Luarea măsurii arestării preventive (art.223 ncpp)

Rezoluţie 75 din 12.11.2015


La data de ….. Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău a sesizat Judecătoria Bacău cu dosarul nr. …… însoţit de referatul cu propunere de luare a măsurii arestării preventive faţă de inculpatul CC cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 228 alin. 1 – 229 alin. 1 lit. b şi d C.P. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.P.

La Judecătoria Bacău, cauza a fost înregistrată sub nr. …...

Inculpatul nu a dorit să dea declaraţii în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, precizat că menţine declaraţiile date anterior în cauză.

Din coroborarea mijloacelor de probă puse la dispoziţi pentru analiză, rezultă că în noaptea de 25.10.2015 inculpatul CCîmpreună cu AMC, prin folosire de chei potrivite, au sustras mai multe scule electrice din autoutilitara marca Mercedes Sprinter  cu nr. ……. parcată în faţa imobilului cu nr. ….., din Mun. Bacău, faptă prin care s-a cauzat producerea unui prejudiciu evaluat de persoana vătămată BVla suma de 4 000 lei.

Fapta de mai sus rezultă din procesul verbal de vizualizare a înregistrărilor surprinse de camerele de supraveghere de la locul faptei, puse la dispoziţia organelor de cercetare penală de S.C. …… S.R.L.

Inculpatul CC şi AMCau fost recunoscuţi de martorul DAC, care locuieşte în acelaşi cartier cu susnumiţii, în procedura recunoaşterii după fotografie.

Inculpatul a recunoscut fapta comisă, cu ocazia audierii în faţa organelor de cercetare penală.

 Analizând propunerea formulată , în raport de porbatoriul pus la dispoziţie, judecătorul de drepturi şi libertăţi constată că inculpatul se află în situaţia prev. de art. 223 alin. 2 C.P.P. în cazul de faţă fiind săvârşită o infracţiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare, şi, pe baza evaluării gravităţii faptei, a modului şi a circumstanţelor de comitere a acesteia, a anturajului şi a mediului din care acesta provine, a antecedentelor penale şi a altor împrejurări privitoare la persoana acestuia, se constată că privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi are în vedere totodată şi comportamentul infracţional bine structurat în timp, multiplele condamnări penale pentru infracţiuni contra patrimoniului, astfel cum rezultă din fişa de cazier judiciar ataşată la dosar, faptul că în cursul anului2015 a mai fost arestat preventiv, fiind eliberat la data de 21.09.2015 ca urmare a încetării procesului penal prin împăcarea părţilor, aspecte ce denotă o periculozitate sporită a inculpatului, ce justifică luarea, faţă de acesta, a măsurii arestării preventive în prezenta cauză.

Prin urmare, va dispune arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile, începând de la data de 12.11.2015 şi până la data de 11.12.2015 inclusiv, apreciind că această măsură este proporţională cu gravitatea acuzaţiei aduse inculpatului şi necesară pentru realizarea scopului urmărit prin dispunerea acesteia, respectiv asigurarea bunei desfăşurări a procesului penal, împiedicarea sustragerii inculpatului de la urmărire penală şi prevenirea săvârşirii unei alte infracţiuni.

Aşa fiind, văzând şi prevederile art. 202 C.P.P., art. 272 C.P.P. şi art. 275 alin. 3 C.P.P.,

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

Admite propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău şi în consecinţă: În baza art. 226 C.P.P. rap. la art. 223  alin. 2 C.P.P. dispune arestarea preventivă a incupatului CC, fiul lui Emil şi Emilia, născut la data de 13.05.1984 în Oneşti, Jud. Bacău, domiciliat în Bacău, str. Martir Crişan nr. 20, CNP 1840513045256, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de "furt calificat" prev. de art. 228 alin. 1 – 229 alin. 1 lit. b şi d C.P. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.P.P., pentru o perioadă 30 de zile începând cu 12.11.2015 şi până la 11.12.2015 inclusiv.

Dispune plata din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Bacău a sumei de 130 de lei, onorariu avocat oficiu Bibire Oana Emilia.

Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare.

Pronunţată în camera de consiliu azi, 12.11.2015, ora 14.40.