Înlocuirea răspunderii penale în cazul pluralităţii de infracţiuni

Decizie 46 din 23.01.2006


Prin sentinţa penală nr. 758 din 19.12.2002 a Judecătoriei Gura Humorului inculpatul a fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunii de tăiere ilegală de arbori prev. de art. 31 alin. 1, 2, 4 lit. a din O.U.G. 96/1998, modificată prin Legea nr. 75/2002 cu aplicarea art. 74 lit. b, art. 76 lit. d Cod penal, şi pentru infracţiunea de furt de arbori prev. de art. 98 alin. 1, 2, 4 lit. a Cod Silvic, cu aplicarea art. 74, 76 lit. d Cod penal, la o pedeapsă rezultantă de 1an închisoare.

Apelul inculpatului a fost admis prin decizia penală nr. 833 din 7.01.2003 a Tribunalului Suceava, fiind reduse pedepsele aplicate acestuia, inclusiv pedeapsa rezultantă, la 6 luni închisoare.

Prin decizia penală nr. 133 din 18.02.2004 a Curţii de Apel Suceava recursul inculpatului a fost respins ca nefondat.

Împotriva deciziei penale nr. 833/7.01.2003 a Tribunalului Suceava inculpatul, prin intermediul apărătorului ales, a formulat din nou recurs.

La primul termen de judecată din recurs instanţa a pus în discuţie excepţia inadmisibilităţii recursului, iar apărătorul ales a declarat că înţelege să retragă recursul inculpatului.

Problema pe care o ridică speţa este aceea a condiţiilor în care apărătorul ales poate retrage calea de atac declarată în numele inculpatului.

Potrivit dispoziţiilor art. 3852  raportat la art. 362  alin.2 Cod procedură penală recursul poate fi declarat pentru inculpat şi de către apărătorul acestuia.

Conform dispoziţiilor art. 3854 şi 369 Cod procedură penală până la închiderea dezbaterilor oricare dintre părţi îşi poate retrage recursul, însă retragerea trebuie să fie făcută personal de către parte sau prin mandatar special.

Cum în cauză apărătorul nu a făcut dovada că a fost mandatat special pentru retragerea recursului, iar inculpatul nu era prezent, instanţa nu a putut lua act de retragerea recursului.

( Decizia penală nr.203 din 3.04.2006 a Curţii de Apel Suceava)

Domenii speta