Plângere împotriva rezolutiei procurorului de netrimitere în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere

Sentinţă penală 190 din 02.12.2008


R O M A N I A

JUDECATORIA ZARNESTI

JUDETUL BRASOV

Dosar nr. 2521/338/2008

SENTINTA PENALA NR.190

Sedinta publica de la 02.12.2OO8

Pe rol fiind judecarea cauzei penale avand ca obiect - plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata (art.278 ind.1 C.p.p.) privind pe partea vatamata M.G.

Dezbaterile in prezenta cauza au fost inregistrate potrivit art.3o4 C.pr.p.

La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta petentul si avocat Dumitru Dragutu pentru faptuitorii lipsa.

Procedura indeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier, care invedereaza:

Se constata depusa la dosar delegatie avocatiala a aparatorului faptuitorilor.

Partea vatamata arata ca a depus la dosar memoriu si completare plangere, solicitand admiterea probelor solicitate prin acest inscris.

Instanta, in baza art.339 cod pr.penala constata terminata cercetarea judecatoreasca si, in baza art.340 cod pr.penala, acorda cuvantul la dezbateri.

Reprezentanta Parchetului, in baza art.278 ind.1 pct.8 lit.a cod pr.penala solicita respingerea plangerii.

Partea vatamata arata ca este inundat de 2 ani, invederand instantei ca declaratiile date de Primarie sunt falsem ca pe terenul pe care s-a construit acea casa nu exista act de proprietate si nici certificat de urbanism, solicitand admiterea plangerii.

Aparatorul faptuitorilor solicita respingerea plangerii ca netemeinica, solicitand obligarea petentului la plata cheltuielilor de judecata, depunand la dosar delegatie avocatiala.

Partea vatamata arata ca are proprietatea distrusa iar drepturile sale constitutionale nu sunt respectate.

JUDECATORIA

Constata ca prin plangerea formulata de petentul M.G, in contradictoriu cu faptuitorii V.I.A, D.S, T.D, D.M, S.I impotriva Rezolutiei data in data de 13.06.2008 in dos.pen.nr.862/P/2007 al Parchetului de pe langa Judecatoria Zarnesti mentinuta prin Rezolutia data in data de 20.10.2008 in dos.pen.nr.263/II-2/2008 de Prim procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Zarnesti,petentul a solicitat desfiintarea rezolutiei data in data de 13.06.2008 in dos.pen.nr.862/P/2007 al Parchetului de pe langa Judecatoria Zarnesti,motivand ca cercetarea penala s-a facut cu nerespectarea dispozitiilor legale in materie .

Analizand actele si lucrarile dosarului,instanta retine urmatoarele:

Prin  plangereaq adresata Politiei orasului R. inregistrata la aceasta institutie la data de 02.10.2007 persoana vatamata  M.G din orasul R. reclama pe numitii  Vestea Ioan-Adrian, D.S si T.D care, primul in calitate de primar si al doilea de secretar al orasului R. iar cea de-a treia avand functie de tehnician la Biroul de Urbanism in cadrul aceleiasi institutii, au savarsit o serie de fapte penale printre care:

- au intocmit, semnat si trimis la Avocatul Poporului – dezinformand aceasta institutie o adresa cu continut mincinos privind situatia terenului celui vatamat din str.X F.N. ce a fost inundat din greseala lor periclitand plantatia de duzi infiintata de el si gradina de legume ce-i apartine, in cuprinsul acestei adrese fiind inserate si alte date false astfel:

- ca el, M.G, ocupa acolo o suprafata mai mare decat cea asupra careia detine documente, in detrimentul Primariei care este proprietara a 1168,17 mp din acest teren;

- ca scurgerile de apa din zona A. P. care ii inunda proprietatea au albia pe terenul lui;

- ca aceste constatari au fost facute de reprezentantii mai multor institutii cu ocazia unor deplasari la fata locului.

