Infractiuni

Sentinţă penală 180/2011 din 28.09.2011


Dosar nr. 1783/828/2011

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TOPOLOVENI

SENTINŢA PENALĂ Nr. 180/2011

Şedinţa publică de la 28 Septembrie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE: G.A. judecător

GREFIER:M. P.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Topoloveni fiind reprezentat de procuror C. R. D.

Pe rol soluţionarea cauzei penale privind pe inculpaţii O.I. S.,  I. V. şi pe

parte vătămată S.C. A. S.R.L. reprezentată de C. N., trimişi în judecată prin

rechizitoriul nr.602/P/2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Topoloveni,

pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 208 al.1C.pen., art.209 al.1,

lit.a, e, g şi i) C.pen.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns inculpaţii as. de

avocat din oficiu M.P., în baza delegaţiei de reprezentare pe care o depune la

dosar, lipsă fiind partea vătămată.

Procedura legal îndeplinită.

S-a procedat la înregistrarea cauzei cu mijloace tehnice audio, potrivit

disp. art. 304 alin.1 Cod proc. pen.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

În temeiul disp.art.318 C.pr.pen. instanţa procedează la verificarea

identităţii inculpatilor O.I.S., legitimat cu C.I. seria, nr., fiul lui I. şi M.,

domiciliat în com. M., sat O. T., jud. D., CNP-; inculpatul I. V. prezintă C.I.

seria nr., fiul lui G. şi E. domiciliat în com. M., sat O. T., jud. D., CNP-.

În conformitate cu dispoziţiile art.300 alin.1 Cod proc. penală instanţa

pune în discuţie regularitatea actului de sesizare.

Reprezentantul parchetului solicită să se constate regularitatea actului de

sesizare a instanţei.

Inculpaţii prin apărător achiesează la concluziile formulate de

reprezentantul parchetului.

În temeiul disp.art.300 ind. 1 C.pr.pen. instanţa constată că este sesizată

conform dispoziţiilor legale, că actul de sesizare, respectiv rechizitoriul

nr.602/P/2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Topoloveni a fost legal

întocmit, că nu există  cazuri de nulitate  absolută ce pot fi invocate din oficiu şi

nici  nu s-au formulat cereri prin care să fie invocate cazuri de  nulitate relativă.

În temeiul disp. art. 320 indice 1 alin.3 Cod proc. pen., înainte de

începerea cercetării judecătoreşti, instanţa aduce la cunoştinţă inculpaţilor

dispoziţiile anterior menţionate şi îi întreabă pe aceştia dacă solicită ca judecata

să aibă loc în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, pentru

săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 208 al.1C.pen., art.209 al.1, lit.a, e, g şi

i) C.pen.

Inculpaţii O.I.S., I.V., având pe rând cuvântul, precizează că recunosc

săvârşirea faptei pentru care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi

solicită ca judecată să se facă în baza probatoriului administrat în cursul

urmăririi penale, în raport de modificările legislative intervenite prin Legea

202/2010, urmând a se aplica în cauză reducerea limitelor de pedeapsă.

Precizează că nu solicită administrarea altor probe cu excepţia înscrisurilor

depuse la dosar.

Reprezentantul parchetului pune concluzii de admitere a cererilor

formulate de inculpaţi privind aplicarea în cauză a disp. art. 320 indice 1 Cod

proc. pen., norme procedurale ce reglementează procedura simplificată de

derulare a cercetării judecătoreşti.

În temeiul disp.art.320 ind.1 alin2 Cod proc. penală, instanţa

încuviinţează inculpaţilor proba cu înscrisurile depuse la dosar şi cererea

formulată de aceştia, în raport de poziţia adoptată şi modificările intervenite

prin Legea 202/2010, apreciind ca fiind incidente normele procedurale

invocate, având în vedere că inculpaţii recunosc săvârşirea faptei reţinute şi îşi

însuşesc materialul de urmărire penală, fără a solicita administrarea altor probe.

În baza art.322 Cod pr. pen. instanţa explică pe scurt inculpaţilor care

sunt învinuirile care li se aduc şi care sunt drepturile pe care aceştia le au în

cursul procesului penal, precum si dispozitiile art.70 cod proc civ..

În temeiul disp.art.320 ind.1 alin.3 Cod proc. penală instanţa procedează

la audierea inculpatului O.I.S., declaraţia acestuia fiind consemnată în scris şi

ataşată la dosarul cauzei.

