Frut calificat. violare de domiciliu

Sentinţă penală 283 din 08.11.2010


Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău din data de 13.08.2010, inculpatul FO-E , a fost trimis în judecată  pentru săvârşirea în concurs a infracţiunilor de violare de domiciliu şi furt calificat  prevăzute şi pedepsite de art.208 alin.1 rap.la art.209 alin.1 lit.a), g)  şi art.192 alin.1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal, inculpatul FT a fost trimis în judecată pentru  săvârşirea în concurs a infracţiunilor de violare de domiciliu şi furt calificat  prevăzute şi pedepsite de art.208 alin.1 rap. la art.209 alin.1 lit. a), g)  şi art.192 alin.1 şi 2 Cod penal cu aplicarea art.37 lit.a Cod penal,  totul cu aplicarea art.33 lit.a) Cod penal şi inculpatul LAL a fost trimis în judecată  pentru săvârşirea în concurs a infracţiunilor de violare de domiciliu şi furt calificat  prevăzute şi pedepsite de art.208 alin.1 rap.la art.209 alin.1 lit.a), g) , cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal reţinându-se că pe timp de noapte, inculpaţii a pătruns fără drept  în curtea împrejmuită a locuinţei părţii vătămate CE ia, după care, din coteţul de găini au sustras 12 păsări.

În cursul urmăririi penale partea vătămată CE ia declară că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 300 lei, sumă ce reprezintă valoarea de înlocuire a bunurilor sustrase. În cursul judecăţii,  partea vătămată a depus un înscris prin care a arătat că se constituie parte civilă pentru suma de 450 lei (f. 101).

Inculpaţii au recunoscut şi au regretat comiterea faptelor .

Analizând materialul probator administrat în cauză: proces verbal de consemnare a plângerii, proces-verbal de cercetare la faţa locului, declaraţiile martorilor,  declaraţiile şi cazierele inculpaţilor, instanţa reţine următoarea stare de fapt şi de drept :

În seara zilei de .2010 inculpaţii  după o prealabilă înţelegere s-au deplasat în loc. Poarta Sălajului pentru a sustrage găini. În jurul orelor 00.00 au ajuns la locuinţa părţii vătămate CE , au intrat în curtea acesteia  iar di coteţul de găini care se afla în sură asigurat cu un cui, au sustras un număr de  12 păsări pe care le-au pus în sacul  ce-l aveau asupra lor. Ajunşi acasă, inculpaţii au tăiat şi prăjit 3-4 găini iar restul le-au împărţit între ei.

Inculpaţii recunosc săvârşirea faptelor, care se coroborează cu declaraţiile părţii vătămate şi procesul-verbal de cercetare la faţa locului efectuat în cauză şi dovedesc vinovăţia inculpaţilor.

În drept, fapta inculpaţilor  FO-E , FT şi LA care, pe timp de noapte, a pătruns fără drept în curtea împrejmuită a locuinţei părţii vătămate CE, după care, cei trei împreună au sustras din coteţul părţii vătămate u număr de 12 găini  întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor de violare de domiciliu, fapte prevăzute de art. 192 alin. 1 Cod penal şi  furt calificat, prevăzută de art. art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. i Cod penal, aflate în concurs real, fiind aplicabile prevederile art. 33 lit. a Cod penal, iar în condiţiile în care inculpatul FT este recidivist faţă de condamnarea la o pedeapsă rezultantă de 2 ani şi 6 luni prin sentinţa nr. .2009 a Judecătoriei Zalău rămasă definitivă prin neapelare la data de .2009, fiind aplicabile prevederile art. 37 lit. a Cod penal.

Sub aspectul laturii obiective, instanţa reţine că elementul material al infracţiunii constă în acţiunea de luare a bunurilor din posesia părţii vătămate, fără consimţământul acesteia. Momentul consumării infracţiunii este marcat de ieşirea bunurilor din patrimoniul părţii vătămate şi trecerea lor în stăpânirea inculpaţilor. Urmarea imediată, ca element component al laturii obiective, se caracterizează prin prejudiciul cauzat părţii vătămate, constând în ieşirea din patrimoniul acesteia a bunurilor sustrase şi, corelativ, aproprierea acestora de către inculpaţi. Legătura de cauzalitate dintre acţiunea de sustragere şi prejudiciul cauzat părţii vătămate rezultă din împrejurările cauzei, fiind dovedită de probatoriul administrat.

Sub aspectul laturii obiective, instanţa reţine că elementul material al infracţiunii constă în acţiunea de pătrundere fără drept în curtea şi în locuinţa părţii vătămate. Momentul consumării infracţiunii este marcat de pătrunderea fără drept a inculpaţilor în curtea  părţii vătămate, fără consimţământul acestuia. Urmarea imediată, ca element component al laturii obiective, se caracterizează prin încălcarea libertăţii părţii vătămate privind locuinţa acesteia, iar legătura de cauzalitate dintre acţiunea ilegală de pătrundere şi urmarea imediată rezultă din împrejurările cauzei, fiind dovedită de probatoriul administrat.

Sub aspectul laturii subiective, inculpaţii  a săvârşit infracţiunea cu intenţie directă, în accepţiunea art.19 alin.1 pct.1 lit.a) Cod penal. Astfel, din probele administrate reiese că inculpaţii au avut reprezentarea faptelor sale, a consecinţelor păgubitoare asupra patrimoniului părţii vătămate, au prevăzut rezultatul şi a urmărit producerea lui, conştientizând, de asemenea, că au luat bunurile din posesia părţii vătămate, fără consimţământul acesteia, precum şi faptul că au pătruns în curtea părţii vătămate fără consimţământul acesteia.