Cel vatamat mai reclama ca cei mai sus nominalizati „au ticluit un desen pe care nu l-au semnat” din care rezulta ca in perimetrul terenului sau imprejmuit se afla parcela nr.F 131/13 care are, de fapt amplasamentul real la 30 m spre nord si au modificat conturul oficial si legal al proprietatii sale respectiv parcela F 131 de 2500 mp peste parcela A 126/1.

Din cele mai sus expuse – arata cel vatamat in plangere – rezulta ca faptuitorii au savarsit infractiunea de fals in declaratii prev. de art.292 C.pen.

Totodata prin emiterea autorizatiei de constructie nr.55/12.06.2006 in conditii nelegale, dupa inceperea lucrarilor pe baza unui certificat de urbanism cu valabilitate expirata, pe un amplasament ce apartine domeniului public, autorizatie emisa numitului S. A. in baza careia acesta si-a  edificat casa ocupand si astupand albia paraului cu nr.top 1785 ce colecta apele pluviale care acum neavand pe unde sa se scurga ii inunda gradina, faptuitorii au comis infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor publice in forma calificata prev. de art.2481 C.pen.

Prin aducerea proprietatii sale in stare de neintrebuintare datorita faptelor mai sus expuse cei in cauza au savarsit si infractiunea de distrugere prev. si ped. de art.217 al.1 si 6 C.pen.

Din cercetarile efectuate in cauza rezulta ca reclamantul in data de 28.03.2007 a dobandit printr-un contract de vanzare-cumparare terenul in suprafata de 2500 mp situat in zona P. din orasul R., terenul respectiv fiind cumparat de la mama sa M. M. Acest teren este situat langa o parcela apartinand Primariei orasului R. dincolo de care se afla terenul familiei S. A. si I. pe care aceasta familie a inceput edificarea unei case de locuit.

Indata dupa ce familia S. a demarat lucrarile de constructie numitul M.G a inceput sa trimita o serie intreaga de plangeri impotriva acestuia la diferite autoritati, respectiv Directia Investitii, Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judetean, Inspectoratul Constructiilor, Sistemul de Gospodarire a Apelor, Primaria R., Garda de Mediu, Institutia Prefectului, oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara reclamand faptul ca prin lucrarile sale de constructie numitul S.A a obturat rigola de scurgere a apelor pluviale ce se aduna de pe pantele situate de o parte si de alta a celor doua proprietati respectiv a mamei sale M.M si S.A.

Plangerile au facut  in cele din urma obiect al dosarului cu nr.839/P/2006 al Parchetului de pe langa Judecatoria Zarnesti solutionat cu neinceperea urmaririi penale in temeiul art.228 al.6 si 10 lit.d C.pr.pen.

Nesatisfacut de modul in care au fost solutionate plangerile sale cel vatamat a continuat  sa reclame pe S.A dar si pe functionarii Primariei orasului R., Consiliului Judetean si Prefecturii pe tot parcursul anului 2007.

Drept urmare in ziua de 07.06.2007 la Primaria orasului R. s-au reunit pentru a hotari cu privire la continutul acestor reclamatii reprezentantii SEGA, Garda de Mediu, Administratia Nationala a Apelor Romane, Inspectoratul de Stat al Apelor Romane si Primaria orasului R. care, dupa ce au analizat situatia, au incheiat procesul-verbal nr.6693/17.06.2007 in cuprinsul caruia se precizeaza ca:

- apa de pe versanti a fost colectata de proprietarii din zona situati in amonte de proprietatea lui M.G pe un canal de scurgere avand portiuni amenajate si neamenajate, acest canal de scurgere se termina la limita proprietatilor lui M.G si respectiv S.A si nu mai poate continua pe langa drum datorita pantei in crestere a cotei drumului. Daca apa ar fi lasata sa-si urmeze cursul aceasta s-a varsa in Paraul I.. Dar proprietarii ce au edificat constructii au ridicat cotele terenurilor prin realizarea unor umpluturi cu pamant fortand apele sa se scurga pe proprietatile neamenajate (f.66-67 dosar Parchet).

