Contestaţie la titlu privind înţelesul, întinderea şi aplicarea dispozitivului- neîncadrare în condiţiile de admisibilitate a contestatiei

Decizie 589 din 16.09.2006


Prin cererea înregistrată sub nr. 1736/2005 la Tribunalul Vrancea, reclamantul Apostu Costică a chemat în judecată pe pârâta SNP PETROM SA Sucursala Transpeco Bucureşti, solicitând lămurirea înţelesului titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. 202/05.09.2003 a Tribunalului Vrancea.

A arătat că, prin sentinţa civilă nr. 202/2003, Decizia nr. 50 din 21.04.2003 prin care a fost concediat, emisă de SNP PETROM SA Sucursala Transpeco Bucureşti a fost anulată şi intimata a fost obligată să îl reintegreze pe postul avut anterior cu plata drepturilor salariale aferente postului până la data reintegrării efective.

A mai susţinut că, în dispozitivul sentinţei civile nu este prevăzut expres care este postul deţinut anterior şi pe care pârâta trebuia să îl aibă în vedere la reintegrarea efectivă, respectiv postul de şef de coloană şi nu cel de tehnician petrolist, aşa cum susţine pârâta.

Prin sentinţa civilă nr. 294/27.04.2006 pronunţată de Tribunalul Vrancea, s-a respins ca neîntemeiată acţiunea civilă formulată de reclamantul Apostu Costică, în contradictoriu cu pârâta SNP PETROM SA Sucursala TRANSPECO Bucureşti.

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a avut în vedere următoarele:

Nu s-au reţinut susţinerile reclamantului motivat de faptul că, la pronunţarea sentinţei civile nr. 202/2003, instanţa a avut în vedere raporturile de muncă intervenite între angajat şi angajator care au fost materializate prin contractul individual de muncă încheiat intre părţi.

 

Reclamantului i s-a desfacut contractul de muncă pentru postul de tehnician şi nu de şef de coloană.

În urma transferului parcului auto, contestatorul a fost încadrat tehnician, împrejurare ce rezultă din înscrierile din carnetul de muncă şi contractul individual de muncă.

A mai constatat instanţa că reclamantul ar fi trebuit să conteste modificarea contractului de munca în termenul prevăzut de lege la instanţa competentă.

În concluzie, în baza art. 399 C.p.c, instanţa a apreciat că înţelesul sentinţei civile nr. 202/05.09.2003 a Tribunalului Vrancea este clar în sensul că, prin aceasta s-a anulat decizia nr. 50/21.04.2003 şi s-a dispus reintegrarea contestatorului în postul deţinut anterior.

Cum postul deţinut de contestator, conform contractului individual de munca era de tehnician, a rezultat că instanţa, în dosarul nr. 624/2003 a avut în vedere reintegrarea pe acest post de tehnician.

Împotriva acestei sentinţe civile a formulat recurs contestatorul Apostu Costică, solicitând, modificarea sentinţei şi pe fond, admiterea contestaţiei aşa cum a fost formulată prin cererea introductivă.

Prin decizia civilă nr. 589/R/18.09.2006 a Curţii de Apel Galaţi, s-a respins recursul declarat de contestatorul Apostu Costică pentru următoarele considerente:

Corect a reţinut instanţa că recurentul Apostu Costică a înţeles să conteste decizia nr. 50/21,04,2003 prin care a fost concediat din funcţia de tehnician la coloana nr. 6 Focşani, aşa cum a precizat chiar recurentul prin acţiunea introductivă.

Aceeaşi situaţie rezultă şi din conţinutul deciziei nr. 50/2003 emisă de intimată, în care se precizează că se desface contractul de muncă al recurentului Apostu Costică încadrat tehnician.

Această decizie a înţeles recurentul să o conteste, şi nu modificarea contractului individual de muncă.

Este clar ca , instanţa atunci când a pronunţat sentinţa civilă nr. 202/2003, a avut în vedere reintegrarea recurentului Apostu Costică pe postul deţinut anterior, adică cel de tehnician.

De altfel, unul din efectele anulării deciziei de desfacere a contractului de muncă este si repunerea părţilor în situaţia anterioară.

Recurentul a fost repus astfel, în funcţia deţinuta anterior concedierii, aceea de tehnician, aşa cum rezultă chiar din considerentele sentinţei civile nr. 202/2002 a Tribunalului Vrancea.

Faţă de această situaţie, corect a apreciat prima instanţă că este înţelesul sentinţei civile este clar si nu necesită a lămurire suplimentară