Pretenţii

Sentinţă civilă 6 din 16.01.2014


Prin cererea înregistrată la această instanţă la data de 18.07.2012, reclamantul BN  cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor la SCPA „D” şi Asociaţii situat în Galaţi, str. …., a solicitat, în contradictoriu cu pârâta SC xxxxxxxx Sucursala Galaţi, cu sediul în Galaţi, str. …, plata sumei de 24.033 euro plus dobânda legala.

În motivarea în fapt a acţiunii formulate, reclamantul a  precizat faptul că la data de 20.05.2012 în timp ce conducea autoturismul proprietate personală a fost lovit de un autoturism marca Nissan înmatriculat sub nr. VN-XX-XXX. În timpul impactului autoturismul personal a luat foc şi până la venirea pompierilor  acesta a fost distrus în totalitate. Se mai menţionează faptul că evenimentul rutier a fost instrumentat de IPJ Vrancea secţia Poliţie Rutieră P, s-a întocmit procesul verbal  seria Cp nr. YYYYY şi procesul verbal  de intervenţie nr. 69/20.05.2012. S-a deschis dosar de daună a doua zi şi s-au pus la dispoziţia reprezentanţilor societăţii de asigurare toate fotografiile de la locul producerii accidentului. Pentru că nici în dimineaţa zilei de 22.05.2012 nu s-a prezentat nimeni de la societatea de asigurări o rudă a ridicat epava autoturismului care a ajuns la nişte locuitori din zonă. Deoarece asiguratorul a condiţionat plata despăgubirii de formularea unei plângerii împotriva rudei care a luat carcasa metalică, chiar dacă s-a făcut dovada acestei plângeri nu s-a procedat la plata despăgubirii, motiv pentru care s-a promovat acţiunea de faţă.

În drept cererea este motivată în conformitate cu prevederile disp. art. 1270 – 1350 CCiv, Legea 136/1995 şi disp. art. 274 Cpr. Civilă.

În dovedirea acţiunii s-a solicitat proba cu acte sens în care s-a depus la dosarul cauzei copie de pe poliţa de asigurare Casco  seria C nr. XXXX, copie proces verbal seria CP nr. YYYYY/20.05.2012, copie proces verbal de intervenţie nr. 69/20.05.2012, invitaţie la conciliere.

Acţiune este legal timbrată, s-a achitat taxa de timbru în suma de 3831 lei, fila 23 dosar.

Pârâta legal citată a formulat întâmpinare.

Prin întâmpinarea formulată pârâta precizează faptul că acţiunea reclamantului nu este fondată iar analiza inspectorilor de daună a societăţii rezultă faptul că avariile produse la autoturismul înmatriculat sub nr. Gl 08 – EBY s-au produs în împrejurări neelucidate şi din vina reclamantului; s-a stabilit astfel faptul că sursa probabilă de aprindere era amplasată sub autoturism iar acesta nu era la locul indicat de reclamant. În aceste condiţii, dosarul de daună s-a înaintat către Direcţia daune din centrala OVIG SA pentru analiză şi luarea unei măsuri de aprobare sau respingere a despăgubirilor.

Solicită respingere acţiunii  ca nefondată iar în situaţia respingerii despăgubirilor şi menţinerii cererii de chemare în judecată  introducerea în cauză în calitate de chemat în garanţie  pe asiguratorul  auto VN – XX-XXX, vinovat de eveniment.

În apărare solicită proba cu acte, depoziţia şoferului FBN, interogatoriul reclamantului , expertiză tehnică de specialitate. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, prin prisma cererilor şi a apărărilor formulate, a probelor administrate şi a dispoziţiilor legale în materie, instanţa constată următoarele:

Declaraţiile reclamantului în faţa asigurătorului şi a organelor de cercetare penală nu au fost sincere, existând indicii că acesta a ascuns cu ştiinţă aspecte ale evenimentului rutier şi ale celor ulterioare acestuia.

Astfel, în faţa asigurătorului a declarat, la data de 01.08.2012, că, la data de 22.05.2012, la două zile după eveniment, când s-a deplasat la locul accidentului, epava dispăruse (dosarul de daune, pagina a doua a declaraţiei dată în faţa inspectorului).

