Încetarea procesului penal prin împăcarea părţilor.

Decizie 149/R din 09.04.2008


Prin sentinţa penală nr. 395/12.10.2004 pronunţată de Judecătoria Odorheiu Secuiesc, în dosarul nr.1660/2004  în baza art.305 lit.c Cod penal cu aplic.art.37 lit.a Cod penal a fost condamnat inculpatul G.A, fiul lui A. şi M.M, născut la 01.04.1071 în Odorheiu Secuiesc, pentru săvârşirea infracţiunii de abandon de familie la 1 şi 2 luni închisoare (un an şi două luni).

În baza art.83 Cod penal a fost dispusă revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 1 an (un an) cu suspendarea aplicată prin sentinţa penală nr.581/04.11.2003 în dosarul nr.1375/2003 de Judecătoria Odorheiu Secuiesc, pentru infracţiunea prev.de art.305 lit.c Cod penal, inculpatul urmând a executa pedeapsa de 2 (doi) ani şi 2 (două) luni închisoare, cu aplicarea art.71, 64 Cod penal.

A fost obligat inculpatul la plata cheltuielilor judiciare statului.

Pentru a hotărî în acest sens instanţa de fond a reţinut următoarele:

Inculpatul nu a achitat cu rea-credinţă pensia de întreţinere stabilită pe cale judecătorească pe seama copiilor minori G.E.-E. şi G.A.-Z., începând cu luna decembrie 2003 .

În raport de cele de mai sus s-a apreciat că inculpatul se face vinovat de comiterea infracţiunii prev.de art.305 lit.c Cod penal cu apic.art.37 lit.a Cod penal .

Împotriva  sentinţei instanţei de fond a declarat apel inculpatul iar Tribunalul Harghita prin decizia penală nr.20/12.02.2098 a respins ca tardiv apelul.

Împotriva deciziei Tribunalului a declarat recurs inculpatul care a arătat că apelul a fost promovat în termen şi că ulterior a achitat pensia de întreţinere astfel că s-a împăcat cu partea vătămată.

Analizând decizia atacată în conformitate cu motivele de recurs invocate precum şi prin raportare la art.385/9 alin.3 Cod pr. penală s-au reţinut următoarele:

Recursul inculpatul a fost fondat, în cauză în mod greşit instanţa de apel a considerat că apelul promovat de inculpat este tardiv.

Aşa cum rezultă din actele dosarului atât în faza de urmărire penală cât şi la instanţele de fond şi apel se cunoştea faptul că inculpatul domicilia începând du anul 1997 în Ungaria (fila 6) însă nu a fost citat niciodată de la acel domiciliu.

Prin urmare, este clar că, apelul promovat de inculpat, care nu a fost legal citat, a fost unul în termen, instanţa de apel în mod greşit  apreciind  că este tardiv.

Având în vedere că ulterior inculpatul a achitat pensia de întreţinere datorată iar partea vătămată a declarat că înţelege să se împace cu inculpatul s-a apreciat că recursul promovat era admisibil şi în baza art.385/15 pct. 2 lit. d Cod pr.penală a casat integral decizia atacată şi a desfiinţat integral sentinţa penală nr.395/18.10.2004 a Judecătoriei Ordoheiu Secuiesc şi în urma rejudecării cauzei în baza art.11 pct.2 lit.b raportat la art.10 lit.h Cod pr.penală cu raportare la art.305 alin.3 Cod pr.penală s-a dispus încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului pentru comiterea infracţiunii prev.de art.305 lit.c Cod pr.penală cu aplicarea art.37 lit.a Cod penal, abandon de familie.

S-a dispus anularea mandatului de executare a pedepsei cu nr.581/01.11.2004 şi punerea de îndată în libertate a inculpatului.

Au fost obligaţi atât inculpatul cât şi partea vătămată la câte 50 lei cheltuieli judiciare ocazionate cu judecarea cauzei în primă instanţă şi apel.

S-au aplicat prevederile art.192 alin.3 Cod pr. Penală.

Domenii speta