Plângere contravenţională

Sentinţă civilă 441 din 06.06.2007


Prin sentinţa civilă nr. 441/06.06.2007, Judecătoria Zimnicea a admis plângerea contravenţională formulată de petenta CMD în contradictoriu cu intimatul IPJ Teleorman şi asigurătorul SC A SA Teleorman, a anulat procesul verbal seria PCA nr. 0419680 şi a dispus restituirea permisului de conducere către petentă.

La pronunţarea acestei soluţii, instanţa a reţinut că petenta a fost sancţionată cu amendă contravenţională şi reţinerea permisului de conducere, pentru săvârşirea contravenţiei prevăzută de art. 135 lit. f din HG nr. 1391/2006, constând în fapta de a nu acorda prioritate, în momentul punerii în mişcare a autoturismului petentei, unui alt autoturism angajat în depăşire, ceea ce a dus la producerea unui accident rutier, ambele autoturisme suferind avarii.

Din probele administrate în cauză, respectiv declaraţiile martorilor oculari, a rezultat existenţa unor dubii cu privire la vinovăţia exclusivă a petentei în producerea accidentului, motiv pentru care instanţa s-a raportat la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, care a statuat în nenumărate rânduri ( a se vedea Cauza Ozturk împotriva Germaniei,  Hotărârea Lauko împotriva Slovaciei), că distincţia operată de statele europene între crime, delicte şi contravenţii nu este operantă în sensul art. 6 din Convenţie, toate având caracter penal. În consecinţă şi legislaţia contravenţională din România intră sub incidenţa prevederilor art. 6 al Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

A constatat instanţa că, în cauză, se aplică cu prioritate dispoziţiile art. 6 paragraf 2 din Convenţie  care consacră prezumţia de nevinovăţie, prin urmare orice dubiu este în favoar