Restituirea cauzei la procuror pentru refacerea urmaririi penale. Nelegala sesizare a instantei de judecata.

Decizie 312/P din 28.05.2009


Prin sentinta penala nr. 930/P/29.05.2008, Judecatoria Medgidia a hotarât:

„În baza prevederilor art.180 alin.(2) cu aplicarea art.33 lit.a) Cod penal – fata de partea vatamata U.A.;

Condamna pe inculpatul T.D., administrator la SC R.P.S. SRL Medgidia, fara antecedente penale, la pedeapsa de 6 luni închisoare.

În baza prevederilor art.239 alin.(2) Cod penal, cu aplicarea art.33 lit.a) Cod penal – fata de partea vatamata N.F.

Condamna pe inculpatul T.D. la pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza prevederilor art.239 alin.(2) Cod penal, cu aplicarea art.33 lit.a) Cod penal – fata de partea vatamata I.S.

Condamna pe inculpatul T.D. la pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza prevederilor art.239 alin.(1) si (2) Cod penal, cu aplicarea art.33 lit.a) Cod penal – fata de partea vatamata D.V.:

Condamna pe inculpatul T.D. la pedeapsa de 1 an închisoare.

În baza prevederilor art.321 alin.(2) Cod penal, cu aplicarea art.33 lit.a) Cod penal:

Condamna pe inculpatul T.D. la pedeapsa de 2 ani închisoare.

În temeiul art.34 alin.(1) lit.b) Cod penal:

Contopeste pedepsele aplicate prin prezenta hotarâre, urmând ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare.

În baza prevederilor art.81 Cod penal, suspenda conditionat executarea pedepsei pe durata unui termen de încercare de 4 ani.

În baza prevederilor art.359 Cod procedura penala, cu referire la prevederile art.83 Cod penal, se atrage atentia inculpatului asupra conditiilor de revocare a suspendarii conditionate a exercitarii pedepsei.

În baza prevederilor art.71 Cod penal, interzice condamnatului, pe durata executarii pedepsei, exercitarea tuturor drepturilor prevazute de art.64 lit.a) taza a II-a, b) si c) Cod penal.

În baza prevederilor art.71 alin.(5) Cod penal, pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii, se suspenda si executarea pedepselor accesorii.

Admite în parte actiunea civila a partii civile U.A.

Obliga condamnatul la plata catre partea civila U.A. a sumei de 3000 RON cu titlu de daune morale.

În baza art.191 Cod procedura penala, obliga condamnatul la plata catre stat a sumei de 600 RON cu titlu de cheltuieli judiciare.

În baza art.193 alin.(1) Cod procedura penala, obliga inculpatul la plata catre partea vatamata U.A. a sumei de 1.000 RON cu titlu de onorariu avocat.”

Prin decizia penala nr.30 din data de 14 ianuarie 2009, Tribunalul Constanta a decis:

„În baza art. 379 pct. 2 lit.a) Cod procedura penala,

Admite apelurile declarate de catre inculpatul T.D. si de catre partea civila U.A. împotriva sentintei penale nr. 930/P/29.05.2008 pronuntata de catre Judecatoria Medgidia în dosarul nr. 2971/P/2007.

În baza art. 382 alin.(1) Cod procedura penala,

Desfiinteaza, în totalitate sentinta penala apelata.

În baza art. 380 Cod procedura penala,

Restituie cauza procurorului pentru a lua masurile necesare refacerii urmaririi penale.”

