Motiv de ordine publică: nelegala constituire a completului de judecată.

Decizie 594/R din 02.06.2009


Motiv de ordine publică: nelegala constituire a completului de judecată.

Cererile având ca obiect asigurarea unor dovezi ce urmează a fi valorificate în cadrul procedurii insolvenţei, intră în competenţa de soluţionare a judecătorului sindic desemnat în cadrul procedurii reglementate de Legea 85/2006 republicată.

Cererea de asigurare de dovezi, potrivit art.236 alin.1 teza finală Cod Procedură Civilă se va îndrepta, în timpul judecăţii, la instanţa care judecă pricina.

Prin încheierea din 6 martie 2009 a Tribunalului Comercial Mureş s-a admis cererea reclamantei S.C. B. S.R.L. Ernei, formulată în contradictoriu cu pârâta S.C. J. S.R.L. Târgu Mureş, fiind încuviinţată administrarea probei constând în efectuarea unei expertize în construcţii având ca obiect un imobil ce a format obiectul contractului de execuţie de lucrări nr.10/2007, încheiat între părţi, date fiind neînţelegerile acestora cu privire la executarea acestui contract.

 Impotriva acestei sentinţe a declarat recurs în termenul legal pârâta S.C. J. S.R.L. Târgu Mureş, depunând însă motivele de recurs după expirarea termenului prevăzut de art.303 Cod procedură civilă, fiind invocată în această situaţie de către intimată constatarea nulităţii recursului ca nemotivat.

 Motivele de recurs ale pârâtei vizau, în esenţă, împrejurarea că în cauză instanţa nu a fost alcătuită potrivit dispoziţiilor legale, astfel că instanţa trebuie să se pronunţe pe acest motiv de ordine publică invocat şi că într-un alt dosar, între aceleaşi părţi, cu un obiect similar, instanţa de control judiciar s-a pronunţat în sensul stabilirii competenţei în favoarea judecătorului sindic, dat fiind faptul că faţă de recurentă s-a deschis procedura insolvenţei.

 Examinând hotărârea atacată prin prisma acestor considerente, precum şi din oficiu, potrivit art.304/1 Cod procedură civilă, curtea a constatat următoarele:

 Intr-adevăr, dat fiind motivul de ordine publică invocat de recurentă şi anume faptul că instanţa ar fi fost nelegal alcătuită, curtea a constatat următoarele :

 Este cert că faţă de societatea recurentă s-a deschis procedura insolvenţei, fiind constituit în acest sens dosarul nr.201/1371/2009 al Tribunalului Comercial Mureş. Pe de altă parte, potrivit art.236 alin.1 teza finală Cod procedură civilă, cererea de asigurare de dovezi se va îndrepta, în timpul judecăţii, la instanţa care judecă pricina; or, în prezenta cauză, sintagma „în timpul judecăţii” cuprinde şi situaţia de faţă, în care a fost desemnat judecătorul sindic în dosarul de insolvenţă privind-o pe recurentă.

 Pe de altă parte, potrivit art.149 din Legea nr.85/2006, dispoziţiile legii privind procedura insolvenţei se completează, în măsura compatibilităţii lor, cu cele ale Codului de procedură civilă, ceea ce înseamnă că sunt aplicabile şi dispoziţiile art.17 Cod procedură civilă, potrivit cărora cererile accesorii şi incidentale sunt în căderea instanţei competente să judece cererea principală.

 Dată fiind natura cererii formulate în prezenta cauză şi anume asigurarea unor dovezi ce urmează a fi valorificate în cadrul procedurii insolvenţei, este de necontestat că soluţionarea acestei cereri va reveni în competenţa judecătorului sindic desemnat în cadrul procedurii deschise faţă de recurentă.

 Pentru aceste considerente, văzând şi dispoziţiile art.312 alin.1 şi 3 Cod procedură civilă, curtea a admis recursul promovat în prezenta cauză, urmând ca hotărârea atacată să fie casată integral, cu trimiterea dosarului, spre rejudecare, judecătorului sindic desemnat în dosarul nr.201/1371/2009.