Furt

Sentinţă penală 41 din 18.06.2013


Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vînju Mare,s-a dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a inculpatului E.Gh.C.C pentru săv. infr. prev. de art.208 alin.1, comb. cu art. 209 alin.1, lit.a,g, C.pen. cu aplic. art.37 alin.1 lit.a C.pen. şi în stare de libertate a inculpaţilor E.M.G.pentru săv. infr. prev. de art.208 alin.1, comb. cu art. 209 alin.1, lit.a,g, C.pen. şi O.I. pentru săv. infr. prev. de art.208 alin.1, comb. cu art. 209 alin.1, lit.a,g, C.pen. 

În actul de sesizare al instanţei s-a reţinut în sarcina inculpaţilor următoarea stare de fapt :

În seara zilei de 16.01.2013, în jurul orelor 20,00, inculpatul E.Gh.C.C. împreună cu fratele său inculpatul E.M.G.şi inculpatul O.I., folosind un atelaj cu tracţiune animală, aparţinând inculpatului E.M.G., au plecat din localitatea Punghina, cu intenţia de a sustrage şpalieri metalici de la ferma viticolă din extravilanul localităţii, fermă  aflată în administrarea  Tecnogreen SRL.

Pe plantaţia viticolă, aceştia au tăiat sârmele cu care erau legaţi şpalierii i-au încărcat în căruţă şi au plecat spre localitatea Cearâng. Inculpaţii E.Gh.C.C. şi O.I. s-au deplasat pe jos pentru a se asigura că nu vor fi surprinşi iar inculpatul E.M.G., în urma acestora conducând atelajul cu tracţiune animală.

La intersecţia DJ 563 cu DC 100A, cei trei au fost surprinşi de către organele de poliţie, refuzând să se supună somaţiilor, în urma exercitării a două focuri de armă, în plan vertical, a fost prins inculpatul E.M.G., ceilalţi doi reuşind să fugă pe câmp, fiind reţinuţi de organele de poliţie a doua zi.

Partea vătămată S.C TECNOGREEN SRL a comunicat prin adresa nr.28/17.01.2013 că se constituie parte civilă cu suma de 20.000 reprezentând contravaloarea şpalierilor sustraşi şi costurile pentru reamplasarea lor.

Starea de fapt, reţinută prin actul de sesizare, a fost dovedită cu : procesul verbal de constatare a actelor premergătoare, a infracţiunii flagrante, planşa fotografică efectuată cu ocazia constatării infracţiunii flagrante, proces verbal de cercetare la faţa locului, declaraţiile martorilor, declaraţiile inculpaţilor care au recunoscut faptele comise.

În instanţă au fost interogaţi inculpaţii E.Gh.C.C, E.M.G.şi O.I. care au declarat că recunosc săvârşirea infracţiunii pentru care au fost trimişi în judecată, menţinând declaraţiile date anterior în cauză.

Totodată, potrivit disp.art.310 ind.1 C.proc.pen. introdus prin  Legea nr.202 din 25 octombrie 2010, inculpaţii au solicitat ca judecarea sa se facă pe baza  probelor administrate în  faza de urmărire penala pe care le cunosc şi le însuşesc.

Examinând actele şi lucrările dosarului şi coroborând probele administrate în cauză cu recunoaşterea inculpaţilor, instanţa constată şi reţine în fapt şi în drept următoarele:

În seara zilei de 16.01.2013, în jurul orelor 20,00, inculpatul E.Gh.C.C. împreună cu fratele său inculpatul E.M.G.şi inculpatul O.I., folosind un atelaj cu tracţiune animală, aparţinând inculpatului E.M.G., au plecat din localitatea Punghina, cu intenţia de a sustrage şpalieri metalici de la ferma viticolă din extravilanul localităţii, fermă  aflată în administrarea  Tecnogreen SRL.

Pe plantaţia viticolă, aceştia au tăiat sârmele cu care erau legaţi şpalierii i-au încărcat în căruţă şi au plecat spre localitatea Cearâng. Inculpaţii E.Gh.C.C. şi O.I. s-au deplasat pe jos pentru a se asigura că nu vor fi surprinşi iar inculpatul E.M.G., în urma acestora conducând atelajul cu tracţiune animală.

La intersecţia DJ 563 cu DC 100A, cei trei au fost surprinşi de către organele de poliţie, refuzând să se supună somaţiilor, în urma exercitării a două focuri de armă, în plan vertical, a fost prins inculpatul E.M.G., ceilalţi doi reuşind să fugă pe câmp, fiind reţinuţi de organele de poliţie a doua zi.