Instanta de apel a apreciat ca prima instanta a pronuntat hotarârea de condamnare a inculpatului T.D. în conditiile în care nu a fost legal sesizata, fiind necesara refacerea urmaririi penale efectuate în cauza deoarece nu se poate stabili daca inculpatului i-a fost prezentat materialul de urmarire penala pentru faptele de ultraj comise fata de partile vatamate N.F., I.S. si D.V., pentru care a fost trimis în judecata intrucât în procesul verbal de prezentare a materialului de urmarire penala  se mentioneaza numai doua infractiuni de ultraj, desi a fost trimis în judecata pentru trei asemenea infractiuni si întrucât nu se precizeaza partile vatamate în raport cu fiecare infractiune de ultraj în conditiile în care, prin rechizitoriu s-a dat si o solutie de scoatere de sub urmarire penala pentru doua fapte de ultraj, prev. de art. 239 alin. 1 si art. 239 alin.1,2 în raport cu partile vatamate C.M. si L.S. (încadrare care corespunde cu cea înscrisa în procesul-verbal de prezentare a materialului de urmarire penala), iar pe de alta parte cel putin pentru o fapta de ultraj dintre cele trei pentru care inculpatul a fost trimis în judecata, exista certitudinea ca nu s-a prezentat materialul de urmarire penala.

Împotriva hotarârii instantei de apel, în termen legal, Parchetului de pe lânga Tribunalul Constanta a declarat recurs pentru ca dreptul inculpatului la aparare nu a fost încalcat, i s-a prezentat materialul de urmarire penala, iar restituirea cauzei la procuror nu se impunea.

Criticile sunt întemeiate.

Potrivit art.317 Cod procedura penala, judecata se limiteaza la fapta si persoana indicata în actul de sesizare, în speta, rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Medgidia.

Astfel, instanta se pronunta asupra infractiunilor cu care a fost investita în fapt sau în drept, cu exceptia cazurilor prevazute de art.336-art.337 Cod procedura penala.

În acelasi sens, instanta este datoare sa lamureasca identitatea faptelor pentru care s-a dispus inculparea si trimiterea în judecata, pentru care s-a efectuat urmarirea penala, instanta de judecata trebuind, conform art.264 alin.(1) Cod procedura penalp, „sa se limiteze la fapta si persoana pentru care s-a efectuat urmarirea penala”.

Conform art.300, art.332 Cod procedura penala, cauza se restitue la procuror când „sesizarea nu este facuta potrivit legii, iar neregularitatea nu poate fi înlaturata de îndata si nici prin acordarea unui termen în acest scop”, când se constata, înainte de terminarea cercetarii judecatoresti, ca „în cauza supusa judecatii s-a efectuat cercetare penala de un alt organ decât cel competent” si în cazul nerespectarii „dispozitiilor privitoare la competenta dupa materie sau dupa calitatea persoanei, sesizarea instantei, prezenta învinuitului sau a inculpatului si asistarea acestuia de catre aparator”.

Ori, începerea urmaririi penale pentru faptele îndreptate numai împotriva unora dintre partile vatamate, urmata de prezentarea materialului de urmarire penala pentru acestea, omitând-o pe cea de-a treia pentru care s-au efectuat cercetari penale, obliga instantele sa se pronunte asupra acestora, nefiind o unitate de infractiuni si nu sa restituie cauza la procuror, actul de sesizare a instantei nefiind lovit de nulitate în conditiile art.197 alin.(2) Cod procedura penala.

Prin urmare, decizia instantei de apel este supusa casarii pentru cazul prevazut de art.3859 pct.10 Cod procedura penala, neraspunzând cererilor esentiale formulate în apel cu privire la fondul cauzei motiv pentru care recursul declarat de procuror este fondat.

Ca atare, în baza art.38515 pct.2 lit.c) Cod procedura penala, recursul va fi admis, se va casa decizia atacata cu trimitere spre rejudecare la Tribunal pentru solutionarea apelurilor formulate de catre inculpatul T.D. si partea civila U.A.

Curtea de Apel Constanta, în baza art.38515 pct.2 lit.c) Cod procedura penala; a admis ca fondat recursul penal declarat de Parchetul de pe lânga Tribunalul Constanta, împotriva deciziei penale nr.30 din data de 14 ianuarie 2009, pronuntata de Tribunalul Constanta, în dosarul penal nr.2971/256/2007, privind pe inculpatul T.D.

A casat decizia penala nr.30 din data de 14 ianuarie 2009 a Tribunalului Constanta si a dispus rejudecarea cauzei de catre Tribunalul Constanta pentru solutionarea apelurilor declarate.