In partea a doua  a procesului-verbal s-au stabilit o serie de masuri complete pentru rezolvarea problemelor care constau din: amenajarea rigolelor de scurgere a apelor pluviale pe str.X si pe Y  in limita fondurilor de care dispune autoritatea publica locala pentru realizarea acestei investitii iar litigiile de natura patrimoniala intre vecini se vor solutiona de catre instantele civile in urma unor expertize tehnice (f.66-67).

In ziua de 24.07.2007 ca urmare a sesizarilor aceluiasi reclamant la fata locului s-a reunit din nou o comisie alcatuita din reprezentanti ai Inspectoratului Teritorial in Constructii Brasov, Sistemului de Gospodarire a Apelor Brasov, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Brasov, Institutiei Prefectului si Primariei orasului R., cu aceasta ocazie constatandu-se ca in urma masuratorilor din teren a reiesit faptul ca numitul M.G foloseste un teren pe care l-a imprejmuit in suprafata de 3.668,17 mp desi potrivit titlului de proprietate si a actului de vanzare-cumparare are dreptul la 2.500 mp. Este evident, asadar ca reclamantul foloseste in mod abuziv suprafata de 1.168,17 mp. Pe aceasta  parcela reclamantul a executat o constructie fara autorizatiile prevazute de lege. Din analiza situatiei a rezultat posibilitatea ca primaria orasului R. sa realizeze pe aceasta parcela un canal colector al apelor provenite din viiturile dinspre amonte, apele dirijate catre paraul I.. Concluziile expuse in mod succint mai sus au fost cuprinse in procesul-verbal nr.8652 din 24.07.2007 in finalul caruia Comisia a recomandat Primariei orasului R.:

- imprejmuirea terenului sau de 1.168,17 mp situat intre proprietatile celui vatamat si S.A;

- desfiintarea  constructiei edificata ilegal;

- amenajarea pe acest teren a unei rigole de scurgere a apelor pluviale potrivit schitei anexate (f.68-70).

In ziua de  28.08.2007 ,tot in urma reclamatiilor numitului M.G s-au deplasat la fata locului din nou, reprezentantii  Garzii de Mediu si ai primariei, cu acest prilej incheindu-se Nota de constatare nr.9946 din 28.08.2007 in cuprinsul careia se precizeaza ca nu s-au constatat imixtiuni ale vecinilor in schimbarea topometriei zonei ori existenta unei situatii care ar putea produce prejudicii celui vatamat (f.71 dosar Parchet ).

In data de 13.09.2007 ca urmare a unei noi serii de sesizari ale persoanei vatamate, la fata locului s-au deplasat reprezentantii Ministerului Mediului, Institutiei Prefectului, S.E.G.A. Brasov si Primariei orasului R., care in prezenta partilor, respectiv M.G si S.A au incheiat minuta cu nr.10742/13.09.2007 semnata  inclusiv de reclamant. In acest act se precizeaza din nou ca M.G a imprejmuit suprafata de 3.668,17 mp si nu numai cea cumparata de la mama sa de 2.500 mp, ca in zona P. exista un sant colector pentru apele ce se scurg de pe versanti, canal realizat de proprietarii riverani dar apele debuseaza la limitele proprietatilor lui M.G si S.A.

Pentru rezolvarea acestei situatii s-a prevazut ca Primaria orasului R. va determina limitele exacte ale proprietatilor lui S.A si M.G, va lua masuri pentru realizarea legaturii dintre santul colector limitrof cu paraul I. pe baza unui proiect iar pentru asigurarea scurgerii apelor, intr-o prima etapa se va recurge la o  solutie provizorie al carei termen de realizare de catre Primaria orasului Zarnesti este 31.08.2008.

