Infracţiunea de abandon de familie prev. de art.305 lit.c c.p. consecinţele achitării contribuţiei lunare de întreţinere.

Sentinţă penală 78 din 12.02.2008


Dosar penal nr.4186/324/2007

Sentinţa penală nr. 78/12.02.2008

INFRACŢIUNEA  DE  ABANDON DE  FAMILIE PREV. DE ART.305 

LIT.C  C.P.  CONSECINŢELE ACHITĂRII  CONTRIBUŢIEI  LUNARE 

DE  ÎNTREŢINERE. 

Prin sentinţa penală nr.78/12.02.2008 a  Judecătoriei Tecuci 

pronunţată  în  dosarul  4186/324/2007 a  fost achitată  inculpata HN  pentru 

infracţiunea  de  abandon de  familie prev. de art.305 alin.1  lit.c  c.p.  cu 

aplicarea  art.37  lit.a  C.p., în temeiul art.11 pct.2  lit.a  C.p.p. rap. la  art.10 

lit.a  C.p.p.

În  privinţa  cheltuielilor  judiciare  în  sumă de 50  lei s-a  dispus  ca 

acestea  să rămână în sarcina  statului.

Pentru a  pronunţa  această sentinţă penală, prima  instanţă de 

judecată a  reţinut  următoarele.

Prin sentinţa  penală nr.145/31.01.2006  pronunţată de  către

Judecătoria  Tecuci în dosarul  civil  nr.5312/2004 s-a  declarat  desfăcută 

căsătoria  dintre CI şi  CN,  din  vina  pârâtei,  s-a  încuviinţat  ca  pârâta să

revină la numele  de  Huţu,  s-au încredinţat reclamantului cei  doi  copii 

minori  şi a fost obligată  pârâta  să  plătească  suma de 100  lei cu  titlul de 

contribuţie  de  întreţinere  în  favoarea celor  două minore – CVV  şi  CAA,

începând  cu  data  de  30.11.2004  şi până la  majoratul  acestora.

Această hotărâre a  rămas  definitivă  prin neapelare.

Ulterior,  prin sentinţa  penală nr.1092730.10.2006 a  Judecătoriei 

Tecuci, definitivă  prin decizia  penală nr.22/10.01.2007 a  Tribunalului 

Galaţi, a  fost  condamnată  inculpata HN  la  1  an închisoare pentru 

săvârşirea  infracţiunii de  abandon de  familie  prev.  de  art.305  alin.1  lit.c

C.p.,  iar  conform art.81, 82 C.p.  s-a  dispus suspendarea condiţionată a 

executării  pedepsei  aplicate pe durata termenului de  încercare de 3  ani,

pentru  fapta  inculpatei  care,  cu rea-credinţă, în  perioada decembrie 2004 - 

iunie  2006  nu şi-a  îndeplinit  obligaţia  legală  de întreţinere faţă de  cei 

doi  minori.

La  data  de 28.08.2007,  partea  vătămată CI a  depus  din nou 

plângere  penală la  Parchetul  de  pe  lângă Judecătoria  Tecuci,  după  ce  în 

prealabil la  data  de  15.08.2007  şi  ulterior  la 18.10.2007, respectiv 

18.12.2007, a  primit  de  la  inculpată, prin mandate poştale sumele  de 1000 

lei,  600  lei, respectiv  300  lei.

A precizat instanţa  de  fond  că  suma de 1000  lei  primită de  către 

partea  vătămată la  15.08.2007  reprezintă  contribuţia  de  întreţinere pe 

timp de  10  luni, perioadă  ce a  urmat  după pronunţarea  hotărârii

judecătoreşti  de  condamnare pentru abandon de familie, adică  pentru 

lunile  noiembrie  2006, decembrie  2006  şi  ianuarie -  august  2007,  iar

pentru  perioada anterioară pronunţării condamnării există  oricum  un titlu

executoriu pe  latura  civilă.

Ca  atare – s-a  arătat  de către  prima  instanţă de  judecată  faptul că

la  momentul formulării  plângerii penale inculpata  plătise la  zi  pensie  de 

întreţinere  pentru  cele  două  minore.

Impotriva  sentinţei penale mai susdetaliate,  în termen legal  au

formulat recurs  Parchetul de  pe  lângă  Judecătoria  Tecuci  şi  partea 

vătămată CI, apreciind hotărârea  primei  instanţe ca  nelegală sub aspectul

achitării  inculpatei.

Astfel, a  arătat  primul recurent în detalierea motivaţiei căii de atac

faptul că  nu se  justifică  soluţia  de achitare  în  condiţiile  în  care inculpata 

înţelege să plătească  pensia  de întreţinere la  care a fost  obligată pentru 

cele  două  minore numai  după ce încep cercetările în ceea  ce o  priveşte.

