procesul verbal contestat ,petitionarul a fost sanctionat cu 234 lei amenda , retinându-se în sarcina sa ca la data de 01.02. 2007, ora 13,30, , în str. E.Teodoroiu din Tg.-Jiu ,conducând auto nr. GJ 50 LAUsi  la plecarea de pe loc prin manevra de mers înapoi nu a acordat prioritate de trecere auto GJ 54 GUV, care circula pe drum prioritar , intrând în coliziune cu acesta .

Desi petitionarul a invocat în plângere faptul ca la momentul coliziunii se afla în stationare si a fost lovit din spate de intervenient, instanta apreciaza ca nu s-a dovedit aceasta sustinere.

Desi martorii audiati ,propusi de petitionar declara ca petentul a iesit din statia taxi , cu spatele si apoi a stationat pe banda a doua de mers a pentru a se asigura iar în acest moment a fost lovit de intervenient, instanta apreciaza aceste marturii ca fiind în contradictie cu pozitia petitionarului de la momentul imediat urmator evenimentului.

Astfel, în declaratia data de petitionar chiar la momentul declararii evenimentului, acesta arata ca la ora 13,30, vrând sa iese din parcarea taxi , a fost lovit de petitionar.

Asadar, pe de o parte el a declarat personal într-o declaratie voluntara si care a fost ca timp mult mai aproape de eveniment , ca a fost lovit în timp ce iesea din parcare iar acest aspect nu poate fi apoi contrazis de depozitii ale unor martori care relateaza o alta situatie de fapt, respectiv cea din plângere, dar care martori nu se poate dovedi ca la ora incidentului se aflau la locul faptei, cu atât mai mult cu chit ambii martori au declarat ca evenimentul s-a produs la o ora mult mai târzie dechât cea declarata de parti si retinuta de agentul constatator.

Se poate observa ca si petentul si intervenientul au declarat ca impactul s-a produs la ora 13,30, asa cum s-a consemnat în procesul verbal,iar martorii declara ca ca a avut loc la ora 15- 15,30.

Analizând actele si lucrarile dosarului se poate prezuma ca depozitiile martorilor nu sunt conforme cu realitatea , nefiind posibil ca ora declarata de ei sa fie ora incidentului, cu atât mai mult cu cât, dupa accident conducatorii auto au fost testati cu aparatul etilotest iar bonul aparatului arata ca testarea s-a realizat la ora 14. 30 si respectiv 14,32(fila 29).

În acest caz, nu se pot retine depozitiile martorilor  ca fiind conforme cu realitatea .

Cât priveste raportul de expertiza ,se retine ca acesta nu a adus noutati în speta cu privire la producerea impactului si la dinamica accidentului.

Din aceasta lucrare se retine ca la momentul impactului autoturismele aveau o viteza de cca. 10-15 km. /ora intervenientul si 4-5 km. /ora petentul, ca petentul a iesit din statia taxi si a mers cca. 4-5 m. înapoi,fara a se putea stabili daca la momentul impactului era in miscare sau în stationare.

Din acelasi raport de expertiza rezulta ca ambii conducatori auto aveau obligatia sa se asigure la efectuarea manevrelor, având prioritate de trecere cel ce a patruns primul pe banda de circulatie, aspect care , arata expertul, nu poate fi stabilit prin expertiza.

Analizand întregul ansamblu probator instanta apreciaza ca din probele administrate nu rezulta cu certitudine o alta situatie de fapt decât cea retinuta de agentul constatator cu ocazia verificarilor cauzelor accidentului si a întocmirii procesului verbal.

De asemenea, rezulta ca situatia de fapt în sensul ca petentul iesea din statia taxi în momentul impactului este sustinuta chiar de declaratia data de petitionar la momentul declararii incidentului, precum si de catre intervenient.

Din motivele expuse si vazând disp. art 54 din O.U.G.195/2006 raportate la disp. art.101 din O.U.G.195/2006, coroborate cu art 125 din Regulamentu de aplicare a O.U.G. 195/2002,SI ART 1 SI 34 DIN o.g. 2/2001, instanta urmeaza sa respinga plângerea, considerând ca nu s-a facut dovada altei situatii de fapt decât cea retinuta în procesul verbal.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE :

Respinge plângerea contraventionala formulata de petentul D L C, cu domiciliul în Tg – Jiu, str. Gilortului, nr. 26, jud. Gorj, împotriva procesului verbal de contraventie seria PCA nr. 0563336/01.02.2007 în contradictoriu cu intimatul, IPJ G, intervenientul D V, cu domiciliul în Tg – Jiu, str. Mihail Sadoveanu, nr. 1A, jud. Gorj si societatile de asigurare SC A RASA si SC ASA – ambele cu sediul în Tg- Jiu.

Cu recurs.

Pronuntata în sedinta publica din data de  06.11.2007.

Presedinte, Grefier,

Red. P.J./ Th. A.M.G.

7 ex