Furt calificat

Sentinţă penală 621 din 18.08.2010


Constată că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Avrig din data de 23.06.2010, înregistrat la această instanţă la data de ………sub nr. X, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpaţilor L.I.V. şi T.A.D., pentru săvârşirea a trei infracţiuni de furt calificat, prev. de art. 208 al.1 C. penal rap. la art. 209 alin.1 lit. a,e,i,g C. penal, respectiv art. 208 al.1 C. penal, rap. la art. 209 al.1 lit. a,e,g,i C. penal, cu aplicarea art. 33 lit. a C. penal.

Faţă de inculpatul L.I.V. s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată şi pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 86 al.1 din OUG nr. 195/2002, cu aplicarea art. 33 lit. a C.penal.

În motivarea actului de sesizare a instanţei se arată că în noaptea de 31 mai/ 1 iunie 2010, cei doi inculpaţi s-au deplasat pe strada ............. din Avrig, de unde au sustras autoturismul Dacia aparţinând părţii vătămate U.G., pentru a se plimba cu ea.

Autoturismul a fost condus de inculpatul L., care nu poseda permis de conducere, iar în momentul în care au ajuns la periferia oraşului, motorul s-a defectat, iar cei doi inculpai au forţat portbagajul maşinii, de unde au sustras trei tuse de chei şi o pernă, pe care le-au ascuns în cimitir.

La întoarcerea spre casă, cei doi inculpaţi au forţat uşa altui autoturism, aflat pe str. ............. din Avrig, aparţinând părţii vătămate N.F., de unde au sustras un radio CD.

Valoarea prejudiciului cauza se ridică la suma de 2000 lei ( faţă de partea vătămată U.G.), şi 300 lei (faţă de partea vătămată N.F., prejudiciul fiind recuperat).

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine în fapt următoarele :

În noaptea de 31 mai/1 iunie 2010, inculpaţii au consumat băuturi alcoolice între orele 2200 – 0130, după care, de comun acord, s-au deplasata pe strada ........din Avrig, unde era parcat autoturismul marca Dacia, aparţinând părţii vătămate U.G.

Inculpaţii au pătruns în autoturism utilizând o portieră despre care susţin că era deschisă, apoi au pornit maşina cu ajutorul unui patent, cu care au tăiat  conductorii electrici, legând direct firele de contact.

S-au deplasat cu acest autoturism, condus de inculpatul L., care nu posedă permis de conducere, lângă terenul de fotbal din Avrig, abandonând apoi maşina, nu înainte de a sustrage  bunuri de valoare redusă (perniţă roşie, trei rânduri de chei), pe care le-au ascuns în cimitir.

În aceeaşi noapte, în drum spre casă, inculpaţii au forţat uşa altui autoturism, aparţinând părţii vătămate N.F., de unde inculpatul L. a sustras , prin smulgere, un radio-CD, care a fost ulterior ridicat de organele de poliţie de la acest inculpat.

Valoarea totală a prejudiciului este de 2000 lei, cu care partea vătămată U.G. s-a constituit parte civilă în cursul urmăririi penale, şi reprezintă contravaloarea reparaţiilor necesare aducerii autoturismului în stare de funcţionare.

În faza de judecată, în şedinţa publică din data de 04.08.2010, partea vătămată U.G. a arătat că nu înţelege să se constituie parte civilă, deoarece prejudiciul a fost recuperat integral.

Partea vătămată N.F. nu s-a constituit parte civilă în cauză.

Inculpaţii au recunoscut, în declaraţiile date în cursul urmăririi penale şi în faza de judecată, comiterea infracţiunilor pentru care au fost trimişi în judecată, manifestând regret faţă de faptele comise.

Starea de fapt expusă mai sus a fost reţinută de către instanţă pe baza declaraţiilor inculpaţilor (f.65-78), ale părţilor vătămate (f.37-40), declaraţiile martorilor P.I. şi P.N.

