Plângere împotriva rezoluţiei procurorului. Termen. Momentul de la care începe să curgă. Cerere de comunicare a soluţiei de neîncepere a urmăririi penale. Calificare greşită. Consecinţe cu privire la calculul termenului de formulare a plângerii în f...

Decizie 1326 din 09.10.2009


TITLU:

Plângere împotriva rezolutiei procurorului. Termen. Momentul de la care începe sa curga. Cerere de comunicare a solutiei de neîncepere a urmaririi penale. Calificare gresita. Consecinte cu privire la calculul termenului de formulare a plângerii în fata judecatorului

C. proc. pen., art. 277-278, art. 2781 alin. (2)

REZUMAT:

Data formularii cererii prin care petentul solicita comunicarea rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale pentru ca, aflând continutul acesteia, sa o poata ataca la prim-procuror, nu poate fi avuta în vedere ca data de plecare pentru calcularea termenelor prevazute la alin. (2) al art. 2781 C.proc.pen., chiar daca prim-procurorul, dându-i o calificare gresita, o solutioneaza ca si plângere împotriva solutiei de netrimitere în judecata, potrivit art.277 si 278 C.proc.pen.

(Tribunalul Bucuresti – Sectia I Penala, Decizia nr.1326/R din 9.10.2009, definitiva)

COMPLETUL CONSTITUIT DIN:

PRESEDINTE: MATEI DOREL GEORGE

JUDECATOR: TRANCA ANAMARIA

JUDECATOR: MALALIU ANDI MIHAI

CONSIDERENTE:

Prin sentinta penala nr.317/11.06.2009 pronuntata de Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti în dosarul penal nr.4147/301/2009, în baza art.2781 alin.8 lit.a C.proc.pen., s-a respins ca tardiva plângerea formulata de petentul D.C. împotriva rezolutiei nr.7147/P/2007 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti, în contradictoriu cu intimatii U.D. si A.S.E.

În baza art.192 al.2 C.proc.pen., petentul a fost obligat la plata sumei de 60 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre instanta de fond a retinut ca prin plângerea înregistrata la data de 23.03.2009 petentul D.C. a solicitat desfiintarea rezolutiei nr.7147/P/2007 din 29.10.2008 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti, prin care s-a dispus neînceperea urmaririi penale fata de intimatii U.D. si A.S.E. sub aspectul savârsirii infractiunilor de tulburare de posesie prevazuta de art.220 C.pen. si tulburarea folosintei locuintei prevazuta de art. 320 C.pen.

În motivarea plângerii, petentul a aratat ca solutia dispusa de catre Parchetul de pe lânga Judecatoria Sector 3 Bucuresti este nelegala si netemeinica.

Astfel, prin rezolutia nr. 7147/P/2007 din 29.10.2008 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti s-a dispus neînceperea urmaririi penale fata de intimatii U.D. si A.S.E. sub aspectul savârsirii infractiunilor de tulburare de posesie prevazuta de art.220 C.pen. si tulburarea folosintei locuintei prevazuta de art. 320 C.pen.

Împotriva acestei rezolutii petentul, în temeiul art.275-278 C.proc.pen., a formulat plângere la prim-procurorul Parchetului de pe lânga Judecatoria Sector 3 la data de 02.12.2008, plângere respinsa ca neîntemeiata prin rezolutia nr. 2745/II-2/2008 din data de 13.01.2009, dupa expirarea termenului de 20 de zile prevazut de art. 2781 alin.2 C.proc.pen.

În raport de aceasta situatie, instanta fondului a constatat ca termenul de 20 de zile în care petentul trebuia sa formuleze plângere la instanta de judecata a început sa curga din momentul expirarii celor 20 de zile în care prim-procurorul trebuia sa solutioneze plângerea formulata împotriva rezolutiei 7147/P/2007.

Or, instanta fondului a constatat ca petentul a formulat plângere la Parchetul de pe lânga Judecatoria Sector 3 Bucuresti (plângere trimisa ulterior la instanta de judecata în data de 23.03.2009) împotriva rezolutiei nr. 7147/P/2007 abia la data de 16.03.2009, cu nesocotirea evidenta a termenului imperativ prevazut de art. 2781 alin.2 C.proc.pen., motiv pentru care a respins ca tardiva plângerea formulata de petent.

Împotriva acestei sentinte a formulat recurs petentul D.C., criticând-o  pentru nelegalitate si netemeinicie, întrucât instanta de fond a admis exceptia tardivitatii plângerii, fara a fi pusa în discutia partilor

Examinând hotarârea recurata prin prisma motivelor de recurs invocate cât si din oficiu conform art.3856 alin.3 C.proc.pen., Tribunalul constata fondat recursul, pentru urmatoarele considerente:

Constata ca plângerea formulata de petent împotriva rezolutiei nr. 7147/P/2007 din 29.10.2009 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti a fost formulata în termen.

