Fond funciar. Acţiune în constatarea dreptului de proprietate asupra terenului aferent casei şi anexelor gospodăreşti

Sentinţă civilă 1064 din 26.06.2012


Prin actiunea civila înregistrata sub nr.1345/329/2012 din 21 mai 2012, reclamantii  R. F., si R. M.,  au chemat în judecata pe pârâtele Comisia Locala pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor a comunei Islaz, judetul Teleorman si Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor - Teleorman, solicitând instantei ca, prin hotarârea ce va pronunta, sa constate ca sunt proprietarii suprafetei de 82 mp teren intravilan curti, constructii, alaturi de suprafata de 700 mp cât figureaza în actele de proprietate, teren aferent casei de locuit si anexelor gospodaresti, situat în comuna I., judetul Teleorman, cvartalul x, parcela x, cu vecinatatile: N- drum comunal, R- R. I., S- R. I. si V- DJ 642.

În motivarea actiunii, reclamantii au aratat ca sunt proprietarii unui imobil situat în comuna I., judetul Teleorman, imobil ce consta într-o casa de locuit, anexe gospodaresti si terenul aferent acestor constructii, în suprafata de 700 mp conform actelor de proprietate.

Pentru intabularea dreptului de proprietate, au facut demersuri pentru întocmirea documentatiei cadastrale a imobilului iar, în urma masuratorilor efectuate de expert B. M., a rezultat ca terenul aferent constructiilor are suprafata de 782 mp, cu 82 mp mai mult decât suprafata înscrisa în actele de proprietate.

Dintotdeauna, atât autorii lor cât si ei, reclamantii, au avut proprietatea acestui imobil, asa cum acesta este în prezent, fara sa fi avut loc vreo modificare a limitelor proprietatii si fara sa fi existat litigii de vecinatate.

Explicatia acestei diferente de teren dintre suprafata mentionata în actele de proprietate si suprafata rezultata în urma masuratorilor actuale, consta în instrumentele de masurare folosite, reprezentantii primariei folosind instrumente de masurare rudimentare.

Pentru a evita respingerea documentatiei cadastrale de catre OCPI, pentru ca diferenta de suprafata de 82 mp, reiesita în urma masuratorilor, reprezinta mai mult de 5% fata de cea înscrisa în actele de proprietate, reclamantii au solicitat admiterea actiunii lor, asa cum aceasta a fost formulata.

În drept si-au întemeiat actiunea pe dispozitiile art.23 din Legea 18/1991.

Au anexat actiunii (în copie): sentinta civila nr.269/14 februarie 1995, pronuntata de Judecatoria Turnu Magurele, certificat de mostenitor nr.64/10.05.2012, întocmit de BNP P. P., contract de vânzare-cumparare cu clauza de întretinere, autentificat sub nr.1452/17 decembrie 1998 de BNP M. P., certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice, procesa verbal de punere în posesie, plan de situatie si împuternicire avocatiala.

Pârâta Comisia Locala pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor a comunei I., judetul Teleorman, a formulat întâmpinare (filele 16-17) prin care a solicitat instantei ca, la pronuntarea hotarârii, sa tina cont de actul întocmit în urma dezbaterii succesiunii si de masuratorile actuale, în sensul stabilirii exacte a proprietatii reclamantilor.

În motivarea cererii, pârâta a aratat ca defunctului R. I G. i-a fost reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata de 3,81 ha teren, din care 778 mp teren intravilan, conform masuratorilor efectuate.

Aceasta suprafata de teren a fost vânduta de R. I. G., fiului sau, R. S.

Urmare a decesului acestuia din urma, au ramas ca mostenitori reclamantii, în calitate de sotie supravietuitoare si respectiv fiu.

Pârâta a sustinut ca nu cunoaste ce masuratori au stat la baza întocmirii actului de vânzare-cumparare.

În drept si-a întemeiat cererea pe dispozitiile Legii 18/1991.

A anexat cererii plan de situatie.

Pârâta Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor – Teleorman nu a formulat întâmpinare.

Pentru dovedirea actiunii, reclamantii au solicitat audierea martorilor Z. L. si B. C. si efectuarea unei expertize topografice, pentru individualizarea terenului aferent constructiilor, prin sola parcela, vecinatati si întindere.

Analizând materialul probator administrat în cauza, respectiv înscrisurile depuse la dosar de reclamanti (sentinta civila nr.269/14februarie 1995, pronuntata de Judecatoria Turnu Magurele, certificat de mostenitor nr.64/10.05.2012, întocmit de BNP P. P., contract de vânzare-cumparare cu clauza de întretinere, autentificat sub nr.1452/17 decembrie 1998 de BNP M. P.), instanta retine ca reclamantii au mostenit de la defunctul R. S. cota de ½ din imobilul  situat în comuna I., judetul Teleorman, imobil ce consta într-o casa de locuit, anexe gospodaresti si terenul aferent acestor constructii, în suprafata de 700 mp.

Diferenta de cota apartine reclamantei R. F., în baza contractului de vânzare-cumparare cu clauza de întretinere, autentificat sub nr.1452/17 decembrie 1998 de BNP M. P.

Potrivit dispozitiilor art.23 alin.1 din Legea nr.18/1991, sunt si ramân în proprietatea privata a cooperativelor sau, dupa caz, a mostenitorilor acestora, indiferent de ocupatia sau domiciliul lor, terenurile aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti precum si curtea si gradina din jurul acestora, determinate potrivit art.8 din Decretul lege nr.42/1990”.

În temeiul art.8 din Decretul –lege nr.42/1990, detinatorii casei de locuit din zonele cooperativizate au dobândit, de drept - ope legis, dreptul de proprietate asupra suprafetei aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti, precum si asupra curtii si gradinii din jurul acestora.

Din depozitiile martorilor Z. L. si B. C., instanta mai retine ca terenul aferent constructiilor a fost împrejmuit, în permanenta, cu gard si niciodata reclamantii nu au avut litigii cu vecinii, litigii legate de hotarul despartitor al terenului.

În urma masuratorilor efectuate de expert B. M., a rezultat ca terenul aferent constructiilor are suprafata de 782 mp, este situat în  comuna I., judetul Teleorman, în tarlaua x, parcela x, cu vecinatatile (pentru întreaga suprafata de 782 mp): N- drum comunal, E- R. I., S- R. I. si V- drum judetean.

Având în vedere aceste considerente, instanta apreciaza ca actiunea este întemeiata, motiv pentru care urmeaza sa o admita si va constata ca reclamantii sunt proprietarii si ai diferentei de 82 mp teren curti-constructii, situat în intravilanul comunei I., judetul Teleorman, în tarlaua x, parcela x, cu vecinatatile (pentru întreaga suprafata de 782 mp): N- drum comunal, E- R. I., S- R. I. si V- drum judetean, si va constata ca reclamantii sunt proprietarii si ai diferentei de 82 mp teren curti-constructii, situat în intravilanul comunei I., judetul Teleorman, în tarlaua x, parcela x, cu vecinatatile (pentru întreaga suprafata de 782 mp): N- drum comunal, E- R. I., S- R. I. si V- drum judetean.

Domenii speta