În drept, fapta inculpatului L.I.V.. de a sustrage autoturismul părţii vătămate U.G., întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 208 alin.1,4 C. penal şi art. 209 al.1 lit. a,e,g,i C. penal, cu aplicarea art. 33 lit. a C.penal, iar faptele de sustragere  truselor de chei din portbagajul maşinii acestuia,precum şi radio CD-ul din maşina părţii vătămate N.F. întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 208 alin.1 C. penal şi art. 209 al.1 lit. a,e,g,i C. penal, cu aplicarea art. 33 lit. a C.penal, toate cu aplicarea art. 33 lit. a  C. penal, referitor la concursul de infracţiuni.

De asemenea, fapta acestuia de a conduce autoturismul Dacia pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere, prev. şi ped. de art. 86 al.1 din OUG nr. 195/2002 R, cu aplicarea art. 33 lit. a C. penal.

Fapta inculpatului T.A.D. de a sustrage autoturismul părţii vătămate U.G., întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 208 alin.1,4 C. penal şi art. 209 al.1 lit. a,e,g,i C. penal, cu aplicarea art. 33 lit. a C.penal, iar faptele de sustragere  truselor de chei din portbagajul maşinii acestuia,precum şi radio CD-ul din maşina părţii vătămate N.F. întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 208 alin.1 C. penal şi art. 209 al.1 lit. a,e,g,i C. penal, cu aplicarea art. 33 lit. a C.penal, toate cu aplicarea art. 33 lit. a  C. penal, referitor la concursul de infracţiuni.

În ceea ce priveşte pedepsele ce se vor aplica inculpatului L.I.V., instanţa are în vedere următoarele:

Luând în considerare criteriile generale de individualizare a pedepselor, consacrate de art. 72 C.penal, precum şi gradul de pericol social concret al faptelor săvârşite, atitudinea sinceră în faţa organelor de urmărire penală, precum şi persoana inculpatului, instanţa va aplica acestuia o pedeapsă sub minimul special prevăzut de lege, de 2 ani şi 10 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 208 alin.1,4 C. penal şi art. 209 al.1 lit. a,e,g,i C. penal, cu aplicarea art. 33 lit. a C.penal şi art.74 lit. ”c” C.penal, în dauna părţii vătămate U.G..

De asemenea, instanţa va aplica inculpatului câte două pedepse de câte 2 ani şi 9 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 208 alin.1 C. penal şi art. 209 al.1 lit. a,e,g,i C. penal, cu aplicarea art. 33 lit. a C.penal şi art.74 lit. ”c” C.penal, în dauna părţii vătămate U.G. şi a părţii vătămate N.F..

Pentru infracţiunea prev. de art. 87 al.1 din OUG nr. 195/2002 R, instanţa va aplica inculpatului pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare, având în vedere gradul de pericol social relativ ridicat al faptei, constând în pericolul pe care l-a reprezentat pentru ordinea publică prezenţa inculpatului la volanul autoturismului Dacia, pentru conducerea căreia nu poseda permis de conducere.

Împrejurarea că inculpatul urma cursurile şcolii de şoferi nu are relevanţă asupra pericolului social al faptei, atâta vreme cât acesta nu absolvise aceste cursuri şi nu obţinuse permisul de conducere, echivalent cu dobândirea cunoştinţelor necesare conducerii unui autovehicul în stare de siguranţă, fără a manifesta pericol pentru ordinea publică.

În baza art. 34 lit. b C. penal, contopeşte pedeapsa de 2 ani şi 10 luni închisoare, aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. şi ped. de art. 208 alin.1 şi 4 C.penal, raportat la art. 209 alin.1 lit. „a,e,g,i” C. penal,cu aplicarea art. 33 lit.”a” C.penal şi art. 74 lit. „c” C. penal, cu cele de câte 2 ani şi 9 luni închisoare, aplicate pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 208 alin.1 C. penal şi art. 209 al.1 lit. a,e,g,i C. penal, cu aplicarea art. 33 lit. a C.penal şi art.74 lit. ”c” C.penal, şi cu cea de 1 an şi 6 luni închisoare, aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere, prev. de art. 86 alin.1 din OUG nr. 195/2002, republicată, cu aplicarea art. 33 lit.”a” C. penal, inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea, de 2 ani şi 10 luni închisoare.

