Somaţie de plată

Sentinţă civilă 1386 din 11.11.2011


Tip document  -  Sentinţă civilă

Nr.  document – 1386

Data elaborării: 11.11.2011

Titlul speţei: somaţie de plată

Domeniu asociat:  societăţi comerciale

Prin cererea în anulare înregistrată pe rolul Judecătoriei Vatra Dornei sub nr. de dosar 1753/334/2011 la data de 22.08.2011 S.C. S. S.R.L. Vatra Dornei a solicitat anularea Ordonanţei nr. 915 din data de 27 iulie 2011 pronunţată de Judecătoria Vatra Dornei în dosarul nr. 3470/314/2011.

Prin Ordonanţa nr. 915 din data de 27 iulie 2011 pronunţată de Judecătoria Vatra Dornei în dosarul nr. 3470/314/2011 debitoarea a fost somată să plătească creditoarei SC A. SRL, în termen de 20 zile de la comunicare, suma totală de 51293,63 lei, formată din:- 51249,63 lei debit principal; - 44 lei cheltuieli de judecată.

Instanţa a constatat că la data de 18.02.2009  între creditoare şi debitoare s-a încheiat contractul de vânzare cumpărare nr. 878. Potrivit acestui contract, creditoarea urma să-i livreze debitoarei, contra cost, materiale de construcţii. La data de 21.02.2009, debitoarea a emis pentru creditoare un bilet la ordin cu suma de 51294,63 lei, bilet la ordin scadent la data de 14.01.2010. La data de 15.01.2010 creditoarea a prezentat biletul la ordin la bancă pentru plată însă la data de 18.01.2010 acesta a fost refuzat la plată datorită lipsei totale de disponibil în cont.

Anterior introducerii cerii de chemare în judecată în dosarul 3470/314/2011, debitoarea şi-a deschis procedura insolvenţei, la data de 05.01.2010, în dosarul nr. 8793/86/2009 a Tribunalului Suceava, în care creditoarea este înscrisă în tabelul creditorilor (f. 42-43).

Analizând cererea de admitere a creanţei nr. 491/24.02.2010 (f. 44-45), instanţa constată că S.C. A. S.R.L. este înscrisă în Tabloul definitiv consolidat al creanţelor S.C. S. S.R.L. Vatra Dornei (f. 42-43) cu aceeaşi creanţă ca şi cea care a dus la pronunţarea Ordonanţei nr. 915 din data de 27 iulie 2011 a Judecătoriei Vatra Dornei (se face referire la acelaşi contract şi la acelaşi bilet la ordin care au fost depuse în dosarul 3470/314/2011).

În drept, conform  art. 2 al. 2 din O.U.G. 119/2007, „nu sunt incluse în sfera de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă: a) creanţele înscrise la masa credală în cadrul unei proceduri de insolvenţă”.

Aşadar creanţa care a dus la pronunţarea Ordonanţei nr. 915 din data de 27 iulie 2011 a Judecătoriei Vatra Dornei este înscrisă la masa credală în cadrul procedurii de insolvenţă a debitoarei deschisă la data de 05.01.2010, în dosarul nr. 8793/86/2009 a Tribunalului Suceava, aşa încât creditoarea nu putea uza de dispoziţiile O.U.G. 119/2007 pentru realizarea creanţei sale.

În plus, în dosarul nr. 3470/314/2011 al Judecătoriei Vatra Dornei, debitoarea a fost citată prin administrator R. M. şi nu prin M.IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei.

Conform răspunsului ORCS ataşat la filele 23-25 din dosar, lichidatorul judiciar al debitoarei a fost numit cu începere de la data de 16.03.2010, aşa încât la data 05.04.2011 când care a fost înregistrat dosarul nr. 3470/314/2011 pe rolul Judecătoriei Suceava, debitoarea nu trebuia citată prin administrator R.M. ci prin lichidatorul judiciar M.IPURL.

Citarea părţilor este obligatorie conform art. 7 al. 1 din O.U.G. 119/2007 raportat la art. 85 din C.p.c.

Pentru aceste motive, instanţa va admite cererea având ca obiect „cerere în anulare” a Ordonanţei nr. 915 din data de 27 iulie 2011 pronunţată de Judecătoria Vatra Dornei în dosarul nr. 3470/314/2011, formulată de debitoarea SC S. SRL în contradictoriu cu creditoarea SC A. SRL Galaţi şi va anula Ordonanţa nr. 915 din data de 27 iulie 2011 pronunţată de Judecătoria Vatra Dornei în dosarul nr. 3470/314/2011, creditoarea urmând să îşi realizeze drepturile în procedura insolvenţei.

Faţă de principiul disponibilităţii care guvernează procesul civil, instanţa va lua act că debitorul nu a solicitat cheltuieli de judecată.