Partaj bunuri comune

Sentinţă civilă 2050 din 18.03.2008


Dosar nr. 2983/318/2007Cod operator 2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

GORJ

SENTINTA CIVILA Nr. 2050

Sedinta publica de la 18 Martie 2008

Completul compus din:

PRESEDINTE CARINA-ANDA MORIE

Grefier ELENA CIORTAN

Pe rol fiind pronuntarea rezultatului dezbaterilor ce au avut loc în sedinta publica din 11.03.2008 asupra actiunii civile de partaj bunuri comune formulata de reclamanta BM împotriva pârâtului M S si a cererii reconventionale formulata de pârât.

 La apelul nominal facut în sedinta publica a lipsit partile.

Procedura completa din ziua dezbaterilor.

S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care, deliberând, instanta pronunta urmatoarea sentinta.

 

JUDECATA

Prin actiunea formulata la 27.02.2007, reclamanta B M a chemat în judecata si personal la interogatoriu pârâtul M S, solicitând instantei, ca prin sentinta ce o va sa dispuna împartirea bunurilor comune dobândite în timpul casatoriei, obligarea pârâtului sa-i restituie bunurile proprii si plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca a fost casatorita cu pârâtul timp de 9 ani , divortând în data de 03.03.2005, dupa cum reiese din sentinta civila nr.1074 pronuntata în dosarul nr.1571/2005 al Judecatoriei TG-JIU, iar în timpul casatoriei au realizat mai multe bunuri, pe care le detine doar pârâtul, bunurile comune realizate în timpul casatoeiei fiind:

-o garsoniera confort II situata în Tg-Jiu, str.Lotrului, bl.9, ap.85, jud.Gorj,

-o casa situata în satul Baloseni, com.Stejari, jud.Gorj, compusa din 4 camere si hol mare, cu terasa din lemn, cu beci, subsol, din caramida, acoperita cu tabla, pe rosu (neîncarcata),

-un aragaz,

-un convector,

-un sifonier,

-o vitrina,

-o comoda televizor,

-o canapea,

-un cuier piele,

-o combina frigorifica,

-doua suporturi flori,

-o masuta,

-un televizor,

iar bunurile proprii a caror restituire o solicita sunt:

-o butelie de aragaz,

-doua plapume,

-doua paturi tip camila,

-doua covoare persane,

-5 cuverturi tesute artizanal,

-3 fete de masa tip laseta, toate primite de zestre de la parintii ei,

-O masina de spalat Automatic,

- O combina frigorifica, aceste  doua bunuri fiind cumparate dupa divort.

A mai aratat reclamanta ca  parintii ei au ajutat-o  financiar la dobândirea multor bunuri mentionate în prezenta actiune, casa situata în satul Baloseni  a fost realizata prin munca ei, a familiei sale si a familiei fostului sot.

În dovedirea actiunii, reclamanta a depus copia sentintei civile de divort, contractul de credit încheiat cu BRD FInance la 01.09.2005, chitanta seria 3899733/24.10.2004 , factura fiscala seria GJACA nr.5886209 din 24.10.2004, contractul de  vânzare-cumparare nr.3854/17.11.2003, factura fiscala seria GJMCA nr.0699403.

Pârâtul a formulat întâmpinare si cerere reconventionala. A recunoscut ca fiind realizate în timpul casatoriei si ca facând parte din masa partajara:

-o garsoniera confort II situata în Tg-Jiu, str.Lotrului, bl.9, ap.85, jud.Gorj,

-un aragaz cu doua ochiuri,

-un sifonier cu doua usi,

-o vitrina,

-o comoda televizor,

-o canapea,

-un cuier hol,

-o combina frigorifica,

-doua suporturi flori,

-o masuta,

-un televizor TELEFUNKEN,

iar bunuri proprii ale pârâtei, pe care le poate ridica oricând:

-doua plapume,

-doua paturi,

-doua covoare,

-cuverturi tesute manual,

-2 fete de masa tip laseta,

Ca masina de spalat Automatic si combina frigorifica au fost cumparate  dupa divort de reclamanta si se afla la parintii ei, dupa despartirea în fapt, reclamanta nevenind la domiciliul comun.

