Infractiunea prev. de art.11 pct.1 din Legea nr.61/1991. Element material ce nu necesita repetabilitate. Concurs ideal cu infractiunea de ultraj si ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea ordinii si linistii publice.

Decizie 1581 din 28.10.2009


Domenii asociate:

- infractiuni

- ultraj

Dosar nr. 5126/4/2008 (1288/2009)

Curtea de Apel Bucuresti, sectia a II-a penala si pentru cauze de minori si familie, decizia penala nr. 1581 din 28 octombrie 2009

Infractiunea prev. de art.11 pct.1 din Legea nr.61/1991. Element material ce nu necesita repetabilitate. Concurs ideal cu infractiunea de ultraj si ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea ordinii si linistii publice.

Infractiunea prev. de art.11 pct.1 din Legea nr.61/1991 nu este o infractiune de obicei. Luat separat, fiecare port ilegal de cutit, în locurile si împrejurarile în care s-ar putea primejdui viata sau integritatea corporala a persoanelor ori s-ar putea tulbura ordinea si linistea publica, are semnificatie penala.

Aceasta infractiune intra în concurs ideal cu infractiunile prev. de art.239 C. pen. si art. 321 C. pen., nefiind absorbita de acestea din urma.

art.239 C. pen., art. 321 C. pen.

art.11 pct.1 din Legea nr.61/1991

Prin sentinta penala nr. 2089/24.11.2009 pronuntata de Judecatoria sectorului 4 Bucuresti, inculpatul P.A. a fost condamnat la doua pedepse de câte 6 luni închisoare în baza art. 239 al.1 cu aplic. art.99 C. pen., pentru infractiunea de ultraj. În baza art. 321 al.2 cu aplicarea art.99 C. pen., inculpatul a fost condamnat la 1 an închisoare pentru infractiunea de ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea ordinii publice. În temeiul art.34 lit.b la art.33 lit.a C. pen., a contopit pedepsele aplicate inculpatului dând spre executare pedeapsa cea mai grea, de 1 an închisoare.

În baza art.110 C. pen., a suspendat conditionat executarea pedepsei pe o durata de 1 an si 6 luni si a pus în vedere inculpatului dispozitiile art.83 C. pen.

În temeiul art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. d C. pr. pen., instanta l-a achitat pe inculpatul P.A. pentru infractiunea de port ilegal de arma prevazuta de art.11 pct.1 din Legea nr.61/1991.

Instanta de fond a retinut ca inculpatul P.A. a fost trimis în judecata în stare de libertate pentru savârsirea a doua infractiuni de ultraj prevazute de art. 239 alin. 1 C. pen., a unei infractiuni de ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea linistii si ordinii publice prevazuta de art. 321 alin. 2 C. pen. si a unei infractiuni prevazuta de art.11 pct. 1 din Legea nr. 61/1991, toate cu aplicarea art. 33 lit. a si art. 99 C. pen.

În fapt, s-a stabilit ca în data de 19.08.2007, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, inculpatul P.A. a iesit în strada fiind enervat de prezenta a doi vecini, carora le-a adresat injurii. Reîntors în casa, a luat un cutit si apoi a revenit în strada unde i-a amenintat pe vecini cu moartea, alergându-i în jurul unei masini. Si alti vecini au fost tratati în acelasi fel. La fata locului au sosit doua echipaje de politie, unul alcatuit din partile vatamate S.N. si Z.N. si unul format din C.B. si I.G. Inculpatul i-a amenintat cu moartea pe primii doi agenti de politie folosindu-se de acelasi cutit, reusindu-se în cele din urma imobilizarea sa si transportarea la sectie.

În drept, s-a apreciat ca fapta inculpatului P.A. de a ameninta cu un cutit pe lucratorii de politie S.N. si Z.N., care îndeplineau o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat si se aflau în exercitiul functiunii, întruneste elementele constitutive a doua infractiunii de ultraj prev. de art. 239 alin. 1 C. pen.

Prima instanta a mai retinut ca fapta aceluiasi inculpat care, în public, a savârsit acte si gesturi prin care a cauzat scandal public si a tulburat grav ordinea si linistea publica (a adresat injurii vecinilor, i-a alergat si amenintat cu cutitul determinând reactia de indignare si îngrijorare a unui numar mare de persoane aflate pe strada), întruneste elementele constitutive ale infractiunii de ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea linistii si ordinii publice, prevazuta de art. 321 alin. 2 C. pen.

În ceea ce priveste infractiunea prevazuta de art.11 pct. 1 din Legea nr. 61/1991, instanta a apreciat ca expresia "portul cutitului" uzitata de legiuitor conduce la concluzia ca exista infractiunea de port ilegal de cutit doar daca se probeaza obisnuinta inculpatului de a-l purta în loc public. Simpla detinere a cutitului de catre inculpat, în mod accidental, ca si folosirea acestuia pentru a ameninta sau pentru a lovi - ca în cauza, nu constituie infractiunea de port de arma alba, caci este absorbita în infractiunea mai grava.

