Liberare conditionata. Respingerea recursului. Criterii de apreciere a indeplinirii conditiei bunei conduite.

Decizie 18/R din 03.03.2010


R O M A N I A

TRIBUNALUL PENTRU MINORI

SI FAMILIE BRASOV

DECIZIA PENALA NR. 18/R

Sedinta publica din data de  03 martie  2010

Cu participarea prim - procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul pentru Minori si Familie Brasov

Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra cauzei penale de fata, care s-a dezbatut in sedinta din data de 24.02.2010, pentru cand partile prezente au pus concluzii in sensul celor consemnate prin incheierea de sedinta din acea zi, care face parte integranta din prezenta, iar instanta, din lipsa de timp pentru deliberare, a amanat pronuntarea pentru data de 03.03.2010.

Dezbaterile in prezenta cauza penala au fost inregistrate in conformitate cu dispozitiile art. 304 Cod procedura penala.

La apelul nominal facut in sedinta publica, la pronuntare, se constata lipsa partilor.

Procedura  este legal indeplinita.

S-a facut referatul cauzei, dupa care,

T R I B U N A L U L,

asupra recursului penal de fata constata urmatoarele:

Prin s.p. nr. /17 decembrie 2009 pronuntata de Judecatoria Brasov, in dosarul nr. /197/2009, a fost respinsa, in baza art. 450 C. pr. pen., cererea de liberare conditionata formulata de condamnatul G.I.S., dispunandu-se, totodata, mentinerea termenului pentru reinnoirea cererii stabilit de Comisia de propuneri pentru liberari conditionate din cadrul Penitenciarului Codlea, respectiv la data de  august 2010.

In baza art. 189 C. pr. pen., suma de 100 lei, reprezentand onorariul aparatorului numit din oficiu a fost inclusa in cheltuielile judiciare avansate de stat, fiind suportata din fondurile alocate Tribunalului Brasov.

In baza art. 192 al. 2 C. pr. pen., condamnatul – petent a fost obligat sa plateasca statului suma de 140 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare.

Pentru a pronunta aceasta hotarare, prima instanta a retinut ca prin s.p. nr. 7/2007 a Tribunalului pentru Minori si Familie Brasov, condamnatului G.I.S. i s-a aplicat o pedeapsa de 7 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de talharie.

Potrivit procesului – verbal nr. 48 intocmit la data de  decembrie 2009 de catre Comisia de propuneri pentru punere in libertate conditionata, petentul a executat fractia de 2/3 din pedeapsa, conform art. 59 C. pen., dar fata de comportamentul necorespunzator manifestat in penitenciar si sanctiunile aplicate, Comisia a amanat pentru 8 luni reexaminarea situatiei acestuia.

Astfel cum rezulta din caracterizarea depusa la dosar, condamnatul nu a fost selectionat pentru activitati productive, a avut un comportament necorespunzator in relatiile cu personalul penitenciarului, a intretinut conflicte cu ceilalti detinuti, a fost sanctionat de sapte ori si recompensat de doar doua ori.

In drept, prima instanta a constatat ca, potrivit art. 59 C. pen., condamnatul poate fi liberat conditionat daca este staruitor in munca, disciplinat si da dovezi temeinice de indreptare.  Avand insa in vedere comportamentul neadecvat manifestat de petent pe durata detentiei, instanta de fond a considerat ca in cauza nu sunt indeplinite conditiile pentru a putea fi liberat conditionat.

Pentru aceste considerente, in baza art. 450 C. pr. pen., a fost respinsa cererea de liberare conditionata formulata de condamnatul G.I.S., contestatia acestuia nefiind intemeiata.

Prima instanta a dispus mentinerea termenului pentru reinnoirea cererii stabilit de Comisia de propuneri pentru liberari conditionate din cadrul Penitenciarului Codlea, respectiv la data de 31 august 2010.

Impotriva acestei hotariri a declarat recurs, in conformitate cu prevederile art. 385/1 al. 1 lit. f  C. pr. pen., in interiorul termenului prevazut de lege, condamnatul – petent G.I.S., prin care a solicitat, conform concluziilor orale ale avocatului desemnat din oficiu pentru inculpat, admiterea recursului, casarea hotararii atacate si, pe cale de consecinta, admiterea cererii de liberare conditionata, pe considerentul ca sunt intrunite conditiile enuntate de prevederile art. 59 C. pen, intrucat recurentul – condamnat a executat 2/3 din pedeapsa si a fost recompensat de doua ori.

