Nulitate tranzactie judiciara

Hotărâre 1400 din 27.10.2008


R O M A N I A

JUDECATORIA ZARNESTI

JUDETUL BRASOV

DOSAR NR.2340/338/2007

SENTINTA CIVILA NR. 1400

Sedinta publica din 27.10.2008

PRESEDINTE – ELENA IOVA  - judecator

GREFIER  -  CAMELIA SERBAN

Pentru astazi fiind amanata pronuntarea in cauza civila de fata, avand ca obiect „ constatare nulitate absoluta „ formulata de reclamantii A.I, D.V, D.M, R.I, R.E, R.L, in contradictoriu cu paratii R.I.N, M.M, R.I pentru care partile au pus concluzii in sedinta publica din 13.10.2008 consemnate in incheierea de sedinta din acea zi, care face parte integranta din prezenta sentinta, pentru care pronuntarea s-a amanat pentru data de 20.10.2008 si apoi pentru 27.10.208.

La apelul nominal facut la pronuntare se constata lipsa partilor.

Procedura indeplinita.

Instanta, in urma deliberarii, a pronuntat sentinta de mai jos;

JUDECATORIA

 Constata  ca prin actiunea civila inregistrata la aceasta judecatorie sub nr. de mai sus,reclamantii I.A ,V.D si M.D (mostenitori ai defunctei E.D nas. Rusu),G.I.R ,precum si E.R si L.E.R (acestia doi –mostenitori ai defunctului I.I.R)  au chemat  in judecata pe paratii N.I.R,M.M si I.R ,solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta:

- sa constate  nulitatea absoluta a actului  intitulat „Tranzactie” intervenit intre parti in anul 1998 ,in dosarul civil nr. 1927/1996 al Judecatoriei Zarnesti;

- sa dispuna repunerea partilor in situatia anterioara incheierii actului;

- sa constate ca masa succesorala ramasa dupa defunctul R.I,decedat la data de 21.04.1994 se compune din imobilele situate in comuna V.,jud.Brasov,intabulate in CF 3101 ,nr. top. 13xx/30 ,CF 1004 nr.top.4xx,CF 23xx nr.top. 1xx,precum si terenurile agricole prevazute in titlul de  proprietate nr. 5xx din 10.04.1996 si ,respectiv,titlul de proprietate nr. 4xxdin 23.02.1996;

- sa efectueze reductiunea liberalitatilor facute in favoarea paratului N.I.R prin actul de donatie din anul 19x3,intabulat in CF nr. 3101 V.,nr.top.20xx/1xx4 cu privire la constructia „casa de locuit” s;

-  sa dispuna partajarea masei succesorale ramase dupa defunctul R.I,conform cotelor legale succesorale ce revin partilor si calitatii partilor.

In motivarea actiunii,reclamantii au aratat ca la decesul defunctului Ioan Rusu nu s-a realizat o intelegere intre mostenitori cu privire la partajarea masei succesorale,motiv pentru care in anul 1996 s-a formulat o actiune judecatoresca ce a facut obiectul dosarului nr. 19x7/c/1996 al Judecatoriei Zarnesti.

Dosarul a fost solutionat prin sentinta civila nr. 2xx9/15.12.1998 prin care instanta a dispus urmatoarele:

- a constatat ca masa succesorala ramasa dupa defunctul R.I ,decedat la data de 21.04.1994 se compune din imobilele situate in comuna V.,jud.Brasov,intabulate in CF 3101 ,nr. top. 1xx7/30 ,CF 1xx4 nr.top.4xx,CF 2xx6 nr.top. 192,precum si terenurile agricole prevazute in titlul de  proprietate nr. 5xx din 10.04.1996 si ,respectiv,titlul de proprietate nr. 4xx din 23.02.1996;

- a constatat ca reclamantii si paratul au calitatea de mostenitori in calitate de sotie supravietuitoare ,fii,fiice ,respectiv nepoti de fiu sau de fiice ,dupa caz;

- a stabilit cotele succesorale cuvenite fiecarui mostenitor;

- a luat act de invoiala partilor cu privire la partajul succesoral ,consfintind intelegerea intervenita intre parti la data de 08.12.1998,invoiala intitulata „Tranzactie”.

In opinia reclamantilor,aceasta tranzactie contine vicii de fond ,sanctionate de lege cu nulitatea:

-pe de o parte,aceasta tranzactie nu a fost perfectata la data de 08.12.1998 si nu a fost semnata de toate partile  la aceasta data,lucru ce a impiedicat realizarea simultana a acordului de vointa de catre toate partile ,inscrisul nefiind perfectat in prezenta tuturor cocontractantilor,care nu au cunoscut si nu si-au insusit intregul sau continut;

-acest act juridic nu a fost incheiat in conditiile art. 271 C.proc.civ.,intrucat priveste bunuri imobile ,astfel ca acest inscris nu a dobandit calitatea de inscris autentic.