Instanţa apreciază că scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea acesteia, precum şi faptul că perioada petrecută în stare de arest preventiv a realizat prevenţia specială avută în vedere de legiuitor, motiv pentru care, în temeiul art. 861 C.penal, dispune suspendarea sub supraveghere a pedepsei  de 2 ani şi 10 luni închisoare, şi stabileşte termenul de încercare la 5 ani şi 10 luni.

În baza art.863 C. penal, stabileşte următoarele măsuri de supraveghere în sarcina inculpatului, pe durata termenului de încercare:

-să se prezinte, la datele fixate , la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Sibiu.

-să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, locuinţă, reşedinţă, sau orice deplasare ce depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea.

-să comunice şi să verifice schimbarea locului de muncă.

-să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

Face aplicarea art. 71 C.penal, raportat la art. 64 lit. „a” teza a II-a şi „b” din  C. penal.

În baza art. 71 alin. 5 C. penal, dispune suspendarea executării pedepselor accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a pedepsei principale.

În baza art.359 C.proc.pen,  atrage atenţia inculpatului asupra cauzelor de revocare a suspendării sub supraveghere a pedepsei, prev. de art. 864 C.penal.

În baza art. 88 C.penal, deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi arestării preventive, începând cu data de 01.06.2010  şi până la data pronunţării prezentei hotărâri.

În ceea ce priveşte pedepsele ce se vor aplica inculpatului T.A.D., instanţa reţine următoarele:

Având în vedere criteriile generale de individualizare a pedepselor, consacrate de art. 72 C.penal, luând în considerare gradul de pericol social concret al faptelor săvârşite, atitudinea sinceră şi persoana inculpatului, instanţa va aplica acestuia o pedeapsă sub minimul special prevăzut de lege, de 2 ani şi 8 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 208 alin.1,4 C. penal şi art. 209 al.1 lit. a,e,g,i C. penal, cu aplicarea art. 33 lit. a C.penal şi art.74 lit. ”c” C.penal, în dauna părţii vătămate U.G.

De asemenea, instanţa va aplica inculpatului câte două pedepse de câte 2 ani şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 208 alin.1 C. penal şi art. 209 al.1 lit. a,e,g,i C. penal, cu aplicarea art. 33 lit. a C.penal şi art.74 lit. ”c” C.penal, în dauna părţii vătămate U.G. şi a părţii vătămate N.F.

În baza art. 34 lit. b C. penal, contopeşte pedeapsa de 2 ani şi 8 luni închisoare, aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. şi ped. de art. 208 alin.1 şi 4 C.penal, raportat la art. 209 alin.1 lit. „a,e,g,i” C. penal,cu aplicarea art. 33 lit.”a” C.penal şi art. 74 lit. „c” C. penal, cu cele de câte 2 ani şi 6 luni închisoare, aplicate pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 208 alin.1 C. penal şi art. 209 al.1 lit. a,e,g,i C. penal, cu aplicarea art. 33 lit. a C.penal şi art.74 lit. ”c” C.penal, inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea, de 2 ani şi 8 luni închisoare.

Instanţa apreciază că scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea acesteia, precum şi faptul că perioada petrecută în stare de arest preventiv a realizat prevenţia specială avută în vedere de legiuitor, motiv pentru care, în temeiul art. 861 C.penal, dispune suspendarea sub supraveghere a pedepsei  de 2 ani şi 8 luni închisoare, stabilind termenul de încercare la 5 ani şi 8 luni.

În baza art.863 C. penal, stabileşte următoarele măsuri de supraveghere în sarcina inculpatului, pe durata termenului de încercare:

-să se prezinte, la datele fixate , la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Sibiu.

-să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, locuinţă, reşedinţă, sau orice deplasare ce depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea.