Partea vătămată S.C TECNOGREEN SRL a comunicat prin adresa nr.28/17.01.2013 că se constituie parte civilă cu suma de 20.000 reprezentând contravaloarea şpalierilor sustraşi şi costurile pentru reamplasarea lor.

Faptele reţinute de către instanţă, aşa cum au fost caracterizate mai sus, comise în modalităţile şi împrejurările reţinute,de către inculpaţi, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de furt calificat, fapte prev. şi ped. de art.208 alin.1 combinat cu art.209 alin.1 lit.a,g, C.pen., iar vinovăţia acestora fiind dovedită, urmează ca inculpaţii să răspundă penal. 

La individualizarea pedepselor ce urmează a fi aplicate inculpaţilor, instanţa va avea în vedere pe lângă pericolul social al faptelor şi persoana fiecărui inculpat în parte, împrejurarea că inculpaţii E.M.G.şi O.I. nu au mai comis fapte penale, că inc. E.Gh.C.C. se află în stare de recidivă postcondamnatorie, atitudinea procesuală penală sinceră a acestora, împrejurările concrete în care au fost comise faptele, precum şi faptul că prejudiciul cauzat părţii civile nu a fost recuperat, criterii prevăzute în art.72 C.pen. 

Potrivit acestui text de lege la stabilirea pedepsei se ţine seama între altele, de împrejurările concrete în care s-a comis fapta şi de gradul de pericol social al faptei săvârşite.

Astfel, s-a acordat semnificaţia cuvenită împrejurărilor în care s-a comis fapta şi pericolului social concret al faptelor.

Ori, inculpaţii, deşi cunoşteau că încălcă legea penală,  nu i-a interesat în nici un mod consecinţele faptelor lor.

 Aceste elemente sunt de natură să formeze convingerea că, pentru reeducarea inculpaţilor şi prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni se impune aplicarea unor pedepse într-un cuantum şi regim eficient.

Pentru a complini rolul sancţionator, educativ si preventiv al pedepsei cu închisoare aplicată inculpaţilor si având in vedere si dispoziţiile art. 8 din CEDO, împrejurarea că infracţiunile săvârşite de inculpat sunt independente de aspecte privind modul de exercitare a drepturilor si de îndeplinire a obligaţiilor părinteşti, cât si dispoziţiile art. 3 din Protocolul nr. 1 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, instanţa  va face  aplicarea art. 71 alin 1 si alin 3 C.penal si va interzice inculpaţilor, pe durata executării pedepselor principale cu închisoarea, drepturile prevăzute de art. 64 alin 1 lit. a teza a II a si de art. 64 alin. 1 lit. b C.penal.

Apreciind că scopul educativ si preventiv al pedepsei aplicate inculpaţilor E.M.G.şi O.I., poate fi atins şi fără executarea acesteia, inculpaţii prezentând şanse sporite de reintegrare in societate şi constatând că sunt îndeplinite si celelalte condiţii impuse de art. 81 C.penal, instanţa va dispune  suspendarea condiţionată a pedepsei aplicate acestora, in condiţiile art. 82 C.penal.

Astfel,se apreciază de către instanţă,că aplicarea unor pedepse cu închisoare orientate sub minimul special prevăzut de lege cu suspendarea condiţionată a executării acestora, va fi de natură să ducă la reeducarea inculpaţilor E.M.G.şi O.I. şi la atingerea scopului preventiv şi coercitiv al legii penale.

Totodată potrivit art. 71 alin.5 C.pen. pe perioada termenului de încercare instanţa va suspenda şi executarea pedepsei accesorii prev. de art. 64, alin.1,lit.a, Teza a II-a  şi lit.b C.pen.

De asemenea instanţa va atrage atenţia inculpaţilor E.M.G.şi O.I. asupra dispoziţiilor art. 83 C.pen., a căror nerespectare atrage  revocarea suspendării  condiţionate a executării pedepsei.

În ceea ce priveşte pe inculpatul E.Gh.C.C., instanţa apreciază că aplicarea unei pedepse cu închisoare orientate sub minimul special prevăzut de lege cu executare în regim de detenţie, va fi de natură să ducă la reeducarea inculpatului şi la atingerea scopului preventiv şi coercitiv al legii penale.

Văzând cazierul inculpatului E.Gh.C.C., instanţa urmează a dispune revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere aplicată inculpatului prin S.P. 242/10.11.2011, pronunţată de Judecătoria Vînju Mare, definitivă prin D.P. 627 din 15.03.2012 pronunţată de Curtea de Apel Craiova de 1 an şi 6 luni, urmând ca inculpatul să execute pe lângă pedeapsa aplicată prin prezenta sentinţă şi această pedeapsă.