-pe de alta parte ,partile s-au aflat in eroare cu privire la intinderea masei succesorale ce a apartinut defunctului R.I. Ioan,iar in cuprinsul actului intitulat „Tranzactie” nu se precizeaza cuantumul sultei cuvenite semnatarilor I.A,V.D si M.D,nu se precizeaza nici cine se obliga a plati sulta;

-de asemenea,actul contine contradictii ,neprecizandu-se care este pozitia procesuala a reclamantului Ioan I R.In sensul ca nu stipuleaza in privinta sa ,care este continutul concesiilor reciproce la care a consimtit ,neprecizandu-se,de asemenea,care este pozitia procesuala a reclamantului V.D .Totodata ,pozitia procesuala a reclamantei I.A si a reclamantului M.D  prezinta confuzii.

Tranzactia nu indeplineste,astfel,conditiile prev. de art. 1704 si urm. Cod civil ,obiectul sau nu a fost determinat in intregul sau iar consimtamantul partilor la incheierea actului apare ca fiind viciat ,actul intrand sub incidenta prev. art. 948,953,954,961 si art. 1900 Cod civil. 

In probatiune, reclamantii au depus copia  sentintei civile nr. 2129/15.12.1998 pronuntata in  dosarul civil nr.  1927/c/1996 al Judecatoriei Zarnesti ,copia tranzactiei si a incheierilor  din dosarul civil nr.  1927/c/1996 al Judecatoriei Zarnesti.

Actiunea a fost legal timbrata.

In termen legal,paratii N.I.R,M.M si I.R au formulat intampinare prin care au solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata,motivand  ca tranzactia intervenita intre parti  in dosarul civil nr. 1927/c/1996 al Judecatoriei Zarnesti  a fost semnata de comun acord de fiecare mostenitor,conform intelegerii stabilite .

In cauza a fost administrata proba cu interogatoriul  paratilor N.I.R si M.M,instanta dispunand din oficiu atasarea dosarului civil nr.  1927/c/1996 al Judecatoriei Zarnesti .

Analizand actele si lucrarile dosarului,instanta retine urmatoarele:

Prin actiunea civila inregistrata pe rolul Judecatoriei Zarnesti la data de 25.10.1996 ,actiune ce a format obiectul dosarului civil nr. 1927/c/1996,reclamantii I.A ,V.D si M.D (mostenitori ai defunctei E.D nas. Rusu),G.I.R , M.M si I.R precum si I.I.R  au chemat  in judecata pe paratul N.I.R solicitand instantei sa dispune iesirea din indiviziune asupra bunurilor ramase dupa defunctul R.I decedat la data de 21.04.1994,sa stabileasca masa bunurilor de impartit (respectiv imobilele situate in comuna V.,jud.Brasov,intabulate in CF 3xx1 ,nr. top. 13xx/30 ,CF 1004 nr.top.4xx3,CF 2xx6 nr.top. 1x2,precum si terenurile agricole prevazute in titlul de  proprietate nr. 5xx din 10.04.1996 si ,respectiv,titlul de proprietate nr. 416 din 23.02.1996),cotele ce se cuvin  comostenitorilor in functie de calitatea pe care o au acestia in raport cu defunctul (I.A-fiica  ,V.D si M.D -mostenitori ai defunctei E.D nas. Rusu,deci nepoti de fiica predecedata-,G.I.R-fiu , M.M –fiica si I.R- sotie  supravietuitoare , I.I.R-fiu ,paratul N.I.R- fiu )si lichidarea starii de indiviziune  ,sa oblige pe paratul R.N sa raporteze la masa de impartit bunurile primite de la defunct cu titlu gratuit ,respectiv imobilul casa si teren aferent situat in comuna V. ,str. X,nr. X ,inscris in CF 3101 V.  ,nr. top. 1xx7/30.

La termenul de judecata din data de 27.02.1997 reclamantii si paratul,toti prezenti,solicita un termen in vederea incheierii unei tranzactii.

La urmatorul termen ,din data de 20.03.1997,prezenti fiind doar reclamantul R.G si paratul ,acestia solicita un termen mai lung in vederea incheierii unei tranzactii,termen fixat de catre instanta la data de 29.05.1997.

 La acest termen (29.05.1997),fata de lipsa partilor, instanta dispune suspendarea cauzei si trimite dosarul in arhiva pentru conservare pana la staruinta partilor.

 Prin cererea inregistrata la acest dosar in data de 01.07.1997 ,reclamantul R.I.G solicita repunerea pe rol a cauzei ,instanta ,prin rezolutie fixand termen de judecata la data de 22.10.1997.

Si la acest termen ,22.10.1997, fata de lipsa partilor, instanta dispune suspendarea cauzei si trimite dosarul in arhiva pentru conservare pana la staruinta partilor.

Prin cererea inregistrata la acest dosar in data de 04.11.1997 ,reclamantul R.I  solicita repunerea pe rol a cauzei ,instanta ,prin rezolutie fixand termen de judecata la data de 11.02.1998.

In cauza, s-au acordat termene -25.03.1998,27.05.1998,15.09.1998 ,20.10.1998,la acest din urma termen partile invederand instantei ca s-a incheiat o tranzactie,depunand in acest sens un inscris intitulat TRANZACTIE si solicitand termen in vederea semnarii acesteia de catre partea  lipsa -V.D .