De asemenea, în faţa organelor de cercetare penală, reclamantul a dat aceeaşi declaraţie, arătând că a „constatat că epava nu mai era acolo” (fila 43). În realitate, potrivit referatului cu propunerea de a nu se începe urmărirea penală (fila 37), s-a reţinut că, „din analiza listingurilor telefonice, am stabilit că în perioada 21-22.05.2012, aceştia au avut mai multe convorbiri între ei” – adică între reclamant şi cel ce a luat epava autovehiculului, cumnatul său -, reclamantul fiind cel ce a solicitat cumnatului său, BG, să ridice epava. Acest fapt a fost ascuns, cu bună ştiinţă, de către reclamant, atât asigurătorului, cât şi organelor de cercetare penală.

Numitul BG a declarat că nu l-a anunţat pe reclamant că a ridicat epava maşinii (fila 39), declaraţie subliniată şi în finalul declaraţiei (fila 40) însă, din cuprinsul referatului penal, după cum am arătat mai sus, a rezultat că a avut mai multe convorbiri cu reclamantul atât în ziua presupusei ridicări a epavei, cât şi înainte cu o zi, adică în data de 21.05.2012, fiind improbabil ca în ziua de 22 mai (ziua deplasării la locul accidentului cu inspectorul de daune), aceştia să fi avut convorbiri în care să nu fi discutat de ridicarea epavei.

Aşadar, atât reclamantul, cât şi numitul BG, nu au spus adevărul.

Instanţa constată că şi declaraţia martorei poate fi pusă sub semnul îndoielii. Astfel, martora FBN afirmă că accidentul rutier s-a produs întrucât, în timp ce conducea autoturismul propriu, nu a păstrat distanţa regulamentară, fiind la circa 5 m în spatele autoturismului reclamantului şi că, întrucât reclamantul a frânat brusc în încercarea de a evita un câine, a accidentat, din spate autovehiculul reclamantului. Este ineplicabil faptul că, pe un drum judeţean, necirculat intens, martora a condus cu viteza de 60- 70 de km/h, la o distanţă de doar 5 m de autovehiculul din faţă.

De asemenea, este inexplicabil că nici reclamantul, nici martora nu aveau extinctoare, obligatorii, potrivit legii, iar reclamantul, deşi recunoaşte că asigurătorul i-a pus în vedere să păzească epava, a stabilit cu cumnatul său să o ridice, iar acesta a înstrăinat-o în foarte scurt timp unor persoane de etnie rromă, pe care nu îi cunoaşte şi care au venit cu o autoutilitară Dacia înmatriculată în judeţul Vrancea, fără a putea menţiona numărul de înmatriculare, pentru a putea fi identificaţi.

Reclamantul mai arată că, după producerea accidentului, a acţionat frâna de mână şi a coborât din vehicul. După ce acesta a fost cuprins de flăcări, acesta s-a pus singur în mişcare, pe o pantă înclinată, însă urmele traiectoriei urmate descriu o linie curbă (fotografia depusă la dosarul de daune), fapt pe care instanţa nu îl poate explica decât prin aceea că volanul autovehiculului a fost acţionat de o  persoană, ceea ce conduce la concluzia că, în timpul deplasării, maşina nu fusese cuprinsă încă de flăcări, descrierea evenimentului de reclamant fiind diferită.

Reclamantul a declarat că nu o cunoştea pe martoră sau pe domnul care o însoţea. Inspectorul de asigurări a reprodus discuţii ale ofiţerilor de poliţie potrivit cărora reclamantul, anterior producerii evenimentului asigurat, îl cunoştea atât pe însoţitorul martorei, cât şi pe martoră - referatul de verificare a dosarului de daune nr. XXXX0 VN, depus la acest termen.

În acelaşi referat, menţionat mai sus, s-a reţinut că au existat suspiciuni cu privire la realitatea descrierii împrejurărilor producerii evenimentului asigurat.

Potrivit dosarului de daune, autovehiculul a fost asigurat pentru suma de 24033 de euro, deşi avea o vechime de 7 ani la data accidentului şi, după cum susţine reclamantul, fusese cumpărată cu 2 ani în urmă, din judeţul Iaşi, la preţul de 15000 de euro.

Din raportul de expertiză efectuat în cauză, „incendierea autoturismului s-a datorat, posibil, datorită deplasării bornei acumulatorului în timpul impactului şi producerea scurtcircuitului”, „în timpul avarierii, posibil, borna acumulatorului a intrat în contact cu aripa dreaptă spate a autoturismului BMW şi s-a produs scurtcircuitul care a dus la incendierea autoturismului”.

Expertul desemnat, aşadar, a emis doar o ipoteză, fără o oferi o certitudine.

Potrivit poliţei de asigurare, depusă la fila 4, anexa 03.01.01.W.001.0.L, anexa 03.01.01.W.002.0.G şi anexa 03.01.01.E.006.0.A fac parte din contractul încheiat între părţi.