În temeiul disp.art.320 ind.1 alin.3 Cod proc. penală instanţa procedează

la audierea inculpatului I.V., declaraţia acestuia fiind consemnată în scris şi

ataşată la dosarul cauzei.

Reprezentantul parchetului si inculpaţii prin apărător, având pe rând

cuvântul, precizează că nu au alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi

acordă cuvântul în dezbateri de fond, potrivit disp. art. 340 Cod proc. pen.

Reprezentantul parchetului expune situaţia de fapt, astfel cum a fost

reţinută în rechizitoriu, apreciaza că din probatoriul administrat în cauză s-a

făcut dovada vinovăţiei inculpaţilor O.I.S., I.V. pentru săvârşirea infracţiunii

prev. şi ped. de art. 208 al.1C.pen., art.209 al.1, lit.a, e, g şi i) C.pen, pune

concluzii de condamnare a acestora la o pedeapsă în condiţiile art. 81 Cod

penal, în raport de atitudinea manifestată de inculpaţi instanţei de judecată, lipsa

antecedentelor penale şi împrejurarea că aceştia au solicitat să se facă aplicabile

în cauză dispoziţiile art. 320 ind. 1 Cod proc. pen., sunt la primul conflict cu

rigorile legii penale, să se deducă din pedeapsa aplicată perioada reţinerii de 24

ore pentru ambii inculpaţi, urmând a dispune confiscarea celor două pânze de

bomfaier folosite de inculpaţi la săvârşirea faptei. Solicită ca instanţa să ia act că

partea vătămată S.C A. SRL si-a retras cererea de constituire ca parte civilă în

procesul penal, întrucât prejudiciul a fost acoperit prin restituirea în natură a

bunurilor. Totodată, solicită să fie obligaţi inculpaţii la plata cheltuielilor

judiciare către stat, potrivit disp. art. 191 Cod proc. pen.

Apărătorul inculpaţilor achiesează la concluziile reprezentantului

parchetului, solicitând condamnarea inculpaţilor pentru fapta reţinută în

condiţii de suspendare, potrivit art. 81 Cod penal, cu aplicarea disp. art. 320 ind.

1, alin.7 Cod proc. pen iar la individualizarea pedepsei, instanta să aibă în

vedere atitudinea sinceră şi de regret manifestată de inculpaţi, lipsa

antecedentelor penale, datele personale (inculpatul O.I.S. având un copil în

intretinere).

Inculpatul O.I.S., având ultimul cuvânt, cf. disp.art. 341 Cod proc. pen.

recunoaşte şi regretă săvârşirea faptei.

Inculpatul I.V., având ultimul cuvânt, cf. disp.art. 341 Cod proc. pen.

recunoaşte şi regretă săvârşirea faptei.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată urmatoarele:

Prin rechizitoriul nr.602/P/2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria

Topoloveni, înregistrat la această instanţă sub numar de dosar 1783/828/2011,

au fost trimisi în judecată inculpatii I.V.si O.I.S., pentru săvârşirea infracţiunii

prev. de art.208 alin.1 Cod penal, art.209 alin.1 lit.a)e)g) şi i) Cod penal,

retinandu-se ca in noaptea de 04/05.07.2011, actionand impreuna, in loc public,

prin  escaladare unor stalpi de iluminat, au sustras si si-au insusit 300 metri liniari

conductor electric din patrimoniul SC A. SRL T., bunul sustras avand o valoare

de 4000 lei.

In esenta, in continutul actului de sesizare s-a retinut ca, in noaptea de

04/05.07.2011, organele de politie au oprit pentru control pe raza comunei M.,

jud.D, autoturismul marca Opel Astra cu numarul de inmatriculare DB-77-

MEK, condus de inculpatul I.V. si in care se afla si inculpatul O.I.S., in

autoturism au fost depistate mai multe tronsoane de cablu electric de culoare

neagra, precum si doua panze de ferastrau de tip bomfaier, un sac de rafie si un 

ciocan. Inculpatii au condus organele de politie in locul de unde au sustras cablul

gasit asupra lor, respectiv intr-o parcare publica situata la km 80 pe A1, ce

apartinea partii vatamate SC A. SRL T., parcare administrata de cetateanul italian

C. N.

In urma cercetarilor efectuate s-a stabilit de catre organele din  cadrul

Postului de Politie R., (care au preluat cauza), că cei doi inculpati, in urma unei

intelegeri prealabile s-au deplasat in parcarea de la Km. 80 de pe A1 cu intentia

de a sustrage cabluri electrice,  au patruns in parcarea amenajata, inculpatul O.I.

