Minori inculpaţi. Şedinţă nepublică. Audiere separată

Decizie 15/A din 05.07.2005


24. Minori inculpaţi. Şedinţă nepublică. Audiere separată.  Necitirea declaraţiilor celorlalţi inculpaţilor minori. Nulitate absolută.

Când în aceeaşi cauză sunt mai mulţi inculpaţi dintre care unii minori şi alţii majori şi nu este posibilă disjungerea, audierea inculpaţilor minori trebuie să aibă loc în şedinţă publică, conform art. 486 Cod procedură penală. Dacă instanţa apreciază necesară audierea separată a inculpaţilor este obligatoriu ca după audierea fiecăruia să i se citească declaraţiile date de ceilalţi inculpaţi (art. 324 Cod procedură penală).

Secţia pentru minori şi familie-decizia penală nr.15/A din 5 iulie 2005.

Prin sentinţa penală nr. 151 din 25 mai 2005 pronunţată de Tribunalul Sibiu Secţia penală în dosar nr. 1165/2005 inculpatul V.I.A. a fost condamnat la 15 ani închisoare şi inculpatul minor V.A. şi O.I. la câte 7 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de omor prev. şi ped. de art.174 alin.1 combinat cu art.175 alin.1 lit.2 Cod penal cu aplicarea art. 75 lit.a Cod penal şi cu aplicarea art. 99 şi 109 Cod penal pentru inculpaţii minori.

Inculpatului V.I.A. i s-a aplicat şi pedeapsa complimentară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a, b şi c Cod penal pe o perioadă de 2 ani.

S-a făcut aplicarea art. 64, 71 Cod penal pe durata executării pedepsei.

A fost menţinută starea de arest a inculpaţilor şi s-a dispus deducerea arestului preventiv.

S-a dispus confiscarea corpurilor delicte.

Au fost respinse pretenţiile civile formulate de părţile civile.

S-a reţinut în fapt că în data de 6.01.2005 pe fondul unor discuţii contradictorii  şi a consumului de alcool  cei trei inculpaţi au aplicat victimei numeroase lovituri de intensitate ridicată pe întreaga suprafaţă a corpului şi în zona capului, cu braţele şi cu picioarele, lovituri care au produs moartea victimei.

Împotriva acestei sentinţe, a declarat apel Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie , motivându-se printre altele că instanţa de fond a încălcat dispoziţiile art. 486 şi art.324 cod pr.penală, referitoare la publicitatea şedinţei de judecată  şi la audierea inculpaţilor.

Apelul este fondat.

Potrivit art.486 cod pr.penală când în aceeaşi cauză sunt mai mulţi inculpaţi dintre care unii minori şi alţii majori şi nu este posibilă disjungerea ,instanţa judecă după procedura obişnuită, aplicând însă cu privire la inculpaţii minori dispoziţiile cuprinse  în Capitolul  II “Procedura cu cauzele cu infractori minori “.

Potrivit art.290 cod pr.penală şedinţa de judecată este publică ,iar aliniatul 2 al acestui articol prevede că dacă judecata în şedinţă publică ar aduce atingere unor interese de stat, morale, demnităţii sau vieţii intime a  unei persoane,instanţa poate declara  şedinţa  secretă.

Cum în speţă nici una din aceste situaţii nu este prezentă toţi inculpaţii trebuiau audiaţi în şedinţă publică.

Instanţa de fond în şedinţa publică din 23 martie 2005 a procedat la audierea inculpatului major V.I.A. după care a dispus judecarea în continuare şi audierea separată a fiecărui inculpat minor în şedinţă secretă, îndepărtând publicul din sala de judecată.

Mai mult, după ce a procedat la audierea separată a inculpaţilor minori instanţa nu a dat citire declaraţiilor date de ceilalţi inculpaţi, deşi art.324 al.3 cod pr.penală prevede imperativ această obligativitate.

Procedând în acest mod instanţa de fond a pronunţat o hotărâre lovită de nulitate absolută ,conform art.197 alin.2 cod pr.penală, ceea ce impune admiterea apelului ,desfiinţarea hotărârii atacate cu trimiterea pentru rejudecare la aceeaşi instanţă de fond.

Domenii speta