Anulare act administrativ

Sentinţă civilă 1486/12.04.2011 din 20.04.2011


DOSAR NR.37666/3/CA/2010

ROMÂNIA

TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA A IX-A

CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

SENTINTA CIVILA NR.1486

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE 12.04.2011

TRIBUNALUL CONSTITUIT DIN:

PREŞEDINTE: CRISTINA ILINA

GREFIER: ANDREEA NICOLAI

Pe rol soluţionarea acţiunii de contencios administrativ formulată de reclamanta IPMB, în contradictoriu cu paratii BM si PN, având ca obiect anulare act administrativ.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit partile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, dupa care:

Tribunalul, în temeiul dispozitiilor art. 10 din Legea nr. 554/2004 coroborat cu disp. art. 2 alin. 1 lit. d Cod Procedură civilă, constată că este competent să soluţioneze prezenta cauză, această menţiune fiind în conformitate cu dispoziţiile art. 1591 alin. 4 C. proc.civ.

Nemaifiind probe de administrat şi văzînd că s-a solicitat judecata în lipsă, tribunalul invocă din oficiu excepţia tardivităţii şi retine cauza in pronuntare.

T R I B U N A L U L

Deliberînd, constată:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr.37666/3/2010, reclamanta IPMB în contradictoriu cu pârâţii BM si PN, a solicitat tribunalului să dispună anularea propriului act constînd în înscrierea în evidenţa SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR din cadrul INSTITUŢIEI PREFECTULUI MUN. BUCUREŞTI, de către primul pîrît, a dreptului de proprietate asupra autovehiculului marca RENAULT cu seria şasiu VF1FDCVH531597779 şi anularea transcrierii transmiterii dreptului de proprietate ca urmare a dobîndirii sale de către celălalt pîrît.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că, la data de 12.12.2008, serviciul menţionat a efectuat înscrierea dobîndirii dreptului de proprietate asupra autovehiculului respectiv de către pîrîta BM, iar la data de 10.03.2009 s-a efectuat transcrierea transmiterii dreptului de proprietate către pîrîtul PN. Pentru înscrierea autovehiculului era necesară achitarea taxei speciale auto, însă Trezoreria Sectorului 4 a infirmat încasarea taxei cu chitanţa prezentată de către pîrîta BM, deci lipsea una dintre condiţiile înmatriculării, iar actul administrativ aparţinînd reclamantei este nelegal.

În drept, reclamanta a invocat dispoziţiile art.1 alin.6 din legea nr.554/2004.

În dovedirea cererii, reclamanta a depus la dosar, în copie, chitanţă privind plata taxei speciale auto, adresă Trezoreria Sectorului 4.

La termenul din 12.04.2011, tribunalul a invocat din oficiu excepţia tardivităţii acţiunii.

Analizînd actele şi lucrările dosarului, tribunalul reţine următoarele:

Potrivit art.1 alin.6 din legea nr.554/2004 autoritatea publică emitentă a unui act administrativ unilateral nelegal poate să solicite instanţei anularea acestuia, în termen de un an de la data emiterii actului.

Înscrierea autovehiculului în evidenţa SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR din cadrul IPMB, aflat deci în subordinea reclamantei, a avut loc la data de 12.12.2008,  iar transcrierea transmiterii dreptului de proprietate la data de 10.03.2009, după cum recunoaşte chiar reclamanta prin cererea  introductivă.

 Acţiunea autorităţii emitente a actului considerat nelegal a fost introdusă pe rolul acestei instanţe la data de 5.08.2010, conform rezoluţiei de la fila 1 din dosar, deci cu depăşirea termenului de un an de la data emiterii actului.

Astfel, tribunalul consideră că excepţia tardivităţii este întemeiată, iar acţiunea de faţă este tardiv formulată şi o va respinge în consecinţă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge ca tardiva acţiunea formulată de reclamanta IPMB, cu sediul in Bucureşti, sector 5, B-DUL ... nr. .., în contradictoriu cu paratii BM, cu sediul in Bucureşti, sector 4, STR. ... nr. ., bl. .., sc..., et. ., ap.., si PN, cu domiciliul in Hunedoara, Aleea ... nr. .., jud. Hunedoara.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica astazi 12.04.2011.

PREŞEDINTE GREFIER

CRISTINA ILINA ANDREEA NICOLAI