-să comunice şi să verifice schimbarea locului de muncă.

-să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

Face aplicarea art. 71 C.penal,raportat la art. 64 lit. „a” teza a II-a şi „b” din  C.penal.

În baza art. 71 alin.5 C. penal, dispune suspendarea executării pedepselor accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a pedepsei principale.

În baza art.359 C.proc.pen,  atrage atenţia inculpatului asupra cauzelor de revocare a suspendării sub supraveghere a pedepsei,, prev. de art. 864 C.penal.

În baza art. 88 C.penal, deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi arestării preventive, începând cu data de 01.06.2010  şi până la data pronunţării prezentei hotărâri.

Constată că părţile vătămate U.G. şi N.F., nu s-au constituit părţi civile în cauză.

În baza art. 191 alin.2 C.proc.pen, obligă inculpatul L.I.V. la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de 650 lei, din care suma de 150 lei reprezintă onorariu avocat din oficiu (1/2 din onorariul iniţial) şi se va avansa din FMJLC în favoarea Baroului ............

În baza art. 191 alin.2 C.proc.pen, obligă inculpatul T.A.D. la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de 650 lei, din care suma de 150 lei reprezintă onorariu avocat din oficiu (1/2 din onorariul iniţial) , şi se va avansa din FMJLC în favoarea Baroului ......

Pentru aceste motive,

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E:

Condamnă inculpatul L.I.V., la pedeapsa de :

-2 ani şi 10 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 208 alin.1,4 C. penal şi art. 209 al.1 lit. a,e,g,i C. penal, cu aplicarea art. 33 lit. a C.penal şi art.74 lit. ”c” C.penal, în dauna părţii vătămate U.G.

-2 ani şi 9 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 208 alin.1 C. penal şi art. 209 al.1 lit. a,e,g,i C. penal, cu aplicarea art. 33 lit. a C.penal şi art.74 lit. ”c” C.penal, în dauna părţii vătămate U.G.

-2 ani şi 9 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 208 alin.1 C. penal şi art. 209 al.1 lit. a,e,g,i C. penal, cu aplicarea art. 33 lit. a C.penal şi art.74 lit. ”c” C.penal, în dauna părţii vătămate N.F.

-1 an şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere, prev. şi ped. de art. 86 al.1 din OUG nr. 195/2002 R, cu aplicarea art. 33 lit. a C. penal.

În baza art. 34 lit. b C. penal, contopeşte pedeapsa de 2 ani şi 10 luni închisoare, aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. şi ped. de art. 208 alin. 1 şi 4 C.penal, raportat la art. 209 alin.1 lit. „a,e,g,i” C. penal,cu aplicarea art. 33 lit.”a” C.penal şi art. 74 lit. „c” C. penal, cu cele de câte 2 ani şi 9 luni închisoare, aplicate pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 208 alin.1 C. penal şi art. 209 al.1 lit. a, e, g, i C. penal, cu aplicarea art. 33 lit. a C.penal şi art.74 lit. ”c” C.penal, şi cu cea de 1 an şi 6 luni închisoare, aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere, prev. de art. 86 alin.1 din OUG nr. 195/2002, republicată, cu aplicarea art. 33 lit.”a” C. penal, inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea, de 2 ani şi 10 luni închisoare.

În temeiul art. 861  C.penal, dispune suspendarea sub supraveghere a pedepsei  de 2 ani şi 10 luni închisoare, sens în care stabileşte termenul de încercare la 5 ani şi 10 luni.

În baza art.863 C. penal, stabileşte următoarele măsuri de supraveghere în sarcina inculpatului, pe durata termenului de încercare:

-să se prezinte, la datele fixate , la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Sibiu.

-să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, locuinţă, reşedinţă, sau orice deplasare ce depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea.

-să comunice şi să verifice schimbarea locului de muncă.

-să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

Face aplicarea art. 71 C.penal,raportat la art. 64 lit. „a” teza a II-a şi „b” din  C.penal.

