Plangere contraventionala - lipsa subiect activ

Hotărâre 516 din 28.02.2011


Prin procesul-verbal seria CC nr....  încheiat la data de ....2010 de catre Inspectoratul de Politie Judetean Salaj, s-a aplicat contravenientului FL, sanctiunea amenzii în cuantum de 2000 lei, pentru savârsirea faptei prevazute de art.48 din Legea nr. 136/1995.

S-a  retinut faptul ca în data de ....2010, a condus  auto cu nr. de înmatriculare SJ-... efectuând transport de persoane pe ruta Zalau-Cehu Silaniei,  având asigurarea de raspundere civila expirata.

Împotriva procesului verbal, petentul a formulat plângere, solicitând anularea procesului-verbal de contraventie. În motivare, arata în esenta, ca la data efectuarii controlului se afla în exercitarea serviciului si se deplasa în interes de serviciu pentru efectuarea transportului rutier public de persoane conform traseului stabilit de catre ARR-Agentia Salaj care nu ar fi eliberat licenta de transport în situatia în care asigurarile nu erau valabile.

Prin întâmpinarea depusa la dosarul cauzei, (f. 11), intimatul a solicitat respingerea plângerii ca neîntemeiata, aratând faptul ca cele consemnate în procesul-verbal de contraventie corespund adevarului, sanctiunea este just individualizata, motiv pentru care solicita respingerea plângerii si mentinerea procesului-verbal ca legal si temeinic întocmit.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Plângerea este fondata si urmeaza a fi admisa, procesul-verbal atacat fiind nelegal, deoarece a fost încheiat fata de o persoana care nu avea calitatea de subiect activ al contraventiei retinute.

Potrivit art. 76 alin. 1 din O.U.G 195/2002 „ vehiculele înmatriculate sau înregistrate,..., care circula pe drumurile publice trebuie sa aiba asigurare obligatorie pentru raspundere civila în caz de pagube produse tertilor prin accidente de circulatie, conform legii”.

Prevederile art. 48 din Legea nr. 136/1995 reglementeaza categoriile de persoane care au obligatia de a se asigura pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a pagubelor produse prin accidente de vehicule, si anume,

” Persoanele fizice sau juridice care au în proprietate vehicule supuse înmatricularii/înregistrarii în România, ..., au obligatia sa se asigure pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a pagubelor produse prin accidente de vehicule”.

Desi agentul constatator retine în cuprinsul procesului-verbal drept temei de drept dispozitiile art. 48 din Legea nr. 136/1995, iar din continutul actului de proprietate al autovehiculului (f.4) rezulta ca proprietar al acestuia  este numitul MI, sanctiunea contraventionala o aplica conducatorului auto FL, petent în cauza pendinte.

Or, raportat  la dispozitiile art.48 din Legea nr. 136/1995 reproduse mai sus, este evident ca nu poate fi sanctionata decât persoana fizica sau persoana juridica proprietara a autoturismului care avea obligatia de a se asigura pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a pagubelor produse prin accidente de vehicule si nu persoana fizica ce a condus autoturismul în cauza.

Întrucât sanctiunea a fost aplicata persoanei fizice care a condus autovehicului si nu  proprietarului autovehiculului, procesul-verbal este nelegal, fiind întocmit fata de o persoana care nu poate avea calitatea de subiect activ al unei asemenea contraventii.

Fata de aceste considerente, instanta va admite plângerea contraventionala formulata de petentul FL si va anula procesul-verbal de contraventie seria CC nr....  din ....2010 întocmit de intimatul Inspectoratul de Politie Judetean Salaj.