Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 950 din 05.09.2011


Tip document  -  Sentinţă civilă

Nr.  document – 950

Data elaborării: 05.09.2011

Titlul speţei: contestaţie la executare

Domeniu asociat:  contestaţie la executare

Conţinut:

Prin contestaţia înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 04.07.2011, sub nr.1486/334/2011, contestatoarea SC T.D. SRL Vatra Dornei, a chemat în judecată pe intimata Administraţia Finanţelor Publice Vatra Dornei, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să se dispună anularea „unor documente ce nu au suport” emise în cadrul unei executări silite.

Potrivit art. 137 alin. 1 Cod proc. civ. instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură şi asupra celor de fond care fac de prisos, în totul sau în parte, cercetarea în fond a pricinii.

Contestatoarea a intrat în activitate temporară începând cu data de 27.09.2010, dată la care societatea înregistra deja obligaţii de plată restante la bugetul general consolidat al statului.

În perioada 01.05.2009 – 30.09.2010 contestatoarea potrivit art. 18 alin. 2 din Codul fiscal a fost obligată la plata impozitului minim.

În baza declaraţiilor depuse, organul fiscal a stabilit în sarcina contestatoarei obligaţiile de plată la bugetul de stat.

Întrucât contestatoarea nu a achitat debitele restante, organul fiscal a emis către contestatoare: somaţia şi titlul executoriu nr.12425 confirmat de primire la 30.05.2011, somaţia şi titlul executoriu nr.27858 confirmat de primire la 27.12.2010, somaţia şi titlul executoriu nr. 25571 confirmată de primire la 12.11.2010, somaţia şi titlul executoriu nr. 20150 confirmată de primire la data de 11.10.2010, somaţia şi titlul executoriu nr. 18877 confirmată de primire la data de 10.08.2010, somaţia şi titlul executoriu nr. 15320 confirmată de primire la data de 20.07.2010, somaţia şi titlul executoriu nr. 11554 confirmată de primire la data de 12.05.2010, somaţia şi titlul executoriu nr. 6694 confirmată de primire la data de 02.06.2010, somaţia şi titlul executoriu nr.6869 confirmată de primire la data de 14.04.2010, somaţia şi titlul executoriu nr. 19480 confirmată de primire la 04.11.2009 şi somaţia şi titlul executoriu nr.13933 confirmată de primire la 22.08.2009 (f. 53)

Potrivit art. 401 alin. 1 lit. a Cod proc. civ. contestaţia se poate face în termen de 15 zile de la data când contestatorul a luat la cunoştinţă de actul de executare pe care-l contestă.

Întrucât contestatoarea a formulat contestaţia la executare la data de 04.07.2011 instanţa urmează să admită excepţia tardivităţii formulării contestaţiei şi să respingă contestaţia la executare ca tardiv formulată.