Plangere Contraventionala

Sentinţă civilă 2528 din 25.10.2011


INSTANTA

Cu nr.1507 din 04 aprilie 2011  s-a inregistrat plangerea prin care petenta M D a solicitat instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa anuleze procesul verbal de contraventie seria CC nr.6415291 din 15 martie 2011 incheiat de Politia rutiera B,sa o exonereze de plata amenzii  aplicate.In subsidiar a solicitat sa se aplice sanctiunea –Averisment sau sa se reduca amenda aplicata.

Motivand plangerea petenta a sustinut ca  prin procesul verbal contestat  a fost sanctionat cu amenda de 402 lei si patru puncte penalizare pentru depasirea limitei de viteza. La aplicarea sanctiuniii nu au fost avute in vedere disp. art. 7 al 1-3 si 21 din O.G. 2/2001. In fapt la data de 15 martie 2011,ora 10,03 se deplasa cu autoturismul cu nr. de inmatriculare X pe DN 24 D pe raza localitatii G,jud.V in momentul in care a fost reperata de un lucrator de politie  circuland cu o viteza de 83 km/h. Nu este reala aceasta viteza si daca aceasta  a fost inregistrata apreciaza ca nu s-a individualizat corect sanctiunea. Zona din localitatea G era o zona lipsita partial de case si la acea ora circulatia nu era intensa .Se grabea sa ajunga la Tribunalul V ,unde avea de sustinut cauza in dosarul X/89/2006 .Organul constatator a aplicat sanctiunea maxima a amenzii si a fost clement in ceea ce priveste fapta contraventionala privind lipsa permisului de conducere pentru care a aplicat ,Avertisment.

 Prin intampinare organul constatator a solicitat respingerea plangerii.A sustinut ca abaterea a fost inregistrata si din fotografiile efectuate dupa inregistrarea video, rezulta savarsirea faptei de catre petenta.A inaintat instantei un set de patru  fotografii efectuate dupa inregistrarea video  a aparatului radar care a constatat abaterea si  in baza carora s-a intocmit procesul verbal de contraventie contestat.

Analizand probele din dosar,in temeiul art.34 din O.G. 2/2001 instanta retine ca petenta a semnat procesul verbal de contraventie contestat la data intocmiri acestuia si  s-a adresat cu plangere la Judecatoria B, la data de 4 aprilie 2011 ,cu respectarea termenului legal de 15 zile prev.de art.31 din acelasi act normativ.

Prin procesul verbal de contraventie contestat petenta  a fost sanctionata contraventional pentru savarsirea contraventiilor  prev. de art.101(1) pct. 18 din OUG 195/2002 pentru ca la data controlului aceasta nu avea asupra sa permisul de conducere si s-a aplicat sanctiunea –avertisment si pentru contraventia prev.de art. 108/1/ c  pct .3)din OUG 195/2002  cu amenda in suma de 402 lei.

S-a retinut ca in ziua de 15.03.2011,in jurul orei 9,57 , in localitatea T ,jud. V  ,conducatoarea  vehiculului  cu nr.de inmatriculare X a circulat  cu viteza de  82- km/h.Nu avea asupra sa permisul de conducere.Fapta a fost filmata cu aparatul radar-hard 3,de pe auto X.La rubrica –obiectiuni s-a mentionat  lipsa obiectiunilor. Contravenienta a semnat procesul verbal de contraventie.

Cu privire la faptele contraventionale instanta retine ca potrivit art.101(1) pct. 18 din OUG 195/2002 ,constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a III-a de sanctiuni , nerespectarea obligatiei conducatorului de vehicul de a avea asupra sa documentele prevazute la art.35 al 2 din OUG 195/2002 si  potrivit art. 108/1/ c  pct .3)din OUG 195/2002  se sanctioneaza cu ” c) 4 puncte de penalizare pentru savarsirea urmatoarelor fapte:  3. depasirea cu 31 - 40 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic;”

Din cele 4 fotografii in baza carora s-a intocmit procesul verbal de contraventie  rezulta ca  petenta a savarsit contraventia retinuta in sarcina sa . Cinemometrul  radar utilizat de Politia rutiera la masurarea vitezei de circulatie a autovehiculului functioneaza pe principiul efectului Doppler iar  masurarea vitezei s-a efectuat  in dreptul  literei T(target-tinta) si este indicata viteza de 82 km/h in localitatea T ,plansa foto nr.1.

Numarul de inmatriculare  privind autoturismul condus de petent este vizibil,este indicata ora,ziua la care s-a efectuat masurarea vitezei in conformitate cu pct.3.5.1.din NML 021-05-plansele foto1,2,3,4.Tot din plansele fotografice rezulta coordonatele savarsirii faptei si rezulta fara dubiu ca fapta s-a inregistrat in localitate .Petenta nu a negat faptele contraventionale  insa a sustinut ca agentul constatator nu  a avut in vedere imprejurarile faptei si  nu a realizat concordanta dintre gradul de pericol social concret si fapta potrivit art. 5,7 si 21 pct. 3 din O.G. 2/2001. A aplicat avertisment pentru incalcarea obligatiei conducatorului auto de a avea asupra sa carnetul de conducere si a aplicat sanctiunea maxima pentru depasirea limitei de viteza admisa pentru sectorul de drum. Elementele invocate de petenta in ceea ce priveste graba si obligatiile profesionale nu sunt de natura sa atraga o circumstantiere in sensul reducerii sanctiunii, cum nu poate fi luata in calcul imprejurarea unui trafic mai putin intens, cum s-a sustinut, chiar daca imprejurarea ar fi fost dovedita. Legiuitorul, prin reglementarile  de circulatie impuse, a avut in vedere si inlaturarea unor manifestari de graba si lipsa de vigilenta,manifestate in trafic, indiferent de existenta unui trafic intens  s-au mai putin intens, pentru a nu pune in pericol  viata participantii la trafic si bunurile acestora.

Reluand ,instanta apreciaza ca petenta a savarsit faptele contraventionale .Sanctiunile  aplicate sunt  in concordanta cu gradul de pericol social si cu toate criteriile de individualizare prev .de art. 21 pct.3 din O.G. 2/2001.Organul constatator a respectat conditiile de forma si fond impuse de art.16,17,19 din O.G.2/2001.

Urmeaza sa se  respinga  plangerea si sa se mentina in totalitate procesul verbal de contraventie .

2

Domenii speta