Pârâtul a solicitat sa fie majorat lotul sau cu contravaloarea îmbunatatirilor pe care le-a efectuat la garsoniera dupa ianuarie 2005:

-un convector pe gaze pentru încalzirea imobilului,

-deschidere partida proprie la IRE,

-deschis partida de gaze,

-lucrari de reparat peretii si zugravit cu vopsea lavabila,

-izolat acoperisul cu carton presat italian, garsoniera fiind la etajul IV.

Cu privire la casa din satul Baloseni, pârâtul a aratat ca este bun propriu, deoarece înainte de casatorie la 21.12.1995 a cumparat o casa si 800 mp teren, precum si materialele necesare pentru casa, respectiv ciment, nisip, var, piatra si caramida confectionata în curte de el si parintii sai. A extins casa cumparata în sensul ca în prezent are patru camere, din care una va fi folosita ca bucatarie, înafara materialelor proprii nu au mai folosit nimic în plus, casa este netencuita, fara usi si ferestre, neracordata la reteaua electrica.

Au fost audiati martorii B V, C I,  G S, M A M propusi de reclamanta, D S, V A, Tuca J M, L A propusi de pârât, pârâtul a raspuns unui interogatoriu, iar pârâtul a depus înscrisuri: titlul de proprietate nr.1335401 din 28.nov.1996, contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr.374/21.12.1995, chitante de plata la CEC, BCR si R B SA, contractul de credit nr.8960/21.10.2004 încheiat cu CEC, certificatul de garantie  pentru convector gaz, facturile fiscale nr.79439894/28.09.2005 si 8080107/12.09.2005 emise de SC E  O SA si de rambursare a creditului contractat la RB SA.

Prin încheierea de admitere în principiu din 27.09.2007 instanta a admis în parte, în principiu actiunea  si cererea reconventionala, a constatat ca partile au dobândit în timpul casatoriei, cu contributii egale, de ½ fiecare, urmatoarele bunuri:

-o garsoniera confort II situata în Tg-Jiu, str.Lotrului, bl.9, ap.85, jud.Gorj,

-o casa cu patru camere, hol, terasa, beci, situata în satul Baloseni, com.Stejari, jud.Gorj, imobil construit din caramida si acoperita cu tabla, mai putin contravaloarea urmatoarelor materiale: caramida, piatra, jumatate din tabla si capriorii proveniti din casa demolata,

- aragaz cu doua ochiuri,

-convector,

- sifonier cu doua usi,

-vitrina,

-comoda televizor,

- canapea,

- cuier piele,

- combina frigorifica,

-doua suporturi flori,

-o masuta,

- televizor TELEFUNKEN, a majorat  lotul pârâtului cu :

-contravaloarea ratelor achitate de pârât din ianuarie 2005 la zi la creditele contractate la CEC (nr.8960/21.10.2004) si la Raiffeisen Bank (nr.credit 3759064 din 29.10.2003),

-contravaloarea lucrarilor  si operatiunilor de deschidere a partidei  proprii la IRE,

-contravaloarea lucrarilor de reparatie si zugravire a garsonierei cu vopsea lavabila,

-contravaloarea lucrarilor de izolare deasupra garsonierei, a dispus  iesirea partilor din starea de codevalmasie,  efectuarea unei expertize de specialitate pentru identificarea si evaluarea bunurilor si formarea loturilor.

În motivarea încheierii de admitere în principiu s-a aratat :

Însusi pârâtul a recunoscut ca fiind realizate în timpul casatoriei si ca facând parte din masa partajara:

-o garsoniera confort II situata în Tg-Jiu, str.Lotrului, bl.9, ap.85, jud.Gorj,

-un aragaz cu doua ochiuri,

-un sifonier cu doua usi,

-o vitrina,

-o comoda televizor,

-o canapea,

-un cuier hol,

-o combina frigorifica,

-doua suporturi flori,

-o masuta,

-un televizor TELEFUNKEN.

Convectorul va fi inclus în masa bunurilor comune deoarece  înscrisurile de la filele 14  ( factura fiscala)  si 65 (certificat de garantie) dovedesc achizitionarea bunului la data de 24.10.2004, data situata în timpul casatoriei partilor, anterior separarii lor în fapt.