S-a  arătat de  asemenea  faptul  că se  impunea  ca  instanţa  să  facă 

aplicarea  disp.art.305  alin.4 C.p.  atâta timp cât  partea  vătămată,  audiată 

în  cauză la  data  de 8.01.2008 a  solicitat  condamnarea inculpatei.

La  rândul  său,  recurentul parte  vătămată CI a  criticat  soluţia 

primei  instanţe  de  judecată  solicitând  condamnarea  inculpatei pentru că

de la  data încredinţării minorilor  şi  până la  momentul actual  inculpata 

trebuia  să  plătească  suma de 3200  lei,  din  care a înţeles să  onoreze  doar

1900  lei.

Prin decizia  penală 427/5.11.2008  a  Tribunalului  Galaţi  s-au admis 

recursurile, s-a casat  sentinţa  penală recurată  şi în rejudecare a  condamnat

pe  inculpata  HN  la  pedeapsa  închisorii  de 1  an şi 2  luni  pentru 

săvârşirea  infracţiunii  de  abandon de  familie prev. de art.305 alin.1  lit.c 

C.p.  cu aplicarea art.37  lit.a  C.p.

Conform art.83 C.p.  s-a  revocat suspendarea  condiţionată  a

executării pedepsei de 1  an închisoare, aplicată  inculpatei prin sentinţa 

penală  nr.1092/30.10.2006 a  Judecătoriei  Tecuci, definitivă  prin decizia 

penală nr.22710.01.2007 a  Tribunalului  Galaţi  şi  s-a  dispus  ca  această 

pedeapsă  să  fie  executată alăturat de  pedeapsa  aplicată  prin prezenta

hotărâre, astfel încât s-a dispus  ca  inculpata  să  execute  în  total 2  ani  şi

2  luni  închisoare.

Conform art.305  alin.4  C.p.  s-a  dispus suspendarea condiţionată a 

executării pedepsei de 2  ani şi 2 luni închisoare aplicată  prin prezenta pe 

durata  unui  termen de  încercare de 4  ani şi 2  luni.

In temeiul art.71  alin.2 şi 5s-a  aplicat  inculpatei  pedeapsa  accesorie

a interzicerii drepturilor prev. de  art.64 lit.a şi b  C.p.  şi  s-a  dispus

suspendarea acesteia  pe  durata termenului de  încercare  stabilit  mai  sus.

In  baza  art.191  alin.1  C.p.p. a  fost  obligată  inculpata  la  plata 

cheltuielilor  judiciare către stat  în  sumă de  50  lei.

In temeiul art.193  alin.6 C.p.p. a  fost  obligată inculpata -  intimată 

să  plătească recurentului – parte  vătămată suma de 200  lei reprezentând 

cheltuieli  judiciare.

Pentru a  pronunţa  această  hotărâre  s-au  reţinut  următoarele 

considerente:

Intr-adevăr inculpata -  intimată a  expediat în intervalul  15.08.2007 - 

18.12.2007  un  total  de 19.000.000  lei  ROL  însă  nu  se  poate  aprecia „

ab iniţio” că  această  sumă ar reprezenta  întreţinerea datorată  după 

pronunţarea hotărârii judecătoreşti de  condamnare  atâta  vreme  cât 

cuantumul  întreţinerii datorate  de  inculpată anterior prezentei hotărâri ( 

perioada  decembrie 2004 /  iunie 2006)  este  chiar 1900  lei.

Pe  de  altă  parte  inculpata  nu a  înţeles  să precizeze decât  la 

modul generic  ce  reprezintă  sumele  de  bani  trimise  fără a  indica

perioada  pe  care înţelege  să  plătească  aceste  sume  şi fără a  se prezenta 

în faţa  organelor  judiciare  spre  a  fi audiată în niciuna  din  fazele

procesuale -  cu atât  mai mult  cu  cât  asupra  acesteia  plana  o 

condamnare  anterioară  pentru  acelaşi  gen  de  infracţiuni.

Faţă de  această  situaţie s-a  apreciat că la  momentul promovării 

plângerii  penale ( 28.08.2007)  de către  partea  vătămată erau întrunite 

elementele  constitutive  ale  infracţiunii de  abandon  de  familie  prev. de 

disp.art.305  alin.1  lit.c  din  C.p.

In  consecinţă  s-a  apreciat  dovedită  vinovăţia  inculpatei HN  pentru 

săvârşirea  infracţiunii  de  abandon de  familie.