Totodată va deduce perioada executată de la 17.09.2011 la 10.11.2011, durata reţinerii şi a arestului preventiv din 21.01.2013 la zi şi va menţine starea de arest a  inculpatului.

Referitor la latura civilă, se va dispune disjungerea acţiunii civile formulată de partea civilă S.C TECNOGREEN SRL, având în vedere procedura de accelerare a soluţionării cauzelor penale, precum şi faptul că acţiunea civilă formulată presupune administrarea de probe ce ar duce la tergiversarea soluţionării laturii penale.

Văzând şi disp.art.191 C.proc.pen., inculpaţii vor fi obligaţi la plata cheltuielilor judiciare catre stat.

În baza art. 208, alin.1, comb. cu art. 209 alin.1, lit.a,g. C.pen., cu aplicarea disp. art. 37, lit.a C.pen. şi art. 320 ind.1 C.pr.pen;

Condamnă inculpatul  E.Gh.C.C la 2 ani închisoare.

În baza disp. art. 86 ind.4 C.pr.pen;

Revocă suspendarea executării pedepsei sub supraveghere aplicată inculpatului prin S.P. 242/10.11.2011, pronunţată de Judecătoria Vînju Mare, definitivă prin D.P. 627 din 15.03.2012 pronunţată de Curtea de Apel Craiova de 1 an şi 6 luni, urmând ca inculpatul să execute pe lângă pedeapsa aplicată prin prezenta sentinţă şi această pedeapsă, executând în total 3 ani şi 6 luni închisoare.

În  baza art. 71 C.pen;

Pe durata executării pedepsei, inculpatului îi vor fi interzise exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin.1, lit.a, Teza a II-a şi litera b. Cod penal.

În baza art. 88 C.pen.

Deduce perioada executată de la 17.09.2011 la 10.11.2011,durata reţinerii şi a arestului preventiv din 21.01.2013 , la zi.

În baza art. 350 C.pr.pen.

Menţine starea de arest a  inculpatului.

În baza art. 208, alin.1, 209 alin.1. lit.a,g C.pen. cu aplicarea disp. art. 320 ind.1 C.pr.pen;

Condamnă inculpatul  E.M.G.., la  2 ani închisoare.

În baza art. 81 alin.2 C.pen.

Suspendă condiţionat executarea pedepsei pe o durată de 4 ani, termen de încercare, stabilit în condiţiile art. 82 alin.1 C.pen.

În baza art. 71 C.pen;

Interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 64 alin.1, Teza a II-a şi lit.b C.pen.

În baza art. 71 alin.5 C.pen;

Pe perioada termenului de încercare de 4 ani;

Suspendă executarea pedepsei accesorii prev. de art. 64, lit.a Teza a II-a şi lit.b C.pen.

În baza art. 359 C.pr.pen;

Atrage atenţia inculpatului asupra disp. art.  83 C.pen. a căror nerespectare atrage revocarea suspendării condiţionare a executării pedepsei.

În baza art. 208, alin.1, 209 alin.1. lit.a,g C.pen. cu aplicarea disp. art. 320 ind.1 C.pr.pen;

Condamnă inculpatul  O.I. la 2 ani închisoare.

În baza art. 81 alin.2 C.pen.

Suspendă condiţionat executarea pedepsei pe o durată de 4 ani, termen de încercare, stabilit în condiţiile art. 82 alin.1 C.pen.

În baza art. 71 C.pen;

Interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 64 alin.1, Teza a II-a şi lit.b C.pen.

În baza art. 71 alin.5 C.pen;

Pe perioada termenului de încercare de 4 ani;

Suspendă executarea pedepsei accesorii prev. de art. 64, lit.a Teza a II-a şi lit.b C.pen.

În baza art. 359 C.pr.pen;

Atrage atenţia inculpatului asupra disp. art.  83 C.pen. a căror nerespectare atrage revocarea suspendării condiţionare a executării pedepsei.

Dispune disjungerea acţiunii civile.

În temeiul art. 191 alin.1 C.pr.pen;

Obligă inculpaţii:E.Gh.C.C., E.M.G.şi O.I., în solidar la plata sumei de 2.100 lei cheltuieli judiciare  în favoarea statului  din care: suma de 300 lei pentru apărător desemnat din oficiu (avocat D. O. cu delegaţia nr. 62/28.02.2013) , suma de 600 lei pentru apărător desemnat din oficiu ( avocat S.M., cu delegaţiile nr.51 din 22.02.2013, nr. 61 din 28.02.2013 ) ce va fi suportată din fondurile Ministerului Justiţiei.