Casa cumparata de pârât anterior casatorie a fost demolata si s-a construit casa cea noua în timpul casatoriei partilor. Pârâtul a recunoscut prin interogatoriu (f.31, pct.4) ca la saparea temeliei casei au participat parintii reclamantei, pârâtul si tatal lui. Martorii B V (f.32), C I (f.33) au declarat ca parintii si fratii reclamantei mergeau la Stejari la constructia casei si au contribuit  material lemnos la constructia ei, martorii D S  si V A  (f.35, 36 ) a declarat ca  demolarea casei vechi s-a facut înainte de casatoria partilor.

O parte din materialele provenite din demolarea vechii case a pârâtului (caramida, piatra, capriori) au fost refolosite la constructia noii case, iar pârâtul mai avea materiale  procurate dinainte de casatorie – caramida, piatra, jumatate din tabla. În acest sens sunt declaratiile martorilor D S  si V A  si raspunsul reclamantei la întâmpinare - f.26.

Astfel, instanta va include la masa bunurilor comune si casa din comuna Stejari, sat Baloseni, Gorj, mai putin materialele procurate de pârât anterior casatoriei si cele provenite din demolarea case pârâtului: caramida, piatra, jumatate din tabla si capriorii proveniti din casa demolata, deoarece constructia ridicata de soti pe terenul unuia dintre ei este bun comun, mai putin pentru partea ridicata cu bunuri proprii ale unuia dintre soti, parte care este  bun propriu.

Cât priveste contributia fiecarei parti la dobândirea bunurilor comune, instanta va retine cote egale de contributie, din depozitiile martorilor rezultând ca ambele parti au lucrat al constructia casei, au fost ajutati atât de parintii pârâtului, cât si de cei ai reclamantei si nu  a rezultat ca unul din soti ar fi realizat venituri mai mari decât celalalt.

Pârâtul a solicitat sa fie majorat lotul sau cu contravaloarea îmbunatatirilor pe care le-a efectuat la garsoniera dupa ianuarie 2005:

-un convector pe gaze pentru încalzirea imobilului,

-deschis partida de gaze, lucrari pe care le-a efectuat din creditele contractate la CEC si  Raiffeisen Bank si pe care le-a achitat el,

-deschidere partida proprie la IRE,

-lucrari de reparat peretii si zugravit cu vopsea lavabila,

-izolat acoperisul cu carton presat italian, garsoniera fiind la etajul IV, lucrari efectuate dupa despartirea în fapt de reclamanta.

Înscrisurile depuse de pârât la filele 53-64 si 75 din dosar rezulta ca pârâtul a contractat doua credite în timpul casatoriei,  la CEC la 21.10.2004 si la Raiffeisen la 29.10.2003, iar dupa separarea de reclamanta, ianuarie 2005, a continuat sa achite ratele la aceste credite. Bunurile dobândite cu banii obtinuti prin aceste credite sunt bunuri comune, iar majorarea lotului pârâtului se justifica doar cu contravaloarea ratelor achitate de el dupa despartirea de reclamanta.

Din depozitiile martorilor T J M L A (f.42, 43), G S (f.39), M A M (f.47), coroborat cu înscrisurile depuse de pârât la filele 67-68, instanta retine ca, dupa despartirea de reclamanta, pârâtul a deschis partida proprie la IRE, anterior toti locatarii platind în pausal, blocul fiind proprietate C, a reparat peretii si a zugravit garsoniera cu vopsea lavabila si a efectuat lucrari de izolare deasupra garsonierei.

Instanta va majora lotul pârâtului si cu contravaloarea acestor lucrari, deoarece aceste lucrari sporesc valoarea imobilului si au fost efectuate pe cheltuiala pârâtului.

Cu privire la deschiderea partidei de gaze  declaratiile martorilor au fost oscilante, nu exista înscrisuri privind aceasta lucrare, dar coroborat cu data achizitiei convectorului, instanta va retine ca aceasta lucrare s-a efectuat în timpul casatoriei partilor si nu justifica majorarea lotului pârâtului.

Prin încheierea din 11.10.2007 au fost desemnati ca experti Mitoi Gabriela, specialitatea evaluari bunuri mobile si contabil si Merfu Ilie, specialitatea constructii, acestia întocmind în cauza raportul de expertiza nr.2908/06.11.2007.

