Apel penal. Latură civilă. Recunoaşterea pretenţiilor civile. Invocarea în apel de către inculpat a erorii cu privire la pretenţiile civile formulate de partea civilă la care s-a achiesat104

Hotărâre 104 din 24.02.2020


Cuprins pe materii: Drept procesual penal. Partea generală

Indice alfabetic: Drept procesual penal: apel penal; latură civilă; achiesarea la pretenţiile părţii civile

Temei de drept: C.proc.pen., art. 23

Inculpatul, prin declaraţia pe care a dat-o cu acordul părţilor responsabile civilmente, a recunoscut integral pretențiile părții civile, arătând că este de acord să o despăgubească cu suma solicitată, instanţa luând act de recunoașterea lor. În aceste condiţii, prima instanţă în mod firesc a făcut aplicarea principiului disponibilității specific dreptului civil şi procedurii civile, a cărui oglindire se regăseşte şi în legislaţia procesual penală la art. 23 alin. 3 Cod procedură penală, obligând pe inculpat în solidar cu părţile responsabile civilmente la despăgubiri în măsura recunoaşterii.

Curtea de Apel Iași, Secția penală şi pentru cauze cu minori, Decizia penală nr. 104/24.02.2020