Instanţa va avea în vedere circumstanţele referitoare la persoana şi conduita inculpaţilor. Inculpatul FO-E nu are studii este fără ocupaţie şi cu antecedente penale. Inculpatul FT nu are studii, fără ocupaţie şi recidivist postcondamnatoriu. Inculpatul LAL nu are studii, este fără ocupaţie şi fără antecedente penale .

 Având în vedere criteriile generale de individualizare a pedepselor prevăzute de art. 72 Cod penal , dispoziţiile părţii generale a codului penal,  limitele de pedeapsă fixate în partea specială,  gradul de pericol social ridicat al faptelor care au fost săvirşite pe timp de noapte, prin escaladare, de trei personae împreună, la locuinţa unei persoane în vârstă,  împrejurările care agravează răspunderea penală precum şi circumstanţele personale,  instanţa va stabili pentru inculpaţi o pedeapsă de 3 an închisoare, pentru comiterea infracţiunii de violare de domiciliu şi o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de furt calificat, pe care le va contopi  conform art. 33 lit.a Cod penal raportat la art. 34 lit. b Cod penal.

Instanţa va constata că inculpatul FO E  se află în executarea unei pedepse rezultante neprivative de libertate de 2 ani şi 6 luni închisoare cu suspendarea executării sub supravegherea Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Sălaj, aplicată prin Sentinţa Penală nr. …..2009 a Judecătoriei Zalău, definitivă la data de ….2009 prin neapelare, fiind condamnat în stare de minoritate.

În baza art.86? alin.1 Cod penal raportat la art. 83 alin. 1, va revoca beneficiului  suspendării  sub supraveghere a pedepsei rezultante a închisorii de 2 ani , aplicată prin sentinţa penală nr. …..2009  a Judecătoriei Zalău pe care o va cumula aritmetic cu pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului prin prezenta, urmând ca inculpatul FO-E  să execute o pedeapsă de 5 ani, pedeapsa rezultantă de 5 ani şi 6 luni urmând a fi executată cu privare de libertate.

În temeiul art. 37 lit. a Cod penal instanţa va constata că inculpatul FT săvârşit infracţiunile în stare de recidivă postcondamnatorie raportat la condamnarea aplicată prin Sentinţa Penală nr. ….2009  a Judecătoriei Zalău, la o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni cu închisoare  cu suspendarea executării sub supravegherea Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Sălaj, aplicată prin Sentinţa Penală nr. …..2009  a Judecătoriei Zalău, definitivă la data de …..2009 prin neapelare.

În baza art.86? alin.1 Cod penal raportat la art. 83 alin. 1 Cod penal, va revoca beneficiul suspendării sub supraveghere a pedepsei rezultante a închisorii de 3 ani , aplicată prin sentinţa penală nr. …12.10.2009  a Judecătoriei Zalău  pe care o va cumula aritmetic cu pedeapsa rezultantă de 3 ani aplicată inculpatului prin prezenta , urmând ca în final inculpatul  FT să execute o pedeapsă de 6 ani şi 6 luni închisoare, cu privare de liberate. 

În baza art.71 Cod penal, interzice inculpaţilor FO-E  şi  F T drepturile prevăzute de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal pe durata executării pedepsei principale.

În baza art.861 alin. 2 Cod penal  Cod penal, va dispune suspendarea executării  pedepsei pe o durată de 5 ani, care constituie termen de încercare pentru inculpatul LAL, stabilit în condiţiile art.862 alin. 1 Cod penal.

Încredinţează supravegherea inculpatului Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Sălaj. În baza art. 86 ind. 3 alin. 1 C.penal, pe durata termenului de încercare obligă inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a)să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Sălaj;

b)să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c)să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

d)să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă.

În baza art.359 Cod procedură penală, va atrage atenţia inculpatului L A asupra prevederilor art.86ind.4 Cod penal privind cazurile de revocare a beneficiului suspendării condiţionate în cazul săvârşirii de noi infracţiuni.

În baza art.71 alin.1 Cod penal, interzice inculpatului  L AL drepturile prevăzute de art.64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal pe durata executării pedepsei principale, iar în baza art.71 alin.5 Cod penal, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii se suspendă şi executarea pedepselor accesorii prevăzute de art.64 lit. a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal având în vedere criteriile prevăzute de art. 71 (3) Cod penal, respectiv (antecedentele penale ale inculpatului, natura relaţiilor sociale lezate, persistenţa inculpatului în câmpul infracţional şi pericolul social pe care inculpatul îl prezintă pentru ordinea publică), instanţa apreciază ca fiind necesar şi aplicarea acestor pedepse accesorii în sarcina inculpatului pe durata executării pedepsei principale (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exercitiul autorităţii de stat) .

Deoarece partea vătămată s-a constituit parte civilă  faza de urmărire penală pentru suma de 300 lei iar în faza de judecată şi-a augmentat pretenţiile la suma de 450 lei, instanţa va admite în parte acţiunea civilă şi va obliga inculpaţii la plata sumei de 300 lei, în limita solicitării formulate în cursul urmăririi penale, raportat la împrejurarea că nu a făcut nicio dovadă că prejudiciul suferit şi evaluat în faza de urmărire penală ar fi mai mare în cursul judecăţii.

În temeiul art. 171 (3) Cod procedură penală, instanţa a asigurat asistenta juridică obligatorie a inculpaţilor, desemnându-le câte un apărător din oficiu .

Văzând şi prevederile  art. 189 şi art. 191 Cod procedură penală, inculpaţii vor fi obligaţi să suporte şi cheltuielile judiciare  avansate de stat pentru efectuarea actelor de procedură, administrarea şi conservarea mijloacelor materiale de probă şi retribuirea apărătorului din oficiu, apreciate la suma de 1200 lei,conform dispozitivului hotărârii.

Domenii speta