Retine ca prin rezolutia nr. 7147/P/2007 din data de 13.01.2009 a Parchetului de pe lânga Judecatoria sectorului 3 Bucuresti s-a dispus în baza art. 228 alin. 6 C.proc.pen. raportat la art. 10 lit. d C.proc.pen. neînceperea urmaririi penale fata de intimatii U.D. si A.S.E. sub aspectul savârsirii infractiunilor de tulburare de posesie prevazuta de art.220 C.pen. si tulburarea folosintei locuintei prevazuta de art. 320 C.pen.

La data de 28.11.2008 petentul D.C. formuleaza cerere prin care solicita comunicarea rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale pentru a putea formula plângere la prim-procuror, solicitând în final si infirmarea rezolutiei nr. 7147/P/2007 din data de 20.10.2008.

Prin rezolutia nr. 2745/II-2/2008 din data de 13.01.2009 a prim- procurorului Parchetului de pe lânga Judecatoria sectorului 3 Bucuresti s-a dispus respingerea ca neîntemeiata a plângerii formulate de catre petent împotriva rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale, în cuprinsul rezolutiei primului-procuror mentionându-se si ca se va dispune comunicarea catre petent a rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale.

La data de 17.03.2009 petentul se adreseaza cu o noua cerere prim- procurorului, solicitând din nou comunicarea rezolutiei procurorului pentru a o putea ataca la prim-procuror si solicitând expres ca aceasta sesizare sa nu fie trimisa instantei de judecata ci primului-procuror al parchetului.

Mai arata petentul ca în mod gresit cererea sa anterioara a fost interpretata ca plângere împotriva rezolutiei procurorului desi a solicitat numai comunicarea motivarii acesteia, pentru a o putea ataca la prim-procuror.

Fata de aceste împrejurari Tribunalul retine ca prim-procurorul a interpretat gresit prima cerere formulata de petent ca plângere împotriva solutiei procurorului, desi aceasta prima cerere era o solicitare de comunicare a motivarii solutiei de neîncepere a urmaririi penale.

Prim-procurorul a apreciat formal caracterul sesizarii petentului desi din întreg cuprinsul memoriului rezulta ca acesta are nevoie a cunoaste motivarea rezolutiei înainte de a formula plângere împotriva acesteia la prim-procuror, ignorând vointa reala exprimata de acesta în cuprinsul memoriului sau.

De altfel prim-procurorul avea posibilitatea de a obtine lamuriri de la petent cu privire la caracterul cererii sale înainte de a proceda la solutionarea ei pe fond.

Ca atare Tribunalul retine ca prim-procurorul a solutionat o plângere cu care nu a fost investit, si pentru acest motiv petentului nu îi sunt aplicabile dispozitiile art. 2781 alin. 2 C.proc.pen. cu privire la termenul de 40 de zile prevazut de acest text de lege.

Întrucât petentul nu a formulat plângerea reglementata de art. 2781 alin. 2 C.proc.pen. acestuia nu i se poate imputa nerespectarea termenului de 40 de zile ce are caracter de decadere.

Desi pe cale de consecinta s-ar putea retine ca prim-procurorul nu a solutionat o plângere reala a petentului împotriva solutiei de neîncepere a urmaririi penale, o solutie de trimitere a plângerii la prim-procuror devine în acest moment procesual formala si neutila, neputând duce decât la reluarea formala a unui ciclu procesual, aceasta concluzie impunându-se cu atât mai mult cu cât prim-procurorul a analizat pe fond cauza.

Ca atare se impune casarea sentintei atacate si trimiterea cauzei la instanta de fond pentru analizarea plângerii pe fond.

Nu în ultimul rând un alt motiv de nelegalitatea care conduce la solutia adoptata de tribunal este omisiunea instantei de fond de a pune în discutia partilor exceptia tardivitatii plângerii, ridicata de procuror cu ocazia dezbaterilor pe fond.

Or, un atare procedeu este nelegal, întrucât în acest mod petentul a fost lipsit de posibilitatea de a a-si formula aparari cu privire la aceasta chestiune.

Pentru motivele aratate va casa sentinta atacata si va trimite cauza spre rejudecare aceleiasi instante, în vederea analizarii plângerii pe fond.

Cheltuielile judiciare avansate de stat în recurs vor ramâne în sarcina acestuia.

DISPOZITIV:

Admite recursul declarat de recurentul D.C. împotriva sentintei penale nr.317/11.06.2009 pronuntata de Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti în dosarul penal nr.4147/301/2009.

Caseaza sentinta penala atacata si trimite cauza spre rejudecare aceleiasi instante.

Obliga intimatii la 300 lei, cheltuieli judiciare catre recurent.

Cheltuielile judiciare avansate de stat în recursul petentului ramân în sarcina statului.

Definitiva.

Pronuntata în sedinta publica, azi 09.10.2009.