S. a escaladat stalpii ce asigurau iluminatul nocturn al parcarii si cu ajutorul

foarfecii achizitionate in prealabil a sectionat cablul electric. Dupa ce au doborat

cablul la pamant inculpatii l-au sectionat in tronsoane mai  scurte, pentru a-l

introduce in autoturism, apoi au parasit locul faptei cu intentia de a comercializa

bunul furat.

Partea vatamata SC A.SRL T. prin administrator C.N. s-a constituit parte

civila cu suma de 6000 lei, insa dupa recuperarea cablului sustras de inculpati a

renuntat la pretentiile civile.

Procesul penal s-a desfasurat cu inculpatii aflati in stare de libertate, insa

acestia au fost retinuti timp de 24 de ore, la data de 05.07.2011.

Examinând conţinutul materialului probator administrat în cauză, respectiv

procese verbale incheiate de organele de politie, proces verbal de cercetare la

faţa locului însoţit de imaginile operativ judiciare, adresă de evaluare a

prejudiciului, dovada de predare a bunului sustras, coroborate cu declaraţiile

inculpatilor, instanţa reţine în fapt următoarele:

In noaptea de 04/05.07.2011 inculpatii, in urma unei intelegeri

prealabile s-au deplasat intr-un loc public, o parcare situata la km. 80 de pe

Autostrada A1, Bucuresti-Pitesti, proprietatea partii vatamate SC A. SRL, de

unde prin escaladarea unor stalpi de iluminat si sectionarea prin taiere a cablului

electric sustinut de acesti stalpi, au sustras si si-au insusit cantitatea de 300 metri

liniari conductor electric, ce facea parte dintr-o instalatie privata de alimentare a

unor echipamente de iluminat a  parcarii, producand un prejudiciu in

patrimoniul partii vatamate in suma de  4080 lei.

Inculpatii au fost depistati pe raza comunei M., jud D., imediat dupa

comiterea faptelor, in data de 05.07.2011, de catre  organele de politie, care au

oprit pentru control autoturismul marca Opel Astra cu nr. de inmatriculare

DB-77-MEK, condus de inculpatul I. V. si in care se afla si inculpatul O. I. S.,

si in care au gasit atat cantitatea de 300 metri liniari cablu sustras de acestia cat

si doua panze de fierastrau de tip bomfaier, folosite la comiterea infractiunii,

dupa cum reiese din procesele verbale depuse la filele 4 si 7 si plansele foto

depuse la filele 41-45 dup).

Inculpatii au indicat organelor de politie locul de unde au sustras cablul

electric si au condus organele de cercetare la locul savarsirii faptei, unde au

indicat stalpii de unde au sustras cablul electric, modul de savarsire a infractiunii

– prin escaladarea stalpilor de catre inculpatul O.I. S. si desprinderea cablului

electric prin taiere, sectionarea cablului in tronsoane mai scurte si incarcarea

acestuia in autoturismul Opel Astra de ambii inculpati, precum si mijloacele

folosite (dupa cum reiese din procesul verbal depus la filele 8-6) iar cercetarea la

faţa locului, efectuată de organele de poliţie si consemnata in procesul verbal de 

cercetare la fata locului depus la filele 27-28 si planse foto depuse la filele 20-

24-dup a relevat urme de taiere a firelor electrice de la stalpii din parcarea de la

km 80.

 Inculpatii au fost retinuti in cauza pe o durata de 24 de ore, incepand cu

data de 05.07.2011, orele 18.30, dupa cum reiese din ordonanta de retinere

depusa la fila 38 –dup.

 Audiati în cauză in faza urmaririi penale, inculpatii au recunoscut ca au

savarsit faptele pentru care sunt trimisi in judecata, ca au sustras bunul gasit

(respectiv 300ml cablu electric), in autoturismul marca Opel Astra cu numarul

de inmatriculare DB-77-MEK ce a fost condus de inculpatul I. V. si in care se

afla si inculpatul O.I.S. si ca intentionau sa il comercializeze in folos personal.