Prin decizia 225/09.04.2009 a Tribunalului Bucuresti Sectia I Penala, s-a respins ca nefondat apelul declarat de Parchet, considerându-se corecta solutia de achitare a inculpatului sub aspectul comiterii infractiunii prev. de art.11 pct.1 din Legea 61/1991, pe motiv ca infractiunea de port ilegal al cutitului este absorbita în infractiunea mai grava, de ultraj prev. de art.239 alin.1 C. pen., care a fost comisa prin amenintarea partilor vatamate cu cutitul.

Împotriva celor doua hotarâri a formulat recurs Parchetul de pe lânga Tribunalul Bucuresti, care a solicitat condamnarea inculpatului si pentru infractiunea prev. de art.11 alin.1 din Legea 61/1991 cu aplicarea art.99 C. pen. S-a sustinut ca aceasta infractiune exista, chiar daca portul ilegal de cutit nu are caracter de repetabilitate, simpla detinere ilegala a cutitului constituind infractiune. De asemenea, s-a mentionat ca portul ilegal de cutit nu se absoarbe în infractiunea de ultraj.

Curtea a considerat ca recursul este întemeiat, fiind incident cazul de casare prevazut de art.3859 pct.18 C. pr. pen., potrivit caruia hotarârile sunt supuse casarii când s-a comis o eroare grava de fapt, având drept consecinta pronuntarea unei hotarâri gresite de achitare sau condamnare.

Curtea constata ca sunt întrunite elementele constitutive ale infractiunii prev. de art.11 pct.1 din Legea 61/1991 întrucât la data de 19.08.2007, într-un loc public - pe strada, inculpatul P.A. a purtat fara drept un cutit, amenintând cu acesta mai multe persoane, dintre care unele politisti, tulburând ordinea si linistea publica, conditii în care ar fi putut primejdui viata sau integritatea corporala a acestor persoane.

Infractiunea în discutie nu este reglementata ca o infractiune de obicei, asa cum a motivat prima instanta solutia de achitare, întrucât periculozitatea sociala necesara infractiunii exista fara repetabilitatea portului fara drept a cutitului. Pentru a subzista aceasta infractiune nu este necesara repetarea faptelor de acelasi fel din care sa rezulte vreo îndeletnicire. Luat separat, fiecare port ilegal de cutit, în locurile si împrejurarile în care s-ar putea primejdui viata sau integritatea corporala a persoanelor ori s-ar putea tulbura ordinea si linistea publica, are semnificatie penala.

Pe de alta parte, Curtea considera ca amenintarea cu cutitul, comisa de inculpat în conditiile prezentei cauze constituie un concurs ideal de infractiuni, în conformitate cu dispozitiile art.33 lit.b C. pen., deoarece actiunea sa întruneste atât elementele constitutive ale infractiunii prev. de art.11 pct.1 din Legea 61/1991, cât si elementele constitutive ale infractiunii prev. de art.321 alin.2 C. pen., respectiv ale infractiunii prev. de art.239 alin.1 C. pen. raportat la partile vatamate politisti.

Amenintarea cu cutitul a vecinilor inculpatului, alaturi de injuriile aduse acestora, constituie manifestari prin care a cauzat scandal public si a tulburat grav ordinea si linistea publica, fiind întrunite elementele constitutive ale infractiunii prev. de art.321 alin.2 C. pen. Cum una dintre aceste manifestari, respectiv amenintarea cu un cutit, s-a comis prin detinerea cutitului fara drept, se constata ca aceasta infractiune este în concurs ideal cu infractiunea prev. de art.11 pct.1 din Legea 61/1991.

De asemenea, folosirea cutitului cu ocazia amenintarii partilor vatamate-politisti nu este absorbita în latura obiectiva a infractiunii de ultraj deoarece inculpatul a realizat amenintarea prin folosirea cutitului, element care atrage retinerea în încadrarea juridica a faptei si a dispozitiilor prev. de art.11 pct.1 din Legea 61/1991.

În consecinta, Curtea a admis recursul declarat de Parchet, a casat în întregime decizia penala si în parte sentinta penala atacate, numai cu privire la achitarea inculpatului P.A. pentru savârsirea infractiunii prev. de art.11 pct.1 din Legea nr.61/1991.

În baza art.11 pct.1 din Legea nr.61/1991, republicata, cu aplicarea art.99 alin.3 C. pen. l-a condamnat inculpatul P.A. la pedeapsa de 6 luni închisoare.

În baza art.34 lit.b rap. la art.33 lit.b C. pen., a contopit aceasta pedeapsa cu pedepsele de câte 6 luni închisoare aplicate pentru cele doua infractiuni prev. de art.239 alin.1 cu aplicarea art.99 C. pen. si cu pedeapsa de 1 an închisoare aplicata pentru infractiunea prev. de art.321 alin.2 cu aplicarea art.99 C. pen. si stabilind ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea, de 1 an închisoare.

A mentinut celelalte dispozitii ale sentintei penale.

Domenii speta