Cu privire la raport de expertiza a formulat obiectiuni pârâtul, sub aspectul evaluarii imobilelor. Instanta a apreciat util ca expertul constructor sa raspunda la aceste obiectiuni, însa, prin  raspunsul din 03.12.2007 expertul Merfu Ilie a mentinut punctul de vedere exprimat prin raportul depus anterior la dosar, mentionând ca se poate solicita si opinia altor experti tehnici.

Pârâtul a solicitat efectuarea unei contraexpertize privind evaluarea imobilelor, anexând copii ale unor contracte de cumparare pentru imobile în comuna Stejari si în Tg-Jiu.

Fata de actele depuse de pârât, preturile practicate în zona si valorile imobilelor stabilite de expertul Merfu Ilie, instanta a apreciat concludenta efectuarea unei contraexpertize pentru evaluarea imobilelor, fiind desemnati ca experti constructori Buzera Camil, Radulescu Gheorghe si Dumitru Ion. Acestia au întocmit în cauza raportul de expertiza nr.247/29.01.2008.

Examinând rapoartele de expertiza întocmite pentru evaluarea imobilelor, instanta apreciaza ca valorile stabilite prin raportul de expertiza întocmit de expertii Buzera Camil, Radulescu Gheorghe si Dumitru Ion reflecta valoarea de piata a casei din Baloseni si a garsonierei din Tg-Jiu, valoare de care instanta trebuie sa tina seama la partajarea bunurilor.

În privinta  imobilele, în ambele expertize se porneste de la aceleasi valori tehnice, diferentele dintre valorile finale fiind date de coeficientii globali aplicati. La garsoniera, expertul Merfu Ilie aplica o reducere de 50% si stabileste o valoare de circulatie de 14.541 lei, iar expertii Buzera Camil, Radulescu Gheorghe si Dumitru Ion aplica  un coeficient de multiplicare de 200% tinând seama de preturile de piata ale garsonierelor în zona, stabilind o valoare de circulatie de 47.500 lei, inclusiv îmbunatatirile efectuate de pârât. Instanta constata ca aceasta valoare se încadreaza în limitele preturilor la care se vând garsonierele în zona, preturi indicate si  în adresele anexa la raportul de expertiza, filele 155, 156, 167, 168 din dosar.

La evaluarea casei expertul Merfu Ilie a aplicat un coeficient de reducere de 50% pentru zona, lipsa utilitati, lipsa finisaje, iar expertii Buzera Camil, Radulescu Gheorghe si Dumitru Ion au aplicat un coeficient de reducere de 70%, retinând si impedimentele unei vânzari a imobilului în conditiile existentei litigiului asupra lui si împrejurarea ca imobilul este situat pe teren proprietatea exclusiva a pârâtului. Instanta apreciaza justificat acest ultim coeficient de reducere, împrejurarile susmentionate impietând asupra unei cereri de valorificare a imobilului si implicit si asupra obtinerii unui pret mai mare.

Astfel, instanta va retine valoarea imobilelor stabilita prin raportul de contraexpertiza si valoarea bunurilor mobile stabilita prin raportul de expertiza întocmit de experta Mitoi Gabriela. Valoarea totala a bunurilor comune este de 54.360 lei . Lotul pârâtului se va majora cu contravaloarea ratelor achitate de pârât din ianuarie 2005 la zi la creditele contractate  la CEC (1.696 lei) si la Raiffeisen Bank ( 380 lei), contravaloarea lucrarilor de deschidere a deschidere a partidei  proprii la IRE (80 lei), contravaloarea lucrarilor de reparatie si zugravire a garsonierei cu vopsea lavabila (210 lei), contravaloarea lucrarilor de izolare deasupra garsonierei (470 lei).

Valoarea cuvenita reclamantei este de 25.762 lei, iar valoarea cuvenita pârâtului este de 28.598 lei.