 Audiati în faţa instanţei, inculpatii au adoptat aceeaşi atitudine sinceră,

recunoscând săvârşirea faptei, astfel cum a fost reţinută în conţinutul actului de

sesizare si au regretat savarsirea acesteia.

Coroborând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine

săvârşirea faptei în contextul situaţiei de fapt anterior expusă.

 Se apreciaza ca aflarea adevarului intr-o cauza penala-regula de baza a

procesului penal implica a stabili daca fapta exista si intruneste elementele

constitutive ale infractiunii, respectiv care este autorul acesteia, atat organele de

urmarire penala si instanta de judecata avand obligatia sa aiba un rol activ in

desfasurarea procesului penal si sa stranga probe atat in favoarea cat defavoarea

inculpatilor, care beneficiaza de prezumtia de nevinovatie care poate fi

combatuta numai print-un probatoriu din care sa reiasa, fara echivoc, ca

acestora li se pot imputa faptele penale pentru care sunt cercetati si trimisi in

judecata. 

 Prin urmare, se retine ca din materialul probator administrat rezulta fara

putinta de tagada, ca faptele savarsite de catre inculpati intrunesc, in drept,

elementele constitutive ale infractiunii de furt calificat prev.de art 208 al.1-209 

al.1, lit.a) e) g) şi i) Cod pen.

 Infracţiunea de furt calificat săvârşită atat de inculpatul I.V. cat si de

inculpatul O.I.S. atrage răspunderea penală a acestora în sensul art. 17 Cod

penal, urmând ca la individualizarea pedepselor ce se vor aplica inculpatilor să

fie avute în vedere criteriile stabilite de art. 72 Cod penal: adica limitele de

pedeapsa prevazute pentru infractiunea de furt, precum şi dispoziţiile art.320

ind.1 alin.7 Cod proc.penală ce prevăd posibilitatea acestora de a beneficia de

reducerea cu 1/3 a acestor limite, dată fiind recunoaşterea faptei, gradul de

pericol social ridicat al faptei în raport de circumstanţele în care a fost comisă,

pericolul concret- faptele fiind comise în loc public şi prin escaladare, valoarea

prejudiciului ce a fost integral recuperat întrucât inculpatii au fost surprinsi

înainte de a transporta bunul la domiciliul.

 Totodata, instanţa va avea în vedere si circumstantele personale ale

inculpatilor, retinand in ceea ce priveste pe inculpatul I. V. ca nu s-a confruntat

până în acest moment cu rigorile legii penale, aşa cum rezultă din fişa de cazier

judiciar ataşata la dosarul cauzei, si ca are un copil minor in intretinere, iar in

ceea ce il priveste pe inculpatul O. I. S., ca a fost sanctionat doar cu amenda

administrativa pentru savarsirea infractiunii prev. de art. 56 indice 1 din Legea

nr. 192/2001.

Insa aceste circumstante nu vor fi retinute ca si circumstanţe atenuante

judiciare fata de datele concrete ale spetei (si anume ca inculpatii, au ignorat

total pericolul la care au expus celelalte persoane care tranzitau A1 şi urmarile

care s-ar fi putut produce, existand posibilitatatea ca orice persoana care se

oprea in parcarea de la Km 80 sa se electrocuteze ca urmare a faptei

inculpatilor, si ca prin faptele lor de a fura un bun cu intentia de a-l comercializa

in folosul propriu, au adoptat o conduita ce intra in sfera ilicitului penal), ci vor

primi cuvenita eficienţă juridică la stabilirea cuantumului pedepsei şi a

modalităţii de executare a acesteia.

Faţă de aceste considerente, va condamna pe inculpatul O. I. S. la

pedeapsa închisorii de 2 ani si 6 luni pentru săvârşirea infracţiunii infracţiunii de

furt calificat prevazuta de art.208, alin.1, Cod penal, art.209, alin.1, lit.a, e, g si i

Cod penal, cu aplicarea cu aplic. disp. art. 320 ind. 1 alin.7 Cod proc. pen; de

asemenea va condamna pe inculpatul I. V. la pedeapsa închisorii de 2 ani si 6

luni pentru săvârşirea infracţiunii infracţiunii de furt calificat prevazuta de

art.208, alin.1, Cod penal, art.209, alin.1, lit.a, e, g si i Cod penal, cu aplicarea cu

aplic. disp. art. 320 ind. 1 alin.7 Cod proc. pen, apreciind ca pedepsele aplicate

sunt  în măsură să asigure scopul preventiv-educativ al pedepsei în contextul

disp.art.52 Cod penal,.