În baza art. 71 alin.5 C. penal, dispune suspendarea executării pedepselor accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a pedepsei principale.

În baza art.359 C.proc.pen,  atrage atenţia inculpatului asupra cauzelor de revocare a suspendării sub supraveghere a pedepsei,, prev. de art. 864 C.penal.

În baza art. 88 C.penal, deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi arestării preventive, începând cu data de 01.06.2010  şi până la data pronunţării prezentei hotărâri.

În baza art. 350 alin.3 lit. b C.proc.pen, dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului a inculpatului L.I.V.

Condamnă inculpatul T.A.D., la pedeapsa de :

-2 ani şi 8 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 208 alin.1,4 C. penal şi art. 209 al.1 lit. a,e,g,i C. penal, cu aplicarea art. 33 lit. a C.penal şi art.74 lit. ”c” C.penal, în dauna părţii vătămate U.G.

-2 ani şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 208 alin.1 C. penal şi art. 209 al.1 lit. a,e,g,i C. penal, cu aplicarea art. 33 lit. a C.penal şi art.74 lit. ”c” C.penal, în dauna părţii vătămate U.G.

-2 ani şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 208 alin.1 C. penal şi art. 209 al.1 lit. a,e,g,i C. penal, cu aplicarea art. 33 lit. a C.penal şi art.74 lit. ”c” C.penal, în dauna părţii vătămate N.F.

În baza art. 34 lit. b C. penal, contopeşte pedeapsa de 2 ani şi 8 luni închisoare, aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. şi ped. de art. 208 alin.1 şi 4 C.penal, raportat la art. 209 alin.1 lit. „a,e,g,i” C. penal,cu aplicarea art. 33 lit.”a” C.penal şi art. 74 lit. „c” C. penal, cu cele de câte 2 ani şi 6 luni închisoare, aplicate pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 208 alin.1 C. penal şi art. 209 al.1 lit. a,e,g,i C. penal, cu aplicarea art. 33 lit. a C.penal şi art.74 lit. ”c” C.penal, inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea, de 2 ani şi 8 luni închisoare.

În temeiul art. 861 C.penal, dispune suspendarea sub supraveghere a pedepsei  de 2 ani şi 8 luni închisoare, sens în care stabileşte termenul de încercare la 5 ani şi 8 luni.

În baza art.863 C. penal, stabileşte următoarele măsuri de supraveghere în sarcina inculpatului, pe durata termenului de încercare:

-să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Sibiu.

-să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, locuinţă, reşedinţă, sau orice deplasare ce depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea.

-să comunice şi să verifice schimbarea locului de muncă.

-să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

Face aplicarea art. 71 C.penal, raportat la art. 64 lit. „a” teza a II-a şi „b” din  C.penal.

În baza art. 71 alin.5 C. penal, dispune suspendarea executării pedepselor accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a pedepsei principale.

În baza art.359 C.proc.pen, atrage atenţia inculpatului asupra cauzelor de revocare a suspendării sub supraveghere a pedepsei, prev. de art. 864 C.penal.

În baza art. 88 C.penal, deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi arestării preventive, începând cu data de 01.06.2010  şi până la data pronunţării prezentei hotărâri.

În baza art. 350 alin.3 lit. b C.proc.pen, dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului a inculpatului T.A.D.

Constată că părţile vătămate U.G., şi N.F., nu s-au constituit părţi civile în cauză.

În baza art. 191 alin.2 C.proc.pen, obligă inculpatul L.I.V. la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de 650 lei, din care suma de 150 lei reprezintă onorariu avocat din oficiu şi se va avansa din FMJLC în favoarea Baroului .....

În baza art. 191 alin.2 C.proc.pen, obligă inculpatul T.A.D. la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de 650 lei, din care suma de 150 lei reprezintă onorariu avocat din oficiu şi se va avansa din FMJLC în favoarea Baroului ..........

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare pentru inculpaţi, şi de la pronunţare pentru procuror şi părţile vătămate.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 18 august 2010.