Cu privire la formarea loturilor, instanta va tine seama ca imobilul din Baloseni este construit pe terenul proprietatea acestuia, pentru acest imobil s-au exclus de la masa de împartit o parte din materialele folosite, astfel ca acest bun va fi inclus în lotul pârâtului. În plus, în faza initiala,  prin procesul-verbal întocmit de expertul Merfu Ilie (f.100), reclamanta a solicitat sa-i fie atribuita garsoniera. Pentru stabilirea unei sulte cât mai mici în sarcina reclamantei, vor fi atribuite pârâtului si bunurile mobile retinute la masa bunurilor comune.

Astfel, instanta va omologa, sub aspectul evaluarii bunurilor, rapoartele de expertiza întocmite de experta Mitoi Gabriela (pentru bunuri mobile) si de expertii Buzera Camil, Radulescu Gheorghe, Dumitru Ion (pentru imobile) si va atribui partilor bunurile conform variantei a II-a propusa în raportul de expertiza întocmit de expertii Buzera Camil, Radulescu Gheorghe si Dumitru Ion.

Cu privire la cererea  reclamantei de  restituire bunuri proprii, instanta constata ca pârâtul, prin întâmpinare, a recunoscut ca sunt bunuri proprii ale reclamantei (si a fost de acord ca aceasta sa le ridice) urmatoarele : doua plapome, doua paturi tip " Camila", doua covoare persane, cinci cuverturi tesute artizanal, doua fete de masa " laseta", iar pentru alte bunuri reclamanta nu a facut dovada. Astfel, acest capat de cerere va fi admis în parte.

Vor fi compensate cheltuielile de judecata efectuate de parti.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite în parte actiunea formulata de reclamanta B M, domiciliata în comuna Crasna, sat Radosi, judetul Gorj, împotriva pârâtului MS, domiciliat în  Tg-Jiu, str str.Lotrului, bl.9, ap.85, jud.Gorj.

Admite în parte cererea reconventionala.

 Omologheaza, sub aspectul evaluarii bunurilor, rapoartele de expertiza întocmite de experta Mitoi Gabriela (pentru bunuri mobile) si de expertii Buzera Camil, Radulescu Gheorghe, Dumitru Ion (pentru imobile) si atribuie partilor bunurile conform variantei a II-a propusa în raportul de expertiza întocmit de expertii Buzera Camil, Radulescu Gheorghe si Dumitru Ion, respectiv:

1.Reclamanta BM primeste în lot:

- garsoniera confort II, situata în Tg-Jiu, str.Lotrului, bl.9, sc.2, et.4, ap.85, judetul Gorj, inclusiv îmbunatatirile efectuate de pârât, în valoare de 47.540 lei,

- convector valoare 400 lei

Valoare bunuri atribuite 47.940 lei

Valoare cuvenita 25.762 lei

Plateste sulta pârâtului 22.178 lei

2. Pârâtul MS primeste în lot:

 - casa cu  patru camere, hol, terasa, beci, situata în satul Baloseni, com.Stejari, jud.Gorj, imobil construit din caramida si acoperita cu tabla, mai putin contravaloarea urmatoarelor materiale: caramida, piatra, jumatate din tabla si capriorii proveniti din casa demolata, valoare 5.460 lei,

- aragaz cu doua ochiuri, valoare  80 lei

- sifonier cu doua usi, valoare200 lei

- vitrina, valoare  200 lei

- comoda televizor, valoare 100 lei

-  canapea,  valoare 100 lei

-  cuier piele,  valoare 50 lei

-  combina frigorifica, valoare 100 lei

- doua suporturi flori,  valoare 30 lei

- o masuta,  valoare 50 lei

- televizor TELEFUNKEN valoare  50 lei

Valoare bunuri atribuite 6.420 lei

Valoare cuvenita  28.598 lei

Primeste  sulta de la reclamanta  22.178 lei.

Admite în parte capatul de cerere privind restituirea bunurilor proprii si obliga pârâtul sa restituie reclamantei urmatoarele bunuri: doua plapome, doua paturi tip " Camila", doua covoare persane, cinci cuverturi tesute artizanal, doua fete de masa " laseta".

Compenseaza cheltuielile de judecata efectuate de parti.

Cu recurs.

 Pronuntata în sedinta publica din data de 18.03.2008.

Presedinte,

CARINA-ANDA MORIE

Grefier,

ELENA CIORTAN

C.M. 16 Aprilie 2008

4 ex.