În temeiul disp. art. 357 alin.2 lit.a) Cod proc. pen. rap. la art. 88 Cod

penal, pentru fiecare inculpat, va deduce din pedeapsa aplicată perioada reţinerii

de 24 ore.

 În ceea ce priveste modalitatea de executare a pedepsei, instanta va avea

în vedere faptul că inculpatii şi-au asumat responsabilitatea conduitei adoptate,

ca nu

se impune scoaterea inculpatilor din mediul familial si social si plasarea lor în

mediu închis, iar resocializarea inculpatilor se poate realiza şi fără executarea

efectivă a pedepsei privative de libertate aplicată acestora.

Faţă de aceste considerente, în temeiul disp.art. 81 Cod penal, va dispune

suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o durată de 4 ani si 6 luni,

termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 Cod penal.

Cu privire la pedeapsa accesorie, instanţa reţine că, natura faptei săvârşite

şi ansamblul circumstanţelor personale ale inculpatilor duc la concluzia

existenţei unei nedemnităţi în exercitarea drepturilor de natură electorală

prevăzute de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit.b din Codul penal, respectiv dreptul de

a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a

ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, motiv pentru care

exerciţiul acestora va fi interzis pe perioada executării pedepsei, potrivit art. 71

Cod penal.

Instanţa nu va interzice inculpatilor dreptul de a alege, ci doar pe cel de a

fi ales, având în vedere exigenţele CEDO., reflectate în Hotărârea din 6

octombrie 2005, în cauza Hirst împotriva Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei

de Nord, în care Curtea a apreciat, păstrând linia stabilită prin Hotărârea Sabou şi

Pîrcălab împotriva  României, că nu se impune interzicerea ope legis a drepturilor

electorale, aceasta trebuind să fie dispusă în funcţie de natura faptei. Or, faptele

care au făcut obiectul prezentei cauze nu au conotaţie electorala, astfel că se

apreciază că nu se impune interzicerea dreptului de a alege; dreptul de a fi ales

sau de a exercita o functie implicand exercitiul autoritatii de stat se impune însă

a fi interzis, deoarece inculpatii nu ar putea reprezenta un model de conduită

pentru cetăţeni.

In baza disp.art. 71 alin.5 Cod penal va suspenda executarea pedepsei

accesorii pe durata suspendării condiţionate a pedepsei principale.

În temeiul disp. art. 359 Cod proc. penală va atrage atenţia inculpatilor

asupra disp. art. 83 Cod penal privind revocarea suspendării condiţionate a

executării pedepsei în cazul săvârşirii altei infracţiuni pe durata termenului de

încercare.

Potrivit disp.art.118 lit.b) Cod penal, sunt supuse confiscării speciale

bunurile care au fost folosite în orice mod la săvârşirea unei infracţiuni,

dispoziţii legale care justifică adoptarea măsurii de siguranţă a confiscării a doua

pânze de bomfaier, bunuri folosite de inculpati la săvârşirea faptei.

 In faza de urmarire penala, partea vatamata SC A. SRL T., prin

administrator C. N., s-a constituit parte civila cu suma de 6000 lei, (fila 32-dup),

insa dupa recuperarea cablului sustras de inculpati a luat la cunostinta ca

valoarea stabilita ca prejudiciu este in suma de 4000 lei si a invederat ca nu se

mai constituie parte civila, in cauza (fila 34-dup), astfel ca urmeaza ca instanta

sa ia act că partea vătămată S.C A. SRL si-a retras cererea de constituire ca parte

civilă în procesul penal.

Cablul electric sustras de inculpati a fost restituit partii vatamate (conform

dovezii de predare primire (fila 35-dup), prejudiciul fiind reparat in integralitate,

instanţa urmând a lua act de aceste aspecte privind modalitatea în care a fost

acoperit prejudiciul generat prin săvârşirea faptei.