Conform clauzelor contractuale, depuse în copie la acest termen, punctul 8.2. a) b) şi f) din condiţiile generale contractuale, asigurătorul este îndreptăţit să nu acorde despăgubiri în cazul în care asiguratul nu şi-a îndeplinit obligaţiile decurgând din poliţă şi din condiţiile generale contractuale, dacă în declaraţiile asiguratului se constată neadevăruri, contradicţii, falsuri, aspecte frauduloase sau exagerări evidente, precum şi dacă rezultatele obţinute în urma investigaţiilor şi/sau expertizelor efectuate nu sunt concludente.

Potrivit art 9.1 din condiţiile generale contractuale, asigurătorul nu va acorda despăgubiri dacă asiguratul modifică sau alterează cu intenţie urmele şi rămăşiţele evenimentului asigurat.

Conform punctului 16.10 din condiţiile generale contractuale, asiguratul s-a obligat să comunice poliţiei şi asigurătorului orice informaţii ce pot conduce la găsirea autovehiculului. De asemenea, punctul 16.11 din condiţiile generale contractuale prevede că asiguratul are obligaţia de a păstra autovehiculul avariat la dispoziţia asigurătorului, pentru ca acesta din urmă să poată face investigaţii (punctul 16.11 litera d)) şi să ia măsuri pentru păstrarea şi paza autovehiculului (litera f)).

Reclamantul nu a respectat clauzele contractuale, în principal prin neluarea măsurilor pentru păstrarea şi paza autovehiculului incendiat, dar şi prin ascunderea, cu intenţie, a împrejurărilor producerii accidentului şi a evenimentelor ulterioare legate de acesta.

În urma conlucrării sale cu cumnatul său la dispariţia epavei, pârâta nu a fost în măsură să cerceteze condiţiile producerii evenimentului asigurat.

Au existat comunicări între reclamant şi cumnatul său, cel care a ridicat epava autovehiculului, reclamantul declarând că a constatat dispariţia acesteia la data de 22.05.2012, cu ocazia deplasării inspectorului de asigurări, la locul accidentului, iar cumnatul său, numitul BG, ascunzând adevărul cu privire la comunicările dintre aceştia, fapt ce rezultă din cuprinsul referatului întocmit în cadrul cercetărilor penale efectuate. În aceste condiţii, instanţa constată că reclamantul, cu intenţie, în înţelegere cu cumnatul său, a făcut imposibilă găsirea rămăşiţelor autovehiculului BMW.

Conform contractului încheiat, asigurătorul nu va achita nicio despăgubire în cazul în care asiguratul nu şi-a îndeplinit obligaţiile decurgând din poliţă şi din condiţiile generale contractuale.

În întâmpinare şi în referatul dosarului de daune, pârâta a arătat că avariile la autovehiculul asigurat au fost produse din vina reclamantului şi în împrejurări neelucidate, în încercarea de verificare a împrejurărilor producerii accidentului s-a stabilit că autovehiculul nu mai era la locul accidentului, fiind înstrăinat de cumnatul reclamantului.

Aşadar, pârâta a refuzat plata despăgubirii, invocând neexecutarea contractului.

Instanţa constată că reclamantul nu şi-a îndeplinit obligaţiile stabilite în poliţă şi condiţiile generale contractuale, anexa 03.01.01.W.001.0.L, împrejurările producerii evenimentului asigurat nefiind elucidate, iar concluziile expertului reprezintă doar ipoteze, fără a constitui certitudini.

Neexecutarea contractului, întemeiată pe principiul reciprocităţii şi interdependenţei obligaţiilor contractuale, îndreptăţeşte partea care este gata să îşi îndeplinească obligaţiile să refuze executarea acestora, până în momentul în care partea contractantă, ce nu şi-a îndeplinit încă obligaţia, o va îndeplini.

Întrucât reclamantul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a păstra şi asigura paza autovehiculului incendiat, pârâta este în drept să refuze plata despăgubirilor pentru evenimentul asigurat.

Fiind parte căzută în pretenţii, va obliga reclamantul la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 4960 de lei, reprezentând onorariu de avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE

Respinge acţiunea civilă formulată de reclamantul BN  în contradictoriu cu pârâta SC XXXX GALAŢI.

Obligă reclamantul la plata către pârâtă a cheltuielilor de judecată în cuantum de 4960 de lei, reprezentând onorariu de avocat.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 23.10.2013.

Domenii speta