Dupa termenul din data de 03.11.1998  ,prezenti fiind  doar reclamantii R.I si D.V  se dispune amanarea cauzei pentru termenul din 08.12.1998 ,cand aceeasi reclamanti prezenti arata ca semneaza ,la randul lor ,tranzactia de la fila 46-47.

Astfel,analizand cuprinsul tranzactiei aflata la filele 46-47 din dosarul civil nr. 1927/c/1996 al Judecatoriei Zarnesti  ,rezulta ca toate partile au semnat acest act,precizandu-se si concesiile pe care partile si le-au facut cu ocazia acestei intelegeri,concesii sintetizate prin sintagma „Renunt la pct. I,II III ” pentru reclamantii R.I ,A.I D.V ,D.M ,”Renunt  la pct. I si II”  pentru parat si „Renunt la pct. II si III ” pentru reclamantii R.G si M.M.

Or, art. 1704 C. civ. defineste tranzactia ca fiind contractul prin care partile termina un proces inceput (cazul de fata ) sau preintampina un proces ce poate sa se nasca,prin concesii reciproce,care pot consta fie in renuntari de ambele parti la pretentii formulate ,fie chiar in anumite prestatii (a da ,a face) pe care partile si le fac una alteia .Toate aceste renuntari si prestatii sunt enuntate in cuprinsul tranzactiei la nr. I,II,III,IV,V si se refera la toate bunurile succesorale ce apartin defunctului R.I ,in cota parte acolo unde este cazul .

Caracterele juridice ale tranzactiei sunt in esenta urmatoarele:contract sinalagmatic ,oneros si comutativ,consensual.

In legatura cu aceasta ultima conditie,legea impune ad probationem forma scrisa a contractului ,indiferent de valoarea acestuia (art. 1705 Cod civil) si prin exceptie,in cazul in care prin contractul de tranzactie o parte transmite celeilalte un bun cu privire la care legea impune ad validitatem o anumita forma ,tranzactia insasi pentru a fi valabila trebuie sa imbrace acea forma.

Nu este si cazul de fata,caci pentru tranzactiile judiciare ,potrivit art. 272 alin. 1 Cod proc. Civ. ,invoiala partilor se va infatisa in scris si va lcatui dispozitivul  hotararii.Pornindu-se de la faptul ca hotararea de expedient are functia de a autentifica invoiala partilor ,in literatura de specialitate s-a conchis cu drept cuvant ca aceasta are aceeasi valoare ca si un act notarial,motiv pentru care ,daca tranzactia pe care o contine se refera la un act juridic pentru care legea impune ad validitatem forma autentica ,cerinta legii este satisfacuta ,fara a fi necesar un act notarial.

 Faptul ca tranzactia nu este datata nu este de natura a atrage nulitatea absoluta a acesteia,caci ,depusa fiind la dosar la termenul din data de 20.10.1998,in prezenta tuturor partilor,mai putin a reclamantului D.V a fost recunoscuta ca fiind semnata de catre toti acestia ,reclamantul D.V semnand-o ,la randul sau, la termenul din 08.12.2008.

Nici neprecizarea cuantumului sultei (in valoare de 15 milioane lei vechi –asa cum rezulta din raspunsul la interogatoriu al paratilor din prezenta cauza) nu constituie motiv de nulitate absoluta a tranzactiei,partile contractului de tranzactie,prin semnatura ,asumandu-si renuntari  la pretentii formulate  si  chiar prestatii (a da ,a face) intre ele.

 De lipsa a capacitatii partilor sau de eroare asupra bunurilor apartinand masei succesorale a defunctului nu poate fi vorba ,partile tranzactiei referindu-se in cuprinsul contractului la cota parte din imobilele situate in comuna V.,jud.Brasov,intabulate in CF 3xx1 ,nr. top. 13xx/30 ,CF 1004 nr.top.xxx,CF 2xx6 nr.top. 192,precum si terenurile agricole prevazute in titlul de  proprietate nr. 5x2 din 10.04.1996 si ,respectiv,titlul de proprietate nr. 4xx din 23.02.1996.Oricum ,nu poate fi vorba de o eroare-obstacol( error in negotio,error in corpore sau eroare asupra cauzei) singura care ar putea atrage o eventuala nulitate absoluta a actului.

Fata de aceste considerente de fapt si de drept,neretinand  vreun caz de nulitate absoluta,urmeaza ca instanta sa respinge actiunea reclamantilor ca neintemeiata.

Nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Pentru aceste motive

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge actiunea civila formulata de reclamantii I.A  nas. R. ,dom. in X,V.D si M.D ,ambii dom. in comuna X, Gheorghe I. Rusu ,dom. in X ,E.R  si L.E.R ambii dom .in X  impotriva paratilor N.I.R ,dom. in comuna X,M.M ,dom. in comuna X si I.R  nas. R. ,dom. in X.

Fara cheltuieli de judecata.

Cu recurs in 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica ,azi, 27.10.2008.

 PRESEDINTE GREFIER

 ELENA IOVA CAMELIA SERBAN

5

Domenii speta