În temeiul disp. art. 191 alin.2 Cod proc. pen. va obliga pe fiecare

inculpat la cate 1500 lei cheltuieli judiciare către stat din care 600 lei reprezintă

onorariu avocat oficiu conform delegaţiei nr.209/16.09.2011, sumă ce se va

avansa din fondurile Ministerului Justiţiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

In baza art.208, alin.1, Cod penal, art.209, alin.1, lit.a, e, g si i Cod penal,

condamna pe inculpatul O.I.S., zis „C”, fiul lui I. şi M., născut la data de --în

mun.B., cetăţean român, studii 8 clase, fără ocupaţie, necăsătorit, CNP-,

domiciliat în comuna M., sat O. T., judeţul D., la pedeapsa închisorii de 2 ani si

6 luni pentru săvârşirea infracţiunii infracţiunii de furt calificat.

În temeiul disp. art. 357 alin.2 lit.a) Cod proc. pen. rap. la art. 88 Cod

penal deduce din pedeapsa aplicată perioada reţinerii de 24 ore.

În temeiul disp. art. 71 alin.1 şi alin.2 Cod penal interzice inculpatului

drepturile prevăzute de art. 64 alin.1lit.a) tz. a II - a şi lit.b) Cod penal pe durata

executării pedepsei principale.

În temeiul disp. art. 81 Cod penal dispune suspendarea condiţionată a

executării pedepsei aplicate inculpatului pe o durată de 4 ani si 6 luni, termen de

încercare stabilit în condiţiile art. 82 Cod penal.

  În temeiul disp. art. 71 alin.5 Cod penal dispune suspendarea executarii

pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor pe durata suspendării condiţionate a

executării pedepsei principale.

  În temeiul disp. art. 359 Cod proc. pen. atrage atenţia inculpatului

asupra disp. art. 83 Cod penal privind revocarea suspendării condiţionate a

executării pedepsei în cazul săvârşirii altei infracţiuni pe durata termenului de

încercare.

  In baza art.208, alin.1, Cod penal, art.209, alin.1, lit.a, e, g si i Cod

penal, condamna pe inculpatul I. V.,  fiul lui G. şi E., născut la data de ..în

oraşul G., judeţul D., cetăţean român, studii 8 clase, necăsătorit, CNP-,

domiciliat în comuna M., sat O. T., judeţul D., la pedeapsa închisorii de 2 ani si

6 luni pentru săvârşirea infracţiunii infracţiunii de furt calificat.

În temeiul disp. art. 357 alin.2 lit.a) Cod proc. pen. rap. la art. 88 Cod

penal deduce din pedeapsa aplicată perioada reţinerii de 24 ore.

În temeiul disp. art. 71 alin.1 şi alin.2 Cod penal interzice inculpatului

drepturile prevăzute de art. 64 alin.1lit.a) tz. a II - a şi lit.b) Cod penal pe durata

executării pedepsei principale.

În temeiul disp. art. 81 Cod penal dispune suspendarea condiţionată a

executării pedepsei aplicate inculpatului pe o durată de 4  ani si 6 luni, termen

de încercare stabilit în condiţiile art. 82 Cod penal.

În temeiul disp. art. 71 alin.5 Cod penal dispune suspendarea  executarii

pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor pe durata suspendării condiţionate a

executării pedepsei principale.

În temeiul disp. art. 359 Cod proc. pen. atrage atenţia inculpatului

asupra disp. art. 83 Cod penal privind revocarea suspendării condiţionate a

executării pedepsei în cazul săvârşirii altei infracţiuni pe durata termenului de

încercare.

În temeiul disp. art. 118 lit.b) Cod penal dispune confiscarea a doua

pânze de bomfaier, bunuri folosite de inculpati la săvârşirea faptei.

Ia act că partea vătămată S.C A. SRL reprezentata de C. N., str. B.,

bl.B5, et.2 ap.11, mun.T., jud. A. si-a retras cererea de constituire ca parte civilă

în procesul penal.

Constată acoperit prejudiciul cauzat părţii vătămate prin restituirea în

natură a bunurilor.

În temeiul disp. art. 191 alin.2 Cod proc. pen. obligă pe fiecare inculpat

la cate 1500 lei cheltuieli judiciare către stat din care 600 lei reprezintă onorariu

avocat

oficiu conform delegaţiei nr.209/16.09.2011, sumă ce se va avansa din

fondurile Ministerului Justiţiei.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronunţare pentru partile

prezente si de la comunicare pentru partea vatamata.

  Pronunţată în şedinţă publică, azi, 28.09.2011.

Preşedinte,

G. A.

Grefier,

M. P.

Red. GA

Dact.GA

4 ex. /13.10.2011