Revendicare imobil cu destinaţia de cramă de la o societate comercială. Scutire la plata taxei de timbru.

Decizie 51 din 18.03.2010


Potrivit  dispozitiilor art.  15 lit. r din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru,  sunt scutite de taxe judiciare de timbru  actiunile si cererile, inclusiv cele pentru exercitarea cailor de atac referitoare la  cererile introduse  de proprietari sau de succesorii acestora pentru restituirea imobilelor  preluate de stat  sau de alte persoane juridice,  în perioada 6 martie 1945 - 22  decembrie 1989, precum si cererile accesorii si incidente.

Scutirea  de plata taxei  de timbru  se refera la orice litigii  ce au ca obiect actiuni  introduse de proprietari  sau succesorii acestora  pentru restituirea imobilelor  preluate de stat sau alte persoane juridice  în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, fara a face vreo distinctie privind modul de preluare a imobilului sau temeiul preluarii.

Prin sentinta nr. 2091 din 27 octombrie 2009,  pronuntata de Tribunalul Dolj - Sectia Comerciala, în dosarul nr. 6684/63/2009, a fost anulata ca netimbrata cererea formulata de reclamantul R.C  împotriva pârâtei  SC CHR M SRL.

Împotriva sentintei a declarat apel  reclamantul  R.C criticând-o sub aspectul nelegalitatii.

O critica a apelantului reclamant s-a referit la faptul ca  a evaluat imobilul revendicat la suma de 510.000 lei  învederând faptul ca cererea formulata este scutita de plata taxei judiciare de timbru  în conditiile art. 15 lit. r  din Legea 146/1997 privind taxele judiciare de timbru.

Curtea  a constatat ca în speta ne aflam  în cadrul unei actiuni în revendicare, imobilul revendicat  fiind preluat de stat  dupa aparitia Decretului  92/1950.

Curtea a apreciat  ca actiunea este scutita  de plata taxei  judiciare de timbru potrivit  dispozitiilor art.  15 lit. r din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare . Astfel,  textul legal sus-mentionat  stipuleaza faptul ca  sunt scutite de taxe judiciare de timbru  actiunile si cererile, inclusiv cele pentru exercitarea cailor de atac, referitoare la  cererile introduse  de proprietari sau de succesorii acestora pentru restituirea imobilelor  preluate de stat  sau de alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945-22  decembrie 1989, precum si cererile accesorii si incidente.

Din analiza textului legal  se constata  ca legiuitorul  a prevazut ca scutirea  de plata taxei  de timbru  se refera la orice litigii  ce au ca obiect actiuni  introduse de proprietari  sau succesorii acestora  pentru restituirea imobilelor  preluate de stat sau alte persoane juridice  în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, fara a face vreo distinctie.

Ca atare, este nefondata apararea  invocata de intimata-pârâta  în cadrul întâmpinarii, potrivit careia  dispozitiile art. 15 lit. r  din Legea 146/1997 s-ar  aplica doar în situatia  cererilor introduse  pe procedura  Legii nr. 10/2001, cum, de altfel, în mod nefondat si instanta de fond a considerat ca textul legal ce prevede  scutirea de plata taxei ar fi aplicabil  doar în situatia  imobilelor ce fac obiectul Legii nr. 112/1998.

Cum dispozitiile art. 15 lit. r. nu fac distinctie în ce priveste sfera de aplicabilitate, ci în mod generic privesc cererile introduse pentru  restituirea imobilelor preluate de stat în perioada aratata, iar în speta se invoca faptul  ca imobilul  a fost preluat  de stat fara titlu, dupa aparitia Decretului  92/1950, Curtea a apreciat ca  prezenta actiune în revendicare  este scutita de  plata taxei judiciare de timbru.

Ca atare, în  cauza sunt aplicabile  dispozitiile art. 297 alin. 1 C.pr.civ., deoarece instanta de fond, dispunând anularea  ca netimbrata  a actiunii în revendicare, în mod gresit  a rezolvat procesul  fara a intra în cercetarea fondului.  În aceste conditii, Curtea a desfiintat  hotarârea instantei de fond  si a trimis  cauza spre rejudecare aceleiasi instante.