In sustinerea celor aratate prin cererea de recurs, condamnatul nu a administrat probe.

Examinand actele si lucrarile dosarului, in raport de motivele de recurs invocate de petentul G.I.S., dar si intreaga cauza sub toate aspectele, in conformitate cu prevederile art. 385/6 al. 3 C. pr. pen., instanta de control judiciar retine ca recursul este nefondat, potrivit considerentelor ce vor fi aratate in continuare:

Intr-adevar, pe langa executarea a 2/3 din pedeapsa, ca si conditie obiectiva, prin dispozitiile art. 59 al. 1 C. pen. legiuitorul a impus si o suma de conditii subiective care trebuie indeplinite de cel condamnat pentru a beneficia de liberare conditionata, conditii referitoare la staruinta in munca, disciplina si dovezile temeinice de indreptare de care trebuie sa dea dovada condamnatul pe durata executarii pedepsei.

Din procesul – verbal nr. /12 decembrie 2009 intocmit de Comisia de propuneri pentru punerea in libertate conditionata din cadrul Penitenciarului Codlea reiese ca petentul G.I.S. a executat fractiunea de pedeapsa prevazuta de lege pentru a putea beneficia de liberarea conditionata, adica un numar de 1.704 de zile, din 2.557 de zile (f. 4 dosar fond).

Cu toate acestea, caracterizarea privind comportamentul in perioada detentiei (anexa la procesul – verbal al Comisiei de propuneri pentru liberare conditionata din data de 02 decembrie 2009) evidentiaza faptul ca recurentul – condamnat G.I.S. a fost sanctionat disciplinar de sapte ori pentru atitudine necorespunzatoare fata de cadre, atitudine necorespunzatoare fata de organele judiciare, lovire detinut, confectionare de obiecte interzise, nerespectarea regulament de ordine interioara, doar doua dintre aceste sanctiuni fiind ridicate. De asemenea, in relatiile cu ceilalti detinuti, condamnatul a avut o conduita neadecvata, in sensul ca a fost angrenat in diverse conflicte cu celelalte persoane private de libertate (f. 5 dosar fond).

Prin urmare, fata de imprejurarea ca cel condamnat nu a dat dovada ca si-a indreptat comportamentul pe perioada detentiei, in mod corect prima instanta a apreciat ca nu sunt intrunite conditiile enuntate de prevederile art. 59 al. 1 C. pen. relativ la punerea in libertate a petentului, chiar daca acesta a executat fractiunea de pedeapsa stabilita de lege, mai cu seama ca liberarea conditionata este un beneficiu acordat de legiuitor care ii poate profita celui condamnat, in conditiile in care acesta da dovada ca a facut eforturi pentru a avea o conduita corespunzatoare pe durata executarii pedepsei in regim de detentie, ceea ce nu este cazul in situatia de fata.

Pentru considerentele ce preced, tribunalul specializat apreciaza ca recursul formulat de condamnatul G.I.S. impotriva s.p. nr. / decembrie 2009 pronuntata de Judecatoria Brasov, in dosarul nr. /197/2009,  este nefondat, si va fi respins ca atare, in baza art. 385/15 al. 1 pct. 1 lit. b C. pr. pen., cu consecinta mentinerii hotararii atacate, potrivit dispozitivului prezentei.

In baza art. 192 al. 2 C. pr. pen., recurentul – condamnat va fi obligat la plata sumei de 130 de lei, in favoarea statului, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat in recurs, din care suma de 100 de lei, reprezentand onorariul avocatului desemnat din oficiu pentru condamnat (f. 11 dosar TMF), se va avansa Baroului Brasov din fondurile Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

D E C I D E:

In baza art. 385/15 al. 1 pct. 1 lit. b C. pr. pen., respinge, ca nefondat, recursul declarat de condamnatul G.I.S., detinut in Penitenciarul Codlea, jud. Brasov, impotriva s.p. nr. / decembrie 2009 pronuntata de Judecatoria Brasov, in dosarul nr. /197/2009, pe care o mentine.

In baza art. 192 al. 2 C. pr. pen., obliga recurentul – condamnat la plata sumei de 130 de lei, in favoarea statului, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat in recurs, din care suma de 100 de lei, reprezentand onorariul avocatului desemnat din oficiu pentru condamnat, se avanseaza Baroului Brasov din fondurile Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti.

Definitiva.

Pronuntata in sedinta publica, astazi,  martie 2010.

Domenii speta