Reclamantului M.G i s-a pus in vedere sa curete paraul I. pe raza proprietatii sale pentru a asigura  astfel scurgerea apelor mari (f.72).

Este de precizat ca in aceasta perioada s-a aflat o actiune in constatare introdusa de petentul M.G pe rolul Tribunalului Brasov – sectia de Contencios Administrativ si Fiscal in contradictoriu cu Primaria orasului R., actiune respinsa in 30.10.2007.

Din cercetari mai rezulta ca  adresa Primariei orasului R. catre  Avocatul Poporului la care face referire in plangerea sa petentul reflecta realitatea, autorizatia de constructie eliberata numitului S.A  a fost emisa in conditii de deplina conformitate  cu realitatea motiv pentru care, de altfel, i s-a respins de catre Tribunalul Brasov actiunea reclamantului (f.60-61, 62-63).

Din cele de mai sus rezulta, asadar, ca Primaria orasului R. a incercat sa rezolve problema scurgerii apelor pluviale cu concursul celorlalte autoritati stabilind in repetate randuri masuri al caror termen final este, dupa cum s-a aratat, 31.08.2008.

In prezent Primaria orasului R. se afla in litigiu civil, in mai multe procese intentate numitului M.G, avand ca obiect problemele mai sus analizate si care au fost declansate, de fapt, de edificarea in zona a constructiei sale de catre S.A.

La dosarul acestei cauze petentul a  depus un contract de inchiriere inregistrat  sub nr.69/08.11.1990 precum si fisa de calcul a chiriei, contract despre care petentul sustine ca se refera la terenul despre care Primaria sustine ca il ocupa ilegal dar din continutul contractului nu rezulta care este obiectul acestuia, formularul ce poarta semnaturile indescifrabile ce par ale uneia si aceleiasi persoane, fara sigilii se refera la inchieriea de locuinte si nu de terenuri si nu poarta o alta data certa decat perioada de inchiriere de 25 de ani, data la care incepe posesia – 01.11.1990 si cuantumul chiriei lunare de 875 lei.

Fata de considerentele de fapt si de drept ce preced ,instanta urmeaza ca ,in temeiul art.278 indice 1 alin.8 lit.a cod procedura penala a respinge, ca nefondata, plangerea formulata de petentul M.G, in contradictoriu cu faptuitorii V.I.A, D.S, T.D, D.M, S.I impotriva Rezolutiei data in data de 13.06.2008 in dos.pen.nr.862/P/2007 al Parchetului de pe langa Judecatoria Zarnesti mentinuta prin Rezolutia data in data de 20.10.2008 in dos.pen.nr.263/II-2/2008 de Prim procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Zarnesti si a mentine solutia atacata.

In temeiul art.193 alin.6 CPP va obliga petentul sa plateasca faptuitorilor  3.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand onorariu de avocat.

In temeiul art.192 alin.2 cod procedura penala va obliga petentul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.

Pentru aceste motive

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

In temeiul art.278 indice 1 alin.8 lit.a cod procedura penala respinge, ca nefondata, plangerea formulata de petentul M.G, dom.in X in contradictoriu cu faptuitorii V.I.A, D.S, T.D, D.M, S.I impotriva Rezolutiei data in data de 13.06.2008 in dos.pen.nr.862/P/2007 al Parchetului de pe langa Judecatoria Zarnesti mentinuta prin Rezolutia data in data de 20.10.2008 in dos.pen.nr.263/II-2/2008 de Prim procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Zarnesti.

Mentine solutia atacata.

In temeiul art.193 alin.6 CPP obliga petentul sa plateasca faptuitorilor 3.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand onorariu de avocat.

In temeiul art.192 alin.2 cod procedura penala obliga petentul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, in cuantum de 40 ron.

Cu recurs in 10 zile de la pronuntare pentru prezenti si de la comunicare pentru absenti.

Pronuntata in sedinta publica azi, 2 decembrie 2008.

6